ویزای کاری ایسلند

 ویزای کار ایسلند

اگر شما به دنبال اخذ ویزای کار ایسلند و اقامت کاری ایسلند هستید ، خواندن این مقاله به شما توصیه میشود; شرایط اخذ ویزا کار ایسلند ، افراد مشمول ویزای کار ایسلند، طول مدت اقامت کاری ایسلند با استفاده از ویزا کار ایسلند ، حق کار همراهان دارنده ویزای کار ایسلند، m در این مقاله بدان پاسخ دهیم. ضمن اینکه همکاران ما در موسسه حقوقی ملکپور همه روزه از ساعت ۸ الی ۲۰ پاسخگوی سوالات تلفنی شما عزیزان در امر مهاجرت، اقامت، اخذ انواع ویزا ، پذیرش و تابعیت خواهند بود و در صورت درخواست شما کلیه خدمات مربوط به امر مهاجرت با گارانتی اعاده حق الوکاله توسط وکلای بین المللی موسسه حقوقی ملکپور ارائه میگردد.

فایل تصویری آقای  ملک پور (دانشجوی دکترا رشته حقوق دانشگاه ملی وین اتریش ) در باب ویزای کاری ایسلند

video ویزای کار ایسلند

فایل صوتی آقای  ملک پور (دانشجوی دکترا رشته حقوق دانشگاه ملی وین اتریش ) در باب ویزای کاری ایسلند

audio ویزای کار ایسلند

اجازه اقامت در ایسلند: یک تبعه غیر ایسلندی، که خارج از منطقه اقتصادی اروپا EEA یا EFTA زندگی میکند و قصد اقامت بیشتر از ۳ ماه در ایسلند را داشته باشد باید از اداره مهاجرت ایسلند درخواست صدور اجازه اقامت نماید. اتباع کشورهای عضو EEA و EFAT برای اقامت در ایسلند نیاز به اخذ مجوز ندارند اما ورود و خروج این افراد در ایسلند ثبت میشود.
ویزای کاری ایسلند: یکی از انواع ویزاهای ایسلند ،ویزای کار در ایسلند است.درخواست ویزا کار ایسلند به همرا اسناد و مدارک مورد نیاز آن باید به اداره مهاجرت ایسلند تقدیم شود. اگر شما قصد کار در ایسلند را داشته باشید، کارفرما باید به اداره کار ایسلند مراجعه نماید و نیاز خود به نیروی کار را اعلام کند. در این شرایط معمولا اداره کار ایسلند، به مدت ۳ ماه آگهی جذب نیروی کار میدهد. درصورتیکه که هیچ فرد ایسلندی متقاضی پذیرش آن شغل نباشد اداره کار ایسلند آگهی ۳ ماهه دیگری منتشر میکند. آگهی دوم در کل اتحادیه اروپا منتشر میشود، و اگر شهروندان اتحادیه اروپا نیز متقاضی پذیرش شغل مزبور نباشند ، اداره کار ایسلند مجوز کار تبعه خارجی مدنظر کارفرما را صادر می کند.سپس اداره مهاجرت ایسلند بر اساس موقعیت شغلی ایجاد شده، برای تبعه خارجی اجازه اقامت صادر میکند. و تبعه خارجی با انجام پرسه اخذ ویزا، میتواند برای سفر به ایسلند اقدام نماید.درخواست اقامت کاری باید قبل از ورود درخواست کننده به ایسلند، ارائه شود; چنانچه متقاضی قبل از تصویب اقامت کاری ، به عنوان توریست ، وارد ایسلند شود پرسه رسیدگی به درخواست اقامت، متوقف شده و برای درخواست کننده اجازه اقامت کاری صادر نخواهد شد; حتی اگر درخواست کننده به هر دلیلی در ایسلند حضور دارد و قصد اخذ اقامت ایسلند را دارد باید کشور ایسلند را ترک کند و در خارج از خاک ایسلند درخواست اجازه اقامت کاری را تقدیم نماید.پس از صدور اجازه اقامت ، متقاضی میتواند براساس آن اجازه به ایسلند سفر کند.اگراداره مهاجرت به متقاضی اجازه اقامت ندهد، متقاضی حق تجدیدنظر خواهی دارد.
به چه کسانی اقامت کاری و اجازه ی کار داده میشود؟

