کار در ترکیه

 • شرایط کار در ترکیه
 • ویزای کار ترکیه
 • روند درخواست خارجی ها برای دریافت اجازه کار در ترکیه
 • شرایط مهم دیگربرای کارفرما در باب کار در ترکیه
کار در ترکیه 273x300 کار در ترکیه

شما می توانید شرایط خود و اطلاعات تماس را از طریق فرم ارزیابی وارد کرده تا مشاوران ما شرایط شما را بررسی کرده و در کوتاه ترین زمان ممکن با شما تماس بگیرند.

شرایط کار در ترکیه

اکثر خارجی ها باید برای مجوز کار در ترکیه از یک کارفرما موجود در ترکیه درخواست اجازه کار نمایند این به این معنی است که شما درخواست مواد ویزای کار خود را به سفارت یا کنسولگری ترکیه در کشور خودتان ارسال می کنید، در حالی که کارفرمای شما مدارک مورد نیاز را به MLSS ارسال می کند. با این وجود، ممکن است افراد برای درخواست اجازه کار از داخل ترکیه درخواست دهند. خارجی ها واجد شرایط انجام چنین کاری هستند اگر قبلا مجوز اقامت با حداقل شش ماه را داشته باشند. خارجی هایی که به عنوان توریست به ترکیه وارد می شوند واجد شرایط اجازه کار نیستند .صرفنظر از اینکه آیا برای اجازه کار از داخل یا خارج از کشور درخواست می کنید، باید یک قرارداد کاری یا پیشنهاد شغلی داشته باشید. هنگامی که شما و کارفرمای خود درخواست خود را ارائه دهید، MLSS درخواست را طی 90 روز انجام می دهد.

اگر درخواست شما تایید شده باشد، باید به سفارت ترکیه بپردازید تا ویزای کاری داشته باشید و اجازه اقامت در گذرنامه خود را صادر کنید. اگر از داخل ترکیه درخواست می کنید، می توانید ویزا و مجوز خود را در دفاتر MLSS در آنکارا بیابید.

سرانجام، باید ظرف 30 روز از زمان ورود خود به ترکیه درخواست مجوز اقامت کنید. درخواست در شعبه خارجی ایالت پلیس محلی نزدیک به کارفرمای خود تحویل دهید . شما مجاز به شروع کار نیستید تا زمانی که ویزای کاری، اجازه کار و اجازه اقامت خود را کسب کرده اید.

audio کار در ترکیه

ویزای کار ترکیه

خارجیانی که در خارج از ترکیه اقامت دارند باید به کنسولگری های ترکیه در کشور محل اقامت یا شهروندی برای درخواست ویزای کار ترکیه رجوع کنند.

خارجیان با مجوز اقامت معتبر (معتبر برای حداقل 6 ماه، به جز اجازه اقامت برای اهداف آموزشی) می توانند مستقیما به وزارت کار و امنیت اجتماعی مراجعه کنند.

خارجی هایی که از محل اقامت خود درخواست اجازه کار می کنند اگر تمام اسناد ارائه شده دقیق و کامل باشند، روند صدور حدود 30 روز طول خواهد کشید.

پس از تایید، متقاضی از طریق تلفن یا پست الکترونیک مطلع می شود.

اتباع خارج از کشور باید یک وکیل ساکن در ترکیه  ادتباط  داشته باشند تا درخواست الکترونیکی خود را اداره کنند زیرا روند نیاز به یک شماره شناسایی ملی ترکیه دارد.

نکته مهم: از تاریخ 1 ژانویه 2015، خارجیانی که اعتبار گذرنامه آنها 60 روز طولانی تر از تاریخ انقضای مجوز کار نیست، اجازه ورود به ترکیه را نخواهند داد.

