,

پناهندگی در روسیه

پناهندگی در روسیه یکی از راههای مهاجرت به روسیه میباشد که گاها افراد با گرفتن وکیل مهاجرت برای آن اقدام مینمایند. موسسه حقوقی ملک پور و موسسه مشاوره ای MIE اتریش هیچگونه خدمات و مشاوره ای در زمینه ی پناهندگی انجام نمیدهند و این مقاله تنها جهت…