فیلتر:همه سوالات پاسخ داده نشده
تخفیف های نوروزی
tati.gahvareh پاسخ 1 ماه قبل  • 
94 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
تحصیل فرزند در کانادا
پریسا.ر پاسخ 8 ماه قبل  • 
155 نمایش4 پاسخ0 امتیاز
سیتزن کانادا از طریق پدر
136 نمایش3 پاسخ0 امتیاز
اقامت پس از تحصیل
mahdi.arya1993 پاسخ 8 ماه قبل  • 
216 نمایش8 پاسخ-2 امتیاز
تحصیل فرزند اتریش
فرید شایگان پاسخ 8 ماه قبل  • 
151 نمایش5 پاسخ1 امتیاز
مهاجرت کاری به ارمنستان
mahsuna439 پاسخ 8 ماه قبل  • 
172 نمایش7 پاسخ0 امتیاز
کار دولتی در شرکت نفت
melodyshakourzadeh پاسخ 8 ماه قبل  • 
153 نمایش4 پاسخ0 امتیاز
مهاجرت كارگردان
سمیرا میرجلیلی پاسخ 8 ماه قبل  • 
144 نمایش4 پاسخ0 امتیاز
پزشکی چک
elmira mousazadeh پاسخ 8 ماه قبل  • 
194 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
مهاجرت به ترکیه
melodyshakourzadeh پاسخ 8 ماه قبل  • 
186 نمایش5 پاسخ1 امتیاز
امتیاز رشته معماری برای کشور اتریش
farzad.bagheri1300 پاسخ 8 ماه قبل  • 
173 نمایش6 پاسخ0 امتیاز
بهترین راه مهاجرت خلبانی
mie.malekpour14 پاسخ 8 ماه قبل  • 
284 نمایش11 پاسخ0 امتیاز


توضیحات استاد ملک پور درباره نحوه استفاده از سوالات همگانی

video پاسخ های همگانی

فایل صوتی استاد ملک پور درباره نحوه استفاده از سوالات همگانی

audio پاسخ های همگانی