هنگامی که هزینه پردازش پروسه کار تسویه شود و  مجوز کار صادر شود ،  درخواست ویزای  کار با تایید  توسط وزارت کار و امور اجتماعی به فرد اعطا می شود

.  طبق قانون جدید اجازه کار به عنوان اجازه اقامت در نظر گرفته می شود و صاحبان اجازه کار در ترکیه  نیازی به ارائه سند  معتبر برای اجازه کار و اقامت را ندارند . طبق قانون هزینه ها، شماره 492 02 / 07/1964، هزینه مجوز اقامت معادل مدت زمان مجوز کار  از خارجی ها دریافت می شود که مجوز کار یا سند تأییدیه شروط مجوز کار دارند. ”

روند درخواست خارجی ها برای دریافت اجازه کار در ترکیه

مدارک ارائه شده توسط کارفرما برای درخواست اول:

فرم درخواست اجازه کار در ترکیه به وزارت کار و امور اجتماعی ((اسکن شده و ارسال شده به صورت آنلاین در طول درخواست الکترونیکی؛  ارسال مستقیم نسخه چاپ شده به  وزارتخانه
صورتحساب و صورت سود و زیان برای سال گذشته توسط مقامات مالیاتی تأیید شده (اسکن شده و ارسال شده در طول درخواست الکترونیکی)
Gazette Trade Registry of Turkey نشان دهنده جدیدترین ساختار سرمایه و سهام شرکت (اسکن شده و ارسال شده به صورت الکترونیکی)
در صورت درخواست آنلاین، یک وکالت محضری برای شخص مجاز به کار در ترکیه و قرارداد کاری کارمند با شرکت متقاضی (اسکن و ارسال شده به صورت  الکترونیکی)

اسناد دیگرکه برای بخش های خاص ارسال می شود:

در بخش آموزش و پرورش، گواهی موسسه آموزش و پرورش خصوصی که از وزارت آموزش و پرورش ملی یا تاسیس مجوز کسب و کار گرفته شده از شهرداری مربوطه (اسکن شده و ارسال شده به صورت الکترونیکی)
برای شرکت های در بخش مراقبت های بهداشتی، سازمان های خیریه و انجمن های مشابه، گواهی مربوط به انطباق، مجوزها یا مجوزهای دریافت شده از سوی مقامات دولتی مربوطه (اسکن شده و ارسال شده به صورت الکترونیکی)
برای شرکت های گردشگری گواهی، نسخه های گواهی نامه های عامل و گواهی گردشگری از وزارت فرهنگ و گردشگری (اسکن شده و ارسال شده به صورت الکترونیکی)

مدارک ارائه شده توسط افراد خارجی که برای اولین بار درخواست می شوند:

فرم درخواست برای خارجیان (یک نسخه از فرم درخواست آنلاین چاپ شده که توسط کارفرما و کارمند امضا شده است و یا یک کپی از فرم درخواست آنلاین چاپ شده با قرارداد کاری). همراه با ، یک مجوز اقامت معتبر (اسکن شده و ارسال شده به صورت الکترونیکی)
به استثنای اجازه اقامت برای اهداف آموزشی و ویزای تحصیلی در ترکیه د، مجوز اقامت برای کار در ترکیه باید حداقل 6 ماه معتبر باشد اگر نه، متقاضی باید از کشور / محل اقامت خود از طریق کنسولگری / سفارت ترکیه درخواست کند
نسخه کتبی پاسپورت همراه با نسخه ترجمه شده به ترکی (اسکن شده و ارسال شده به صورت الکترونیکی)

علاوه بر اسناد فوق، خارجیانی که برای اجازه کار به عنوان متخصص در زمینه های خاص درخواست می کنند، باید اسناد زیر را ارائه دهند:

معدل خارج از کشور برای متقاضیانی که تحصیلات عالیه خود را خارج از ترکیه دریافت کرده اند، مطابق با مقررات معادل مدارک تحصیلی خارج از کشور، مطابق با مقررات 3 و 7 / p قانون 2547 (اسکن شده و ارسال شده به صورت الکترونیکی)
در صورت لزوم برای وزارت، یک نسخه ترجمه شده و تأیید صحت مدارک تحصیلی یا مدرک فارغ التحصیلی؛ برای خلبانان، مجوز خلبانی باید از کشور مبدا گرفته شود (اسکن شده و ارسال شده به صورت الکترونیکی)
برای شرکت های گردشگری خبره، نسخه های قرارداد کاری در زبان ترکی و زبان متقاضی همراه با توصیه نامه به ترکی (به صورت آنلاین اسکن شده و ارسال شده به صورت الکترونیکی)
برای خارجیانی که در خدمات آموزشی تحت مجوز وزارت آموزش و پرورش مشغول به کار شوند، یک گواهینامه مهارت که از همان وزارتخانه مورد نیاز می باشد. (اسکن شده و ارسال شده به صورت الکترونیکی)

