با توجه به حقوق زن در قانون مدنی ایران نسبت به پرداخت نفقه تأکید بسیار شده است و نتیجه این که مردان ملزم به پرداخت حقوق شرعی و قانونی همسر خود می باشند که شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن میباشد که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و این الزام تنها در ازدواج دائم بر عهده شوهر بوده و در شرایطی که زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید یا زن مستحق دریافت نفقه باشد زوجه یا وکیل نفقه می تواند نست به دعوای ترک انفاق اقدام نماید.

نفقه و یافتن وکیل  نفقه مجرب جهت دریافت نفقه موضوعی است که ممکن است ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول ساخته باشد. خیلی از اشخاص نمی دانند چگونه در هنگام مواجهه با مشکل دریافت نفقه با حضور یک وکیل نفقه توانا حق خود را مطالبه نمایند.

نفقه چیست؟

تمامی هزینه های زندگی عادی و روزمره زن که شامل تهیه محل سکونت، لوازم زندگی، البسه، غذا و درمان می شود از لحظه ازدواج دائم بر ضمه زوج بوده و نفقه خوانده می شود. زوجه، دو ضمانت اجرایی برای دریافت نفقه از زوج دارد. وی می تواند شخصاً یا به کمک وکیل نفقه ، اقدام به الزام زوج به پرداخت نفقه گذشته و حال نماید، یا در صورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه، درخواست طلاق نماید.

یکی از مهم ترین وظایف مرد تامین همسرش از لحاظ مادی می باشد به گونه ای که هزینه های خوراک، پوشاک، درمان، بهداشت و … که در قانون از آن به عنوان نفقه یاد شده است، برعهده ی مرد خواهد بود و باید تمامی این موارد درخور شأن و شخصیت زن تهیه گردد. در مقابل نیز زن وظیفه ی تمکین همسر، حمایت عاطفی و… را برعهده دارد. نفقه یکی از موارد حقوقی با اهمیت می باشد که در لغت به معنای خرج روزانه از آن یاد میشود و تمامی خرج های متعارف مسکن، خوراک، پوشاک و… را شامل می شود.

تقدم نفقه زوجه بر سایرین

اگر مرد موظف به پرداخت نفقه ی تعداد زیادی از افراد باشد با این حال نفقه ی زن بر همه ی آنها مقدم خواهد بود. مرد در ابتدا موظف است به پرداخت نفقه ی همسرش سپس سایرین. حتی در مواقعی که زن شاغل بوده و درآمدی دارد بازهم مرد موظف به پرداخت نفقه میباشد و زن وظیفه ای ندارد که حتی ریالی از درآمدش را صرف خانه و زندگی اش بکند. البته توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت میباشد که پرداخت نفقه در صورتی که زن شوهرش را تمکین کند بر مرد واجب است درغیراینصورت با اثبات خلاف این مورد مرد از پرداخت نفقه منع میشود.

افراد واجب النفقه

علاوه بر همسر، افراد دیگری نیز واجب النفقه خواهند بود و مرد درصورت بضاعت مالی موظف به پرداخت نفقه ی این افراد می باشد که این افراد شامل فرزندان و پدرو مادر مرد می شود. درمورد فرزندان پدر وظیفه دارد تا زمانیکه فرزندانش نزد او هستند هزینه های متعارف آنها که شامل مسکن، خوراک ، پوشاک و … میباشد را تامین کند. این امر محدودیت سنی ندارد و برای دختران تا زمانیکه ازدواج نکرده اند، پرداخت نفقه برعهده ی پدر می باشد . برای پسران تا زمانی که کاری ندارند و در حال تحصیل هستند نفقه شامل حالشان خواهد بود که اگر به هر دلیلی پدر با وجود بضاعت مالی از پرداخت نفقه ی فرزندان سرپیچی کند آنها می توانند با کمک وکیل نفقه از دادگاه تقاضای الزام پدر به پرداخت نفقه را کنند. پدرو مادر مرد درصورتیکه نیاز به پرداخت نفقه داشته باشند نیز مشمول نفقه هستند و مرد موظف است که نفقه ی آنهارا پرداخت کند.

