بورسیه تحصیلی در اتریش

بورسیه تحصیلی در اتریش

آیا بورسیه تحصیلی در اتریش امکان پذیر می باشد؟ برای اخذ بورسیه تحصیلی در اتریش ۲۰۱۸ چه مدارکی لازم است ؟ اخذ بورسیه تحصیلی در اتریش برای چه کسانی مهیاتر می باشد ؟ بورسیه تحصیلی در اتریش در چه مقاطعی تحصیل در اتریش از اعطا خواهد شد؟ در صورت امکان بورسیه تحصیلی در اتریش چه هزینه ای به متقاضی اعطا و پرداخت می گردد؟ موسسات و نهادهای بورسیه تحصیلی در اتریش کدام موسسات می باشد ؟ افرادی که خواهان مهاجرت به اتریش و تحصیل در اتریش و اخذ بورسیه تحصیلی در اتریش می باشند باید چه شرایطی داشته باشند ؟ بورسیه تحصیلی در اتریش برای چه مدت از تحصیل به افراد پرداخت خواهد شد ؟ موسسه ی حقوقی ملک پور بزرگترین و مورد وثوق ترین موسسه ی حقوقی در خاورمیانه مقاله ای را در باب بورسیه تحصیلی در اتریش به نگارش در آورده است . این مقاله برای تمامی افرادی که به دنبال بورسیه تحصیلی از جمله بورسیه تحصیلی در اتریش می باشند قابل مطالعه خواهد بود ، بنابراین اگر می خواهید جهت اخذ بورسیه تحصیلی در اتریش گام بردارید و اطلاعات اصلی را درباره ی بورسیه تحصیلی در اتریش بدست آورید، این مقاله را با دقت مطالعه نموده و در صورت هرگونه ابهام دیگری و یا احتیاج به کسب اطلاعات تکمیلی تر می توانید با تمامی دفاتر همکار موسسه حقوقی ملک پور در سراسر ایران تماس حاصل نموده و از طریق مشاورین و کارشناسان متخصص و وکلای بنام این موسسات ، تخصصی ترین مشاوره ها را به صورت رایگان وتلفنی دریافت نمایید .

video بورسیه تحصیلی در اتریش
video بورسیه تحصیلی در اتریش
video بورسیه تحصیلی در اتریش
video بورسیه تحصیلی در اتریش
video بورسیه تحصیلی در اتریش
video بورسیه تحصیلی در اتریش
video بورسیه تحصیلی در اتریش

بورسیه تحصیلی در اتریش مشغله ی ذهنی بسیاری از دانشجویان و دانش طلبان در مقاطع مختلف شده است ، این مسئله در میان دانشجویان با توانایی

فایل صوتی توضیحات آقای ملک پور فارغ التحصیل حقوق عضو کانون وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی ایران و دانشجوی دکترای حقوق دانشگاه ملی وین در باب بورسیه تحصیلی در اتریش

