پناهندگی در چک

 

موسسه حقوقي ملك پور و موسسه مشاوره اي mie اتريش هيچگونه خدمات و مشاوره اي در زمينه ي پناهندگي انجام نميدهند و اين مقاله تنها جهت اطلاع و آگاهي عموم از مضرات و خطرات پناهندگي ميباشد.

خطرات پناهندگی در چک چگونه خواهد بود ؟ آیا پناهندگی در چک به افرادی که از طریق اقتصادی اقدام نموده اند اعطا می شود ؟ نظر کشور چک و مردم کشور چک نسبت به پناهندگی در چک چگونه خواهد بود ؟ شرایط کمپ ها در کشور چک برای پناهندگان چگونه می باشد ؟ آیا کشور چک در جمع کشور های عضو پیمان پذیرفتن پناهنده قرار دارد ؟ پناهندگی در چک و خطرات آن که باید بررسی گردد ؟ کشور چک به دلیل حضور در اتحادیه اروپا و عضویت در کشور های هم پیمان شنگن بسیاری از افراد خواهان مهاجرت به کشور چک می باشند . لذا در راستای مهاجرت به کشور چک بسیاری از افراد راه پناهندگی در چک را بر می گزینند . این در حالی است که بسیاری از راه های قانونی و بی خطر مهاجرت وجود خواهد داشت که افراد اطلاعی از آنها ندارند . راه پناهندگی به علت پر خطر بودن و ریسک زیاد آن قابل بررسی می باشد . ما در متون ذیل سعی در بررسی این موضوع خواهیم داشت . و تمام خطرات پناهندگی در چک  و راه های اقدام به کشور چک را بررسی می نماییم .

در کشور چک هماهنگ کننده ی وضعیت امور مهاجرین پناهنده برای پناهندگی در چک توسط وزارت کشور چک بررسی می گردد . در صورت کلی وزارت کشور در کلیات بحث مهاجرت بین المللی و حمایت های بین المللی را عهده دار می باشد . در بخش های مهاجرت بین الملل و حمایت های بین المللی در سطوح قانون گذاری گوشه ای از وظایف وزرات کشور می باشد . در این راستا در تبیین سیاست های مهاجرت و مهاجرین به صورت مفهومی – تحلیلی و پیاده سازی آن در قوانین اقدام می نماید . از همین رو دولت چک برای حفاظت هر چه بیشتر از مرزهای شنگن اولویت خود را در جهت مهاجرت قانونی به این  کشور قرار داده است و از ورود و مهاجرت غیر قانونی به این کشور از هر طریقی ممانعت به عمل می آورد . طبق قانون حقوقی ۳۲۶/۱۹۹۹ کول در زمینه اقامت مهاجرین در چک به اداره پلیس بیگانگان در چک واگذار شد . در این قانون اختیارات ادغام مهاجرین ، مهاجرت قانونی و غیر قانونی ، سیاست بازگرداندن مهاجرین ، حمایت از پناهجویان و حرکت آزادانه در چک و حوزه شنگن در سطح ملی و اروپا به این مرکز داده شد .

بحث پناهجویان در کشور چک با بخش حمایت از پناهجویان می باشد .  مدیریت واحد های پناهجویان که در ذیل ارائه شده است توسط وزارت کشور چک است . واحد هایی که مسائل مربوط به پناهندگان و افرادی که در بازداشتگاه های چک می باشند با ادارات و موسسات ذیل می باشد :

۱٫گروه تحلیل و استراتژی

۲٫گروه روابط خارجی و اطلاعات از کشور مبدآ

۳٫گروه حفاظت بین الملل

۴٫ویزا و پشتیبانی ویزا

۵٫گروه اقامت و مباحث اداری

۶٫گروه اقامتهای خارجی در پراگ و شعبه مرکزی بوهمیا

۷٫گروه اقامت خارجی ها بوهمیا

۸٫گروه اقامت خارجی های موراویا

۹٫وزارت اقامت خارجی های استان ویسوچینا

۱۰٫گروه اقامت خارجی ها در منطقه هاردک کارلوف

۱۱٫گروه اقامت خارجی ها منطقه پاردوبیتسه

۱۲٫گروه اقامت خارجی ها منطقه مروینسیلسین

۱۳٫گروه اقامت خارجی ها منطقه الوموک

۱۴٫گروه اقامت خارجی ها پیلسن

۱۵٫گروه اقامت خارجی ها کارلووی واری

۱۶٫گروه اقامت خارجی ها در استی نادلبم

۱۷٫گروه اقامت خارجی ها لیبرتس

۱۸٫گروه اقامت خارجی ها منطقه زلین

  1. گروه نمایندگی اقدامات و رسیدگی

۲۰٫جدایی از دولت ، اقتصاد و تدارکات پشتیبانی

۲۱٫اداره مهاجرت

۲۲٫حفاظت از شنگن و هماهنگی با همکاری های شنگن

۲۳٫گروه پناهندگی و مهاجرت

۲۴٫اداره هماهنگی و مهاجرت

۲۵٫واحد دوبلین

 

