مهاجرت به ژاپن
,

مهاجرت به ژاپن

مهاجرت به ژاپن مهاجرت به ژاپن 2018 چه شرایطی دارد؟ ایا قصد مهاجرت دارید؟ ایا ژاپن را برای مهاجرت انتخاب کردید؟ایا از شرایط مهاجرت به ژاپن اطلاع دارید؟ اگر قصد مهاجرت به ژاپن را دارید و نمیدانید از کدام راه میتوانید اقدام نمایید با موسسات حقوقی م…
مهاجرت به ژاپن
,

زبان ژاپنی

ترکیب غنی از تاثیرات بیرونی و نوآوری درونی مقدمه ژاپنجمعیتی بیش از ۱۲۰ میلیون نفر دارد و از نظر زبانی ملتی است تقریبا به طور کامل همگن که بیش از ۹۹ درصد جمعیت  آن  به یک زبان واحد سخن میگویند این بدان معناست که زبان ژاپنی جایگاه شیشمین زبان ب…
مهاجرت به ژاپن
,

ویزای توریستی ژاپن

  آیا میدانید ویزا چیست؟ آیا در مورد انواع ویزا اطلاعاتی دارید؟ آیا میدانید برای بررسی پرونده درخواست ویزای ژاپن و اعلام نتیجه  چقدر زمان لازم است؟ آیا میدانید چه مدارکی جهت صدور ویزای توریستی ژاپن لازم است؟ آیا میدانید برای …