نوشته‌ها

وکالت در دعوی جعل

وکالت در دعاوی

دعاوی کیفری آن دسته از دعاوی ایست که در ارتباط با جرم ، مجرم و مسئولیت کیفری است. منظور از جرم هر نوع رفتار اعم از فعل یا ترک فعلی است که در قوانین موضوعه جرم انگاری شده و برای آن واکنشی به عنوان مجازات وضع شده باشد. منظور از مجرم هر شخصی …
وکالت در دعوی جعل

وکالت در دعوی جعل

آیا می دانید جرم جعل چیست؟ آیا انواع جعل و مجازات هر یک از آن ها را می دانید؟ آیا می دانید در چه صورتی جرم جعل تحقّق می یابد؟ آیا محاکم صالح در تعقیب و رسیدگی به جرم جعل را می شناسید؟ این ها سوالاتی است که همه روزه بسیاری از هموطنان ضمن تماس با مؤس…
وکالت در دعوی جعل
,

وکالت در دعوی اختلاس

وکالت در دعوی اختلاس آیا می دانید بزه اختلاس چیست؟ آیا عناصر و ارکان تشکیل دهنده ی جرم اختلاس را می شناسید؟ آیا وکلای متخصّص در دعوی اختلاس را می شناسید؟   بسیاری از شما عزیزان در تماس با موسسه حقوقی ملک پور و شعبات همکار آن سوالاتی داشته ا…