نوشته‌ها

مهاجرت قاچاقی به سوئد
, ,

مهاجرت قاچاقی به سوئد

مهاجرت قاچاقی به سوئد    مهاجرت قاچاقی به سوئد و قوانین پذیرش درخواست پناهندگی در سوئد در سال 2018 را در این مقاله بررسی خواهیم نمود. موسسه حقوقی ملک پور و موسسه مشاوره ای MIE اتریش هیچگونه خدمات و مشاوره ای در زمینه ی پناهندگی انجام نمیدهند و ای…