نفقه ی فرزندان  بعد از طلاق

از آنجا که تجربه و شواهد ثابت کرده است که، اکثریت دلایل طلاق به خاطر مشکلات اقتصادی به وجود می آیدو همه ی هزینه های زندگی برعهده ی مرد میباشد ، گاهی از اوقات مرد از پرداخت نفقه معذور می شود. از آنجاکه در چنین شرایطی دادگاه حق طلاق را به زن میدهد ، بادادخواست طلاق زن و شوهر از یکدیگر جداشده و بنا به صلاحدید دادگاه حضانت فرزند به عهده ی یکی از والدین قرار میگیرد. به همین دلیل  درصورتی که به هردلیلی پدر و مادر از هم جدا شده باشند و دور ازهم زندگی کنند، اگر فرزندی داشته باشند بازهم نفقه ی فرزند تا زمانی که پدر در قید حیات باشد برعهده ی پدرخواهد بود. اگر پدر فوت کند نفقه بر عهده ی مادر میباشد اما مادر میتواند با اعلام عدم توانایی پرداخت نفقه را از عهده ی خود خارج کند که در این صورت نفقه ی فرزند بر عهده ی پدرِ پدر قرار میگیرد. اگر هریک از این اشخاص با وجود تمکن مالی تز پرداخت نفقه سربازند شما می توانید با کمک وکیل نفقه و اخذ حکم الزام به پرداخت نفقه از دادگاه آنان را به پرداخت نفقه ملزم سازید.

مطالبه نفقه با همکاری وکیل نفقه

 قانونگذار کاملا زن را از پرداخت نفقه معذور ساخته و حتی اگر زن شاغل باشد ، بازهم مرد را موظف به پرداخت نفقه کرده است. هرگونه سرپیچی کردن مرد در پرداخت نفقه ی همسرش مجازاتی را در پی خواهد داشت.

اگر مردی وظیفه ی پرداخت نفقه را به خوبی انجام ندهد و همسرش از او ناراضی باشد ، میتواند به کمک وکیل نفقه به دادگاه مراجعه کرده و در خواست نفقه را بدهد که در این صورت دادگاه برای توضیح مرد را احضار کرده و از او دلیل عدم پرداخت نفقه را جویا میشود. اگر مردی با وجود بضاعت مالی از پرداخته نفقه ی همسرش سر باز زند دادگاه به او فرصت پرداخت نفقه را میدهد. اگر باز هم در پرداخت نفقه کوتاهی کند و یا حتی بضاعت مالی نداشته باشد وکیل نفقه میتواند از دادگاه برای زن دادخواست طلاق را درخواست نماید.

زن می تواند برای مطالبه نفقه حال و گذشته خود، به وکیل نفقه مراجعه نماید. همچنین مطالبه نفقه اقارب نیز می تواند توسط وکیل نفقه انجام شود. آنچه مسلم است، نفقه از حقوق قانونی و شرعی زوجه می باشد و در صورت طرح ادعای عدم تمکین از سوی مرد، این ادعا حتما باید در دادگاه ثابت شود. در دعاوی که مطالبه نفقه به وکیل نفقه سپرده می شود، اثبات ادعای عدم تمکین و نشوز زن سخت تر انجام می شود.

نفقه از جمله موارد حقوقی بحث بر انگیز است و مواردی که شامل نفقه میشود بسیار گسترد می باشد. به گونه ای که در صورت عدم آگاهی کافی ممکن است در احقاق حق خود دچار مشکلات بسیاری شده  و در نهایت پس از تلاش بسیار نتوانید حق خود را دریافت نماید. در چنین مواردی بهترین راه  این است که از وکیل نفقه کمک گرفته شود تا در صورت نیاز به اثبات حق نفقه و جرم ترک انفاق  برای دادگاه  مدارک لازم و محکمه پسند را جمع آوری کند.

موسسه حقوقی ملک پور با سابقه ای درخشان و کادری متخصص، مجرب، متعهد در زمینه های مختلف از جمله نفقه است و در صورتی که نیاز به وکیل نفقه دارید میتوانید با کارشناسان ما تماس حاصل نموده و برای اینکه روند پرونده تان سریع تر و تخصصی تر پیش رود از وکیل نفقه متخصص و مجرب مشاوره بگیرید.