,

اخذ اقامت ژاپن از طریق ازدواج

اخذ تابعیت از طریق اردواج در ژاپن این مقاله در جهت اطلاع شما عزیزان همیشه همراه وبسایت موسسه حقوقی ملک پور نوشته وتقدیم شما سروران گرامی میگردد .به طور کلی اطلاعاتی در رابطه با ازدواج درکشور ژاپن و ازدواج با تبعه ژاپنی و اخذ تابعیت ژاپنی از طریق ا…
,

اخذ تابعیت از طریق ازدواج در ژاپن

آیا در مورد ازدواج در ژاپن سوالی دارید؟ آیا با ازدواج با یک تبه ژاپنی میتوان تابعیت کشور ژاپن را اخذ نمود؟ آیا سن قانونی برای ازدواج در ژاپن وجود دارد؟ قانون در مورد چند همسری چه می گوید؟ در کشور ژاپن باید چند سال زندگی کرد و تحت چه…