مهاجرت کاری به رومانی

مهاجرت کاری به رومانی

مهاجرت کاری به رومانی در سال 2018 چه شرایطی دارد؟ مهاجرت کاری به رومانی برای ایرانیان آیا امکانپذیر است؟ مهاجرت به رومانی از طریق کار در رومانی چه شرایطی دارد؟ اتحاد ملی اتحادیه های کارگری در رابطه با مؤسسه ملی آمار، در سال 2010 تحقیقات انجام داد و سال 2011 در مورد شرایط کاری، سطوح رضایت و عملکرد در محل کار. گزارش بعدی منتشر شده در سال 2018، یک تحلیل مقایسه ای از دیدگاه های کارکنان، با توجه به برنامه های کاری، غیر معمول ارائه می دهد کار، آموزش حرفه ای، رضایتمندی در محل کار (مربوط به ارزیابی و پرداخت) و کار در خارج از کشور.

انواع برنامه کاری؛

کار آتیپیک؛

آموزش حرفه ای؛

کار در خارج از کشور.

 1. شرایط عمومی که خارجی ها باید در نظر بگیرند :

هدف ورود به کشور

برای ورود به رومانی:

? آنها باید مدارک عبور مجاز مرز دولتی که توسط دولت رومانی را ارائه بدهند

? آنها باید یک ویزای معتبر رومانیایی یا مجوز اقامت معتبر داشته باشند

? آنها باید اسناد و مدارک را که اهداف و شرایط اقامتشان را توجیه می کنند داشته باشند و ثابت کردن وجود ابزار مناسب برای پشتیبانی آنها در طول مدت اقامت آنها و برای بازگشت به کشور مبدا یا برای ترانزیت به دولت دیگری است که مطمئن است که آنها باید باشند

شهروندان خارجی، اعضای خانواده شهروندان رومانیایی، و همچنین خارجی ها عنوان حق اقامت دائم در قلمرو کشورهای عضو اتحادیه اروپا است مجاز به ورود به قلمرو رومانیایی در شرایط خاصی که توسط قانون تعیین شده است.

ویزا

ویزا باید صاحب حق ورود به قلمرو دولت رومانی باشد.

شهروندان ایالتی که روابط با آنها در این رابطه امضا کرده اند، هستند

معافیت از ویزای مجاز در شرایط و فواصل ماندن.

 1. انواع ویزا چیست؟

با توجه به اهدافی که برای آنها صادر می شود، ویزا می توانند:

 

1  ویزای ترانزیت؛

2 اقامت کوتاه مدت؛

3  ویزای اقامت طولانی؛

4 ویزای دیپلماتیک و ویزای خدمات

 1. شرایط اعطای ویزا چه هستند؟

روادید ویزای روحانی اعطا می شود فقط اگر:

الف) شرایط مربوط به ورود به رومانی با رعایت؛

ب) دلیلی برای ممنوعیت ورود به رومانی وجود ندارد.

الف) بیگانه برای محکومیت جرائم در خارج از کشور محکوم نشده است

ناسازگار با هدف که او درخواست ویزا می کند؛

د) شرایط عمومی ارائه شده در این بخش و همچنین شرایط ویژه برای اعطای ویزا، با توجه به هدف که برای درخواست ویزا درخواست می شود، مطابق است

 1. مقامات با صلاحیت صدور روادید

ویزای رومانیایی توسط:

الف) مأموریت های دیپلماتیک رومانیایی و دفاتر کنسولی در خارج از کشور؛

ب) ماموریت های دیپلماتیک رومانیایی و دفاتر کنسولی در خارج از کشور با تأیید

از مرکز ملی ویزا پس از اخطار رومانیایی دریافت کرد

دفتر مهاجرت، در مورد ویزای اقامت طولانی؛

ج) ماموریت های دیپلماتیک رومانیایی و دفاتر کنسولی، بدون پرداخت

مالیات های کنسولی در مورد ویزای اقامت طولانی برای خارجی هایی که خانواده نیستند

اعضای شهروندان رومانی.

 1. پیامدهای مهاجرت غیر قانونی چیست؟

نقض مقررات قانونی مربوط به ورود و اقامت در

قلمرو رومانیایی برای اهداف کاری بر اساس مقررات قانونی اعمال می شود با مقدار خوب از 100 RON تا 1200 RON، بر اساس گرانش سند – سند قانونی.

