حقوق داخلی

خیانت در امانت
,

الزامات حرفه ای تاجر

الزامات حرفه ای تاجر الزامات حرفه ای تاجر- نگهداری دفاتر تجاری – عدم رعایت الزامات حرفه ای تاجر-ثبت نام خود در دفتر ثبت تجارتی همانطور که می دانیم فرد تاجر همانگونه که دارای حقوق و مزایایی نسبت به دیگر افراد می باشد  دارای الزامات حرفه ای تاجر…
تصرف عدوانی
ترک انفاق
خیانت در امانت
,

دعاوی امور ملک و املاک

دعاوی امور ملک و املاک مهم ترین دعاوی مرتبط با املاک و اموال غیر منقول ، دعوای خلع ید غاصبانه ، دعوای تخلیه و دعاوی تصرف می باشند. عدم آگاهی ازاین گونه دعاوی و نا آشنایی با طریقه صحیح اقامه آن سبب می شود بسیاری از اشخاص پس از طرح دعوا و پی …
خیانت در امانت
, ,

امور مربوط به داوری

امور مربوط به داوری داوری یکی از مهم ترین راهکارهای تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی افراد ، ایجاد نظم عمومی ، حقوقی و موجب کاهش بار سازمان قضایی می باشد. داوری یک نوع دادرسی اختصاصی محسوب می شود؛ چرا که طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی …
خیانت در امانت
,

اصول و مبانی اقامتگاه

اصول و مبانی اقامتگاه اصول و مبانی اقامتگاه : ( وکیل اقامت ، اصول تابعیت و وکیل مهاجرت جهت کشور های خارجی ) همانطور که در مورد تابعیت اصلی ذکر کردیم ،اقامت نیز تقریبا بر همان اصول مبتنی است :اصل لزوم اقامت ، اصل وحدت اقامت و اصل تغیر پذ…
خیانت در امانت
,

موارد ترک تابعیت قانونی بدون رعایت ماده ۹۸۸ ق.م

موارد ترک تابعیت قانونی بدون رعایت ماده ۹۸۸ ق.م در این مقاله سعی موسسۀ حقوقی ملک پور بر این شده تا به مبحث ترک تابعیت و موارد ترک تابعیت قانونی بدون رعایت ماده ۹۸۸ قانون مدنی ، بیشتر بپردازد و با استفاده از منابع و کتب علمی و کتب حقوق بین الملل خصو…
خیانت در امانت
,

وکالت در دعوی اختلاس

وکالت در دعوی اختلاس آیا می دانید بزه اختلاس چیست؟ آیا عناصر و ارکان تشکیل دهنده ی جرم اختلاس را می شناسید؟ آیا وکلای متخصّص در دعوی اختلاس را می شناسید؟   بسیاری از شما عزیزان در تماس با موسسه حقوقی ملک پور و شعبات همکار آن سوالاتی داشته ا…
خیانت در امانت
,

ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب یکی از موضوعات مهمّی که در قانون تجارت ایران، در مواد ۵۴۱ الی ۵۵۰ در مورد آن بحث و بررسی صورت گرفته است مربوط به ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلّب می باشد. در مقاله حاضر، که تحت عنوان ورشکستگی به تقصیر و…
خیانت در امانت
,

وکیل کیست؟

وکیل کیست؟ در ابتدا سوالاتی مطرح میشود که وکالت یعنی چه؟ایا وکالت دسته بندی متفاوت دارد؟ ایا وکالت اشکال گوناگونی دارد؟ حد و حدود وکالت چیست؟وکیل در قبال موکل چه تعهداتی دارد؟موکل و وکیل چه تعهداتی دارد؟ وکالت وکیل چگونه منقضی میشود؟ - وکیل کس…