نوشته‌ها

دانشگاه دلفت هلند

معرفی دانشگاه دلفت هلند

دانشگاه دلفت هلند دانشگاه دلفت هلند در سال 2018 با شرایط خاصی دانشجو میپذیرد و کسانیکه به دنبال مهاجرت به هلند از طریق تحصیل در هلند هستند میتوانند در صورت واجد شرایط بودن اقدام به اخذ پذیرش تحصیلی از هلند و دانشگاه دلفت هلند نمایند ، همانگونه که…