پناهندگی در اسلواکی

پناهندگی در اسلواکی

پناهندگی در اسلواکی یکی از طرق مهاجرت به اسلواکی 2018 پس از گرفتن وکیل مهاجرت برای اخذ اقامت اسلواکی است که دارای شرایط بسیار خطرناکی است . در کل پناهندگی راهی غیرقانونی به شمار میرود که در این راه عده ای بسیاری کنار کشیده اند و دوام نیاورده اند . این مقاله را به صورت کامل مطالعه نمایید تا از خطرات پناهندگی به صورت کامل اطلاع پیدا نمایید . موسسه حقوقی ملک پور به هیچ عنوان مهاجرت از طریق پناهندگی را پیشنهاد نمی نماید بلکه توصیه اکید می نماید که از راه های قانونی مهاجرت به اسلواکی داشته باشند و در نهایت  به اخذ اقامت اسلواکی دست پیدا نمایند . راه های بسیاری برای مهاجرت به اسلواکی وجود دارد از جمله تحصیل در اسلواکی , سرمایه گذاری در اسلواکی , کار در اسلواکی و یا ثبت شرکت در اسلواکی و … که بهتر است یکی از این راه ها را انتخاب نمایید .

موسسه حقوقي ملك پور و موسسه مشاوره اي mie اتريش هيچگونه خدمات و مشاوره اي در زمينه ي پناهندگي انجام نميدهند و اين مقاله تنها جهت اطلاع و آگاهي عموم از مضرات و خطرات پناهندگي ميباشد.

video پناهندگی در اسلواکی
video پناهندگی در اسلواکی

پس از تاسیس جمهوری مستقل اسلواکی، قوانین نهادی و قانونی به منظور اعطا پناهندگی در اسلواکی به اتباع خارجی که در جمهوری چک بوند تنظیم شد. قانون ملی بیست سال گذشته، بر مبنای معاهده های بین المللی و و اسناد اتحادیه اروپا که در برگیرنده مساله پناهندگی بود تطبیق داده شد. در زمینه سیاست پناهندگی در اسلواکی ، جمهوری چک از ارکان سنتی خود تبعیت کرده و از اشکال جدید محافظت، به دنبال چالش های جدیدی که جامعه جهانی با آن مواجه بود حمایت کرد. سند پناهندگی معتبر اخیر حمایت بین المللی از اتباع خارجی در جمهوری چک را با تعریف شرایط و پروسه مربوط به اعطا پناهندگی و نظارت بر حمایت های تکمیلی و مسکن موقت کنترل می کند. سند پناهندگی همچنین، حقوق و الزامات طبقات مختلف مردم، ماندن در امکانات فراهم شده برای پناهندگان، و تا حدودی تعامل افرادی که به آن ها پناهندگی اعطا شده است را تنظیم می کند. این مقاله به توضیح و تجزیه و تحلیل توسعه چارچوب قانونی پناهندگی در اسلواکی و مفهوم سیاست پناهندگی خواهد پرداخت. علاوه برآن، این مقاله نگاهی بر حالات حمایتی مختلفی که به اتباع خارجی اعطا شده خواهد کرد و در نهایت به مساله روند مهاجرت پناه جویان و پناهندگی در جمهوری اسلواکی خواهد پرداخت.

در ابتدای دهه ۹۰ میلادی، پس از سقوط کمونیسم و در حین جدایی مسالمت آمیز چک و جمهوری فدرال اسلواکی، روند مهاجرت در جمهوری اسلواکی به شکل بسیار اساسی شروع به تغییر نمود. به دلیل شرایط جدید اجتماعی، جمهوری اسلواکی تغییرات مهمی را در زمینه مهاجرت بین المللی تجربه نمود و در معرض مشکلات متعدد ناشی از این پدیده قرار گرفت. طبقات کاملا جدیدی از اتباع خارجی که تا آن زمان به خوبی شناخته نشده بودند  یا از مرزها می گذشتند و یا در قلمرو کشور زندگی می کردند قوانین کشوری مرتبط با مهاجرت به صورت اساسی تغییر داده شد و یک رویه باز تر نسبت به پدیده مهاجرت اتخاذ گردید. از دید اتحادیه اروپا، جمهوری اسلواکی به گروهی از اعضای دولت تعلق داشت که افزایش سطح مهاجرت را اتخاذ کرده بودند به ویژه پس از ورود به اتحادیه اروپا. از منظر آنان مهاجرت یک مساله نسبتا جدید بود که آنان باید به سرعت با این پدیده سازگار میشدند. پناه جویان و افراد خواهان پناهندگی در اسلواکی  جزء مهمی از مهاجرت بین المللی در قلمرو جمهوری اسلواکی را شکل می دهند. همانگونه که موسسه پناهندگی در چکسلواکی سابق ناشناخته بود، موارد مربوط به پناهندگی شکل جدیدی از پدیده های اجتماعی را در جمهوری اسلواکی نشان می داد. جمهوری اسلواکی دریافت که تاسیس یک زمینه نهادی و تصویب قوانین اجرایی مرتبط و نظارت دولتی بر آن به منظور رسیدگی به مساءل مربوط به پناهندگی در اسلواکی بسیار ضروری است . در سال های اخیر، جمهوری اسلواکی سیاست های مهم جدید و چارچوب های قانونی را در زمینه پناهندگی در اسلواکی اتخاذ کرده است.

هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل چارچوب قانونی پناهندگی در اسلواکی و سیاست جمهوری اسلواکی می باشد. بخش اول این مقاله توسعه چارچوب قانونی پناهندگی در جمهوری اسلواکی طی بیست سال گذشته را توضبح می دهد. بخش دوم مقاله، حالات مختلف حمایت بین المللی اعطا شده به اتباع خارجی حاضر در قلمرو جمهوری اسلواکی و اقدامات عملی پناهندگی در اسلواکی را بیان نموده و پناهندگی در اسلواکی را مورد بررسی قرار داده است .

تاسیس چارچوب قانونی پناهندگی دراسلواکی :

جمهوری اسلواکی در راستای تعهدات بین المللی خود، قوانین اتحادیه اروپا و قانون ملی، حمایت های بین المللی را برای افرادی که به آن نیاز دارند فراهم می سازد. جمهوری فدرال چک و اسلواکی، که در آن جمهوری اسلواکی در مقام جانشین بود، بدون هیچ قیدی به قرارداد مرتبط با وضعیت پناهجویان در ۲۴ فوریه ۱۹۲۲ و پروتکل های مرتبط با آن در ۲۶ نوامبر ۱۹۹۱ تن داده بود. بلافاصله پس از تاسیس، جمهوری اسلواکی نقطه نظر خود در ارتباط با مشکلات پناه جویان با جایگزینی استاد ذکر شده بالا با سند ۴ فوره ۱۹۹۳ اعلام نمود.

همانند بسیاری از کشورهای دیگر، جمهوری اسلواکی حتی قانون ملی مربوط به پناه جویان را به عنوان نتیجه مستقیم تصویب این دو سند اتخاذ نمود. بند ۴۳ منشور حقوق و آزادی های اساسی، که به وظیفه جمهوری اسلواکی در اعطا پناهندگی به اتباع خارجی که به دلیل فعالیت های سیاسی و آزادی خواهانه مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند اشاره دارد، نشان دهنده ضمانت مقدماتی سیستم قضایی جمهوری اسلواکی است. علاوه بر آن، بند ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلواکی، مقرر می دارد که: جمهوری اسلواکی باید به اتباع خارجی که به دلیل فعالیت های سیاسی و آزادی خواهانه مورد آزار و اذیت قرا گرفته اند پناهندگی اعطا کند. این پناهندگی ممکن است در مورد افرادی که حقوق بشر و آزادی پایه ای را نقض می کنند در نظر گرفته نشود. جزییات این امر از طریق قانون مشخص خواهد شد. اولین سند قانونی مرتبط با پناهندگی در جمهوری فدرال سابق چک و اسلواکی، به دنبال تغییرات سیاسی در انتهای دهه ۸۰ میلادی، سند شماره ۱۹۹۰/۴۹۸ در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۰ بود. شاخص های سند فدرال پناهجویان به منظور اعطاء وضعیت پناهجویی قبلا بر مبنای معاهده مرتبط با وضعیت پناهجویان و پروتکل مرتبط با آن و همچنین دلایل انسان دوستانه بود. این سند روندی را به منظور بررسی درخواست های پناهندگی اتخاذ کرده بود و حقوق و وظایف درخواست کنندگان پناهندگی را تعریف کرده بود. پس جدایی جمهوری فدرال چک و اسلواکی، این سند فدرال پناهجویی در جمهوری اسلواکی لغو گردیده و سند جدیدی با شماره ۱۹۹۵/۲۸۳، ۱۴ نوامبر ۱۹۹۵ جایگزین آن شد. این سند توسط مجمع ملی مرتبط با وضعیت پناهجویی مور تایید قرار گرفت (تایید در ۲۸ جولای ۱۹۵۱، اجرای عملی در ۲۲ آپریل ۱۹۵۴(.