مدارک ارائه شده توسط افراد خارجی برای تمدید اجازه کار در ترکیه :

فرم درخواست برای خارجی ها (یک نسخه از فرم درخواست آنلاین چاپ شده توسط کارفرما و کارمند و یا یک کپی از فرم درخواست آنلاین چاپ شده با قرارداد کاری)
مجوز اقامت (اسکن شده و بصورت آنلاین )
نامه اجازه کار در ترکیه و نامه اشتغال به کار موجود در ترکیه (اسکن شده و ارسال شده به صورت الکترونیکی)
نسخه کتبی پاسپورت و نسخه ترجمه شده به ترکی (اسکن شده و ارسال شده به صورت الکترونیکی)
گواهی مجدد مهارت که از وزارت آموزش و پرورش باید توسط متقاضی ارائه شود ، اگر کارمند خارجی مشاغل را بین موسسات آموزشی تحت مجوز وزارتخانه قرار دهد.
برای خارجی ها که به عنوان مهندسان / معماران / برنامه ریزان شهری مشغول به کار هستند، گواهینامه عضویت در اتحادیه اتاق های مهندسین و معماران ترکیه با توجه به ماده 36 قانون شماره 6235 باید ارائه شود

شرایط مهم دیگربرای کارفرما در باب کار در ترکیه

1) در محل کار که برای درخواست اجازه کار درخواست می شود، حداقل پنج نفر که شهروندان جمهوری ترکیه هستند، باید استخدام شوند. در صورت درخواست اجازه کار برای بیش از یک خارجی در همان محل کار، برای هر خارجی که پس از نخستین خارجی که مجوز کار را صادر می کند، شرایط مربوط به استخدام پنج نفر از شهروندان ترکیه به صورت جداگانه مورد نیاز خواهد بود.

2) سرمایه در محل کار باید حداقل 100000 TRY باشد یا کمترین مقدار برای مبلغ ناخالص آن باید برابر با 800000 TRY باشد یا مقدار صادرات آن در سال گذشته حداقل 250،000 TRY باشد.

3)مجوز درخواست کار خارجی که همکاران یک شرکت است باید حداقل 20 درصد سهام شرکت را داشته باشد و این درصد باید حداقل 40،000 دلار به عنوان تعهد باشد.

4)میزان حقوق و دستمزد اعلام شده توسط کارفرما برای پرداخت به خارج از کشور باید در سطحی باشد که مطابق با موقعیت و صلاحیت خارجی است. بر این اساس، با توجه به مبلغ حداقل دستمزد موثر از تاریخ درخواست، دستمزد پرداخت شده به یک خارجی باید حداقل به موارد زیر باشد:

5) •برابر حداقل دستمزد، برای مدیران اجرایی و خلبانان و نیز مهندسین و معماران درخواست مجوز اولیه

برابر حداقل دستمزد، برای مدیر واحد و نیز مهندسین و معماران

برابر حداقل دستمزد برای افرادی که برای کارهایی که نیازمند مهارت و همچنین برای معلمان

برابر حداقل دستمزد برای افرادی که برای خدمات خانه و سایر مشاغل کار می کنند.

6) تقاضای افرادی که به عنوان ماساژور، ماساژ دهنده و درمانگرهای روانپزشکی مشغول به کار و حرفه ای و حرفه ای هستند، توسط موسسات گردشگری حداقل چهار ستاره مجوز وزارت فرهنگ و گردشگری را تأیید می کنند، با در نظر گرفتن روزهای تعطیل و اضاه کاری بررسی خواهد شد، در حالی که درخواست های موسسات و محل های کاری که این معیارها را برآورده نمی کنند، مناسب نیستند.