audio بورسیه تحصیلی در اتریش

فایل صوتی توضیحات آقای ملک پور در باب بورسیه تحصیلی غیر انتفاعی در اتریش

audio بورسیه تحصیلی در اتریش

فایل صوتی توضیحات آقای ملک پور در باب بورس دانشگاه های وین

audio بورسیه تحصیلی در اتریش

مالی و پایین و سرمایه ی اندک بیشتر به چشم میخورد و نقش پر رنگ تری را ایفا می نماید . از جمله ی کشورهای مورد تقاضا برای اخذ بورس ، کشور اتریش می باشد . بورسیه تحصیلی در اتریش شاید حائز یک نکته ی بسیار مهم و برجسته باشد که صراحت می توان بیان نمود که اولین سوال و نکته ای که به ذهن خطور میکند نیز می تواند باشد، آن نکته این است که در حالت معمولی کشور اتریش و نظام آموزشی و سیستم تحصیلی در این کشور رایگان و بدون هزینه بوده چگونه است که می توان بورسبه تحصیلی اتریش را نیز درخواست داد؟ یعنی در واقع با توجه به اینکه دانشجویان بابت تحصیل خود در کشور اتریش هیچ گونه شهریه ای پرداخت نخواهند کرد ، لذا اخذ بورس تحصیلی در اتریش با منطق سازگار نخواهد بود ، زیرا بورسیه تحصیلی زمانی معنی می یابد که شخص متقاضی باید در دانشگاه مدنظر خود هزینه های تحصیلی را متقبل شود که در اینصورت می تواند درخواست بورس داده و از کمک هزینه های تحصیلی استفاده نماید . اما با این وجود بازهم عده ای از دانشجویان هستند که اگرچه در کشور اتریش به صورت رایگان تحصیل می نمایند ولی خواهان بورسیه تحصیلی در اتریش بوده و تقاضا می نمایند که از طرف این دولت کمک هزینه زندگی و امرار معاش دریافت نمایند . با توجه له این نکات موسسه حقوقی ملک پور برای آن دسته از افراد که به دنبال بورسیه تحصیلی اتریش می باشند یک سری اطلاعات و مطالب مفید را ارائه می نماید تا متقاضیان این بورسیه در این راه سریعتر و موفق تر عمل نمایند . ما در این قسمت از مقاله به صورت تخصصی تر به بحث بورسیه تحصیلی در اتریش خواهیم پرداخت :

دولت اتریش در سال ۲۰۰۵ از طریق شورای ملی ، یک قانونی به عنوان بورس بنیاد اتریش در مجلس به تصویب رساند که پس از  تصویب این قانون کمک هزینه های متناسبی را جهت تحصیل و آموزش در اکثریت شهرهای اتریش اختصاص داده شد . این بورسیه تحصیلی در اتریش برای دانشجویان فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا که تمایل دارند در زمینه های پایان نامه ی تحصیلی در مقاطع مختلف فعالیت تحقیقی داشته باشند این امکان وجود دارد که بورسیه تحصیلی در اتریش در موسسه تبادل علوم اتریش یا دانشگاه ها ، آرشیو ملی یا کتابخانه ی ملی در اتریش تقاضا نمایند .

این موسسات جهت اعطای بورسیه تحصیلی در اتریش برای دانشجویان فارغ التحصیلان درمقطع کارشناسی ارشدودکتراکه تمایل دارند در زمینه های پایان نامه تحصیلی دراتریش در موسسه تبادل علوم دراتریش یادانشگاه ها،آرشیوملی یاکتابخانه ملی دراتریش تقاضانماینداین موسسات جهت اعطای بورسیه تحصیلی دراتریش شرایط دانشجورابه طورکاملادقیق بررسی می نمایندتاملاک هاوشروط تعریف شده ورزومه وسوابق درخشان وقوی برای آنهامحرزوروشن شودوپس ازمشخص شدن مدارک معتبروقوی دانشجو،بورسیه های ۳ماهه،۴ماهه تا۱ساله به دانشجواعطامی نمایند.موسسه oeadیاهمان موسسه تبادل علوم اتریش ،بورسیه تحصیلی اتریش ووین رادرنظرخواهدداردومعمولابورسیه هایی (کمک هزینه های زندگی)رابرای شهرهای گراتس ، سالزبورگ(salburg)ووین راخواهدداشت.ذکریک نکته دراینجاخالی ازلطف نمی باشدوآن این می باشد که بورسیه های تحصیلی در کشور آلمان تیززیرنظرسازمان dad خواهدبودکه همانندکشوراتریش بورسیه وکمک هزینه های زندگی برای مدت زمان چندماهه به دانشجویان اعطامی نماید.که همانطورکه درفوق اشاره شدبازه ی زمانی این بورسیه هاوکمک هزینه هاازیک ماه شروع شده وتانهایت اسال خواهدبودوشخص متقاضی باید باشرایط بسیار بسیار ویژه داشته باشدکمک هزینه ای را که ازطرف این موسسات داده خواهدشدمبلغی درحدودماهیانه ۹۴۰خواهدبوداین مبلغ می تواند هزینه های کامل یک دانشجوی معمولی رادرکشوراتریش پوشش دهدامادانشجواگربخواهدازهمان ابتداودرداخل کشورخودبورسیه تحصیلی دراتریش را فراهم نماید،بنابه دلایل وشواهدقوی ممکن است که فقط برای چندماه این بورسیه راازطرف دولت دریافت نماید،درنتیجه پس از پایان آن چندماه وضعیت دانشجو بلاتکلیف ونامشخص خواهدماندودانشجویابایدبه صورت مستقیم در دانشگاه موردنظردراتریش پذیرش تحصیلی گرفته ومابقی دوران تحصیل و زندگی خودراباهزینه خود ادامه دهدویااینکه اگرتوانایی پرداخت هزینه های زندگی رابرای ادامه تحصیل خود نداشته باشد بایدبه کشورخودبازگرددامااین نویدهم وجودداردکه دانشجودرکشوراتریش اجازه کار پاره وقت دانشجویی خواهدداشت واین امکان همواره وجودداردکه باکاردانشجویی بتواند هزینه های زندگی خودراتقبل نماید.بورسیه تحصیلی دراتریش درمقطع فوق لیسانس می تواند ماهی ۶۵۰تا۸۰۰یوروباشد.این بورسیه درمقطع دکتراماهی ۲هزاریوروبوده وبه طورمعمول تا۳ماه داده خواهدشد.

