مسئولیت بین المللی کشورها و سازمان های بین المللی

 

مسئولیت بین المللی به چه معناست؟ آیا کشور ها وسازمان های بین المللی مسئولیت دارند؟ دامنه مسئولیت بین المللی سازمان ها و کشورها به چه مقدار می باشد؟ درباره مسئولیت دولت ها و سازمان های بین المللی چه نظراتی وجود دارد؟ در این مقاله سعی شده که به شما همراهان همیشگی سایت ملک پور در مورد مسئولیت بین المللی کشورها و سازمان های بین المللی توضیحاتی هرچند اجمالی ارایه شود.

حقوق مسئولیت بین المللی عبارت است : از مجموعه قواعد و مقررات بین امللی مربوط به موضوع مسئولیت کشور ها وسازمان های بین المللی. حقوق مسئولیت بین المللی در اساس شکل عرفی دارد . مسئولیت بین المللی را می توان ضمانت اجرای صلاحیت در حقوق بین الملل دانست. منطق وجودی مسیولیت ، ناشی از این عقیده عمومی است که  قدرت  بدون مسیولیت وجود ندارد. خصوصیت مسئولیت بین المللی  در اساس رابطه ی کشور با کشور است. سازمان های بین المللی به اقتضای شخصیت حقوقی بین المللی که دارند ، باید تابع حقوق مسیولیت باشند . موضوع مسئولیت بین المللی سازمان های بین المللی همواره در کمسیون حقوق بین الملل مطرح بوده  وکمسیون در سال ۲۰۰۲ آقای ” گاژار ” را به عنوان مخبر ویژه طرح انتخاب نمود . موضوع کماکان در دستور  کار کمیسیون است.

مبنا و منشا مسئولیت

نظریه خطا یا مسیولیت ذهنی

بدین ترتیب که انجام هرعملی یا خودداری از عمل مخالف مقررات بین المللی به تنهایی برای پایه گذاری مسئولیت بین المللی کافی نیست ، بلکه باید خطا یا سهل انگاری نیز صورت گرفته باشد تا مسیولیت محقق شود. نظریه خطا برای اولین بار توسط گروسیوس ابراز شد که خود این نظریه را از حقوق روم اقتباس کرده بود.

نظریه خطر یا مسئولیت عینی

با عنایت به اراده کشور ها در پذیرش اصل ” اصل عدم مداخله”  دیگر نمی توان نظریه کلاسیک خطا را در حقوق بین الملل ، مانند حقوق داخلی ، پذیرفت. نظریه خطر یا مسیولیت عینی می گویند  که طبق آن، هرگونه تخلف و قصور نسبت به یک قاعده حقوقی بین المللی موجب مسوولیت بین المللی می گردد. طبق این نظریه ، مسئولیت بین الملی دارای خصوصیتی کاملا عینی و غیرشخصی است که بر نظریه ضمان استوار است.و نتها کافی است که عمل ارتکابی برخلاف مقررات و تعهدات بین المللی باشد تا مسئولیت محرز گردد.

موجبات تحقق مسئو لیت بین المللی

  1. اعمال منتسب به کشورها
  2. اعمال منتسب به سازمان ها

اعمال منتسب به کشورها

از جمله اعمال رکن قانونگذاری که ممکن است موجبات مسئولیت بین المللی  یک کشور را فراهم سازند عبارت انداز :

  1. وضع و تصویب قوانین مخالف حقوق بین الملل مانند قوانین بردگی
  2. خوددداری از وضع و تصویب قوانینی که طبق حقوق بین الملل لازم به نظر می رسد و یا کوتاهی در نسخ قوانین مخالف حقوق بین الملل.