در بخش بعدی از مقاله راجع به کلیات پناهندگی در اسلواکی می پردازیم :

افرادی که پناهندگی در اسلواکی را انتخاب می نمایند باید در ابتدا توسط دولت اسلواکی مورد بازرسی های کامل اولیه قرار گرفته و هدف و علت اصلی آنها از پناهندگی مطرح شود . این افراد در مکانها و ایستگاه های مختلف منطقه ای توسط پلیس کنترل خواهند شد ، پس از آن شخص پناهجو باید پرونده ای را تحت عنوان پناهندگی در اسلواکی تشکیل داده و علت مهاجرت و پناهندگی خود را به صورت کتبی به اطلاع پلیس این کشور برساند . پس از آنکه کیس طرح شده ی شخص مورد تایید اولیه قرار گرفت او را به کمپ های تعیین شده ی پناهندگی در اسلواکی در نقاط مختلف این کشور ارجاع داده خواهد شد ، و سپس روند طبیعی و عادی پرونده در دادگاه این کشور طی خواهد شد . نکته ی بسیار مهم در خصوص پناهندگی در اسلواکی این می باشد که شخص پناهجو باید برای تمامی مصاحبه های انجام شده در خلال بررسی پرونده آمادگی کامل را داشته و توانایی این را داشته باشد که موضوع طرح شده ی خود را برای دادگاه محرز و ثابت نماید . در صورت درخواست پناهندگی در اسلواکی تمامی اصول شخص متقاضی مورد بررسی کامل قرار میگیرد. همچنین بسیار مهم و حیاتی می باشد که شخص پناهجو قبلا در کشور دیگری از اتحادیه اروپا حضور نداشته و مدارکی دال بر حضور او در اتحادیه بدست نیاید .

slovakia re پناهندگی در اسلواکی

روند پناهندگی در اسلواکی :

روش اعطای پناهندگی نهادینه :

روش اعطای پناهندگی در اسلواکی باید براساس بیانیه ی متقاضی شروع شود ، نهاد صالح برای دریافت این بیانیه که همان اداره ی پلیس است باید:

۱-  به هنگام ورود متقاضی به نقطه مرزی چک در جمهوری اسلواکی شخص پناهجو را مورد بازرسی قرار دهد .

۲-  پس از ورود پناهجو به عنوان پناهندگی در اسلواکی  به قلمرو جمهوری اسلواکی اداره پلیس صالح محل اسکان پناهنده را بر اساس بیانیه ی وی مشخص می نماید.

۳-  زمانی که پناهجوی نگران با هواپیما به قصد پناهندگی در اسلواکی وارد قلمرو جمهوری اسلواکی میشود و نتواند مسیر خود را مشخص نماید اداره پلیس در منطقه ترانزیت فرودگاه بین المللی به او کمک می نمایند ،

سپس اداره پلیس در مرحله بعد اقدام به ضبط مراحل فوق به صورت کتبی می نماید :

۱-  پس از ثبت مشخصات پناه جو اداره پلیس باید مشخصات ثبت شده را با اسناد و مدارک شخص پناهجو به لحاظ صحت مشخصات تطبیق داده و وپس ازگرفتن اثر انگشت آن را بدون تاخیر در قالب یک فرم رسمی به وزارت جمهوری اسلواکی تحت عنوان درخواست پناهندگی در اسلواکی ارسال مینماید .

۲-  یکی دیگر از دلایل گرفتن مشخصات و مدارک سفر از شخص متقاضی اثبات عدم سوء ظن و همچنین اعتماد به شخص متقاضی می باشد .

در پناهندگی اسلواکی این نکته مهم می باشد که پنهان کردن یک آیتم از مشخصات شخص پناهجو می تواند تهدیدی برای افسران و نیروهای آنها باشد . تنها کسانی می توانند شخص پناهجو را بازرسی نمایند که از نیروهای پلیس (ICER) و یا فردی ازهمان گروه باشد . البته پذیرش درخواست پناهندگی شخص پناهجو تنها مشروط به ارائه کامل اطلاعات شخص و ثبت آن در فرم رسمی مخصوص وزارت جمهوری اسلواکی می باشد .

متقاضی پناهندگی در اسلواکی  پس از گذراندن مراحل فوق می بایست  پذیرش لازم را برای سکونت در محل مورد نظر دریافت نماید و در صورتی که به هر دلیلی موانعی درسکونت وی ایجادشود اداره پلیس موظف است یک سند هویت معتبر ۲۴ ساعته به منزله سهولت در پذیرش متقاضی در اختیار شخص پناهجو قرار دهد .

