, , ,

مهاجرت به روسیه از طریق خرید ملک

مهاجرت به روسیه از طریق خرید ملک مهاجرت به روسیه از طریق خرید ملک در سال 2018 و تقاضای به مهاجرت به روسیه از این طریق با افزایش سفرهای توریستی ایرانیان به روسیه افزایش چشمگیری داشته است ، هدف از نگرش این مقاله اطلاعاتی در باب مهاجرت به روسیه از طریق خ…
, ,

سرمایه­ گذاری در روسیه

سرمایه­ گذاری در روسیه شرایط سرمایه گذاری روسیه چیست؟ آیا در روسیه سرمایه گذاری کنیم؟ در این مقاله به موضوع سرمایه گذاری در روسیه و این سوال که آیا سرمایه گذاری در روسیه صحیح است یا خیر و اساسا شرایط سرمایه گذاری در روسیه چیست ، میپردازیم…