به منظور انجام فعالیت در رومانی، خارجی ها نیاز به اجازه کار دارند. مجوز کار می تواند به درخواست کارفرما توسط رومانیایی اعطا شود دفتر مهاجرت. این برای اخذ ویزای اقامت طولانی مدت لازم است مشاغل یا، در صورت امکان، مجوز اقامت برای اهداف کاری.

 1. انواع مجوز کار که می تواند به خارجی ها اعطا شود چیست؟

انواع مجوزهای کاری که می توانند برای خارجی ها اعطا شوند عبارتند از:

الف) مجوز کار برای کارگران دائمی؛

ب) مجوز کار برای کارگران مجرد؛

ج) مجوز کار برای کارگران فصلی؛

د) مجوز کار برای کارآموزان؛

الف) مجوز کار برای ورزشکاران؛

 1. f) مجوز کار اسمی؛
 2. g) مجوز کار برای کارگران مرزی.
 3. اسناد مورد نیاز برای کارگر خارجی

الف) curatilum vitae، حاوی اعلامیه خود در مورد مسئولیت خود است که دارای سوابق کیفری نیست، قادر به استخدام از نظر پزشکی است و دارای دانش حداقل از زبان رومانیایی است؛

ب) کپی از اسناد مطالعه به منظور استفاده در کار یا در محل کار برای آن او نیاز به استخدام دارد، ترجمه شده به رومانیایی و قانونی است توسط دفتر اسناد رسمی، دیپلم، گواهینامه ها و عناوین علمی به دست آمده در سیستم آموزش و پرورش در خارج از کشور با سند تشخیص همراه خواهد بود از وزارت آموزش و تحقیقات، در شرایطی که توسط مرتبط است

قانون گذاری؛

پ) کپی اسنادی که گواهینامه آموزش فنی حرفه ای را که در خارج از کشور صادر شده است تایید می کند

سیستم آموزش و پرورش و یا، در صورت وجود، که شغل را تایید می کند

تجربه، ترجمه شده و بیش از حد قانونی در شرایط تعیین شده توسط قانون؛

ت) کپی سند معتبر مرزی معتبر بیگانه؛

ث) درخواست بیگانه برای کسب مجوز کار؛

ج)سند معتبر خارجی بین المللی که در آن اقامت طولانی اعمال می شود

ویزا برای اشتغال؛

گواهینامه قانونی ثبت شده از کشور مبدا یا کشور بیگانه گواهی که او هیچ پیشاهنگی جزایی ندارد قانون پزشکی که وضعیت بهداشتی را تایید می کند و توسط پزشک متخصص صادر می شود موسسات، با توجه به مقررات قانونی، نشان می دهد که بیگانه است

ه )دو عکس نوع 3/4؛

خ) گواهی پزشکی و گواهینامه مالی به روزرسانی، اگر بین تاریخ ثبت درخواست برای دریافت اطلاع رسانی مطلوب و

تاریخ ثبت درخواست درخواست اخذ مجوز کار بیش از60 روز گذشت فایل مورد نیاز برای درخواست مجوز کار برای کارگران دائمی باید باشد همراه با کارفرما به اداره مهاجرت رومانی به کارفرما ارسال می شود

اسناد دیگر او /

 1. e) مطابق با مراحل ایمنی و بهداشت کار در شرکت؛
 2. f) رعایت رعایت شغل.

قرارداد کار؛

مشورت با اتحادیه های کارگری یا، در صورت امکان، نمایندگان در مورد تصمیمات احتمالا به طور قابل ملاحظه ای بر حقوق و منافع آنها تاثیر می گذارد؛ پرداخت تمام کمک ها و مالیات هایی که به او و او مربوط می شود، و همچنین به سهم و مالیات را که توسط کارکنان تحت تأثیر قرار می گیرند، محروم و انتقال می دهند

قانون؛

ایجاد کتاب کلی کارکنان و ایجاد سوابق تعیین شده توسط در صورت تقاضا، تمام اسنادی که به کارمند دادخواهی تأیید می شوند را صادر کنید

اطمینان حاصل کنید که اطلاعات شخصی کارکنان محرمانه هستند. همچنین کارفرمایان تعهد می کنند که هر ماهه منتقل و انتقال دهند

مالیات بر دستمزد توسط کارکنان. مقدار کمک ها و مالیات های مربوط به کارکنان و کارفرمایان سالانه از طریق قانون بودجه دولت و قانون بودجه بیمه اجتماعی تنظیم می شود.

