اخذ اقامت از طریق کار در جمهوری آذربایجان

آیا در خصوص مهاجرت کاری به آذربایجان سوال دارید؟؟ آیا می دانید شرایط دریافت اجازه کار و اقامت در کشور آذربایجان چگونه است؟؟ آیا می دانید مدارک مورد نیاز جهت اخذ اجازه کار در جمهوری آذربایجان چیست؟؟ آیا درخصوص قانون کار در جمهوری آذربایجان  برای  مهاجران نیروی کار اطلاع دارید؟؟ آیا شرایط اشتغال بیگانگان و افراد بدون تابعیت درجمهوری آذربایجان را می دانید؟؟ آیا امکان تمدید ویزای کار در آذربایجان وجود دارد یا خیر؟؟ شرایط اخذ ویزای همراه از طریق ویزای کار در آذربایجان چگونه است؟؟ در مقاله حاضرکه توسط وکلا و مشاورین ارشد موسسه مشاوره ای MIE (همکار موسسه حقوقی ملک پور) برای شما عزیزان به رشته تحریر در آمده ، سعی بر آن شده که شما عزیزان به پاسخ تمامی سوالات خود در خصوص اخذ اقامت و مهاجرت به جمهوری آذربایجان از طریق کار دست یابید.

به منظور انجام فعالیت های تجاری در جمهوری آذربایجان، در اکثر موارد اجازه کار مورد نیاز است. اجازه کار برای مدت زمانی از پیش تعیین شده معتبر است و امکان اجازه کار برای خارجی ها برای برگزاری یک کار موقت در جمهوری آذربایجان امکان پذیر است.

مجوز کار در جمهوری آذربایجان بستگی به عوامل بسیاری از جمله ملیت، نوع شرکت و حقوق و دستمزد و….. دارد

 • کارفرما جهت ارائه اجازه کار و اجازه اقامت به اتباع خارجی که مایل به شرکت در کارمزدی در قلمرو جمهوری آذربایجان هستند ، باید از اداره مهاجرت جمهوری آذربایجان مجوز داشته باشد.
 • متقاضی باید قبل از ورود در خاک جمهوری آذربایجان، اجازه کار و کارت اقامت  بر اساس یک ویزا داشته باشد و مستلزم این است که با پاسپورت خود به اداره مهاجرت دولت متبوع خود مراجعه نماید.
 • کارت اقامت و اجازه کار درجمهوری آذربایجان برای مدت ۱ سال صادر می شود و شخص می تواند به صورت سالانه و نهایتا تا ۵ سال کارت اقامت خود را  تمدید نماید.
 • با توجه به ماده ۳ ” قانون کار مهاجرت جمهوری آذربایجان، برای خارجیان با شرایط زیر،  به دست آوردن اجازه کار داده می شود:
  • اشخاصی که در خواست اقامت دائم دارند
  • کارآفرینان
  • سران سازمان ها بر اساس توافقنامه های بین المللی
  • پرسنل سازمان های بین المللی
  • پیشنهاد کار از طرف مقام اجرایی مربوطه
  • نمایندگان فعالیت های مذهبی از سازمان ها و جوامع مذهبی
  • کارکنان سازمان رسانه های جمعی معتبر
  • ملوانان
  • ورزشکاران و کارگران هنر
  • دعوت دانشگاه برای سخنرانی، فعالیت های تحقیق و پروژه های متخصصان
  • نمایندگان شرکت های ثبت شده؛ شعب و نمایندگان شرکت های خارجی ثبت شده در جمهوری آذربایجان

