,

وکالت هنرمندان

وکالت هنرمندان مهاجرت در لغت به معنای ترک کردن دوستان و خویشاوندان و خارج شدن از نزد ایشان یا ترک دیار گفتن و در مکان دیگر اقامت کردن . در حقوق به معنای رفتن از محلی به محل دیگر برای مدت نسبتاَََ طولانی ( خواه محدود باشد و خواه نامحدود …