, ,

کار حین تحصیل و پس از تحصیل در آفریقای جنوبی

حق کار در حین تحصیل و پس از فارغ التحصیلی در آفریقای جنوبی مقدمه مطالب فوق توسط وکلا و کارشناسان موسسه حقوقی ملک پور جهت آشنایی با قواعد مربوط به حق کار در حین تحصیل و پس از فارغ التحصیلی در آفریقای جنوبی و مقررات کار در آفریقای جنوبی گردآوری شد…