کارمند مجاز در وزارت جمهوری اسلواکی باید قبل از پر نمودن پرسشنامه کلیه حقوق و تعهدات شخص پناهجو را در طول دوره و روند پذیرش پناهندگی در اسلواکی ارائه نماید .

مصاحبه در روش پناهندگی در کشور اسلواکی :

به منظور ایجاد راه مطمئن و مجاز در روند پذیرش پناهندگی در اسلواکی ، کارمند وزارت می بایست مصاحبه ای با شخص پناهجو در زمان و مکانی تعیین شده توسط وزارت جمهوری اسلواکی انجام دهد . گرفتن مصاحبه  در پناهندگی در اسلواکی ممکن است چند دقیقه طول بکشد و حتی در مواردی که توجیه داشته باشد نیاز به تکرار مصاحبه وجو داشته باشد .

در مصاحبه باید به موارد زیر توجه شود :

۱- قبل از مصاحبه کارمند مجاز در وزارت باید حقوق و تعهدات خود را در طول روند پناهندگی اعلام نماید .

۲ – متقاضی موظف است تمامی حقایق مربوط به خود را کاملا گزارش کند .

۳ – هنگامی که یک مصاحبه از نظر وزارت به توجه خاصی نیاز داشته باشد باید با در نظر گرفتن حساب احتمالات آن زمینه ی لازم را برای مصاحبه شفاهی خود با فرد دیگری از همان خانواده فرد به عنوان متقاضی پناهندگی در اسلواکی  فراهم آورند .

۴ – در هنگام مصاحبه کارمند مجاز وزارت باید به جزئیات سن و درجه رشد و بلوغ روانی و اراده شخص پناهجو توجه نماید .

۵ – مصاحبه شخص متقاضی پناهندگی در اسلواکی  تنها در حضور نماینده خود طبق قانون و یا شخصی که سرپرستی قانونی وی را برعهده گرفته است انجام میشود .

تحویل اسناد و مدارک در پناهندگی در اسلواکی :

زمانی که شخص پناهجو شخصا به صورت مکرر نتوانسته اسناد و مدارک خود را تحویل دهد ، وزارت باید با توجه به امکانات پناهندگی که متقاضی دارد نسبت به گزارش عدم تحویل اسناد مدارک در هیئت مدیره در مرکز پناهندگی اقدام نماید . همچنین متقاضی در زمان جمع آوری اسناد و مدارک باید محدودیت زمانی را در نظر بگیرد و ظرف مدت هفت روز باید نسبت به تحویل اسناد و مدارک خود مبنی بر درخواست پناهندگی در اسلواکی  اقدام نماید در غیر این صورت خارج از مدت تعیین شده حتی در صورت جمع آوری مدارک نمیتواند آنها را تحویل دهد .

اگر شخص متقاضی پناهندگی در اسلواکی صاحب فرزند شود یا اتفاقی برای او رخ دهد در اسرع وقت به فرم اطلاعات او افزوده خواهد شد . همچنین اطلاعات درباره ی فرزند وی تا ۱۵ سال نگهداری خواهد شد .

اعطای پناهندگی:

وزارت باید به متقاضیانی اعطای پناهندگی نمایند که بنا به دلایلی از جمله ترس مواجه شدن با نژاد پرستی ، قومیت یا مذهب خاص ، آزار و اذیت حامیان عقاید سیاسی خاصی و یا متعلق به گروه اجتماعی خاصی در کشوری که در تابعیت آن و یا حتی عدم  تابعیت آن هستند ترک کرده و حاضر به بازگشت نیستند

سازمان پذیرنده ،برای افراد ورودی ،به دنبال جایگاهی برای اقامت و اسکان در نظر میگیرد

از نظر ملیت ،این افراد کاملا آزادی عمل خواهند داشت

در یک نتیجه کلی  چنانچه مدرکی در این زمینه از شخص بدست آید پرونده ی او تحت عنوان یک موضوع جعلی و دروغین بسته خواهد شد و پناهندگی اسلواکی به شخص اعطا نخواهد شد . توجه داشته باشید که افراد پناهجو برای رفتن به دادگاه های اسلواکی جهت رسیدگی پرونده باید سعی در گرفتن یک مشاور حقوقی یا وکیل در آن کشور داشته باشند .

مزایا و حقوقی که برای پناهندگی در اسلواکی در نظر گرفته شده است ، اسکان افراد در کمپ های تعیین شده ، اعطای کمک هزینه های مالی و تامین خورد و خوراک و پوشاک افراد . البته پناهجویانی که به انتخاب خود خارج از کمپ ها به صورت مستقل اسکان پیدا میکنند شامل مزایای اعطایی دولت اسلواکی قرار نخواهند گرفت . پناهجویان مدت زمانی را باید صبر کرده تا جواب قطعی پرونده ی آنها از دادگاه صادر گردد ، که آیا جواب مثبت خواهند گرفت و با پرونده ی آنها موافقت خواهد شد یا خیر . که در صورت مثبت بودن رای ، اقامت دائم این کشور را دریافت خواهند نمود .

