,

پناهندگی در اکراین

پناهندگی در اکراین یکی از طرق امر مهاجرت ، در کنار راه هایی از جمله تحصیل ، سرمایه گزاری ، کار ، ازدواج و ثبت شرکت ، مهاجرت از طریق پناهندگی است . موسسه حقوقی ملک پور و موسسه مشاوره ای MIE اتریش هیچگونه خدمات و مشاوره ای در زمینه ی پناهندگی انجام …