در ایسلند به ۳ دسته از افراد ویزای کار میدهند این افراد شامل:

متخصصان حرفه ای: در ایسلند اجازه اقامت میتواند در زمینه های خاص استخدامی صادر شود، موارد استخدامی خاص شامل پروژه های موقتی نمیشود. متقاضی این نوع ویزا باید در شغل مورد نیاز کار فرما، مهارت داشته و حائز شرایط انجام آن کار باشد، همچنین باید تحصیلات دانشگاهی یا فنی حرفه ای یا مدارک فنی مورد تایید ایسلند را داشته باشد.
کسری موقت کارگر: در صورتی که در ایسلند، اتحادیه اروپا و جزایر فارو نیروی کار وجود نداشته باشد به کارگران بدون تخصص خارجی اجازه اقامت داده میشود.
ورزشکاران: این ویزا برای ورزشکاران و مربیان ورزشی جهت کار در باشگاههای ورزشی انجمن های ورزشی ایسلند و المپیک ملی ایسلند ، صادر میشود.لیست باشگاههای ورزشی در وبسایت انجمن ورزشی ایسلند در ج شده است.webpage of association.
مدت اقامت کاری در ابتدا یکسال است ، اما اگر متقاضی اقامت کار همچنان واجد شرایط اجازه کار یا اقامت کاری باشد این اقامت قابل تمدید است. ( اجازه کار در مورد کمبود کارگران ساده فقط برای یکبار قابل تمدید است.) درخواست تمدید باید اقلا یکماه قبل از انقضا مجوز اقامت فعلی متقاضی به اداره مهاجرت تحویل داده شود. اگر درخواست تمدید اقامت خارج از مهلت مقرر، به اداره مهاجرت تقدیم شود ، درخواست نه به عنوان درخواست تمدید بلکه به عنوان درخواست اولیه اقامت بررسی میشود .( متقاضی باید در فاصله ی بین اقامت قبلی تا صدور اجازه اقامت جدید ، ایسلند را ترک نماید.)
حقوق ناشی از اقامت کاری در ایسلند: طبق قانون ایسلند برای هریک از متخصصان حرفه ای، ورزشکاران و کارگران حقوق و شرایطی وجود دارد که در زیر به آن میپردازیم. این مقاله متعلق به موسسه حقوقی ملکپور است.
برای متخصصان حرفه ای: به این افراد ویزای همراه ، جهت الحاق اعضای خانواده، اعطا میشود. اعطا اقامت کاری به متخصصان حرفه ای پیش زمینه اعطا اقامت دائم و اخذ تابعیت ایسلند است.
برای ورزشکاران: به ورزشکاران نیز ویزای همراه جهت الحاق اعضا خانواده شان اعطا میشود اما ورزشکاران با اجازه اقامت کاری نمی توانند اقامت دائم ایسلند را بدست آورند.
برای کارگران درصورت کمبود کارگر: به کارگران ویزای همراه داده نمیشود و اقامت کاری آنها قابل تبدیل به اقامت دائم نیست. اجازه اقامت فقط یک دوره قابل تمدید است یعنی در مجموع مدت اقامت کاری نمیتواند بیشتر از ۲ سال باشد، اما درصورتیکه تکمیل پروژه های از پیش تعین شده بیشتر از ۲ سال طول بکشد، اجازه اقامت کاری نیز بیشتر از یکدوره تمدید میشود. بعد از پایان ۲ سال اقامت کارگری، کارگر مذکور دیگر حق درخواست اقامت کارگری در ایسلند را ندارد; بلکه باید پس اتمام مدت اقامت در ایسلند اقلا ۲ سال خارج از ایسلند اقامت نماید و پس از آن مجددا درخواست اجازه اقامت از طریق کارگری را ارائه دهد.

