شرکت سهامی عام

تاسیس شرکت سهامی عام-شرایط مورد نیاز برای تاسیس شرکت سهامی عام-موسسین شرکت سهامی عام– پذیره نویسی-آورده های شرکت سهامی عام-طرح اسناد در شرکت سهامی عام-تعریف و ترتیب پذیره نویسی شرکت سهامی عام-تشکیل شرکت سهامی عام-مبلغ تعهدی و نقدی برای تشکیل شرکت سهامی عام مثبت تشکیل شرکت سهامی عام

همانگونه که مشاهده میفرمایید در  تاسیس شرکت سهامی عام عوامل متعددی شرکت دارند.از جمله ی این عوامل می توان به موسسین،هیئت مدیره و موارد دیگر نام برد.در این مقاله موسسه حقوقی ملک پور سعی می نماید مراتب تشکیل شرکت سهامی عام را برای شما عزیزان تبیین نماید. چگونگی تاسیس شرکت سهامی عام و مراحل تاسیس و همچنین چگونگی تشکیل شرکت سهامی عام و مراحل ثبت شرکت سهامی عام ، همگی در این مقاله توضیح داده شده است.شرکت سهامی عام تعداد اعضای بیشتری  نسبت به دیگر شرکت های موجود در قانون تجارت  دارد. موسسه ی حقوقی ملک پور مطالب مفید و کافی در این باره را خدمت شما عزیزان ازائه می نماید.

تاسیس شرکت سهامی عام چگونه و به چه طریق می باشد؟شرایط مورد نیاز برای تاسیس در شرکت سهامی عام کدامند؟ پذیره نویسی چگونه انجام می شود؟طرح اسنادکدامند؟تشکیل شرکت سهامی عام چگونه میباشد؟

 

برای تاسیس شرکت سهامی عام حداقل به سه موسس اعم از شخص حقیقی و حقوقی و نیازمند است.

تحقق حد نصاب سرمایه ای تاسیس:

۱-تعهد حداقل ۲۰% سرمایه ی شرکت و سپردن  حداقل ۳۵%  آن  در حساب شرکت در شرف تاسیس توسط موسیسن.

۲-حداکثر مبلغ تعهدی موسسان تا جایی است که ایجاد انحصاری برای موسسان ننماید زیرا در این صورت شرکت سهامی خاص می گردد.

*مبلغ تعهدی موسسان صرفا در زمانی حداکثر می نماید که موسسان از عهده پرداخت سرمایه ی در نظر گرفته شده برای شرکت در حال ایجاد برمی آیند ولی به جهت وجود قوانین دیگر حاکم بر موضوع شرکت ، مجبور به انجام موضوع شرکت صرفا در قالب شرکت سهامی عام می باشند،مانند:بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور که مقرر داشته تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام ممکن خواهد بود. در این موارد اگرچه شرکت از جنبه حقوقی ، سهامی عام محسوب می گردد ولی فی الواقع تحت کنترل کامل موسسان می باشد.

بهتر است بدانیم همه ی تعهد موسسین نمی تواند به صورت غیر پولی باشد که در اینصورت باید عین آن نزد بانک گشایش حساب شرکت در شرف تاسیس تودیع و گواهی آن اخذ گردد ، و الباقی باید به صورت پولی باشد.

در این قسمت نکته ی مهمی وجود دارد که افرادی که قصد تاسیس شرکت سهامی عام را دارند باید بدانند آن نکته هم این می باشد که با توجه به تصریح ماده ۶ لایحه اصلاح قانون تجارت به ضرورت واریز مبلغ حداقل مقرر در حساب شرکت در شرف تاسیس توسط موسسین، به هنگام تاسیس حداقل ۳۵% از ۲۵% سرمایه شرکت می باید به صورت پولی (نقدی) باشد(نزد بانک سپرده شود) الباقی میزان تعهدی موسسان از سرمایه شرکت می تواند به صورت غیرپولی(غیر نقدی ) باشد. (این مقاله متعلق به موسسه ی حقوقی ملک پور می باشد )

آورده غیرپولی تعهدی  امکانپذیر نمی باشد و می باید تماما نقدا  تودیع گردد.

*طرح اساسنامه شرکت با امضای کلیه موسسین

*اظهارنامه ثبت شرکت با امضای کلیه ی موسسین

*طرح اعلامیه پذیره نویسی با امضای کلیه ی موسسین

 

اعلامیه ی پذیره نویسی اعلامیه ای است که از طریق آن ، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذیره نویسی در اختیار عموم قرار می گیرد.( بند ۳۰ ماده ۱ قانون بازار)

 

منظور از آورده ی نقدی و غیر نقدی

 

زمانی که در قانون لفظ آورده های پولی مورد استفاده قرار می گیرد لفظ نقدی به معنی پولی  بودن این آورده و حال بودن آن است.