موسسه حقوقی ملک پور به هیچ عنوان پناهندگی در اسلواکی را پیشنهاد نمی نماید بلکه توصیه اکید می نماید که از راه های قانونی مهاجرت به اسلواکی داشته باشند و در نهایت  به اخذ اقامت اسلواکی دست پیدا نمایند . از جمله این راه ها تحصیل در اسلواکی و یا کار در اسلواکی و یا سرمایه گذاری در اسلواکی و یا ازدواج در اسلواکی و یا تولد فرزند در اسلواکی و یا مهاجرت توریستی به اسلواکی می باشد .

اگر شما هم خواهان مهاجرت به اسلواکی به طور قانونی هستید وکلای مجرب ما در موسسه  حقوقی  MIE (همکار موسسه حقوقی و مهاجرتی ملک پور) در سراسر دنیا از جمله شعبه مرکزی در وین اتریش به صورت مستقیم تماس حاصل نموده و در خصوص راههای قانونی مهاجرت و در نهایت اخذ اقامت مشاوره رایگان دریافت نمایید .

باز هم تاکید میکنیم که مهاجرت از طریق پناهندگی در اسلواکی راهی بسیار خطرناک است و پیشنهاد میگردد که حتما از طریق های قانونی جهت مهاجرت به اسلواکی استفاده نمایید .

9 پاسخ
 1. سروش گفته:

  باسلام
  من دانش اموز سال دوازدهم رشته تجربی هستم 17سالمه چطور میتوانم در این کشور اقامت بگیرم
  ایا هزینیه زیاد میخواهد.

  پاسخ
  • ghazaleh salehi گفته:

   با سلام و احترام در خصوص پناهندگی خدماتی ارایه نمیشود . اما اگر میخواهید از طرق قانونی مهاجرت کسب اطلاعات نمایید پیشنهاد میکنیم جهت اطلاعات بیشتر با شماره ی 49196000-021 تماس حاصل فرمایید.

   پاسخ
  • ghazaleh salehi گفته:

   با سلام و احترام در خصوص پناهندگی خدماتی ارایه نمیشود . اما اگر میخواهید از طرق قانونی مهاجرت کسب اطلاعات نمایید پیشنهاد میکنیم جهت اطلاعات بیشتر با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید.

   پاسخ
 2. مهرداد گفته:

  سلام.کارشناسی ساخت و تولید از علمی کاربردی دارم.متاهل و بدون فرزند هستم.جوشکاری برق و co2 بلدم.تراشکاری و نجاری هم بلدم.جایی هست واسه کار؟

  پاسخ
  • n hashemee گفته:

   عرض ادب و احترام
   برای اخد ویزای کار شما باید حداقل مدرک لیسانس داشته باشید و مطابق با رشته تحصیلی خود سابقه کار حداقل 3 سال داشته باشید و همچنین مدرک زبان تا بتوانید اقدام نمایید و همچنین شرایط شما باید به صورت کاملتر بررسی گردد.

   پاسخ
 3. Arminsharifi گفته:

  باسلام وخسته نباشید..بنده ۲۸سال سن دارم انصرافی ازدانشگاه پزشکی درحال حاضرمدرک حرفه ای ساخت وطراحی طلاوجواهرسازی رودارم وتاحدودی کامپیوتربلدم..آشپزفستفودهستم.میخاستم ببینم آیااین نوع تخصصهاشامل شرایط کاردرآلمان یاهرکشوری که پذیرش داشته باشه وبتونم قانونی اقامت بگیرم روداره؟ودوم اینکه کدوم کشورراحت میتونم ویزای کاریاگرین کارت دریافت کنم؟لطفاراهنمایی بفرمایید..پاسخ روبه ایمیلم بفرستیدممنون میشم

  پاسخ
  • mie editor2 گفته:

   با سلام و عرض ادب. برای اخذ ویزای کار به خصوص برای کشورهایی نظیر آلمان یا اتریش به داشتن حداقل مدرک لیسانس و ۳ سال سابقه کار مرتبط نیاز است. با مدارک فنی امکان اخذ ویزای کار پایین می باشد. برای بررسی روشهای متناسب با رزومه خود پیشنهاد میکنیم با دفاتر ما ارتباط بگیرید.

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.