مدارکی که جهت بورسیه تحصیی در اتریش در مقاطع فوق لیسانس و دکترا لازم است به این شرح میباشد :

نمرات دیپلم ، پیش دانشگاهی و لیسانس ، دانش زبان , sprachkenn tnildse (یا انگلیسی یا آلمانی ) . متقاضیان باید به www.grants مراجعه نمایند . این سایت یک سری اطلاعات جهت اخ بورسیه تحصیلی در اتریش میخواد شامل : مقصد و کشور هدف کجاست ؟ آیا شخص متقاضی دانشجو است یا فارغ التحصیل یا کار آموز ؟ رشته ی انتخابی شخص متقاضی ؟ شهر مورد تقاضا ؟ و . . . و همچنین دانشجو باید مدارک تحصیلی و مدرک زبان آیلتس یا تافل خود را به با معدل حداقل معادل سازی شده ی ۳ به موسسه oead  ارائه نماید.

موسسه ی حقوقی ملک پور بزرگترین و معتبرترین موسسه ی حقوقی در خاورمیانه با بیش از ده شعبه ی همکار در سراسر دنیا می تواند  به تمامی عزیزان  به صورت تخصصی تر در رابطه با بورسیه تحصیلی در اتریش به اطلاعات ارائه نماید . شما عزیزان همواره می توانید با تمامی دفاتر همکارما تماس حاصل نموده و از طریق مشاورین و  کارشناسان رسمی و وکلای بنام این دفاتر مشاوره های تلفنی و رایگان دریافت نمایید. و همچنین امکان مشاوره رایگان شما با دفتر وین نیز برقرار گردیده است .

Rating: 5
40 پاسخ
 1. کریمی گفته:

  سلام خسته نباشید
  دانشجوی شیمی مقطع دکتری معدل نزدیک 20،دانشگاه آزاد تهران مرکز هستم
  درحال انجام پایان نامه و تا پایان سال احتمال زیاد دفاع میکنم
  میخوام بدونم برای رشته من با شرایط من چه رشته‌هایی و کدوم کشور ها میتونم بورس بگیرم برای پست دکتری
  ممنونم از لطف شما

  Rating: 5
  پاسخ
  • MIE.Malekpour2 گفته:

