نوشته‌ها

ازدواج در هلند

ازدواج در هلند تابعیت کشور هلند در سال 2018 از طریق ازدواج در هلند با یک فرد تبعه هلندی قابل کسب است  ، به این جهت به موضوعات تابعیت از طریق ازدواج درکشورهلند ، اخذ ویزای ازدواج در کشور هلند ، مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای کشور هلند ، اعتبار اجاز…