پاسخ های همگانیدسته بندی: مهاجرت تحصیلی
فیلتر:همه سوالات پاسخ داده نشده
شرایط دانشگاهی کشورها برای پزشکی
پریسا.ر پاسخ 20 ساعت قبل  • 
26 نمایش5 پاسخ0 امتیاز
شرایط تحصیل همراه در کشور اتریش
t.gahvareh پاسخ 1 روز قبل  • 
16 نمایش4 پاسخ0 امتیاز
تحصیل در کانادا بدون محدودیت سنی
t.gahvareh پاسخ 1 روز قبل  • 
53 نمایش11 پاسخ0 امتیاز
ویزای همراه همزمان در کشورهای اروپایی
Sara. F پاسخ 3 روز قبل  • 
25 نمایش7 پاسخ0 امتیاز
شرایط تحصیل در کشور استرالیا
frnz.mahmoodi پاسخ 3 روز قبل  • 
24 نمایش5 پاسخ0 امتیاز
ویزای تحصیلی با پذیرش کاندیشنال
arezo.mosleh73 پاسخ 3 روز قبل  • 
28 نمایش7 پاسخ0 امتیاز
شرایط تحصیل در مدارس امارات
AMIR.H.M پاسخ 4 روز قبل  • 
11 نمایش1 پاسخ0 امتیاز

توضیحات استاد ملک پور درباره نحوه استفاده از سوالات همگانی

video پاسخ های همگانی

فایل صوتی استاد ملک پور درباره نحوه استفاده از سوالات همگانی

audio پاسخ های همگانی