لغو اجازه اقامت ایسلند:

افراد دارنده اجازه اقامت کاری ، چنانچه در هردوره ۱۲ ماهه بیشتر از ۳ ماه خارج از ایسلند زندگی کنند. در مواردیکه افراد بصورت قانونی در کشوری غیر از ایسلند اقامت داشته باشند نیز ، اجازه اقامت کاری آنان بطور اتوماتیک لغو میشود.
زمانیکه دارنده اجازه اقامت ، اطلاعات نادرست و گمراه کننده در درخواست خود وارد کرده باشد و اطلاعات مذکور در اعطا اجازه اقامت موثر و اساسی بوده است; دراینصورت وضعیت حقوقی درخواست کننده مانند کسی است که تا کنون اجازه اقامت ایسلند را نداشته است بنابراین در صورتیکه مجددا بخواهد برای اقامت در ایسلند درخواست بدهد، مانند افرادیکه برای بار اول درخواست اقامت ایسلند را می دهند، باید ایسلند را ترک کند و خارج از ایسلند مدارک درخواست را ارائه ، و کلیه شرایطی که برای درخواست اولین اقامت ایسلند لازم است ، را رعایت نماید.
شرایطی که براساس آن اجازه اقامت دائم یا موقت را اخذ کرده بود از بین رفته باشد.
زمانیکه لغو اجازه اقامت، مستقیما در رویه اداری کشور ایسلند گنجانده شود.
رایج ترین دلیل لغو اجازه اقامت در ایسلند، زمانیست که متقاضی اقامت شرایط اولیه اقامت را از دست داده باشد مثل اقامت همسر متخصص حرفه ای که در اثر طلاق ، لغو خواهد شد.
زمانیکه دارنده اجازه اقامت دائم ایسلند بیشتر از ۱۸ ماه مداوم خارج از ایسلند زندگی کند ، اقامت دائم لغو خواهد شد. ( اگر دارنده کارت اقامت دائم عذر موجهی برای اقامت طولانی مدت خارج از ایسلند داشته باشد ، اداره مهاجرت پس از بررسی وضعیت فرد ، درصورت لزوم اجازه اقامت طولانی تر از ۱۸ ماه مداوم را صادر میکند).این مقاله متعلق به موسسه حقوقی ملکپور است.

حقوق اعضای خانواده دارندگان ویزای کار:

اعضا خانواده متخصصان حرفه ای: چنانچه همسر ، فرزند یا پارتنر متخصص حرفه ای در ایسلند حضور داشته باشد و برای اولین بار بخواهند درخواست اقامت در ایسلند را بدهند ، می توانند تا زمان صدور اجازه اقامت در ایسلند بمانند و اقامت آنان علیرغم نداشتن اجازه اقامت، قانونی است. این افراد نمیتوانند در هر دوره ۱۲ ماهه بیشتر از ۳ ماه خارج از ایسلند اقامت داشته باشند. همچنین اقامت موقت آنان ، در صورت تمایل خودشان، میتواند به اقامت دائم ایسلند تبدیل شود; همراهان متخصصان حرفه ای حق درخواست اجازه کار در ایسلند دارند ولی تا زمانیکه مجوز کار آنان صادر نشده ، نمیتوانند شروع به کار کنند. فرزندان زیر ۱۸ سال این افراد تا سن ۱۸ سالگی نمیتوانند کار کنند اما پس از ۱۸ سالگی چنانچه بخواهند در ایسلند کار کنند ، باید از اداره کار ایسلند اجازه کار دریافت کنند.
اعضا خانواده ورزشکاران: همراهان ورزشکاران چنانچه در ایسلند حضور دارند و برای بار اول درخواست اقامت در ایسلند را داده باشند باید تا زمان صدور اجازه اقامت، خاک ایسلند را ترک کنند و پس از صدور مجوز اقامت، براساس آن وارد ایسلند شوند. خانواده ورزشکاران نیز در هر دوره ۱۲ ماهه، نمیتوانند بیشتر از ۳ ماه خارج از ایسلند اقامت داشته باشند ، در غیر اینصورت اجازه اقامت آنان لغو خواهد شد. خانواده ورزشکاران اجازه کار ندارند و اقامت آنان قابل تبدیل به اقامت دائم ایسلند نیست.