تعهدات

درگیری ها با اشاره به نتیجه، پیشرفت، اصلاح، تعلیق و متوقف کردن قراردادهای کار فردی، درگیری های مربوط به کار جمعی

پیشرفت قراردادها، با پرداخت بازپرداخت به دلیل پوشش تعصبات ناشی از احزاب از طریق عدم انجام یا متناظر با آن تعهدات مندرج در قرارداد کار فردی، درگیری های مربوط به یافته از عدم ممنوعیت قراردادهای کار فردی یا جمعی و یا برخی از مفاد آن و درگیری هایی که با پیدا کردن توقف برنامه های کار جمعی کار مرتبط است، هستند درگیری های حقوق در نظر گرفته شده است و توسط دادگاه حل می شود.

 1. زمان کار را چگونه تعیین می کنید؟

برای کارفرمایان تمام وقت، مدت زمان کار معمولی 8 ساعت در روز است و40  ساعت در هفته. مدت زمان حداکثر کار قانونی کار نمی تواند 48 برابر شودساعت در هفته، از جمله ساعات اضافی (با بعضی استثناها).کار خارج از زمان معمول کار یک بار در هفته انجام می شود کار مکمل را در نظر گرفت. کار اضافی را نمی توان انجام داد موافقت کارمند، به جز شرایط خاص یا فعالیت های فوری به منظور جلوگیری از حوادث و یا حذف عواقب تصادف. فعالیت از 22.00 تا 6.00 کار شبانه است. کارمندان کار در

شب از هر دو برنامه کاهش کار، یا از مزایای دستمزد سود می برند.

 1. چطور بقیه تاسیس می شوند و حقوقشان را ترک می کنند؟

کارکنان مجاز به تعطیلات ناهار و استراحت روزانه بین 2 روز کاری می باشند که نمی تواند کمتر از 12 ساعت متوالی باشد، به استراحت هفتگی که در آن اعطا می شود دو روز متوالی، معمولا شنبه و یکشنبه و به حداقل 21 سالگی می رسد روزها، همچنین به برگ های بدون پرداخت برای شرایط اضطراری شخصی، آموزش حرفه ای برگزار می شود و برگهای دیگر که در قرارداد کار جمعی قابل اعمال یا از طریق

مقررات داخلی

 1. حقوق و دستمزد چه حقوقی برای کارکنان وجود دارد؟ برای فعالیت بر اساس قرارداد کار فردی، هر کارمند است

حق دریافت دستمزد به صورت نقدی. برای ایجاد دستمزد هرگونه تبعیض ممنوع است بر اساس جنسیت، گرایش جنسی، ژنتیک، سن، ملیت، نژاد، رنگ، قومیت، مذهب، گزینه سیاسی، منشاء اجتماعی، معلولیت، وضعیت خانوادگی یا مسئولیت، عضویت در اتحادیه تجارت یا فعالیت سالانه، حداقل حقوق و دستمزد را تعیین می کند، بر اساس قرارداد کار جمعی منحصر به فرد ملی. برای سال 2008 حداقل دستمزد است500  رون رومانی، هر کارمند و کارفرما به بودجه بیمه اجتماعی کمک می کند صندوق بهداشت، صندوق بیکاری، و همچنین به بودجه دولت، از طریق مالیات. برای سال 2008، سهمیه های حق بیمه اجتماعی به شرح زیر تعیین شد:

1) در طول 1 ژانویه تا 30 نوامبر 2018:

 1. a) برای شرایط کاری طبیعی 29٪؛

ب) برای شرایط کاری فوق العاده 34٪؛

ج) برای شرایط ویژه 39٪.

2) شروع با 1 دسامبر 2018:

 1. a) برای شرایط کار عادی 27.5 درصد؛

ب) برای شرایط کاری فوق العاده 32.5٪؛

ج) برای شرایط ویژه 37.5٪.

سایر سهمیه های اجتماعی:

1) سهم سهمیه بندی سهمیه اجتماعی بیمه که 9.5 درصد است، صرف نظر از آن

شرایط کاری؛

2) سهم سهمیه های فردی به دلیل بودجه بیمه بیکاری، که 0.5٪ است؛ مالیات برای دستمزد 16٪ است. سهم حق بیمه اجتماعی و ارزش مالیات های دیگر بر مبنای سالانه تعیین می شود از طریق قانون بودجه بیمه اجتماعی دولت و قانون بودجه دولت.

