,

اقامت پس از تحصیل در ایرلند

اقامت پس از تحصیل در ایرلند آیا دانشجویان بین المللی پس از تحصیل در ایرلند میتوانند کار کنند و از اقامت پس از تحصیل در ایرلند برخوردار شوند؟ دانشجویان از منطقه اقتصادی اروپا - همه اتباع از منطقه اقتصادی اروپا (EEA) رایگان را به صورت تمام وقت …