, ,

کار در روسیه

    کار در روسیه آیا از شرایط و قوانین کار در روسیه اطلاع دارید؟ آیا با راه های کاریابی در روسیه آشنایی دارید؟ آیا تمایل دارید جهت اخذ ویزای کاری روسیه اقدام نمایید ولی در باب مدارک لازم جهت اخذ ویزای کاری روسیه اطلاعات کافی…
, ,

اخذ اقامت از طریق کار در روسیه

    اخذ اقامت از طریق کار در روسیه آیا اخذ اقامت از طریق کار در روسیه امکان پذیر است؟ آیا از قوانین و شرایط کار و زندگی در روسیه اطلاع دارید؟ شرایط اخذ اقامت از طریق کار در روسیه چیست؟ آیا اخذ اقامت از طریق کار در روسیه نیازم…