برابر مقررات مالیاتی تمام شرکت‌های ثبت‌شده در اداره ثبت شرکت‌ها موظف به پرداخت مالیات هستند. در صورت عدم توجه به مقررات مالیاتی تبعات سنگینی بر شرکت تحمیل می‌شود. ازجمله تبعات تحمیلی بر شرکت‌ها، محرومیت آن‌ها در استفاده از تسهیلات و مزایای قانونی است. علاوه بر محرومیت، شرکت‌ها ملزم به پرداخت جرائم مالیاتی نیز می‌شوند. از طرف دیگر برای محاسبه مالیات آن‌ها و جریمه‌ها، اداره مالیات به‌صورت علی الراس اقدام می‌نماید.

بر اساس قوانین مالیاتی کشور هر شخص حقوقی ایرانی پس از اینکه تاسیس شده باشد باید نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران به دست می آورد در خصوص پرداخت مالیات آن اقدامات لازم را انجام دهند. به غیر از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاههای که تامین بودجه آنها از طرف دولت انجام می شود و همچنین شهرداری ها که از پرداخت این مالیات معاف می باشند.

در آمدهایی که از فعالیتهای خدماتی، تجاری، صنعتی و سایر فعالیتهای موجود حاصل می شود مشمول مالیات بوده و مطابق محاسبه سازمان مربوطه بایستی انجام شود.

د در اشخاص حقوقی برای رسیدگی به حساب ها و سود و زیان شرکت که نهایتاً منجر به محاسبه مالیات مربوطه خواهد شد مفهومی به نام سال مالی تعیین شده است. سال مالی مدت زمانی است که شخص حقوقی در پایان آن باید به امور مالی خود رسیدگی نماید. سال مالی لزوماً با سال شمسی منطبق نمی باشد با این حال به طور پیش فرض سال مالی اشخاص حقوقی از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اسفند ماه هر سال ختم می شود به استثناء سال اول که شروع سال مالی از تاریخ تاسیس می باشد.

اشخاص حقوقی پس از رسیدگی به حساب های خود، باید آنها را طی اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان به سازمان مربوطه تسلیم نماید.

با ارائه اظهارنامه از طرف اشخاص حقوقی، اداره امور مالیاتی موظف به رسیدگی به اظهارنامه و بررسی آن می باشد. مدت زمان رسیدگی به اظهارنامه اشخاص حقوقی حداکثر یکسال پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه می باشد. چنانچه در این مدت ابلاغیه ای از طرف اداره امور مالیاتی به مؤدی اعلام نشود بنابراین به منزله تایید اظهارنامه و اصطلاحاً قطعی شدن آن میباشد.

عدم ارائه اظهارنامه و ترازنامه و در کل عدم رسیدگی به امور مالیاتی شرکت، باعث دریافت هزینه ها و جرایمی است که مقادیر سنگینی هم می باشد لذا ضروری است که بلافاصله پس از تاسیس شرکت اقدامات لازم در جهت تشکیل پرونده مالیاتی را انجام داده تا درگیر مشکلات احتمالی نشوید.

برای محاسبه مالیات شرکت‌ برابر مقررات مالیاتی ایران باید به سال مالی توجه ویژه‌ای شود. به عبارت بهتر برای تعیین مالیات ابتدا باید سال مالی شرکت مشخص شود. در حقیقت با محاسبه سود و زیان در یک سال مالی، مالیات تعیین می‌شود. پس از تعیین سود و زیان مالی، شرکت باید مطابق مقررات مالیاتی اقدام به تنظیم اظهارنامه و ترازنامه کند. این اسناد پس از تنظیم به اداره امور دارایی تسلیم می‌شود.

چه کسانی مشمول مالیات هستند:

 • کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
 • هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
 • هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.
 • هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
 • هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

اقدامات لازم جهت انجام امور مالیات شرکت

 • تنظیم دفاتر قانونی
 •  تنظیم تخصصی اظهارنامه مالیاتی
 •  انجام کلیه امور حسابداری شرکتها
 •  دفاع مالیاتی
 •  معافیت مالیاتی

مالیات شرکت ثبت‌شده بدون فعالیت

شرکت پس از ثبت ممکن است به دلایل مختلفی از انجام فعالیت خودداری کند. ازجمله دلایل عدم فعالیت شرکت ثبت‌شده می‌توان از ورشکستگی، دلسردی از کار، اختلاف بین شرکا و وضعیت اقتصادی نام برد.

شرکت بدون فعالیت درواقع شرکتی است که پس از ثبت، هیچ‌گونه فعالیتی ندارد. به عبارت بهتر گردش مالی شرکت صفر است. هیچ‌گونه خرید و فروشی به نام شرکت یا صاحبان شرکت صورت نمی‌گیرد و هیچ‌گونه قراردادی در شرکت بسته نمی‌شود.