همانطور که در مورد به رسمیت شناختن دیپلم و مدارک تحصیلی به دست آمده مربوط می شود شهروندان کشورهای ثالث در نظام آموزش و پرورش، پرونده ای که توسط شرکت کارفرمایان شامل:

1) درخواست استاندارد به وزارت آموزش و تحقیقات، توسط

که خواسته دیپلم تایید شده است (از آن ذکر شده است

آدرس و شماره تلفن شرکت)؛

2) شماره ثبت نام؛

3) کپی قانونی دیپلم، اگر در رومانیایی باشد، یا اگر نباشد، یک ترجمه قانونی در

اصلی؛

4) کپی Xerox از گذرنامه شهروند خارجی (صفحات دارای شناسایی

داده ها)؛

5) نامه از شرکت نامگذاری موقعیت که توسط آن برگزار خواهد شد

فرد مورد نظر

6) کپی گواهی ثبت شرکت

7) اعطای یک کارمند شرکت، که پرونده را تحویل می دهد و به چه کسی آن را می دهد

آن را بیش از گواهی تصدیق خواهد کرد

8) اثبات پرداخت مبلغی که باید برای تأیید دیپلم پرداخت شود، در اصل

یا کپی گواهی شده.

نکته: برای اعتباربخشی، دیپلم کنوانسیون لاهه (Apostil) را در اختیار دارد

ایالت هایی که بخشی از این کنوانسیون هستند) یا برچسب بیش از حد تست شده یا متصل شده اند گواهی احراز هویت صادر شده توسط مقامات صالح از مبدا کشور، با توجه به این واقعیت است که با توجه به اتوماتیک تأیید، تأیید موسسه آموزشی از ایالت

منشا آن غالب است.

 1. در کدام شرایط، شهروندان خارجی که مستحق حقوق بازنشستگی در رومانی هستند؟

اگر آنها شرایطی را که توسط قانون سال 19/2000 در مورد حقوق بازنشستگی عمومی مورد نیاز است، انجام دهند سیستم حقوق بازنشستگی و سایر حقوق بیمه اجتماعی، خارجیان بیمه می توانند به تمام حقوق مندرج این قانون بهره مند شوید.

 1. دسته های بازنشستگی که از آن می توانند شهروندان خارجی به دست آورند چیست؟

4 دسته از حقوق بازنشستگی وجود دارد:

الف) حقوق بازنشستگی سالمندان

ب) بازنشستگی بازنشستگی اولیه یا بازنشستگی پیشین بازنشستگی پیشین

ج) بازنشستگی معلولیت

د) بازنشستگی بازماندگان

 1. شرایط برای بازنشستگی سالمندان چیست؟

برای دریافت حقوق بازنشستگی سالمندان دو شرایط وجود دارد:

الف) سن بازنشستگی استاندارد در حال حاضر (ژانویه 2008):

برای زنان: 58 سال و 3 ماه (تا سال 2015 تا 60 سال)

برای مردان: 63 سال و 3 ماه (تا سال 2015 آن 65 سال خواهد بود)

ب) حداقل دوره مشارکت:

در حال حاضر، برای مردان و زنان 11 سال و 6 ماه است (تا سال 2015 آن 15 سال خواهد بود

سال ها)

در حال حاضر، دوره مشارکت کامل:

برای زنان: 26 سال و 6 ماه (تا سال 2015 آن 30 سال است)

برای مردان: 31 سال و 6 ماه (تا سال 2015 آن را به 35 سال برسد)

 1. برای دریافت مزایای بازنشستگی دوران بازنشستگی، شرایط مورد نیاز است

یا بازنشستگی بازنشستگی زود هنگام؟

بیمه شده می تواند حقوق بازنشستگی اولیه را با حداکثر 5 سال قبل ادعا کند

اگر از دوره های مشارکتی خود تجاوز کرده باشند، به سن بازنشستگی استاندارد می رسند

حداقل 10 سال است.

افراد بیمه شده که تمام دوره های مشارکتی که توسط

قانون و کسانی که در 10 سال گذشته بیش از همه مشارکت دارند

دوره مورد نیاز می تواند بازنشستگی بازنشستگی زود هنگام را با کاهش

سن بازنشستگی استاندارد با حداکثر 5 سال.