نکات  مهم در خصوص اجازه کار و اقامت در جمهوری آذربایجان

 • اجازه کار و تمدید کارت اقامت ممکن است.
 • اتباع خارجی ممکن است در فعالیت های کار در جمهوری آذربایجان به مدت  بیش از پنج سال درگیر شوند که در این صورت پس از پنج سال شخص باید جمهوری آذربایجان را به مدت یک سال ترک کند.
 • مهاجرت همراه برای اعضای خانواده (همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال) ممکن است به طور همزمان به متقاضی داده شود.
 • سند ازدواج و گواهی تولد برای اجازه کار و تمدید کارت اقامت شخص و اعضای خانواده مورد نیاز است. این اسناد باید رسمی باشند.
 • خارجی ها باید تجربه حرفه ای خود در ۵ سال گذشته اثبات نمایند.
 • کپی محضری اسناد شرکت برای برنامه های کاربردی اجازه کار در جمهوری آذربایجان مورد نیاز است.
 • گذرنامه باید حداقل شش ماه بعد از اقامت در نظر گرفته در ترکیه معتبر باشد.

 

قانون جمهوری آذربایجان درخصوص مهاجرت  نیروی کار

این قانون مبنای قانونی، اقتصادی و اجتماعی برای مهاجرت نیروی کاردر آذربایجان تعریف می کند و فرآیندها را در خصوص مهاجرت کاری تنظیم میکند. این قانون چنین توضیح می دهد :

مهاجرت کاری به معنی تغییر محل اقامت های فیزیکی افراد به منظور انجام فعالیت های کاری است.

مهاجرت نیروی کار داخلی به معنی تغییر محل اقامت های فیزیکی افراد در قلمرو جمهوری آذربایجان به منظور انجام فعالیت های کارگری است. قانون مهاجرت نیروی کار متشکل از قانون اساسی، قانون مدنی ودیگر اصول قانونی جمهوری آذربایجان و معاهدات بین المللی جمهوری آذربایجان است.

این قانون جهت فعالیتهای کاری  به افراد زیر صدق نمی کند:

 • اشخاصیکه به طور دائم در کشور اشتغال و اقامت دارند
 • پناهندگان سیاسی و ….
 • کارکنان نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولگری
 • کارمندان سازمان های بین المللی
 • کارکنان رسانه های معتبر
 • ملوانان
 • هنرمندان و بازیگران
 • اساتید، استادان و معلمان جهت دعوت به موسسات آموزش عالی

 

 

شرایط اصلی در رابطه با فعالیت های کارگری از بیگانگان و افراد بدون تابعیت درجمهوری آذربایجان

 • هر فرد سالم و بیش از ۱۸ سال بیگانه یا بی وطن (در این قانون از این پس به عنوان بیگانه اشاره خواهد شد) حق دارد برای انجام فعالیت های کارگری در قلمرو جمهوری آذربایجان فعالیت نماید.
 • داشتن مهارت و صلاحیت لازم برای کار پیشنهادی
 • ناتوانی در نیروی انسانی و خدمات اشتغال برای پاسخگویی به نیاز کارفرمایان در خاک جمهوری آذربایجان
 • مهاجرت نیروی کار در حیطه معاهدات بین المللی باید باشد.

بیگانگان مقیم خارج از جمهوری آذربایجان که باید به طور موقت در قلمرو جمهوری آذربایجان ساکن شوند ممکن است توسط اشخاص حقوقی و یا بیگانگان در راستای استخدام قرار بگیرند که در این صورت افراد باید یک مجوز کار به دست آورند.

در صورتی که برای شخص به عنوان یک مدیر یا معاون مدیر در سازمانی پیشنهاد کار ارائه شده است که یک نهاد قانونی جمهوری آذربایجان است ممکن است اجازه کار بدون نیاز به مجوز از سوی کارفرما به یک بیگانه ارائه شود.

مجوز های فردی برای فعالیت های کارگری باید توسط قدرت اجرایی مربوطه جمهوری آذربایجان به بیگانگان برای انجام فعالیت های کار ارائه شود.

