اقامت پس از تحصیل در روسیه

اقامت پس از تحصیل در روسیه :   باتوجه به این که کشور روسیه در اتحادیه اروپا واقع نشده است از قوانین مهاجرتی مستقلی برخورداراست. کسانی که قصد ادامه تحصیل در کشور روسیه را دارند میتوانند پس از تحصیل در روسیه برای اخذ اقامت اقدام کنند. هم…
,

اقامت پس از تحصیل در روسیه

اقامت پس از تحصیل در روسیه افرادی که مشغول به تحصیل در روسیه هستند به دنبال راهی برای اقامت پس از تحصیل در روسیه هستند و مسئله اقامت پس از تحصیل در روسیه ذهن دانشجویان را به خود مشغول نموده است لذا این مقاله می تواند عزیزان را جهت اخذ اقامت پ…