 1. شرایط برای حقوق بازنشستگی معلولیت چیست؟

مستمری بازنشستگی معلولین افراد بیمه شده است که حداقل یا حداقل از دست داده اند

نیمی از ظرفیت کاری خود را به دلیل:

الف) تصادفات کار، طبق قانون؛

ب) بیماری های حرفه ای و سل؛

ج) بیماری های عادی و حوادث غیر مرتبط با کار.

(2) حداقل نیمی از دوره مشارکت ضروری که در جدول ذکر شده است در صورتی که در جدول بالا باشد، باشد

توسط افراد بیمه شده به دست می آید:

 • تا زمانی که ناتوانی رخ داده است
 • معلول قبل از تبدیل شدن به بیمه شده در رابطه با سن در

تاریخ تخصص

(3) صرفنظر از طول استخدام، اگر معلولیت ناشی از نتیجه یک باشد

تصادفات حرفه ای، بیماری های حرفه ای، سل در طول و به دلیل خدمت نظامی

وظایف مندرج در قانون.

(4) بدون در نظر گرفتن طول استخدام اگر معلولیت به عنوان یک نتیجه حاصل شود

دخالت در انقلاب دسامبر 1989 یا در حوادث انقلابی از

دسامبر اگر افراد بیمه شده در یک سیستم بیمه اجتماعی در

تاریخ ناتوانی آنها.

 1. شرایط برای حقوق بازنشستگی بازماندگان چیست؟

اگر فرد بیمه شده درگذشته شرایط برای به دست آوردن حقوق بازنشستگی را به یک بازماندگان برساند

حقوق بازنشستگی تحت عنوان:

الف) کودکان دارای حقوق بازنشستگی بازماندگان هستند:

– تا سن 16 سالگی؛

– اگر آنها تا پایان تحصیل در یک فرم آموزش قانونی و سازمان یافته ادامه دهند، اما

بدون بیش از سن 26 سال؛

– در طول دوره معلولیت بدون در نظر گرفتن طبقه بندی معلولیت، اگر

معلولیت رخ داده است زمانی که آنها هر یک از شرایط مندرج در بند (الف) یا (ب) را ملاقات کرد.

ب) همسر باقیمانده:

– در صورت رسیدن به سن بازنشستگی استاندارد، اگر زن و شوهر برای حداقل ازدواج کرده باشند

15 سال. اگر زن و شوهر برای کمتر از 15 سال ازدواج کرده اند، اما حداقل 10

سال، مبلغ بازنشستگی بازماندگان به دلیل همسر باقیمانده، باید توسط

0.5٪ برای هر ماه، به ترتیب 6.0٪ برای هر سال کمتر از ازدواج به دلیل

طول

بدون در نظر گرفتن سن، در دوره های معلولیت طبقه بندی شده به عنوان درجه اول یا دوم، اگر زن و شوهر برای حداقل 1 سال ازدواج کرده بودند؛

– بدون در نظر گرفتن سن و طول ازدواج، اگر همسر حمایت کننده ازدواج رخ داده باشد به علت حادثه کار، بیماری های حرفه ای یا سل، و در صورت زنده ماندن درآمد ماهیانه همسر از فعالیتهایی است که بیمه اجباری نیست

یا اگر این درآمد کمتر از 1/4 از میانگین دستمزد ناخالص ملی باشد که مورد استفاده قرار می گیرد حمایت از بودجه بیمه های اجتماعی دولتی؛

– همسر باقیمانده که شرایط مندرج در قانون را برآورده نمی کند، حق دارد برای بازنشستگی بازماندگان برای 6 ماه از تاریخ مرگ، اگر در طی آن دوره او  درآمد ماهانه از فعالیت هایی است که برای بیمه اجباری نیست یا اگر این درآمد ها کمتر از 1/4 میانگین دستمزد ناخالص ملی هستند.

