پناهندگی

پناهندگی در ایسلند
,

پناهندگی در ایسلند

پناهندگی در ایسلند موسسه حقوقي ملك پور و موسسه مشاوره اي mie اتريش هيچگونه خدمات و مشاوره اي در زمينه ي پناهندگي انجام نميدهند و اين مقاله تنها جهت اطلاع و آگاهي عموم از مضرات و خطرات پناهندگي ميباشد. پناهندگی در ایسلند با استخدام یک وکیل مهاجر…