تولد در اسلواکی
,

تولد فرزند در اسلواکی

تولد فرزند در اسلواکی تولد فرزند در اسلواکی پس از مهاجرت به اسلواکی 2018 و پس از گرفتن وکیل مهاجرت یکی از مواردی است که میتواند منجر به دریافت اقامت اسلواکی گردد . البته باید در نظر بگیرید که این کشور قانون خاک یا قانون خون را شامل میگردد …