مدارک مورد نیاز جهت کار در جمهوری آذربایجان که باید توسط مراجع رسمی به تایید برسد

 • کپی از مجوز کار
 • اسناد شهادت صلاحیت مورد نیاز برای انجام کار پیشنهادی در آذربایجان
 • دعوت رسمی از کارفرما به بیگانه
 • مستند پایه ضرورت به کار بیگانه در جمهوری آذربایجان

شرایط مدت اقامت فرد در آذربایجان برای فعالیت های کارگری

مدت اجازه فرد برای انجام فعالیت های کارگری باید به اندازه مدت قرارداد کار در آذربایجان اعطا شود ، اما نمی تواند  از یک سال تجاوز کند

بیگانگانی که قصد انجام فعالیت های کارگری درجمهوری آذربایجان دارند تحت شرایط این قانون رسما بایدیک مهاجرکار در نظر گرفته شوند. اجازه کار داده شده به بیگانگان برای انجام فعالیت های کار باید در قالب یک سند یا گواهی وضعیت مهاجرکار در نظر گرفته شود.

تمامی مقررات مرخصی ، ورود، ترک، اقامت مهاجران و کار در جمهوری آذربایجان باید مطابق با این قانون و سایر قوانین جمهوری آذربایجان تنظیم شود. همچنین مراحل ویزا و اجازه اقامت برای بیگانگان و ورود به جمهوری آذربایجان برای انجام فعالیت های کار باید تحت شرایط مراجع اجرایی مربوطه و دارای قدرت در قلمرو جمهوری آذربایجان باشد.

مهاجران کار مجاز به خاتمه قرارداد کار با توجه به قوانین و مقررات موجود برای ترک جمهوری آذربایجان می باشند.

در ماده ۱۲ این قانون به اخراج مهاجران کار از جمهوری آذربایجان پرداخته شده است ، این قانون چنین توضیح می دهد که :

اگر یک مهاجر کار، نقض مفاد مندرج در این قانون را انجام داده است و فعالیت های کاری غیر قانونی داشته ، در صورت وجود دلایل مقرر شده در قانون او باید از قلمرو جمهوری آذربایجان اخراج شود.

حمایت اجتماعی  مهاجران کار در آذربایجان :

حقوق شهروندان جمهوری آذربایجان ،  برابر انجام کار و فعالیت های شخص، حقوق مربوط به تأمین اجتماعی (به جز تامین حقوق بازنشستگی) به مهاجران کار در آذربایجان تعلق خواهد گرفت.

ارائه حقوق بازنشستگی به مهاجران کار باید مطابق با تنظیم معاهدات دو یا چند جانبه بین المللی جمهوری آذربایجان باشد.

پرداخت از سود مهاجر کارگری:

مهاجران کار از نظر قانونی اقامت و کار در قلمرو جمهوری آذربایجان باید مالیات را مطابق با قانون جمهوری آذربایجان پرداخت نمایند.

سهمیه مهاجرت نیروی کار:

به منظور تنظیم مهاجرت نیروی کار در جمهوری آذربایجان،  سهمیه مهاجرت برای هر سال تشکیل خواهد شد.

افتتاح حساب بانکی در آذربایجان برای مهاجران کار :

مهاجر کار که به طور دائم در قلمرو جمهوری آذربایجان ساکن است مجاز به باز کردن یک حساب در بانک های واقع در

جمهوری آذربایجان و انتقال سرمایه از درآمد خود به آن حساب است.

مجوز های ارائه شده در این قانون ممکن با قدرت اجرایی مربوطه صدور آنها لغو و یا به طور موقت معلق شود.

اسناد و مدارک آموزش و پرورش اعطا شده توسط موسسات آموزشی خارجی باید توسط دولت جمهوری آذربایجان مطابق با قانون به رسمیت شناخته شود.

مسئولیت نقض این قانون : مسئول نقض این قانون مطابق با قانون از جمهوری آذربایجان اخراج خواهد شد.

