نوشته‌ها

,

لاتاری آمریکا DV Lottery 2018

    لاتاری آمریکا DV Lottery 2018 لاتاری آمریکا DV Lottery 2018  و نحوۀ شرکت در لاتاری آمریکا DV Lottery 2018  ، ثبت نام در لاتاری آمریکا DV Lottery 2018  برای اخذ گرین کارت آمریکا ، دولت امریکا طبق قانون این کشور هر س…
,

رهنمودهای برنامه ویزای گوناگونی مهاجرت ۲۰۱۸ (DV-2018)

    رهنمودهای برنامه ویزای گوناگونی مهاجرت ۲۰۱۸ (DV-2018) رهنمودهای برنامه ویزای گوناگونی مهاجرت ۲۰۱۸ (DV-2018) چیست؟ بهترین رهنمودهای برنامه ویزای گوناگونی مهاجرت ۲۰۱۸ (DV-2018) شامل چه مواردی است ؟   لاتاری لاتاری …