شرکت ثبت‌شده بدون فعالیت با معیارهای بالا باید تمام اقداماتی که توسط شرکت‌های ثبت‌شده دارای فعالیت انجام می‌شود را انجام دهد. علاوه بر موارد فوق باید در پایان سال مالی نامه‌ی عدم فعالیت را به اداره امور مالیاتی تسلیم نماید.

هر یک از انواع شرکت‌های قانون تجارت برای شروع فعالیت و رسمیت یافتن باید در درجه اول در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسند. پس از تشکیل شخصیت حقوقی و ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها، شرکت باید اقدام به تعیین حوزه‌ی مالیاتی خود کند. این اقدام برای این صورت می‌گیرد که شرکت هرساله باید صورت‌حساب دارایی خود را برای تعیین مالیات به حوزه‌ی تعیین‌شده ارائه دهد. علاوه بر تعیین حوزه باید نسبت به پلمپ دفاتر تجاری خود نیز در هرسال مالی اقدام کند.

این امور برای همه‌ی انواع شرکت الزامی است. بدین معنا که اگر شرکت شما به هر دلیلی هم فعالیت نداشته باشد باید نسبت به امور فوق اقدام شود. چرا که پس از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها، به‌صورت روزانه اسامی شرکتها برای اداره امور مالیات ارسال می‌شود تا نسبت به مالیات شرک تصمیم گیری شود.

همان‌طور که بیان شد شرکت ثبت‌شده بدون فعالیت پس از ثبت باید برای تعیین حوزه مالیاتی خود اقدام کند. علاوه بر تعیین حوزه، باید پلمپ دفاتر تجاری را نیز انجام دهد. در انتهای هرسال مالی مدیرعامل یا نماینده قانونی شرکت باید با مراجعه به اداره امور مالیاتی تعیین‌شده، دفاتر و اظهارنامه مالیاتی و نامه عدم فعالیت خود را تسلیم کند.

پس از تحویل مدارک فوق، کارشناس امور مالیاتی به بررسی مدارک می‌پردازد. در صورت صحت مدارک و کامل بودن آن، شرکت پرداخت مالیاتی نخواهد داشت.

در مراحل امور مالیات شرکت ثبت‌شده بدون فعالیت باید به موارد زیر توجه شود:

 1. شرکت ثبت‌شده بدون فعالیت اقدام به تشکیل پرونده امور مالیاتی خود نماید.
 2. عدم فعالیت شرکت در هرسال باید اعلام شود.
 3. هیچ‌گونه مراوده مالی به نام شرکت و صاحبان آن ثبت‌نشده باشد.
 4. دفاتر پلمپ شده تجاری به‌صورت سفید به اداره امور مالیاتی تسلیم شود.
 5. اظهارنامه مالیاتی و اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده به‌صورت سفید تسلیم گردد.
 6. فاکتور خرید و فروشی به نام شرکت یا صاحب آن صادر نشده باشد.

موارد علی‌الرأس شدن

در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق ‌علی‌الرأس تشخیص خواهد شد:

 •  در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه تسلیم ‌نشده باشد.
 • در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور مالیات از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری ‌نماید (منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان ‌اقامتگاه قانونی آنها می‌باشد) مگر اینکه مؤدی قبلاً مرکز عملیات ‌خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به اداره امور مالیاتی ‌مربوط اعلام نموده باشد.
 • در اجرای این بند هر گاه  مؤدی از ارائه  قسمتی از مدارک حساب ‌خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌های قابل قبول خودداری می‌شود و در صورتی که مربوط به‌ درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی‌الرأس‌ تعیین خواهد شد.
 • در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک  ابرازی  برای محاسبه ‌درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی ‌تشخیص داده شود و یا به علت عدم رعایت موازین  قانونی و آیین‌نامه ‌مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی ‌متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان  امور مالیاتی ‌کشور احاله گردد. مؤدی می‌تواند  ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای ‌توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت  موازین قانونی و آیین‌نامه حسب‌ مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس ‌از انقضای یک ماه نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی ‌به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد. نظر هیأت ‌با  اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت‌ جلسه درج گردد. در مواردی که هیأت نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مردود اعلام ‌میکند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.

کادر موسسه حقوقی ملک پور از مشاوران، کارشناسان و وکلایی تشکیل شده است که با نهایت تلاش و حداکثر انرژی به رسیدگی به پرونده های شما می پردازد . مؤسسه حقوقی ملک پور در تمامی موارد با رعایت ریزترین و اساسی ترین نکات موفقیت را برای پرونده های مالیاتی شما به ارمغان خوهد آورد.