ضمن سپاس از حضور شما سروران گرامی در سایت موسسه مشاوره ای MIE (همکار موسسه حقوقی ملک پور) ، لازم به ذکر است که شما عزیزان می توانید در صورت وجود هر گونه شبهه و همچنین توضیحات کامل تر در خصوص  شرایط اقامت و مهاجرت به کشور آذربایجان ، با مشاوران و وکلای برجسته امور حقوق بین الملل در موسسه مشاوره ای MIE (همکار موسسه حقوقی ملک پور) تماس حاصل نموده و از مشاوره رایگان تلفنی در مورد امور مهاجرتی خود ، اخذ انواع ویزای تحصیلی ، ویزای توریستی ، اقامت از طریق سرمایه گذاری و ثبت شرکت ، انواع ویزای کار و ویزای جست و جوی کار در سایر کشورها و … بهره مند شوید.
اطلاعات موجود در این وب سایت جهت بالا بردن سطح اگاهی عمومی است و موسسات همکار در ایران خدمات کاریابی ارائه نمی دهند.
 

نگارنده: الناز رحیمی

Rating: 4
50 پاسخ
 1. محمدرضا قرباني گفته:

  سلام. ميخواستم بدونم كه شرايط براي كار در ايرلاين در باكو چطوره
  مدرك كارشناسي رشته اويونيك هواپيما دارم و جايي هم سابقه كار ندارم

  Rating: 4
  پاسخ
 2. جواد گفته:

  باعرض سلام
  بنده فارغ التحصیل کارشناسی ادبیات فارسی باکارت پایان خدمت میباشم مخاستم ببینم نیازی به این رشته کاری درآذربایجان هست یا نه؟درغیراینصورت برای کارگری ساده چقدرحقوق میدن؟

  پاسخ
  • shahram shahidi گفته:

   با سلام و عرض ادب. با توجه به رشته تحصیلی شما، به این منظور می بایست از کارفرمایی در این کشور پیشنهاد کاری داشته باشید. پیشنهاد می گردد جهت بررسی شرایطتان و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02149196000 دفتر موسسه تماس حاصل فرمائید.

   پاسخ
 3. دنیز گفته:

  سلام من کارشناس ارشد معماری هستم با 27 سال سن ودارای مدرک مدیریت و مربیگری معماری میخواستم شرایط کاری در اذربایجان و ترکیه رو بدونم واینکه میتونم اونجا کار پیدا کنم و مهاجرت کنم

  پاسخ
 4. اکبر منصوری گفته:

  سلام من کارشناسی برق قدرت دارم چند سال سابقه کار روی سکوهای نفتی گازی (به عنوان راه انداز تعدادی از پکیجها و ) خودم کارگاه تابلو سازی دارم و بر روی تابلو های برق کارخانه ها کار کردم رزمه خوبی دارم ….میخوام راهنماییم کنین واسه پیدا کردن کار چه نفتی وغیره در باکو

  پاسخ
  • elnaz qanavati گفته:

   سلام برای این منظور باید شرایط شما بررسی گردد.پیشنهاد میکنیم جهت مشاوره کاملتری با دفاتر ما از طریق شماره ۰۲۱٫۴۹۱۹۶۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

   پاسخ
 5. ارژنگ گفته:

  سلام من نجار هستم بابیش از 25 سال درکار نجار ی باچوب مبل وصندلی وعیره میخواستم برای راه اندازی گارکاه نجاری برم باکو لطفا راهنمایی فرمایید

  پاسخ
 6. ناشناس گفته:

  باسلام واحترام من دبیر فیزیک بازنشسته در تبریز هستم آیا اینجانب می‌توانم در تدریس فیزیک در آذربایجان کار کنم

  پاسخ
  • m.s گفته:

   سلام و عرض ادب دوست بزرگوار شما باید برای کار در کشور مقصد باید job offer یعنی پیشنهاد شغلی داشته باشید تا بتوانید برای این نوع ویزا اقدام نمایید . در صورت داشتن این مورد شرایط شما باید به صورت کاملتری بررسی گردد که در این بخش امکان پذیر نمیباشد . پیشنهاد میکنیم جهت مشاوره کاملتری در این باب با دفاتر ما از طریق شماره 021.49196000 تماس حاصل فرمایید.