در جامعه چک نسبت به پناهندگان دو گرایش رفتاری وجود دارد .بر این اساس در یک میلیون نفر  جمعیت چک ۱٫۱۵۶ نفر برای پناهندگی اقدام نموده اند . در کشور چک بحث هایی در حال  شکل گیری می باشد که بیانگر کم بودن منابع زیست محیطی و منابع حیاتی و استرس برای اتمام این منابع و اتفاقات ناشی از پذیرفتن پناهندگان در چک به وجود آمده است . در کشور چک حدود ۴ درصد از جمعیت آن را پناهنده تشکیل داده است . اکثریت پناهنده در کشور چک مربوط به مردمان کشور اسلواکی ، اوکراین و ویتنام می باشد . در کشور چک تا حدی بر سر زبان ها می باشد که در دانشگاه ها موضوعات پایان نامه ها را در ارتباط با پناهندگان مطرح می نمایند . برای پناهندگان در کشور چک برای افرادی که حتی شعار به زبان های ساده می دهند و پاسخ به مامورین می دهند برخورد تند و زننده ای خواهند دید . در این کشور شعار هایی از قبیل همه مسلمان ها تروریست نیستند اما همه تروریست ها مسلمان هستند نیز سر داده شده است .

موضوعی در امر حقوق  بین الملل ، حقوق پناهندگان است که در حال حاضر ، با اینکه پیشرفت های زیادی در همه زمینه ها صورت پذیرفته است و همچنین با توجه به اینکه  رعایت اخلاق و  حقوق انسانی نسبت به ضعیفان بیشتر شده است ، به طوری که مواقعی برای زیستن و حیات ملزم به فرار و یا مهاجرت  از یک کشور به کشور دیگر می شود.از این رو حقوق پناهندگان در کنار سایر بحث های حقوقی ، در حقوق بین الملل مطرح شده است و در گردمهمایی جهانی، عهدنامه ای نیز در این خصوص به تصویب رسیده است.

روند کار پناهندگی :

۱٫ورود به کشور چک ( به صورت قانونی بهتر است انجام پذیرد )

۲٫مراجعه به اداره پناهجویان

*ثبت نام اولیه

*نعیین شهر محل اقامت

*تاریخ مصاحبه اولیه

۳٫مراجعت به شهر تعیین شده

۴٫معرفی خود به اداره پلیس شهر معیین شده

۵٫مراجعه به اداره پناهجویان و انجام مصاحبه اولیه

۶٫تکمیل پرونده و مصاحبه اصلی

۷٫

*در صورت پذیرفته نشدن در مصاحبه اصلی می توانید استبناف خواهی نمایید و در خواست مصاحبه مجدد نمایید . اگر پذیرفته نشوید می بایست برگردید به کشور اصلی خود .

* در صورت پذیرفته شدن زمان مصاحبه نهایی در دادگاه فرا خواهد رسید

۸٫در صورت پذیرفته شدن در دادگاه می توانید کار های شهروندی خود را انجام دهید .

 

پاسخ جامعه مدنی به بحث پناهندگان در چک :

تا قبل از بسته شدن مسیر بالکان از جمهوری چک برای مسیر ترانزیت به اروپای غربی استفاده می شد . در این راه به سمت اروپای غربی تعدادی در میان راه در کشور چک ماندن و با دیده شدن این افراد توسط پلیس در اردوگاه ها بازداشت شده و در مکانی شبیه به بازداشتگاه آنان را زندانی نمودند و یا آنان را به پرداخت هزینه های روزانه اقامت در چک مجبور نمودند . و کشور چک بخاطر نقض قانون کنوانسیون حقوق بشر مورد سرزنش کشور های اروپایی قرار گرفت . از این رو کشور چک درمان پناهندگان را به صورت عمومی اعلام نمود . در دیدگاه و نگرانی که برای جامعه مدنی بوجود آمده است علاوه بر تامین منابع به بیگانه ستیزی  نیز فکر می نمایند . برای این منظور ، کشور چک چندین هزار پناهجو را به مجارستان ، صربستان ، اسلوونی و یونان فرستاد .

