نوشته‌ها

مهاجرت از طریق پناهندگی به ایتالیا
,

مهاجرت از طریق پناهندگی به ایتالیا

 مهاجرت از طریق پناهندگی به ایتالیا مهاجرت از طریق پناهندگی به ایتالیا 2018 به دلیل مخاطرات و اطلاع رسانی های قویتر نسبت به قبل آن مقداری کاهش پیدا کرده است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت ، موسسه حقوقی ملک پور و موسسه مشاوره ای MIE اتریش…