اقامت دائم ایسلند

اصولا اتباع خارجی پس از ۵ سال اقامت موقت در ایسلند میتوانند اجازه اقامت دائم ایسلند را اخذ نمایند و پس از آن با ۲ سال اقامت دیگر، برای اخذ تابعیت ایسلند اقدام نمایند.افراد با تخصص حرفه ای میتوانند از طریق ویزای کار به اقامت دائم ایسلند دست یابند. اگر دارنده اجازه اقامت دائم ، اجازه کار دائمی در ایسلند داشته باشد ، این اجازه وابسته به کارفرما خاصی نیست و دارنده مجوز کار دائمی میتواند براساس این اجازه کارفرمای خود را تغیر دهد. دارنده مجوز اقامت دائمی مجاز است در هر ۴ سال ، ۱۸ ماه خارج از ایسلند اقامت داشته باشد .در شرایط معین اداره مهاجرت میتواند درصورت درخواست کتبی متقاضی، اجازه اقامت بیشتر از ۱۸ ماه نیز بدهد البته این درخواست کتبی باید قبل از پایان مهلت ۱۸ ماه به اداره مهاجرت ایسلند تسلیم شود. خانواده دارندگان کارت اقامت دائم ، اجازه الحاق به آنان را دارند. همچنین کسانیکه قبلا به عنوان کودک زیر ۱۸ سال کارت اقامت دائم ایسلند را گرفته باشند بعد ااز رسیدن به سن ۱۸ سال اجازه کار در ایسلند را خواهند داشت.
نتیجه: ویزای کار ایسلند برای افراد با تخصص حرفه ای و دارای مدرک تحصیلی یا فنی حرفه ای مورد تایید ایسلند بسیار مناسب است. با توجه به اینکه در این ویزا مهاجران علاوه بر اخذ اقامت دائم و تابعیت ایسلند،بدون صرف هزینه اضافی، امکان اشتغال و درآمد زایی دارند نسبت به گزینه های دیگر مهاجرتی مثل ویزای سرمایه گذاری و تحصیل مناسبتر است.درصورت نیاز به اخذ توضیح بیشتر در خصوص راههای مهاجرت به اروپا ،آمریکا و… شما عزیزان میتوانید با موسسه حقوقی ملکپور تماس گرفته واز مشاوره رایگان تلفنی مشاوران عرصه بین الملل بهره مند شوید. همچنین در صورت درخواست شما عزیزان وکلای مجرب و کار آزموده موسسه حقوقی ملکپور ، کلیه خدمات اخذ پذیرش و انواع ویزا را با گارانتی اعاده حق الوکاله بعهده میگیرند.

44 پاسخ
 1. شایان کرمیان گفته:

  سلام و خسته نباشید. قصد مهاجرت از طریق ویزای کار به ایسلند را دارم. لطف کنید بفرمائید که چگونه میشه پیشنهاد کاری از کارفرما در ایسلند داشته باشیم؟ اگه امکانش هست راهنماییم کنید.

  پاسخ
  • azadehnoory گفته:

   با سلام و عرض ادب. برای اخذ پیشنهاد کاری از یک کارفرمای ایسلندی باید رزومه کاری قوی ای داشته باشید. عوامل مهم این رزومه می تواند شامل مهارت های حرفه ای و مهارت های زبان باشد. پس از آماده سازی رزومه خود می توانید به وبسایت های کاریابی ایسلند مراجعه و به جستجوی کار بپردازید.

   پاسخ
 2. الهه گفته:

  سلام
  من مدرك فوق ليسانس آموزش زبان انگليسي دارم. آيا امكان گرفتن بورسيه ي تحصيلي در يكي از دانشگاه هاي ايسلند مجددا در مقطع ارشد رشته ي آموزش زبان انگليسي براي من وجود داره؟ يا امكان پيدا كردن شغل تدريس زبان انگليسي در ايسلند هست؟
  با سپاس

  پاسخ
 3. ارش شمشیری گفته:

  با سلام
  برای تحصیل شرایط ایسلند چجوریه از کجا باید شروع بشه ایا شرایط سنی دارد با تشکر
  و سوال بعدی ایا سایتی در ایسلند وجود دارد که پیشنهاد شغلی در ان‌مطرح بشه و ادم بتواند با کارفرما ارتباط‌پیدا کنه
  در رابطه با شغل حسابداری هم شرایط چجوریه

  پاسخ
 4. سعید حسین نشتارودی گفته:

  سلام و عرض خسته نباشید
  بنده ۳۱ سال دارم و لیسانس. ۱۴ سال سابقه کار نمایش دارم و تخصص سالن های نمایش برای اجرای نمایش. مسیر پیگیری برای ویزای کار یا سفر به ایسلند رو می خوام بیشتر بدونم.
  البته به صورت نیمه حرفه ای عکاسی می کنم، در بخش مدل و لباس.
  با تشکر از شما

  پاسخ
 5. مصطفی داودی گفته:

  سلام وقت بخیر بنده 27 سالمه و دارای مدرک کارشناسی برق و استخدام در پالایشگاه نفت دارای 6 سال سابقه ی کار .
  شرایط ویزای کار برای بنده به چه صورت می باشد.
  ممنون

  پاسخ
  • m.s گفته:

   سلام و عرض ادب دوست بزرگوار شما باید برای کار در کشور مقصد باید job offer یعنی پیشنهاد شغلی داشته باشید تا بتوانید برای این نوع ویزا اقدام نمایید . در صورت داشتن این مورد شرایط شما باید به صورت کاملتری بررسی گردد که در این بخش امکان پذیر نمیباشد . پیشنهاد میکنیم جهت مشاوره کاملتری در این باب با دفاتر ما از طریق شماره 021.49196000 تماس حاصل فرمایید.

   پاسخ
 6. حسین گفته:

  سلام. دندانپزشک و ۳۷ ساله هستم. آیا امکان مهاجرت به ایسلند و معادل سازی مدلرک و کار در حوزه دندانپزشکی وجود دارد ؟

  پاسخ
  • P.Taghavi گفته:

   با سلام و عرض ادب و احترام. بزرگوار به جهت آنکه توضیح مسائل حقوقی در این بخش به دلیل محدودیت نوشتاری در سایت امری دشوار میباشد و ممکن است باعث سوء تفاهم گردد. برای مشاوره دقیق تر و برای آنکه بتوانیم خدمت شما پاسخ درست و کامل ارائه نماییم، خواهشمندیم با دفاتر ما از طریق شماره ۴۹۱۹۶۰۰۰ (۰۲۱) ارتباط بگیرید.

   پاسخ
 7. فرهاد گفته:

  با سلام و تشکر از اطلاعاتتان میخواستم خواهش کنم برای کسانیکه علاقمند به مهاجرت به ایسلند از طریق اشتغال هستن یه اطلاعات اولیه از جمله شرایط سنی ، مقدار هزینه ، و مشاغلی که مورد نیاز ایسلند هست و سایر موارد رو بفرمایید تا احیانا اگر شامل حال کسی بشه برای مشاوره تماس بگیرن . با تشکر

  پاسخ
  • ghazaleh salehi گفته:

   با سلام
   تنها راه دریافت ویزای کاری ایسلند داشتن پیشنهاد شغلی از یک کارفرما در این کشور می باشد. در صورت داشتن این پیشنهاد سایر مواردی که اشاره فرمودین چندلن مطرح نیست.

   پاسخ
 8. ایمان گفته:

  سلام، ۳۸ ساله،متاهل،فرزند۸ ساله.۱۲ سال سابقه آزمایشگاه شیمیایی نفت.لیسانس شیمی دانشگاه آزاد دارم. آیا امکان پیداکردن کاردر ایسلندرودارم.

  پاسخ
  • ghazaleh salehi گفته:

   با سلام
   شما باید از یک کارفرمایی در این کشور پیشنهاد شغلی دریافت نمایید. در غیر اینصورت می توانید از طرق دیگری مانند تحصیل وارد این کشور شده و در جستجوی کار باشید که با توجه به سابقه کارتان این امکان برای شما فراهم است.برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 49196000-021 تماس حاصل فرمایید.