– همسر باقیمانده که باید در زمان مرگ همسر حمایت کننده از آن حمایت کند

یک یا چند کودک زیر 7 ساله، مستمری بازنشستگان را به عهده دارد تا زمانی که جوان ترین کودک 7 ساله باشد، برای دوره هایی که در آن دوره از دست دادن درآمد ماهانه از فعالیت هایی است که برای بیمه وجود دارد اجباری است یا اگر این درآمد کمتر از 1/4 از میانگین ملی خالص باشد دستمزد برای حمایت از بودجه بیمه های اجتماعی دولتی استفاده می شود. همسر باقیمانده که مستحق حقوق بازنشستگی شخصی است، اما همچنین شرایط قانونی را برآورده می کند برای دریافت بازنشستگی بازماندگان پس از مرگ شریک زندگی، ممکن است بیشتر انتخاب کند

مطلوب دو بازنشستگی.

 1. چه مزایای دیگری می تواند به شهروندان خارجی برسد؟

شهروندان خارجی می توانند از مزایای کوتاه مدت بهره مند شوند:

الف) کمک هزینه مرگ؛

ب) اسپری درمان بلیط.

 1. شرایط برای دریافت حق الزحمه مرگ و شرایط آن چیست؟

میزان؟

ضمانت مرگ در صورت درخواست مرگ بیمه شده مورد درخواست قرار می گیرد بازنشسته یا یک عضو خانواده در حمایت خود.

در صورت مرگ بیمه شده یا بازنشسته، مبلغی برای مبلغی درمورد مرگسال 2018 1550 روپیه است. مستمری بازنشسته یا بیمه شده مستحق مرگ است کمک هزینه اگر عضو خانواده ای که می میرد تحت مراقبت او قرار دارد و هیچ بیمه اجتماعی ندارد

مزایای خودش. مقدار ضمانت مرگ در این مورد نیمی از ارزش است برای افراد بیمه شده تعیین شده است (برای سال 2008 برابر با 775 روپیه).

 1. شرایط برای واجد شرایط بودن برای درمان آبگرم چیست؟

مجلس ملی و سایر حقوق بیمه اجتماعی تأمین می کند ارسال در درمان های آبگرم از افراد بیمه شده برای توانبخشی ظرفیت کار و

برای حفظ وضعیت سلامت بازنشستگان. در سال 2008 تا به حال وجود دارد

550،000 اسپری درمان بلیط، از آن 450،000 در اسپا و 100،000 برای آرامش. از تعداد 450.000 بلیط های اسپا برای 10.000 نفر برای حوادث کاری و بیماری های حرفه ای آبگرم درمانی می تواند از خانه های ارضی بدست آید از حقوق بازنشستگی و خانه های بازنشستگی از بوخارست. برای حق داشتن حق بیمه برای مصارف مزایای بیمه برای افرادی که به صورت اختیاری بیمه کنید، یک شهروند خارجی که در رومانی زندگی می کند یا در آنجا اقامت می کند، باید با شهرستان بیمه کند خانه های بیمه یا خانه بیمه شهر بخارست در غیر این صورت او پرداخت خواهد کرد مقیاس مقایسۀ مزایای بیماری در صورت نیاز.

مطابق با مقررات ماده 211 قانون شماره. 95/2006، همه رومانیایی شهروندان دارای محل اقامت در رومانی، و همچنین شهروندان خارجی و دولت افرادی کمتر که خواستار افزایش و افزایش حق الزحمه شدند اقامت موقت در رومانی و یا اقامت خود در رومانی، که قادر به اثبات است پرداخت کمک به صندوق تحت شرایط کنونی قانون، هستند در نظر گرفته شده افراد بیمه شده.

مطابق با مقررات ماده 212 قانون شماره. 95/2006 “(1) بیمه شده افراد از ایالت هایی که با موافقت نامه های بین المللی رومانی موافقت کرده اند با مقررات در حوزه سلامت، حق دریافت مزایای بیمارستانی یا سایر موارد را دارند مزایای اعطا شده در قلمرو رومانی، تحت شرایط ارائه شده توسط آن اسناد بین المللی بیمه درمانی اجتماعی اختیاری است برای دسته های زیر از افرادی که هستند

 

الف) اعضای ماموریت های دیپلماتیک که در رومانی فعال می شوند

ب) شهروندان خارجی و افراد بدون اقامت دائم در رومانی بدون اقامت در رومانی

درخواست ویزای اقامت طولانی

ج) شهروندان رومانی با اقامت خود در خارج از کشور که به طور موقت اقامت دارند رومانی با توجه به مقررات ماده 2 شماره سفارش 617/2007:

(1) بیمه شده همه شهروندان رومانیایی با محل اقامت خود در نظر گرفته می شوند رومانی، و همچنین شهروندان خارجی و افراد بدون اقامت در رومانی و یا کسی که درخواست اقامت موقت کرده و درخواست اقامت موقت کرده است رومانی تحت قوانین قانونی است و آنها می توانند حقوق اجتماعی را اثبات کنند کمک های بیمه درمانی به صندوق، که تحت عنوان قانون مشارکت می شود

شرایط و هنجارهای روش شناختی ارائه شده است.