   پاسخ
 7. علیزاده گفته:

  باسلام دعوت نامه job offer را چطور میشه تهیه کرد ( چطور میشه فهمید که یک شرکت توی آذربایجان نیاز به این شغل دارد تا بنده اقدام کنم ). و چطور با اون شرکت میشه ارتباط داشت ؟

  پاسخ
 8. علیزاده گفته:

  با سلام و احترام
  بنده مهندس برق با 14 سال سابقه می باشم با 37 سال سن ، چطور میشه در کشور آذربایجان کار پیدا کنم ، از طرفی خودم آذری زبان ایران هستم . ممنون میشم راهنماییم فرمائید.

  پاسخ
 9. افسانه گفته:

  با سلام.پزشک عمومی هستم.پوست و مو هم کار میکنم.می خواستم ببینم چطوری میشه تو باکو کار کرد؟ممنونم.آدرستون رو هم اگر میشه بفرمایین برای مشاوره

  پاسخ
  • n hashemee گفته:

   سلام و عرض ادب دوست بزرگوار شما باید برای کار در کشور مقصد باید job offer یعنی پیشنهاد شغلی داشته باشید تا بتوانید برای این نوع ویزا اقدام نمایید . در صورت داشتن این مورد شرایط شما باید به صورت کاملتری بررسی گردد که در این بخش امکان پذیر نمیباشد . پیشنهاد میکنیم جهت مشاوره کاملتری در این باب با دفاتر ما از طریق شماره 021.49196000 تماس حاصل فرمایید.

   پاسخ
 10. زین العابدین گفته:

  با سلام بنده لوله کش ساختمان ومدت پنج ساله تو این کارم و سی و نه سالمه و مجردهستم لطفا راهنمایی کنید بنده تمایل زیادی برای کار در آذربایجان با شرایط و موقعیت شما را دارم و خودم ترک زبان هستم . شاد یاشیاسیز منتظرم ها .

  پاسخ
  • n hashemee گفته:

   سلام و عرض ادب دوست بزرگوار برای ویزای کار بهتر است که شما job offer یعنی دعوت نامه کاری از یک کارفرما داشته باشید تا بتوانید برای این نوع ویزاها اقدام نمایید و همچنین بحث سابقه کاری مهم میباشد .

   پاسخ
  • n hashemee گفته:

   سلام و عرض ادب دوست بزرگوار شما باید برای کار باید job offer یعنی دعوت نامه کاری از ان کشور داشته باشید تا بتوانید برای این نوع ویزا اقدام نمایید .در صورت داشتن این شرایط پیشنهاد میکنیم جهت مشاوره کاملتری در این باب با دفاتر ما از طریق شماره 021.49196000 تماس حاصل فرمایید.

   پاسخ
  • n hashemee گفته:

   سلام و عرض ادب دوست بزرگوار شما برای ویزای کار باید job offer یعنی پیشنهاد شغلی از کشور مقصد داشته باشید تا بتوانید برای این نوع ویزا اقدام نمایید . در صورت داشتن این مورد شرایط شما باید به صورت کاملتری بررسی گردد که در این بخش امکان پذیر نمیباشد . پیشنهاد میکنیم جهت مشاوره کاملتری در این باب با دفاتر ما از طریق شماره 021.49196000 تماس حاصل فرمایید.

   پاسخ
 11. حمید گفته:

  سلام،کارمند شرکت هواپیمای هما هستم و میخواستم بدونم که آیا کار کردن در شرکت های هواپیمایی فعال در کشور آذربایجان نیاز به اخذ اقامت از نوع دیگه هست و یا حتما باید به صورت دعوت باشه.و ضمنا اطلاعاتی درباره حدود حقوق و مزایای این شرکت ها میخواستم.