و زمانی که در قانون تجارت لفظ غیر نقدی مورد استفاده قرار می گیرد این لفظ غیر نقدی به معنی غیر نقد بودن آورده و موجل بودن آن می باشد.( این مقاله متعلق به موسسه حقوقی ملک پور می باشد)

 

 

 

طرح اسناد

طرح اسناد به دو دسته ی طرح اعلامیه ی پذیره نویسی و طرح اساسنامه تقسیم می شود.که طرح اعلامیه ی پذیره نویسی و طرح اساسنامه  باید به امضای کلیه ی موسسین برسد.و همچنین طرح اعلامیه ی پذیره نویسی باید به تایید مرجع ثبت شرکت ها رسیده و پس از طی این مراحل طرح اعلامیه ی پذیره نویسی تبدیل به اعلامیه ی پذیره نویسی می شود.طرح اساسنامه نیز پس از اینکه به امضای موسسین رسید باید به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده و بعد تبدیل به اساسنامه می شود.

 

پذیره نویسی چیست و چگونه انجام می شود ؟

فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نماینده ی قانونی آن و تعهد پرداخت (نه الزاما پرداخت) وجه کامل آن  طبق قرارداد را گویند (بند ۱۲ ماده ۱ قانون بازار)

باید توجه داشت که میزان پذیره نویسی قابل محدود کردن می باشد اما پذیره نویسان قابل محدود کردن و گزینش نمودن نمی باشند زیرا در شرکت سهامی عام ، مردم به معنای اعم کلمه (ماده ۴ لایحه اصلاح قانون تجارت ) در صورت علاقه مندی ( ماده ۱۲ لایحه اصلاح قانون تجارت) امکان شرکت در پذیره نویسی را دارند.

همچنین میزان پذیره نویسی قابل محدود کردن می باشد زیرا با توجه به بند ۱۱ ماده ۹ لایحه اصلاح قانون تجارت حداقل و حداکثر تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط هر پذیره نویس تعهد شود می تواند توسط موسسان در اعلامیه ی پذیره نویسی معین گردد .

م۴لایحه اصلاح قانون تجارت شرکت هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند . این گونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.

در این قسمت مراحل و چگونگی انجام مراحل پذیره نویسی را توضیح می دهیم:

در مرحله ی اول باید افراد به بانک پذیره نویس رجوع کرده و به پرداخت مبلغ به صورت پولی بپردازد اما فرد می تواند این پول را هم به صورت حال هم موپرداخت نماید.

فرد در این مرحله باید نسخه اول ورقه تعهد سهام را امضا اگر خود فرد پذیره نویس نتوانست قائم مقام قانونی وی می تواند امضا نماید .و همچنین نسخه ی دوم ورقه ی تعهد سهام با قید رسید وجه باید به مهر و امضای  بانک پذیره نویس برسد.

نسخه ی اول ورقه ی تعهد سهام باید نزد بانک پذیره نویس باشد و نسخه ی دوم ورقه ی تعهد سهام با قید رسید وجه نزد شخص پذیره نویس .( این مقاله متعلق به موسسه ی حقوقی ملک پور می باشد)

 

 

تشکیل شرکت سهامی عام

 

برای حد نصاب عددی تشکیل که در این شرکت حداقل ۵ شخص متشکل از موسسین و پذیره نویسان اعم از شخص حقیقی و حقوقی لازم می باشد.

تحقق حدنصاب سرمایه ای تشکیل : احراز تعهد کل سرمایه ی شرکت و پرداخت حداقل ۳۵% آن توسط موسسین و پذیره نویسان که اول توسط موسسین  و سپی مجمع عمومی موسس

تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن توسط مجمع عمومی موسس

انتخاب اولین مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس

انتخاب اولین بازرسان شرکت توسط مجمع عمومی موسس

تعیین دو روزنامه کثیرالنتشار جهت دعوت و اطلاع صاحبان سهام یکی توسط مجمع عمومی موسسو یکی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی سالیانه

به طور کلی ۲۰% از کل موسسین باید تعهد نمایند و از این ۲۰% ، ۳۵%پرداخت نمایند.

۳۵% از کل را موسسین و پذیره نویسان باید پرداخت نمایند.

درنهایت مشاهده فرمودید که تشکیل شرکت به اسانی قابل انجام  نمی باشد و نیازمند رعایت مراحل مختلف می باشد موسسه ی حقوقی ملک پور در دیگر مقالات  شرکتهای تجاری دیگر تاسیس و تشکیل آنها را به طور تفصیل توضیح داده است.

 

 

 

منابع

تجارت در نظم دکتر فرشید فرحناکیان

قانون تجارت

شرکت های تجاری جلد دوم دکتر ربیعا اسکینی

قانون لایحه اصلاح قانون تجارت

 

سپیده ایمانعلیزاده

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0 پاسخ