,

پناهندگی در ژاپن

پناهندگی در ژاپن موسسه حقوقي ملك پور و موسسه مشاوره اي mie اتريش هيچگونه خدمات و مشاوره اي در زمينه ي پناهندگي انجام نميدهند و اين مقاله تنها جهت اطلاع و آگاهي عموم از مضرات و خطرات پناهندگي ميباشد. این مقاله در جهت اطلاع شما عزیزان همیشه ه…