7)برای خارجیانی که از شرکت های فعال در بخش سرگرمی و همچنین شرکت های سازمان های گردشگری برای حرفه هایی که نیاز به تخصص و مهارت دارند استفاده می شود، درخواست سهمیه جداگانه وجود نخواهد داشت، در صورتی که حداقل 10 نفر از شهروندان جمهوری ترکیه در این شرکت ها مشغول به کار باشند، فرد خارجی حق فعالیت در این موقعیت های شغلی را دارد.

اطلاعات موجود در این وب سایت جهت بالا بردن سطح اگاهی عمومی است و موسسات همکار در ایران خدمات کاریابی ارائه نمی دهند.

سخن آخر

با توجه به شرایطی که در بالا برای کار در ترکیه اعلام شد شما می توانید با رعایت موارد بالا و درخواست ویزای کار در ترکیه مهاجرت به صورت کاری را به این کشور داشته باشید و باید دقت فرمایید که برای داشتن کار در ترکیه حتما شما نیازمند دعوتنامه کاری از یک کار فرما در ترکیه هستید .

متقاضیانی که تمایل دارند در مورد قوانین مهاجرت به ترکیه و شرایط اخذ اقامت ترکیه اطلاعات جامع و لازم بدست بیاورند میتوانند با موسسه حقوقی ملک پور با همکاری موسسه مشاوره ای MIE اتریش در وین و یا دفاتر همکار ما در ایران تماس حاصل نمایند و اطلاعات رایگان و تخصصی در زمینه مهاجرت به ترکیه و انواع راه های اخذ اقامت در ترکیه تماس حاصل نمایند.

law کار در ترکیه
9 پاسخ
 1. سارا گفته:

  سلام وقتتون بخیر جناب ملک پور من اتفاقی تواینترنت سایت شمارو پیدا کردم قصد مهاجرت به ترکیه رو داریم خانوادگی قراره بریم هیچ اطلاعاتی درمورد ترکیه وکارشون نداریم موسسه کاریابی توترکیه پیدا کردیم که بظاهر کار اونجا هست برامون اما نمیدونم واقعا کارهست واسه منو همسرم یااینکه الکیه؟ لطفا راهنمایی بفرمایید ممنونم

  Rating: 4
  پاسخ
  • MIE.Malekpour2 گفته:

   سلام و عرض ادب. به منظور کار در ترکیه می بایست از کارفرمایی در ترکیه پیشنهاد کاری داشته باشید. به دلیل ورود بدون ویزا به کشور ترکیه برای ایرانیان، جستجوی کار در این کشور کار دشواری نخواهد بود. هرچند ترجیحاً نیاز به دانستن زبان ترکی خواهید داشت. در کل به عنوان آسان ترین راه، به منظور کار در ترکیه می توانید از موسسات کاریابی بین المللی کمک بگیرید که تعدادشان در ایران بسیار زیاد است. مقاله زیر را مطالعه نمایید.
   https://malekpour.ir/موسسات-معتبر-کاریابی-در-ترکیه/

   پاسخ
 2. پرستو گفته:

  سلام من پرستو هستم و مدرک کاردانی مترجمی زبان انگلیسی و مدرکA.2.2 زبان المانی.TTC زبان انگلیسی دارم و 4 سال مدرس زبان بودم و در حال حاضر مترجم وبسایت و دانشجوی کارشناسی زبان انگلیسی هستم
  امکانش هست در ترکیه بتونم کار ی پیدا کنم؟

  Rating: 5
  پاسخ
  • MIE.Malekpour1 گفته:

   با سلام
   برای یافتن کار در ترکیه می توانید از طریق موسسات کاریابی به صورت آنلاین اقدام کنید و یا شخصا به ترکیه سفر کنید و به جستجوی کار بپردازید.

   پاسخ
 3. زیبا حیدری گفته:

  سلام من ۳۲ سالمه متاهلم دارم دوره ماساژ و ناخن رو میگذرونم
  مبتونم تو ترکیه کار کنم؟؟
  زبان ترکی روهم بلدم

  Rating: 5
  پاسخ
  • azadehnoory گفته:

   با سلام و عرض ادب. برای کار در ترکیه باید یک پیشنهاد کار از طرف یک کارفرما در ترکیه داشته باشید. برای جستجوی کار می توانید از طریق وبسایت های کاریابی اقدام کنید.

