,

پناهندگی در اسلوونی

پناهندگی در اسلوونی موسسه حقوقي ملك پور و موسسه مشاوره اي mie اتريش هيچگونه خدمات و مشاوره اي در زمينه ي پناهندگي انجام نميدهند و اين مقاله تنها جهت اطلاع و آگاهي عموم از مضرات و خطرات پناهندگي ميباشد. زندگی و پناهندگی در اسلوونی از جمله گزینه ها…