منابع حقوق بین الملل

 

حقوق بین الملل به چه معناست؟ منابع حقوق بین الملل کدام موارد می باشد؟ ایا در جای منابع حقوق بین الملل بیان شده است؟ آیا منابع حقوق بین الملل قدرت اجرایی برخوردار هستند. در این مقاله سعی شده که به شما همراهان همیشگی سایت ملک پور در مورد  منابع حقوق بین الملل توضیحاتی هرچند اجمالی ارایه شود.

منابع حقوق بین الملل عبارت اند از :

معاهدات

عرف

اصول کلی حقوقی

امروزه بخش عمده و اصلی منابع حقوق  بین الملل در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری متجلی است، بدون آنکه در این ماده ذکری از واژه ” منابع ” شده باشد. اساسنامه دیوان ، به رغم آنکه جز لاینفک منشور ملل متحد و از اجزای اصلی نظم حقوقی موضوعه بین المللی است.

در ماده ۳۸ اساسنامه  دیوان منابع حقوق به این صورت بیان شده است.

” الف ) عهدنامه های بین المللی را اعم از عمومی و خصوصی که موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف این قواعد را به رسمیت شناخته اند.

ب ) رسوم و  عرف بین الملل به منزله  دلیل و رویه ای معمول مثل یک اصل حقوقی قبول شده است.

ج ) اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است.

د ) با رعایت حکم ماده ۵۹ تصمیمات قضایی و عقاید برجسته ترین مبلغین ملل مختلف را به منزله وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.

  1. معاهدات بین المللی

معاهدات بین المللی به عنوان مهم ترین منابع حقوق بین الملل ، فعالیت کشورها و سازمان های بین المللی را در صحنه بین المللی شکل می دهند و تجلی بنیادین زیست بین المللی.

از دیدگاه عرف : معاهده عبارت است از هرگونه توافق منعقده میان تابعان حقوق بین الملل به منظور حصول آثار حقوقی معینی طبق مقررات حقوق بین الملل.

از نظر عهدنامه وین ۱۹۶۹ “معاهده به معنی توافق بین المللی است که میان کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد ، اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به آمده باشد ، قطع نظر از عنوان خاص آن .

هر توافق بین المللی را نمی توان یک نمی توان یک معاهده بین المللی قلمداد نمود در نتیجه ، خارج از شمول حقوق بین الملل هستند. این دسته از توافق بین المللی عبارت اند از :

توافق های بین المللی منعقده میان تابعان حقوق بین الملل که طبق مقررات حقوق بین الملل تنظیم نشده باشند.برای مثال، معاهداتی که  تابع قواعد فراملی باشند.

توافق های تابعان حقوق  بین الملل از یک سو و نهاد های غیردولتی از سوی دیگر ( از جمله سازمان های بین المللی غیردولتی یا مجامع بین المللی حقوق خصوصی )

  1. عرف بین المللی

عرف در حقوق بین الملل جایگاه متمایز از عرف در حقوق داخلی دارد ، زیرا

اولا واضعان حقوق بین الملل با رفتار یک شکل خود در ایجاد قواعد عرفی  مشارکت مستقیم دارند.

ثانیا حقوق بین الملل هنوز  هم عمدتا حقوقی عرفی است و می تواند کمبود قواعد معاهده ای را پاسخگو باشد.

ثالثا همان قواعد معاهده ای نیز اکثرا ریشه در عرف دارند ، یعنی تدوین قواعد عرفی هستند.

رابعا به رغم اینکه چنین به نظر می رسد که با تدوین عرف و تبدیل و برگرداندن آن به معاهده ، به تدریج از اهمیت آن کاسته می شود ، اما به این معنی نیست که در مقطعی از زمان متروک شده و موقعیت خود را به طور کامل از دست بدهد.

عرف بین المللی عبارت است از رویه ، طرز عمل یا عمل یا رفتاری که هرکشور یا سازمان بین المللی در مناسبات خود با کشور یا سازمان بین المللی دیگر دارد. رفتار مبین اعتقاد حقوقی آن کشور یا سازمان بین المللی است. البته کشور یا سازمان بین المللی که در مقابل این رفتار قرار گیرد ، باید آن را پذیرا بوده و به آن اعتقاد حقوقی داشته باشد ، و عدم اعتراض یا سکوت به معنی پذیرش است.

  1. اصول کلی حقوق

اصول کلی حقوق یا اصول عمومی حقوق ، در ایجاد قواعد حقوقی بین المللی نقش ارزنده ای برعهده داشته اند . مراجع داوری و قضایی بین المللی در موارد متعددی به این اصول  استناد کرده و از آنها بهره جسته اند.

عام بودن این اصول به قضات امکان می دهد که در شرایطی متفاوت ، این اصول را به کار گیرند البته در صورت ضرورت از طرفی ندرتا ممکن است نتوان اصلی برای توجیه راه حل مورد نظر پیدا کرد . بعلاوه این اصول به علت عدم صراحت دارای قابلیت انعطاف بوده و می توانند در موارد مختلف به کار شوند.

ژرژ سل حقوقدان برجسته فرانسوی ، از اصول کلی حقوقی به عنوان حقوق موضوعه نامی نبرده ، بلکه چنین اصولی را همان قواعد عرفی عام می داند که در حقوق بین الملل عرفی جذب شده اند.

بنابر عقیده رایج ، منظور از ” اصول کلی حقوق ” مذکور در ماده ۳۸ ، اصول آنچنان به هم بافته و پیوسته به تفکر حقوقی است که در عملا در تمام نظام های بزرگ جقوقی دنیا یافت شود ، و بنا به ضرورت  در حقوق بین الملل که مورد قبول دولت ها است ،  مورد عمل قرار گیرد. در نتیجه این اصول مشترک که انعکاسی از مفاهیم حقوقی نظام های حقوقی ملی است ، با بررسی ، استخراج و جمع بندی اصول مورد  عمل نظام های حقوقی تبین می گردد.”

 

 

متقاضیان گرامی می توانید در مورد کسب اطلاعت بیشتر  با موسسه حقوقی ملک پور در ارتباط باشید.  موسسه حقوقی ملک پور با سالها سابقه درخشان در امر مهاجرت همچنین ارایه مشورت های در مورد حقوق بین الملل شما را یاری دهد. شما می توانید با موسسه حقوقی ملک پور از طریق تلفن مشاوره رایگان دریافت نموده و همچنین از طریق مشاوره حضوری از تجربیات و اطلاعات کافی مشاوران و وکلای حقوق بین الملل کارآمد را به دست آورید.

 

منابع حقوق بین الملل

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.