(2) حق برخورداری از بیمه در زمانی که حق اقامت یا اقامت در رومانی وجود دارد متوقف می شود از دست دادن، در صورت فوت و یا اعلامیه قضایی از مرگ بیمه.

(3) حق پناهندگی به بیمه متوقف می شود 3 ماه پس از آخرین پرداخت سهم به سرمایه.

(4) افراد بیمه شده حق دریافت بسته از مزایای را از تاریخ شروع پرداخت کمک به صندوق.

(5) بیمه شده ای از ایالت هایی که با رومانی بین المللی به توافق رسیدند  توافقنامه ها، کنوانسیون ها یا پروتکل ها با مقررات در زمینه سلامت، دریافت می کنند مزایای بیماری در مناطق رومانی تحت شرایط تعیین شده در این اسناد بین المللی.

(6) بیمه های اجتماعی بهداشتی برای گروه های زیر برای افرادی که اختیار دارند، اختیاری است در بالا (5) گنجانده نشده است:

الف) اعضای ماموریت های دیپلماتیک که در رومانی فعال می شوند

ب) شهروندان خارجی و افراد بدون آگاهی که موقتا در رومانی اقامت دارند

بدون درخواست ویزای اقامت طولانی.

الف) شهروندان رومانی با اقامت خود در خارج از کشور که اقامت موقت دارند کشور

(7) عبارت مهاجران موقت در کشور به معنی بازدید، گردشگری، ماموریت، حمل و نقل، فعالیت های ورزشی، فعالیت های فرهنگی، علمی و بشردوستانه، درمان کوتاه مدت یا سایر شرایط مشابه که نیازی به آن ندارند افزایش حق اقامت موقت، که توسط شهروندان رومانی انجام می شود اقامت در خارج از کشور و اشخاص ثروتمند.

طبق مقررات ماده 24 شماره سفارش 617/2007:

(1) سهم ماهانه برای افراد ارائه شده در قانون و کسانی که بیمه می شوند، با نرخ تعیین شده توسط قانون محاسبه می شود برای یک بسته از مبلغ حداقل دو ملیت ناخالص ملی در نظر گرفته شده است مزایای بیماری ایجاد شده در قرارداد قاب، با شروع از ماه است که درخواست برای بیمه بهداشت اجتماعی ساخته شده است.

(2) شهروندان خارجی و اشخاص بدون اشخاص، که خواستار و به دست آوردن طول عمر هستند از حق اقامت موقت در رومانی تحت شرایط قانون تعیین رژیم خارجیان در رومانی، موظف به پرداخت سهم هستند با توجه به درآمد مشمول مالی که در سرزمین رومانی ساخته شده است، محاسبه می شود

(3) شهروندان خارجی که مجوز اقامت در رومانی را قبل از ورود به دست آوردند به موجب قوانین روش شناختی فعلی، مجبور به پرداخت سهم هستند محاسبه شده بر درآمد مشمول مالیات ساخته شده در قلمرو رومانی از تاریخ از اجازه اقامت، با رعایت شرایط تجویز کمک.

(4) اشخاص ذکر شده در بند (2) و (3) که مالیات نمی دهند درآمد در قلمرو رومانی و کسانی که بیمه نشده اند باید پرداخت شود

سهم ماهیانه در نرخی که طبق قانون اعمال می شود، محاسبه شده است حداقل حقوق و دستمزد ناخالص ملی ناخالص ملی در تاریخ پرداخت از تاریخ درخواست برای افزایش حقوق، به ترتیب تاریخ اخذ مجوز از اقامت

آیا شهروندان خارجی می توانند در سیستم بیمه بیکاری بیمه شوند؟

شهروندان خارجی یا اشخاص بدون اشخاص که در طول اقامت یا اقامت در رومانی اقامت دارند افراد شاغل هستند یا درآمد خود را تحت شرایط قانونی، می توانند در بیمه گذارند

سیستم بیمه بیکاری.

