قراردادهای تجاری بین المللی

در این مقاله در مورد قراردادهای تجاری بین المللی صحبت و به تبیین و توضیح این قراردادها برای شما عزیزان می پردازیم .موسسه ی حقوقی ملک پور در این مقاله در مورد چگونگی قراردادهای تجاری بین المللی که به انواع مختلفی از جمله قرارداد های فروش تقسیم می شوند صحبت می نماید و همانطور که شما عزیزان مطلع می باشید   قراردادهای تجاری بین المللی به قرارداد بیمه و قرارداد حمل نیز تقسیم می شوند که در این مقاله توسط موسسه ی حقوقی برگزیدگان ملک پور تمامی شرایط و مدارک مورد نیاز برای قراردادهای تجاری بین المللی توضیح داده می شود .

قرارداد تجاری بین المللی چیست و چگونه می باشد ؟

قراردادهای تجاری بین المللی شامل چه مواردی می باشند ؟

بارنامه چیست و آیا از ارکان ضروری می باشد؟

قرارداد بیمه و حمل چه می باشد؟

 

بهتر است بدانید که هر قرارداد و معامله ی تجاری بین دو طرف و دو شخص خریدار و فروشنده انجام می پذیرد . انجام بدون مشکل هر معامله ی تجاری بین المللی نیز مستلزم انعقاد قراردادهایی مستقل میان افراد می باشد که این قراردادها باید با یکدیگر مرتبط نیز باشند . میتوان گفت مهم ترین قراردادهای موجود در این زمینه قرارداد فروش ، بیمه و حمل و نقل می باشد.( این مقاله متعلق به موسسه ی حقوقی ملک پور می باشد)

 

   قرارداد فروش یا CONTRACT OF SALE چه می باشد؟

در قرارداد فروش که باید در آن مواردی مانند توافق طرفین در مورد انجام معامله ، شرایط اصلی معامله ، موضوع معامله ، و قیمت را مشخص نمایند .همچنین قراردادی می باشد که در آن حتما باید حقوق و وظایف طرفین مشخص شده باشد .قرارداد فروش به دو صورت امکان پذیر می باشد مانند : کتبی و شفاهی

به عنوان مثال خریداری از مغازه ای مقداری کالا پیشنهاد خرید می نماید و فرد فروشنده این کالاها را به فرد تحویل داده و بهای آن را به فرد خریدار اعلام می نماید . فرد خریدار بها را پرداخت و کالاهای خود را دریافت می نماید . اما معامله در سطح بین الملل دارای تفاوتهایی می باشد و دارای پیچیدگی هایی نسبت به معاملات داخلی می باشد قرارداد فروش در سطح بین المللی علاوه بر موارد ذکر شده در معاملات داخلی شرایط کلی انجام معاملات را رعایت می نماید که عبارتند از :

محل اجرای قرارداد PLACE OF FULFILMENT           معمولا همان تاریخ حمل کالا

تاریخ اجرای قرارداد DATA IF FULFILMENT  معمولا نقطه شروع حمل کالا

گواهی انجام معامله EVIDENCE OF FULFILMENT   معمولا بارنامه امضا شده می باشد

گواهی اتمام معامله EVIDENCE OF COMPLIANCE  معمولا همان سیلهه تجاری

نحوه حل اختلاف ، قانون و محاکم صالحه            در صورت بروز اختلاف

مشخصات کالای مورد معامله            مشخصات فنی ، کیفیت کالا

شرایط تحویل کالا

شرایط مربوط به اتفاقات فورس ماژور

شرایط و چگونگی پرداخت بهای معاملات

چگونگی اخذ و نوع ضمانت نامه های مربوط در صورت لزوم

چگونگی انجام بازرسی کمی و کیفی کالاها

خاتمه ی قرارداد

 

 

قرارداد های بیمه Contract of Insurance

بهتر است مطلع باشید در قرارداد بیمه چگونگی پوشش بیمه ای در مقابل ریسک ها ی مربوطه مشخص می شود . در این مورد هم مسئولیت انعقاد قرارداد بستگی به شرایط خرید دارد. ( این مقاله متعلق به موسسه حقوقی ملک پور می باشد)

 

اصطلاحات تجاری مورد استفاده در حقوق بین الملل

اسناد تجاری حمل کالا

در معاملات تجاری عموما اسنادی مورد استفاده قرار می گیرند که این اسناد عبارتند از :

سیاهه تجاری یا COMMERCIAL INVOICE

سیاهه ی تجاری در واقع سندی می باشد که فرد فروشنده ی کالا به نام فرد خریدار کالا صادر و همواره سایر اسناد برای آن فرد ارسال می شود . این سند دال بر حصول توافق بین فرد خریدار و فرد فروشنده نسبت به معامله ی معینی می باشد .همچنین این سند حاوی اطلاعاتی از قبیل : نام و آدرس فرد فروشنده ، مبدا و وقصد کالای مورد فروش ، نام و ادرس فرد خریدار ، نوع کالا و مشخصات ان ، شرایط تحویل کالای مورد فروش ، قیمت واحد کالای مورد فروش ، نوع و تعداد بسته بندی کالای مورد فروش ( این مقاله متعلق به موسسه حقوقی ملک پور می باشد )

سیاهه ی تجاری اداری شامل   :

۱- سیاهه ی گواهی شده CERTIFIED I NVOICE  که این سیاهه سیاهه ای می باشد که بوسیله ی مقامی ذیصلاح مانند اتاق بازرگانی تایید شده است. و لازم به ذکر می باشد که در صورتی که ارزش کالا مورد تایید قرار گیرد CERTIFICATE OF VALUE نامیده می شود .