اعمال سازمان های اداری و اجرایی

سازمان اداری  و اجرایی دولت ممکن است  با اعمال و رفتار خلاف حقوق بین الملل خود ، موجب تحقق مسوولیت بین المللی کشور گردند. از جمله این اعمال عبارت اند از :

  1. کوتاهی د اجرای مقررات حقوق بین الملل ، مانند اهمال ماموران انتظامی در حفاظت از اماکن دیپلماتیک وکنسولی
  2. اعمال ارتکابی از سوی مقامات نظامی ، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ
  3. رفتار ناشایست و تبعیض آمیز نسبت به همایسگان ؛

اعمال  اشخاص خصوصی

در مواردی اعمال و رفتار اشخاص خصوصی در قلمرو یک کشور ، موجبات مسوولیت بین المللی آن کشور را فراهم نماید. از جمله اینکه اگر رفتار اشخاص ناشی از عدم پیش بینی و پیشگیری از وقوع تخلف ویا عدم کفایت کنترل یا کوتاهی یا عدم مراقبت لازم در این امر از سوی ارکان دولتی باشد. در واقع این ” استثنا فقط ظاهری است ، چرا که در این فرض مسیوولیت کشور ناشی از عمل شخص عامل خسارت نیست ، بلکه به دلیل رفتار ارکان خود کشور است که تعهد به مراقب را بر عهده آنهاست ، انجام نداده اند. در نتیجه ، مسوولیت کشور در سهل انگاری مقامات  او در قبال تعهد خاتمه دادن یا جبران اعمال خسارت بار افراد به بیگانگان باقی است.

اعمال شورشیان

مقصود از شورشیان ، اشخاص یا گروه های انسانی هستند که به طور جمعی و صرف نظر هدف و مقصودی که دارند ، برضد حکومت قانونی یک کشور قدام مسلحانه می کنند. حال اگر اعمال اشخاص یا گروه های مذکور موجب نقص تعهدات بین المللی کشور آشوب زده شوند ، هرگاه شورشیان سرکوب گردند  حکومت قانونی بار دیگر کنترل امور را به طور موثر در دست گیرد ، کشور مربوط مسوول اعمال گذشته شورشیان نخواهند بود و فقط مسوول اعمال گذشته ماموران خود است ، زیرا رفتار مخالفان حکومت قانونی یا شورشیان را نمی توان عمل کشور محسوب نمود.

اعمال منتسب به سازمان های بین المللی

هرسازمان بین المللی ، مانند کشور ، مسوول اعمال متخلفانه بین المللی قابل انتساب به همان سازمان است. مسوولیت سازمان های بین المللی صرفا پیامد لازم شخصیت حقوقی آنهاست . البته ممکن است در شرایط خاص استثنایی ، اعمال متخلفانه یک سازمان بین المللی را به کشور های عضو آن سازمان قابل انتساب دانست برهمین اساس امروزه پذیرفته شده است که طبق حقوق بین الملل ، اعمال ارکان یک سازمان بین المللی را نمی توان به طور کلی اعمال کشورها ، از جمله کشور های عضو آن سازمان دانست.

قواعد کلی نظام مسیولیت سازمان های بین المللی از نظام مسوولیت کشورها پیروی می کند ومشتمل بر مواد زیر است :

  1. اعمال ارکان و کارکنان هر سازمان که در چهارچوب صلاحیتشان عمل کنند ، عمل آن سازمان محسوب می شود.
  2. هرگاه ارکان و کارکنان سازمان بین المللی از حدو اختیارات خود تجاوز کنند و در نتیجه اعمال متخلفانه بین المللی انجام دهند ، مسیولیت آن سازمان تحت همان شرایط مسوولیت کشورها مطرح خواهد شد.

متقاضیان گرامی می توانید در مورد کسب اطلاعت بیشتر  با موسسه حقوقی ملک پور در ارتباط باشید.  موسسه حقوقی ملک پور با سالها سابقه درخشان در امر مهاجرت همچنین ارایه مشورت های در مورد حقوق بین الملل شما را یاری دهد. شما می توانید با موسسه حقوقی ملک پور از طریق تلفن مشاوره رایگان دریافت نموده و همچنین از طریق مشاوره حضوری از تجربیات و اطلاعات کافی مشاوران و وکلای حقوق بین الملل کارآمد را به دست آورید.

 

امید محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.