مهاجرت به کلمبیا از طریق پناهندگی

, ,

مهاجرت به کلمبیا از طریق پناهندگی

مهاجرت به کلمبیا از طریق پناهندگی موسسه حقوقي ملك پور و موسسه مشاوره اي mie اتريش هيچگونه خدمات و مشاوره اي در زمينه ي پناهندگي انجام نميدهند و اين مقاله تنها جهت اطلاع و آگاهي عموم از مضرات و خطرات پناهندگي ميباشد. قوانین بین الملل به نحوی است که یک…