  پاسخ
  • mie.editor2 گفته:

   با سلام و عرض ارادت. برای کار در این کشور به پیشنهاد کاری نیاز است و بهتر است که در این کشور حضور داشته باشید. در صورت داشتن پیشنهاد کاری می توانید برای اخذ ویزای کاری این کشور اقدام نمایید. برای بررسی شرایط و اخذ اطلاعات بیشتر می توانید با دفتر مرکزی ما در وین از طریق شماره ۴۹۱۹۶۰۰۰ (۰۲۱) ارتباط بگیرید.

   پاسخ
 12. مهدی اهرلی گفته:

  باسلام اینجانب فارغ التحصل مهندسی عمران و پایه ۳نظام مهندس یهستم و ۲۶ سال سن دارم میخواستم برای کاردر کارهای عمرانی و ساخت وساز در کشور اذربایجان اقدام کنم شایان ذکر است که دارای چندین مقام کشئر در مسابقات علمی کشئری دارم از برگزدیگان جشنوارهای ملی کشور می باشم و اذری زبان هستم لطفا برای ادمه کار و تحصیل در کشور لذرباجبان مراراهنمایی کنید

  پاسخ
  • mie editor2 گفته:

   با سلام و عرض ارادت. برای کار در این کشور به پیشنهاد کاری نیاز است و بهتر است که در این کشور حضور داشته باشید. در صورت داشتن پیشنهاد کاری می توانید برای اخذ ویزای کاری این کشور اقدام نمایید. برای بررسی شرایط و اخذ اطلاعات بیشتر می توانید با دفتر مرکزی ما در وین از طریق شماره ۴۹۱۹۶۰۰۰ (۰۲۱) ارتباط بگیرید.

   پاسخ
  • mie editor2 گفته:

   با سلام و ادب. در صورت داشتن پیشنهاد شغلی از این کشور می توانید برای آن اقدام نمایید. برای اطلاع از سایر روشها متناسب با شرایط خود می توانید با دفاتر ما ارتباط بگیرید.

   پاسخ
 13. مهران صالحی گفته:

  با سلام خدمت شما عزیزان!.مرد مجرد ۴۷ساله ام.حدود۸سالی پروانه کسب نجاری دارم ولی بیش ۲۰سال تجربه کاری در زمینه چوب و mdfو رنگ کاری چوب و دکورسازی منزل و مغازه و موسسات .آیا در آذربایجان کاری برایم هست؟.ممنون میشم پاسخگو باشید!.

  پاسخ
  • مشاور حقوقی گفته:

   با سلام
   شرایط کار در آذربایجان باید با شما بررسی گردد . زیرا عده ای از این شرایط برخوردار هستند و عده ای دیگر خیر. بهتر است با دفتر مرکزی MIE اتریش تماس حاصل نمایید تا بتوانیم راهنمایی های بیشتری به شما ارائه دهیم . ممکن است حتی بتوان برای کشورهای اروپایی برای شما اقدام کرد . با تشکر

   پاسخ
 14. محسن امیرفضلی گفته:

  باسلام
  بنده دارای مدرک تحصیلی دکترای دامپزشکی (DVM) ، مجرد و آذری زبان هستم، علاقه مند به فعالیت در تخصص خودم در کشورهای جمهوری آذربایجان و ترکیه هستم، لطفا درمورد شرایط و چگونگی این فعالیت بنده را راهنمایی بفرمائید، باتشکر

  پاسخ
  • مشاور حقوقی گفته:

   جهت دریافت ویزا کار در آذربایجان باید از شرایط آن مطلع باشید و سپس اقدام نمایید . لطفا با دفاتر ما در تمامی نقاط ایران و جهان تماس حاصل نمایید تا بتوانیم بهتر شما را راهنمایی نماییم .