   با سلام. اخذ بورسیه تحصیلی و تحصیل رایگان در دانشگاه های خارجی با توحه به میزان بالای درخواست بورسیه تحصیلی و تحصیل رایگان توسط متقاضیان در سراسر جهان، نیازمند داشتن شرایط ویژه علمی، مقالات ISI، رزومه تحصیلی قوی، مدرک زبان با نمره بالا و سایر شرایط مشابه می باشد. همچنین می بایست از استاد دانشگاهی در دانشگاه های کشور مورد نظر تاییدیه داشته باشید. فرم زیر را پر نموده و در صورت داشتن شرایط لازم، با دفاتر ما تماس گرفته و از مشاوره رایگان بهره مند شوید.
   https://malekpour.ir/فرم-درخواست-ارزیابی-اخذ-بورسیه

   پاسخ
 2. صمدی گفته:

  سلام من دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه دولتی هستم و سطن زبان انگلیسی متوسطی دارم با ۹ سال سابقه کاری و چندین مقاله داخلی و خارجی . آیا میتونم برای بورسیه کامل اتریش یا انگلیس اقدام کنم

  Rating: 5
  پاسخ
  • MIE.Malekpour2 گفته:

   با سلام. اخذ بورسیه تحصیلی و تحصیل رایگان در دانشگاه های خارجی با توحه به میزان بالای درخواست بورسیه تحصیلی و تحصیل رایگان توسط متقاضیان در سراسر جهان، نیازمند داشتن شرایط ویژه علمی، مقالات ISI، رزومه تحصیلی قوی، مدرک زبان با نمره بالا و سایر شرایط مشابه می باشد. همچنین می بایست از استاد دانشگاهی در دانشگاه های کشور مورد نظر تاییدیه داشته باشید. فرم زیر را پر نموده و در صورت داشتن شرایط لازم، با دفاتر ما تماس گرفته و از مشاوره رایگان بهره مند شوید.
   https://malekpour.ir/فرم-درخواست-ارزیابی-اخذ-بورسیه

   پاسخ
  • MIE.Malekpour2 گفته:

   با سلام. بورسیه تحصیلی و تحصیل رایگان در دانشگاه های خارجی با توحه به میزان بالای درخواست بورسیه تحصیلی و تحصیل رایگان توسط متقاضیان در سراسر جهان، نیازمند داشتن شرایط ویژه علمی، مقالات ISI، رزومه تحصیلی قوی، مدرک زبان با نمره بالا و سایر شرایط مشابه می باشد. همچنین می بایست از استاد دانشگاهی در دانشگاه های کشور مورد نظر تاییدیه داشته باشید. فرم زیر را پر نموده و در صورت داشتن شرایط لازم، با دفاتر ما تماس گرفته و از مشاوره رایگان بهره مند شوید.
   https://malekpour.ir/فرم-درخواست-ارزیابی-اخذ-بورسیه

   پاسخ
 3. hanin گفته:

  سلام من دانشجوی دانشگاه ازاد در رشته مهندسی پزشکی با معدل19/50هستم ایا امکان بورس دارم شنیده بودم دانشگاه های اتریش مدرک دانشگا ازاد رو قبول ندارن؟

  Rating: 5
  پاسخ
  • MIE.Malekpour1 گفته:

   با سلام
   برای تحصیل در دانشگاه های رایگان اتریش باید در دانشگاه دولتی ایران تحصیل کرده باشید. اما فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد نیز می توانند با پرداخت شهریه تحصیل کنند.
   بورس تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد به ندرت اعطا می شود.

   پاسخ
 4. سعید سپهرنیا گفته:

  سلام
  وقت بخیر
  من لیسانس علوم آزمایشگاهی آزاد قم رو دارم
  ۲۳ سالمه سربازی نرفتم
  معدل دیپلمم ۱۹ و نیم هسش معدل کارشناسی ام هم ۱۷ و نیم
  میتونم جایی پذیرش بشم ؟
  تو رو خدا جواب بدین
  مرسی

  Rating: 5
  پاسخ
  • azadehnoory گفته:

   با سلام و عرض ادب. بله شما می توانید در آلمان، اتریش و یا کشورهای دیگر برای اخذ پذیرش تحصیلی اقدام کنید.