اقامت در کشور چک

اقامت قانونی  در کشور چک از ۶ طریق امکان پذیر می باشد ، یکی از راه های اقامت در کشور چک ، ویزای توریستی می باشد که به صورت بازه زمانی محدود به شما اجازه ورود به کشور چک را می دهد ولیکن به صورت قانونی می توانید اقامت کوتاه مدت را کسب نمایید و می تواند رمز ورود مناسبی برای شما باشد.

ویزای ازدواج و ویزای نامزدی هم دونوع ویزایی می باشد که می توانید از طریق قانونی اقامت کشور چک راکسب نمایید  و این در صورتی می باشد که چنانچه  فردی را در کشور چک داشته باشید ، می توان شرایط را بررسی نمود و ازآن طریق    درخواست ازدواج و یا نامزدی  با طرف مقابل راداشته باشید و درخواست اقامت دائم و در نهایت  تابعیت مضاعف  را کسب نمایید. نوع ویزای دیگری که می توانید اقدام نمایید از طریق ثبت شرکت ، کارآفرینی و یا سرمایه گذاری می باشد که یکی از راه هایی می باشد که بعد از ۵ سال می توانید  در صورتی که بیمه و مالیات خود و شرکت  را پرداخت نمایید ، درخواست اقامت دائم را داشته باشید.

نوع دیگر ویزاهای کاری می باشد  که دو نوع می باشد :

۱- ویزای کاری با job offer  : که نیاز به این می باشد که کارفرما ، کار شما را ۶ ماه آگهی نماید و در اداره کار و اداره مهاجرت آن را به ثبت برساند.و موظف به این می باشد ۳ ماه job offerرا در کشور چک و در حوزه شنگن آگهی نماید و پس از ۶ ماه می توان به این مهم دست پیدا کرد.در ویزای کاری پس از سه سال شما می توانید درخواست اقامت دائم را  داشته باشید  تا پرونده شما مورد  بررسی قرار گیرد که به صورت کاملا قانونی بتوانید اقامت را کسب نمایید.

۲-ویزای کاری بدون job offer  می باشد که در حال حاضر  امکان اقدام برای ویزای کاری بدون job offer  برای کشور چک موجود نمی باشد .

نوع ویزای دیگر ، ویزای تحصیلی می باشد که راه بسیار کم هزینه و کم ریسک می باشد بعد از ۵ سال می توانید اقامت دائم را کسب نمایید و همچنین از این طریق برای شما این مهم را فراهم میکند که هم یک مدرک معتبر از یک دانشگاه معتبر و با رنکینگ بسیار عالی   در حوزه شنگن  و کسب اقامت در مرحله دوم را کسب  نمایید تا بتوانیدبه  اقامت دائم نائل آیید  و رمز حضور  و ماندگاری شما در کشور های حوزه شنگن را نیز داشته باشید.بعد از ۶ ماه ویزای تحصیلی ، اجازه دارید تا جویای  کار باشید ، فذا نگرانی در خصوص کار نیز وجود ندارد .

همچنین موسسه  حقوقی مشاوره ای ملک پور به شما پیشنهاد می نماید که از طریق راه های قانونی نسبت به اقامت در چک اقدام نمایید  و کسب اقامت و در نهایت تابعیت داشته باشید و به عنوان یک فرد فرهیخته و ارزشمند  وارد کشور شوید و  به صورت نامحدود بتوانیدبه کشورتان رفت و آمد داشته باشید که از لحاظ قانونی و حقوقی برای شما،  چه در کشور خودتان و چه در کشور ثانویه مشکلی از نظر اقامت و تابعیت نداشته باشید و بتوانید به راحتی و به عنوان  یک شهروند قانون مدار زندگی خود را ادامه دهید.

 

موسسه حقوقی ملک پور می تواند شما را در تمام زمینه های مهاجرت قانونی به کشور چک همراهی نماید .در صورتی که  مقاله فوق در زمینه  پناهندگی چک مکفی نبود می توانید به یک از دفاتر همکار تماس حاصل نمایید تا پرونده شما را برای یکی از   راه های قانونی  مهاجرت به کشور چک بررسی نمایند و راه قانونی را به شما پیشنهاد دهند.

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0 پاسخ