   پاسخ
 9. سامان گفته:

  سلام وقتتون بخیر.دوتا سوال داشتم از حضورتون.اول اینکه ویزای تحصیلی میتونه تبدیل به اقامت دائم بشه؟و دوم اینکه امکان کار حین تحصیل در ایسلند وجود داره؟
  ممنون

  پاسخ
 10. جمالی گفته:

  سلام
  من30ساله مجردهستم
  تحصیلاتم دیپلم تاسیسات (گرمایشی،سرمایشی)هست
  البته 15مدرک جداگانه معتبر دولتی فنی حرفه ای دارم
  که شامل تاسیسات هست
  سوال من فقط اینکه میخوام بدونم که با
  تحصیلاتم دیپلم میشه کار کرد((آره یا نه))
  لطفا شماره دفترایسلند تون رو بگذارید
  ممنون

  پاسخ
  • m.s گفته:

   با سلام
   پیدا کردن کار با دیپلم بسیار سخت میباشد و در صورتی که بتوانید کار فرما پیدا کنید شرایط کمی فرق خواهد کرد و شانس شما برای ویزای کار بالاتر میرود

   پاسخ
 11. جمالی گفته:

  با سلام
  30سالِه مجرد هستم
  دارای15مدرک فنی*از فنی حرفه ای دولتی مدرک
  گرفتم
  ?نصب وتعمیرات وسایل گرمایشی و گرمایشی
  پکیج.شوفاژ.شومینه.آبگرمکن برقی.و گازسوز
  ?لوله کشی صنعتی(شرکت ملی نفت)
  ?لوله کشی پشفیت فشار قوی
  ?لوله کشی پلیمر
  ?لوله کشی فلزی درجه1ودرجه2
  ?نقشه خوانی{ پایپینگ}دوره های شرکت ملی نفت
  ?ابزار دقیق
  ⭕فقط یه سوال داشتم آیا تحصیلات دیپلم ویزای کار
  میدن.ممنون شماره تماس دفتر درایسلند بگذارید
  ممنون

  پاسخ
  • P.Taghavi گفته:

   با عرض سلام و ادب. دوست گرامی متاسفانه شانس شما با مدرک دیپلم جهت پیدا کردن کار بسیار کم است. به شما پیشنهاد می کنیم جهت بررسی گزینه ها و راه های دیگر جهت مهاجرت با دفاتر ما از طریق شماره 021.49196000 تماس حاصل فرمایید.

   پاسخ
  • P.Taghavi گفته:

   با سلام و عرض ادب دوست بزرگوار همانطور که میدانید رشته پرستاری باید مدارکشان معادل سازی گردد و این مستلزم زمان زیادی میباشد. از این رو شما باید با ویزای دیگری ورود پیدا کنید و سپس در حین تحصیل دوره معادل سازی را گذرانده و سپس بتوانید وارد بازار کار بشوید. پیشنهاد میکنیم جهت بررسی و مشاوره کاملتری در این باب با دفاتر ما از طریق شماره 021.49196000 تماس حاصل فرمایید.

   پاسخ
 12. امید گفته:

  با سلام.
  من ۳۰ سال دارم.و دارای مدرک فوق لیسانس گیاه پزشکی_بیماری شناسی گیاهان.و تمایل بسیار زیادی دارم برای اخذ ویزای کار در ایسلند.خواستم بدونم شرایط اخذ ویزای کار باید چ کنم….

  پاسخ
  • P.Taghavi گفته:

   سلام و عرض ادب دوست بزرگوار شما باید برای کار باید job offer یعنی پیشنهاد شغلی داشته باشید تا بتوانید برای این نوع ویزا اقدام نمایید. در صورت داشتن این مورد شرایط شما هم باید به صورت کاملتری بررسی گردد. پیشنهاد میکنیم جهت مشاوره کاملتری در این باب با دفاتر ما از طریق شماره 021.49196000 تماس حاصل فرمایید.

   پاسخ
 13. محمد گفته:

  با سلام
  من 28 ساله و مجرد می باشم. دارای مدرک مهندسی It با گرایش تجارت الکترونیک و کارشناسی ارشد MBA گرایش بازاریابی هستم . و داری چند مدرک و دوره در حوزه مدیریت نیز هستم و داری سابقه 5 ساله کاری هستم . آیا امکان پیدا گردن کار و اقامت از طریق آن امکان پذیر می باشد .