   پاسخ
   • سعید سپهرنیا گفته:

    ببخشید
    من مدرک زبان ندارم و در حد رفع نیاز فقط میتونم حرف بزنم
    فعالیت پژوهشی رسمی و معتبری هم ندارم
    فقط معدلم بالاست
    چطوری امکانش هس بورس بگیرم؟
    میشه یه راهنمایی مختصری بفرمایین
    سپاس از پاسخگویی تون

    Rating: 5
    پاسخ
    • azadehnoory گفته:

     با سلام و عرض ادب مجدد. بورسیه های تحصیلی در مقطع فوق لیسانس محدود می باشند و برای دریافت آن ها حتما باید روزمه تحصیلی و حرفه ای قوی ارائه دهید. معدل بالا، مقاله های بین المللی و مقام کشوری یا جهانی از جمله عوامل تاثیر گذار می باشد. تحصیل در دانشگاه های آلمان و اتریش تقریبا رایگان می باشد و بین 200 تا 500 یورو در سال است.

     پاسخ
  • azadehnoory گفته:

   با سلام و عرض ادب. شرایط شما باید با جزئیات بیشتری بررسی شود. توصیه می کنیم با دفاتر ما تماس گرفته و از مشاوره رایگان بهره مند شوید. شماره تماس ما: 02149196000

   پاسخ
 5. امیر گفته:

  با سلام
  من 46 سال سن دارم و مدرک کارشناسی تکنولوژی سیستمهای سخت افزار کامپیوتر از دانشگاه علمی کاربردی با معدل 17.25 دارم .
  آیا میتونم برای مقطع کارشناسی ارشد بورسیه بشم ؟

  پاسخ
 6. فاطیما گفته:

  با سلام و خسته نباشید
  من امسال به مقطع دوره دوم دبیرستان سال اول میرم و میخوام در رشته موسیقی تحصیل کنم میخواستم ببینم با گرفتن مدرک B1 زبان آلمانی و معدل بالا میتونم قبل از اتمام مدرسه بورس تحصیلی اتریش رو بگیرم؟ سال آخر کالج ام رو اونجا بخونم که بتونم مثل بومی های اونجا وارد دانشگاه بشم؟

  پاسخ
 7. S.rafiee گفته:

  با سلام لطفا درباره اینکه برای بچه هایی که قراره وارد مقطع دبیرستان بشن چطور میشه بورس تحصیلی گرفت و باید چه شرایطی داشته باشند یه توضیح مختصر بدید.
  همچنین میخواستم بدونم اگر دخترم بورس بشه به من هم که قیمش هستم اجازه همراهیش رو میدن یا همزمان میتونیم برای تحصیل اقامت بگیریم خودم کارشناسی ارشد روانشناسیم.سپاس

  پاسخ
  • m.s گفته:

   با سلام و احترام برای دریافت بورسیه باید رزومه شما (مدرک زبان ، معدل و نمرات شما و مدارک تحصیلی شما و …) مورد بررسی قرار گیرد و نیاز به معدل بالای 19 و مدرک زبان بالا دارد . پیشنهاد میکنیم برای مشاوره کاملتری با دفاتر ما از طریق شماره 021.49196000 تماس حاصل فرمایید .

   پاسخ
 8. سعید گفته:

  با سلام
  بنده دارای مدرک کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه سراسری و مدرک زبان و مقاله ISI هستم.ولی از تاریخ فارغ التحصیلی من 8 سال گذشته و الان 34 ساله می باشم.آیا امکان دریافت بورس تحصیلی برای مقطع دکتری برای اینجانب وجود دارد؟

  پاسخ
  • P.Taghavi گفته:

   با سلام و عرض ادب. دوست عزیز برای مقطع دکترا باید از طریق استاد راهنما اقدام بفرمایید و با ایشان به توافق برسید . اگر استاد و یا دانشگاه رزومه شمار را مورد تایید قرار بدهد میتوانید اقدام فرمایید. همچنین در صورت پذیرفته شدن در دانشگاه های دولتی هزینه آن بسیار کم است، در غیر این صورت برای اخذ بورسیه باید مدرک زبان و معدل بالای 19 ارائه دهید. هرچند شرایط شما باید به صورت کاملتری در این مورد بررسی گردد که در این بخش امکان پذیر نمیباشد. پیشنهاد میکنیم جهت مشاوره کاملتری با دفاتر ما از طریق شماره 021.49196000 تماس حاصل فرمایید

   پاسخ
 9. رعنا گفته:

  با سلام. دانشجوی کارشناسی ترم ۳ مدیریت بازرگانی دانشگاه گیلان با معدل بالای ۱۸ هستم. اگر بتونم معدل کل رو تا اتمام درسم به بالای ۱۹ برسونم با چه نمره ی آیلتسی شرایطم برای اخذ بورسیه اتریش خوبه؟(برای ارشد)

  پاسخ
  • maziar samiei گفته:

   با سلام و احترام برای دریافت بورسیه باید رزومه شما (مدرک زبان ، معدل و نمرات شما و مدارک تحصیلی شما و …) مورد بررسی قرار گیرد و نیاز به معدل بالای 19 و مدرک زبان بالا دارد . پیشنهاد میکنیم برای مشاوره کاملتری با دفاتر ما از طریق شماره 021.49196000 تماس حاصل فرمایید .

   پاسخ
 10. نسرين گفته:

  باسلام
  من داراي مدرك مهندسي الكترونيك ازدانشگاه دولتي بامعدل ١٦.٥هستم ودر حال حاضردارم زبان آلماني ميخونم ميخواستم بدونم بايدبه چه صورت بورسيه تحصيلي در اتريش روبگيرم
  ممنون ميشم راهنماييم كنيد

  پاسخ
  • n hashemee گفته:

   با سلام و احترام برای دریافت بورسیه باید رزومه شما (مدرک زبان ، معدل و نمرات شما و مدارک تحصیلی شما و …) مورد بررسی قرار گیرد و نیاز به معدل بالای 19 و مدرک زبان بالا دارد . پیشنهاد میکنیم برای مشاوره کاملتری با دفاتر ما از طریق شماره 021.49196000 تماس حاصل فرمایید .

   پاسخ
 11. شبنم گفته:

  سلام خسته نباشید. من ۲۱ سالمه دانشجوی ترم ۶ دانشگاه تهران هستم رشته منابع طبیعی و معدلم بالای ۱۹ هست. مدرک ایلتس ۶ دارم. میخواستم برای بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه وین اقدام کنم. میخواستم بدونم میتونم اقدام کنم و اگر میتونم چه زمانی اقدام کنم.

  پاسخ
  • n hashemee گفته:

   با سلام و احترام برای دریافت بورسیه باید رزومه شما (مدرک زبان ، معدل و نمرات شما و مدارک تحصیلی شما و …) مورد بررسی قرار گیرد و نیاز به معدل بالای 19 و مدرک زبان بالا دارد . پیشنهاد میکنیم برای مشاوره کاملتری با دفاتر ما از طریق شماره 021.49196000 تماس حاصل فرمایید .

   پاسخ
 12. شبنم گفته:

  سلام خسته نباشید. من ۲۱ سالمه و دانشجوی ترم ۶ دانشگاه تهران هستم رشته منابع طبیعی و معدلم بالای ۱۹ هست. میخواستم برای بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه وین اقدام کنم مدرک ایلتس ۶ دارم میتونم اقدام کنم؟ واینکه چه زمانی باید اقدام کنم؟

  پاسخ
  • n hashemee گفته:

   با سلام و عرض ادب بله شرایطتان خوب است .جهت کسب اطلاعات و مشاوره در این مورد با کارشناسان و شماره های موجود در سایت تماس حاصل فرمایید

   پاسخ
 13. ناهید گفته:

  با سلام
  شرمنده من می خوهم دخترم که امسال می رود کلاس اول متوسطه را در مدارس اتریش ثبت نام کنم زبان انگلیس ان بسیار خوب است و در صورت ضرورت می تواند زبان المانی هم بخوند خود من دارای فوق لیسانس زراعت و پدر ایشون دانشجویی دکترای الکترونیک می باشد
  اگر ممکنه رهنمایی کنید ممنون

  پاسخ
  • n hashemee گفته:

   با سلام و عرض ادب بله میتوانند برای کالج اقدام کنند و یا اینکه به دلیل شرایط کنونی ویزای تحصیلی اتریش برای سایر کشورهای نزدیک به اتریش در اروپا اقدام کنند .جهت مشاوره تکمیلی و تخصصی در این مورد با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید.

   پاسخ
 14. یزدان پناه گفته:

  با سلام
  من دانشجو ی ترم سه طراحی صنعتی در دانشگاهی غیر انتفاعی با معدل بالای ۱۸ هستم
  می خواستم بدونم چجوری میتونم در مقطع ارشد در کشور اتریش بورس شم؟ امکانش هست اصلا؟

  پاسخ
  • n hashemee گفته:

   با سلام و عرض ادب جهت اخذ بورسیه شرایط و رزومه شما باید بررسی گردد . پیشنهاد میکنیم جهت مشاوره کاملتر با دفاتر همکار ما تماس حاصل فرمایید.

   پاسخ
 15. فرشید جمشیدی گفته:

  با سلام و.خسته نباشید،من دانشجوی ترم آخر کارشناسی فیزیک هستم و قصد دارم برای بورسیه تحصیلی تو.کشور اتریش اقدام کنم معدل کل14و تو دانشگاه روزانه درس می خونم،ممنون میشم اگه راهنمایی کنین که بگین از کجا شروع کنم

  پاسخ
  • n hashemee گفته:

   با سلام و عرض ادب خدمت شما در حال حاضر اخذ بورسیه تحصیلی از ابتدا بسیار دشوار است بنابراین راه اخذ بورسیه برای شما این است که به طور عادی وارد دانشگاه مورد نظر شوید و پس از یک ترم تحصیل عالی و کسب معدل بسیار بالا درخواست بورسیه نمایید.

   پاسخ
  • mie editor2 گفته:

   با سلام و عرض ادب. برای اخذ بورس باید شرایط سنی، معدل و نمرات، مدرک زبان، مقالات و … مورد بررسی قرار گیرد. برای بررسی شرایط خود می توانید با دفاتر ما ارتباط بگیرید.

   پاسخ
 16. مشاور حقوقی گفته:

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما من دانش آموز سال چهارم پیش دانشگاهی و رشته ریاضی هستم و معدلم هم خوب است میخواستم بدانم اگر در کنکور سراسری رتبه بسیار خوبی بیاورم می توانم در دانشگاه های اتریش بورسیه تحصیلی شوم و مهندسی بخوانم یا کدام کشور ها به کسانی وضعیت تحصیلی شان خوب باشد بورسیه می دهند و دانشجو می پذیرندبا تشکر

  پاسخ
 17. بهمن فاتحي گفته:

  با سلام و احترام بنده فاتحی هستم ۴۲ ساله دارای مدرک تحصیلی لیسانس کودکان استثنایی و دارای سابقه ۲۷ سال کار در اموزش و پرورش کودکان استثنایی در تمامی گروههای معلولیت .میخواستم از طریق همسرم که دارای مدرک ارشد روان سنجی با معدل ۱۹ میباشد بورسیه تحصیلی دانشگاههای اتریش و یا المان را بگیریم و دوم اینکه و مهمتر بنده مجورز کار و دو فرزند دخترم ۳ و ۱۱ ساله ام باهمدیگر ویزا بگیریم .آیا امکان این قضیه وجود دارد یا خیر .چه راهی را شما با عنوان کاارشناس پیشنهاد میفرمایید.با سپاس فراوان از زحمات شما

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.