   پاسخ
 15. ساناز گفته:

  سلام بنده مدیر اداری شرکت خصوصی با ۱۱ سال سابقه و کارشناسی مدیریت دولتی و۳۹ ساله ومجرد و آذری زبان هستم کمی هم انگلیسی بلدم و آشنا به نرم افزار طراحی صنعتی سالید ورک . میخاستم راهنمایی بفرمایید با شرایط بنده امکان اقامت کاری در آذربایجان دارم . ممنون

  پاسخ
  • مشاور حقوقی گفته:

   اقامت کاری و در کل کار در آذربایجان دارای شرایط ویژه ای است که باید از آن مطلع باشید و سپس اقدام نمایید . لطفا با دفاتر ما در تمامی نقاط ایران و جهان تماس حاصل نمایید تا از مشاوره رایگان و تلفنی ما بهره مند گردید و بهترین تصمیم را اتخاذ نمایید .

   پاسخ
 16. ایرانا گفته:

  سلام و درود بنده یک ورزشکاران حرفه ای در رشته پرورش اندام می‌باشم میخواستم بپرسم چجوری میتونم اقامت آذربایجان را بگیرم و مسابقات را به نام این کشور وایسم؟

  پاسخ
  • مشاور حقوقی گفته:

   اقامت در کشور آذربایجان از طریق مختلف ممکن پذیر است . شرایط شما باید دقیقا بررسی گردد تا بتوان بهترین راه را برای شما انتخاب کرد . شما میتوانید جهت بررسی شرایط خود با تلفن های موسسه یا دفاتر موسسات همکار تماس حاصل نمایید .

   پاسخ
 17. شهناز گفته:

  سلام وقت بخیر، من هم مدرک دکوراسیون داخلی دارم و ۲سال سابقه کار در زمینه معماری دارم و هم مدرک فنی حرفه ای طلا سازی دارم و در این زمینه مشغول به کار هستم. می خواهم به آذربایجان مهاجرت کنم لطفا راهنماییم کنید…

  پاسخ
 18. وحید میرزایی گفته:

  با سلام
  احتراما اینجانب دارای مدرک مهندسی کامپیوتر و ۱۵ سال سابقه کار در زمینه شبکه های کامپیوتری آیا می توانم کا ری در جمهوری آ ذر بایجان پیدا بکنم؟

  پاسخ
 19. مهسا گرامي گفته:

  سلام وقت به خیر
  من پرستارم و میخوام به آذربایجان برای پرستاری برم لطفا راهنمایی کنید و آیا مدرک زبان نیاز هست و شرایط شغل پرستاری در باکو خوب هست یا نه ؟؟
  ممنون از شما

  پاسخ
 20. احد گفته:

  سلام من جوشکارم میخوام به خارج از کشور مهاجرت کنم هم واسه کار میخوام برم هم برا مهاجرت داعم دستتون درد نکنه اکه کمکم کنین

  پاسخ
 21. جواد. گفته:

  سلام. من تولید کننده سبدهای میوه در ایران هستم و قصد دارم تجهیزات را ببرم باکو شرایط گرفتن مجوز و تولیدی در اذربایجان به چه نحوی هستند.

  پاسخ
 22. وحید گفته:

  سلام وقت بخیر چندتا سوال داشتم اگه امکان داره راهنماییم کنین .
  میزان دستمزد در باکو چقدره ؟
  من تراشکاری و جوشکاری کار کردم الانم کار میکنم میتونم اونجا راحت کار پیدا کنم؟
  انگشتر سازی هم کار میکنم
  لیسانس ساختو تولید دارم چندتا مدرکم از فنی حرفه ای گرفتم
  خودم اذری زبانم زبان اونارو متوجه میشم
  ممنون میشم هزینه رفتن و اونجا موندن رو بهم بگین

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.