  با تشکر

  پاسخ
  • maziar samiei گفته:

   سلام و عرض ادب دوست بزرگوار شما باید برای کار در کشور مقصد باید job offer یعنی پیشنهاد شغلی داشته باشید تا بتوانید برای این نوع ویزا اقدام نمایید . در صورت داشتن این مورد شرایط شما باید به صورت کاملتری بررسی گردد که در این بخش امکان پذیر نمیباشد . پیشنهاد میکنیم جهت مشاوره کاملتری در این باب با دفاتر ما از طریق شماره 021.49196000 تماس حاصل فرمایید.

   پاسخ
 14. علی گفته:

  با سلام و عرض ادب میخواستم بدونم در خصوص ویزای کار با توجه به تخصص در کار شرایط سنی هم ملاک میباشد یا نه ؟؟؟ 2 آیا برای درخواست ویزای کار علاو بر مدرک تخصصی از فنی و حرفه ای نیاز به مدرک تحصیلی هم میباشد یانه ؟؟؟ 3 آیا با داشتن همسر و فرندان بالای 18 سال میشود برای آنان هم بعد از اقامت کار ویزا گرفت یا خیر ؟؟ 4- در خصوص نوع نیاز تخصص کار چطور باید اقدام و اطلاعات کسب کرد.
  با تشکر

  پاسخ
  • n hashemee گفته:

   
با سلام و عرض ادب و احترام به جهت آنکه توضیح مسائل حقوقی در این بخش امری دشوار میباشد و ممکن است باعث سوء تفاهم گردد و برای مشاوره بهتر ممکن است لازم باشد به سوالات مشاور پاسخ دهید و این بطور همزمان در مشاوره تلفنی امکانپذیر خواهد بود ، برای آنکه بتوانیم خدمت شما پاسخ درست ارائه نماییم و پاسخگوی تعداد کثیر ایمیل های ارسال شده از عزیزانی که به ما لطف دارند با سرعت بیشتری باشیم ، خواهشمندیم با دفاتر ما از طریق شماره ۴۹۱۹۶۰۰۰ (۰۲۱) ارتباط بگیرید
   و یا با شماره 021-49076 تماس بگیرید.

   پاسخ
 15. . گفته:

  سلام .
  من کارشناسی مددکاری اجتماعی social workerو ارشد روانشناسی بالینی هستم .
  7 سابقه کاری در شغل مددکاری اجتماعی دارم
  آیا از طریق شغلم میتونم برای اقامت ایسلند اقدام کنم؟

  پاسخ
 16. علی امیرفخریان گفته:

  سلام علی هستم 35 ساله مجرد.پرورش دهنده گوسفند و قصاب حرفه ای هستم با15 سال سابقه کاری.امکان اخذ ویزای کاری استرالیا یا نیوزلند را دارم؟سپاس

  پاسخ
  • n hashemee گفته:

   با سلام و عرض ادب امتیازات شما باید برای ویزای کاری محاسبه گردد و نیاز به اطلاعات جامع تری از شما داریم . در صورت داشتن امتیاز کافی بله برای این امر میتوانید اقدام فرمایید. جهت مشاوره تکمیلی و تخصصی در این مورد با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید.

   پاسخ
 17. رامین نظام آبادی گفته:

  با سلام
  من چطور میتونم از تخصص هایی که در کشور ایسلند مورد نیاز است با خبر شوم (من تکنسین فیبر نوری هستم )تا با سوالات زیاد وقتتون رو نگیرم

  پاسخ
  • n hashemee گفته:

   با سلام و عرض ادب و احترام
   احترامآ ضمن تشکر فراوان از خدمت شما دوست عزیز و بزرگوار
   بعرضتان میرسانیم که به جهت آنکه توضیح مسائل حقوقی در این بخش امری دشوار میباشد و ممکن است باعث سوء تفاهم گردد و برای مشاوره بهتر ممکن است لازم باشد به سوالات مشاور پاسخ دهید و این بطور همزمان در مشاوره تلفنی امکانپذیر خواهد بود ، برای آنکه بتوانیم خدمت شما پاسخ درست ارائه نماییم و پاسخگوی تعداد کثیر ایمیل های ارسال شده از عزیزانی که به ما لطف دارند با سرعت بیشتری باشیم ، خواهشمندیم با دفاتر ما تماس گرفته و مشاوره رایگان تلفنی دریافت بفرمایید.