   پاسخ
 4. بهرام میلانی گفته:

  با سلام
  وقت بخیر..
  بهرام میلانی هستم
  جناب ملکی اخیرا یک نوع شگرد کلاهبرداری دیدم که باعث از دست رفتن سرمایه عزیزان و هموطنان ما میشه
  عده ای با سودجویی از وضع اقتصادی مملکت با دادن وعده های دروغین و کاریابی دروغین در ترکیه خیلی ها را بدبخت کردند یا پولشان از دست رفته
  طرف تو اینستا یا تلگرام کانال داره و مدعی هست که دارای مجوز هست تنها شماره اش واتس آپ هست..
  با گذاشتن لیست مشاغل ساختگی تو کانال و حقوق انچنانی یا بالاتر از حقوق کار گری ایران….. کارجو را به ترکیه خصوصا استانبول کشانده
  بعد گرفتن کمیسیون کارجو را راهی یک کارگاهی می کنند مغایر با اون کاری که روش توافق کردند مثلا کارجو به خیال کار 3000 لیره ای اومده ترکیه بهش میگن اول بیا کار 1000 لیره ای انجام بده بعد چند ماه کارت ارتقا می یابه…
  چون این عزیزان با ویزای توریستی رفتن معمولا کارفرما بعد مدت خیلی کم بیرون می کنند یا از ترس جریمه سنگبن دولت برای استخدام خارجی ها بدون مجوز کارجو را اخراج می کنند
  گاها دیده شده اابته اکثرا
  شرکت کاریاب بعد دریافت کمیسیون طرف را به حال خودش رها کردند راهی یک شهر دیگه برای کار کرده در حالی که آدرس جعلی هست
  طرف می مونه با پول از دسته رفته کمیسیون و هزینه هایی که کرده اومده ترکیه و کلاهی که رفته سرش
  این فیلم هایی که تو کانال های کاریابی می زاران طرف از کارش احساس رضایت می کنه ساختگی هست یا به زور کتک… طرف را تو مملکت خارج اون قدر زدنش و مجبورش کردند بیا بگه
  من از طرف کاریابی ایکس تو ترکیه تو کارگاه جوشکاری استخدام شدم ممنون از اقای ایکس بابت کاریایی…
  اگه به اون فیلم ها دقت کنید می بینید تو فیلم تو کارگاه کسی نیست و فقط خود شخص هست از قیافه فرد هم به زوری بودن فیلم می تونی پی ببری


  من نمیگم این کاریابی ها همشون کلاهبردارند ولی کارشون درست تیست
  دوستان لحظه ای تفکر
  برای کار تو کشور ترکیه باید جاب آفر داشته باشی بعد ویزای کار بگیری
  وقتی یکی میگه من دو روز تو استانبول برات کار میدا می کنم حتما شک کنید
  بزار رو راست باشیم
  الان تو خودت کارفرما باشی تو ایران و بهت بگن یکی را از ترکیه برات به عنوان کارگر اوردیم استخدام می کنی؟؟ که نه از سواد طرف نه سو پیشینه طرف یا… خبر داشته باشید

  اگر به فرض محال با ویزای توریستی تونستی تو ترکیه کاری پیدا کنی کارهای سطح پایین با حقوق یک پنج شهروند ترکیه ای هست با هزار ترس و دلهره…. نه بیمه داری و نه هیچ
  .. فردا بگیرن ات علاوه بر زندانی شدن دیپورت میشی و تا چند سال نمیزارن بیایی داخل نرکیه…
  پس بدون ویزای کار برا کار تو ترکیه نیایید
  واسه خانوم ها همین ها همشون هستند ولی متاسفانه سو استفاده های دیگه هم شده که بماند
  دوستان مواظب باشید
  برای کاریابی از دفتر جناب ملکی استفاده کنید اونها راه درست را نشان می دهند
  اگه دوستان خواستند
  لیست کانالها را میزارم ببینید

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Rating: 5