 1. شرایطی که شهروندان خارجی و افراد بدون اشخاص باید انجام دهند چه شرایطی دارند

برای دریافت مزایای بیکاری؟

برای دریافت مزایای بیکاری، شهروندان خارجی و افراد بدون اشخاص که در رومانی کار می کنند و بیکار هستند باید به طور انبوه بعد از آن تکمیل شوند

شرایط:

 • دوره مشارکت حداقل 12 ماه در طول 24 ماه گذشته از تاریخ ثبت درخواست تقاضای بیکاری برخوردار است

سود؛

 • نباید درآمد داشته باشد و یا می تواند از فعالیت های مجاز درآمد کسب کند تحت قانون کوچکتر از حداقل حداقل حقوق و دستمزد تضمین شده ملی؛
 • نباید برای گذراندن دوره بازنشستگی مجددا تحقق یابد
 • باید از اداره استخدام محلی خود از محل اقامت خود ثبت نام کنید یا محل اقامت
 1. سهم بیمه شده برای بیکاری چیست؟

افراد بیمه شده موظف به پرداخت کمک های بیمه بیکاری هستند

به شرح زیر است:

 • به عنوان کارمند:
 1. کارفرما 0.5٪ از درآمد ناخالص ماهانه را حفظ می کند
 2. کارفرما باید 1 درصد از مبلغ درآمد که اساس آن است، پرداخت نماید

محاسبه برای سهم فرد به بیمه بیکاری بودجه

 • به عنوان فرد کارآمد:

بیمه اختیاری است، سهم در بودجه بیکاری 1.5٪ است از درآمد ماهیانه اعلام شده در قرارداد بیمه.

 1. شرایط برای اعطای مزایای بیکاری چیست؟

بیکاری برای افراد بیکار برای دوره های مختلف اعطا می شود بسته به دوره مشارکت، به شرح زیر است:

 • 6 ماه، برای دوره مشارکت حداقل 1 سال؛
 • 9 ماه، برای دوره مشارکت حداقل 5 سال؛

12 ماه، برای دوره مشارکت بیش از 10 سال.

 1. میزان سود بیکاری چیست؟

مزایای بیکاری مبلغی است که به صورت ماهیانه اعطا شده است بسته به شكست دوره مشاركت انجام شده، به شرح زير است:

– برای دوره مشارکت حداقل 1 سال، این مبلغ 75٪ حداقل حقوق و دستمزد ناخالص ملی که در پرداخت تضمین شده است؛

– شروع با دوره سه ساله سه ساله، به مبلغ ذکر شده در بالا یک مقدار محاسبه شده با استفاده از درصد درصد به اضافه شده است

میانگین حقوق ماهانه پایه ناخالص ماهانه در 12 ماه گذشته دوره های مشارکت به شرح زیر است:

 • 3٪ برای افرادی که دوره سه ساله حداقل 3 سال دارند؛
 • 5٪ برای افرادی که دوره مشارکت حداقل 5 سال دارند؛
 • 7٪ برای افرادی که دوره مشارکت حداقل 10 سال دارند؛
 • 10٪ برای افرادی که دوره مشارکت حداقل 20 سال دارند.

کشور رومانی با توجه به شرایط مناسب و اقتصاد رو به رشد میتواند مقصد مناسبی برای متقاضیان خارجی باشد اما باید توجه داشت که پیدا کردن کار کمی سخت میباشد . افرادی که تخصص بالایی در زمینه کاری دارند شانس زیادی برای کاریابی دارند این کشور نیز با دریافت مالیات بر درآمد پایین شرایطی برای کار و کار آفرینی ایجاد کرده است که بسیاری از افراد از سرتاسر دنیا خواهان کار و یا سرمایه گذاری میباشند .

جهت مشاوره بیشتر می توانید با کارشناسان مؤسسه حقوقی ملکپور (با همکاری مؤسسه MIE اتریش) در وین و یا دفاتر همکار ما در ایران تماس بگیرید و سؤالات خود را در باب مهاجرت به رومانی و مهاجرت کاری به رومانی مطرح نمایید.

اطلاعات موجود در این وب سایت جهت بالا بردن سطح اگاهی عمومی است و موسسات همکار در ایران خدمات کاریابی ارائه نمی دهند.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.