   پاسخ
 18. ناشناس گفته:

  سلام‌
  بنده در مورد ماشین آلات معدنی ( انواع دستگاه سنگ شکن) تخصص دارم و راننده انواع ماشین آلات معدنی (لودر ، بیل ،بولدزر…..). توانایی دارم امکان کار در کشور ایسلند وجود دارد؟

  پاسخ
  • n hashemee گفته:

   سلام و عرض ادب دوست بزرگوار شما باید برای کار در کشور مقصد باید job offer یعنی پیشنهاد شغلی داشته باشید تا بتوانید برای این نوع ویزا اقدام نمایید . در صورت داشتن این مورد شرایط شما باید به صورت کاملتری بررسی گردد که در این بخش امکان پذیر نمیباشد . پیشنهاد میکنیم جهت مشاوره کاملتری در این باب با دفاتر ما از طریق شماره 021.49196000 تماس حاصل فرمایید.

   پاسخ
 19. امير گفته:

  سلام من چند مدرك فني و حرفه اي دارم(برق قدرت ،دوربين مداربسته) و ورزشكار هم هستم اما مقام كشوري ندارم خواستم لطف كنيد راهنمايي كنيد

  پاسخ
  • n hashemee گفته:

   سلام و عرض ادب دوست بزرگوار شما باید برای کار در کشور مقصد باید job offer یعنی پیشنهاد شغلی داشته باشید تا بتوانید برای این نوع ویزا اقدام نمایید . در صورت داشتن این مورد شرایط شما باید به صورت کاملتری بررسی گردد که در این بخش امکان پذیر نمیباشد . پیشنهاد میکنیم جهت مشاوره کاملتری در این باب با دفاتر ما از طریق شماره 021.49196000 تماس حاصل فرمایید.

   پاسخ
 20. مهدی گفته:

  سلام.
  من غواص صنعتی هستم. مدرک و رزومه هم دارم. راهنمایی کنید ممنون میشم.
  این هم شماره تماس بنده هست.:09355084646

  پاسخ
  • n hashemee گفته:

   با سلام و عرض ادب و احترام
   احترامآ ضمن تشکر فراوان از خدمت شما دوست عزیز و بزرگوار
   بعرضتان میرسانیم که به جهت آنکه توضیح مسائل حقوقی در این بخش امری دشوار میباشد و ممکن است باعث سوء تفاهم گردد و برای مشاوره بهتر ممکن است لازم باشد به سوالات مشاور پاسخ دهید و این بطور همزمان در مشاوره تلفنی امکانپذیر خواهد بود ، برای آنکه بتوانیم خدمت شما پاسخ درست ارائه نماییم و پاسخگوی تعداد کثیر ایمیل های ارسال شده از عزیزانی که به ما لطف دارند با سرعت بیشتری باشیم ، خواهشمندیم با دفاتر ما تماس گرفته و مشاوره رایگان تلفنی دریافت بفرمایید.

   پاسخ
 21. سجاد گفته:

  سلام
  درمورد اخذ ویزا ایسلند سوال داشتم.‌…اگه تخصص یا حرفه طوری باشه ک نیاز ب کارفرما نداشته باشه چطور میشه…شغل من طلا و جواهرسازی و میخام مغازه دلشت باشم …ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ
  • n hashemee گفته:

   با سلام و عرض ادب و احترام
   احترامآ ضمن تشکر فراوان از خدمت شما دوست عزیز و بزرگوار
   بعرضتان میرسانیم که به جهت آنکه توضیح مسائل حقوقی در این بخش امری دشوار میباشد و ممکن است باعث سوء تفاهم گردد و برای مشاوره بهتر ممکن است لازم باشد به سوالات مشاور پاسخ دهید و این بطور همزمان در مشاوره تلفنی امکانپذیر خواهد بود ، برای آنکه بتوانیم خدمت شما پاسخ درست ارائه نماییم و پاسخگوی تعداد کثیر ایمیل های ارسال شده از عزیزانی که به ما لطف دارند با سرعت بیشتری باشیم ، خواهشمندیم با دفاتر ما تماس گرفته و مشاوره رایگان تلفنی دریافت بفرمایید.

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.