نوشته‌ها

مهاجرت قاچاقی به فرانسه
,

مهاجرت قاچاقی به فرانسه

مهاجرت قاچاقی به فرانسه موسسه حقوقي ملك پور و موسسه مشاوره اي mie اتريش هيچگونه خدمات و مشاوره اي در زمينه ي پناهندگي انجام نميدهند و اين مقاله تنها جهت اطلاع و آگاهي عموم از مضرات و خطرات پناهندگي ميباشد. مهاجرت قاچاقی به فرانسه سال 2018 یا …