۲-سیاهه کنسولی CONSULAR INVOICE : سیاهه ای می باشد که باید مورد تایید مقامات کنسولی قرار گیرد و اجازه ی ورود کالا به کشور صادر گردد .

۳- پیش فاکتور کالاها PROFORMA INVOICE: سیاهه ای می باشد که از طرف فروشنده قبل از انجام معامله صادر می گردد تمامی مشخصات کالا نیز در آن درج می گردد .

۴- گواهی مبدا یا CERTIFICATE OF ORGINAL: این گواهی نیز سندی می باشد که توسط فرد فروشنده و در کشور سازنده کالا صادر و مورد تایید قرار می گیرد و توسط اتاق بازرگانی تایید می شود .

۵-گواهی بازرسیINSPECTION CERTIFICATE: این گواهی توسط موسسات بازرسی کننده صادر و خریداران جهت جلوگیری از زیان وارده تقاضای بازرسی کالا را به وسیله موسسات منتقل می کنند که یکی از اسناد مهم بازرسی این موسسات می باشد .

صورت بسته بندی PACKING LIST: کالا یی که بسته بندی می باشد صورت بسته بندی نیز مورد احتیاج می باشد زیرا در اینصورت مشخصات کالاها و تعداد بسته ها ذکر می گردد تا موجب سهولت در کار گمرک شود .

 

۶- بارنامه یا BILL OF LADING: بهتر است بدانید مهم ترین سند در این قسمت این سند می باشد و این سند شامل عقد قرارداد حمل که حمل کننده ی وی پس از دریافت کالا برای حمل آن کالا از یک نقطه به نقطه ی دیگر که همان مبدا محل و مقصد محل می باشد با وسیله حمل مورد توافق در مقابل کرایه ی حمل مشخص صادر می نماید..

بهتر است بدانید مهم ترین ویژگی بارنامه این می باشد که می تواند قابل نقل و انتقال باشد و به عنوان سند مالکیت محسوب می شود و اگر این ویژگی را نداشته باشد راه نامه یا WAYBILL نلمیده می شود . بارنامه ی مذکور نیز حاوی اطلاعات زیر می باشد : ۱- نام و آدرس فرد ارسال کننده و گیرنده ی کالا ۲- شماره ی بارنامه ۳- نام یا شماره وسیله ی حمل و نقل شماره پرواز ۴-مشخصات و تعداد بسته هالی کالا ۵- نام مبدا بارگیری کالا و مقصد تحویل کالا ۶- شرح ،وضع و ابعاد کالا و …( این مقاله متعلق به موسسه حقوقی ملک پور می باشد)

 

 

قراداد حمل یا CONTRACT OF CARRIAGE

این   قرارداد قراردادی می باشد که چگونگی حمل کالاها را مشخص می نماید و همچنین درمواردی مسئولیت حمل برعهده ی فروشنده می باشد به وسیله ی فروشنده و بر اساس شرایط قرارداد فروش با فرد حمل کننده منعقد می شود ، مبنی بر اینکه فرد کالا را در مقصد مشخصی به فرد خریدار تحویل می دهد. انعقاد قرارداد حمل نیز بستگی به شرایط خرید دارد و شرایط خرید نیز مشخص می نماید که حمل به عهده ی فرد خریدار می باشد یا فرد فروشنده ، به عبارتی دیگر کدام یک از افراد می باید قرارداد حمل را منعقد نمایند . ( این مقاله متعلق به موسسه حقوقی ملک پور می باشد)

قرارداد حمل موارد زیر را شامل می شود :

موضوع قرارداد منعقده که عبارتست از حمل کالا با ذکر مشخصات کالا

مشخصات طرفین قرارداد

تعهدات فرد حمل کننده

تعیین برنامه حمل

تعهدات صاحب کالا

نحوه ی پرداخت بهای قرارداد

تعیین برنامه ی حمل و نقل شامل زمان بندی مربوطه و مسیر حمل

ضمانت اجرای قرارداد و ضمانت نامه های مورد لزوم

نوع بیمه و مبلغ آن

سایر شرایط شامل فورس ماژور ، نحوه حل اختلاف و غیره

مدت اجرای قرارداد

 

در نهایت می توان گفت معاملات تجاری بین المللی که متشکل از قواعد بسیاری می باشند باید حتما به طور دقیق مورد رعایت قرار گیرند تا افراد به راحتی بتوانند در عرصه ی بین الملل به فعالیت در این زمینه بپردازند . پر کردن دقیق بارنامه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد کسب اجاره از کنسولگری ها بسیار در انجام معاملات بین المللی تجاری دارای اهمیت می باشند که موسسه ی حقوقی برگزیدگان ملک پور تمامی این شرایط را برای شما در این مقاله توضیح داده است .

 

منابع

https://pennstatelaw.psu.edu/courses/international-business-transactions

https://www.law.umn.edu/course/6601/international-business-transactions

 

 

سپیده ایمانعلیزاده

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.