قوانین استرالیا

قوانین استرالیا 2018 جهت مهاجرت به استرالیا و قوانین استرالیا  2018 جهت مهاجرین به استرالیا از نکات بسیار مهم در مهاجرت به استرالیا برای افراد مهاجر میباشد ، آشنایی با قوانین استرالیا برای تمام افرادی که قصد مهاجرت به استرالیا را دارند بسیار حیاتی بوده و عدم آشنایی با قوانین استرالیا ممکن است برای افراد خطرهای فراوانی بهمراه داشته باشد ، آشنایی با قوانین استرالیا برای متقاضیان مهاجرت به استرالیا باعث میشود با دیدی بازتر راه مهاجرت خود را انتخاب نموده و اقدامات لازمه را انجام دهند ، قوانین استرالیا همیشه برای کسانی که قصد مهاجرت به استرالیا را داشته اند همیشه جزو مواردی بوده است که از اهمیت خاصی برخوردار بوده و افرادی که خواهان مهاجرت به این کشور هستند باید آشنایی کامل با قوانین استرالیا داشته باشند این کشور از قانون مدونی برخوردار است و در مورد همه ی موارد اساسی و جزیی حقوق شهروندی برای شهروندان خود و مهاجرین صحبت کرده است موسسه حقوقی ملک پور با کادری مجرب از وکلای پایه یک دادگستری ومشاورین ارشد پاسخ گوی سوالات شما درباره ی قوانین استرالیا و مهاجرت به این کشور میباشند ما در قدم اول بایستی قوانین استرالیا را  بررسی کنیم وشرح کاملا مدونی از قوانین استرالیا برای شما بیان شود .
در جهان نظام های حکومتی گوناگونی وجود دارند اساس این نظام ها در جوامع توسعه یافته بر پایه قوانین اساسی استوار است در واقع قوانین هر کشور بنیاد نظام حقوقی و سیاسی ، اجتماعی آن کشور را شکل میدهد و روابط میان مردم و قوای مقننه مجریه و قضاییه را  مشخص میکند که این افراد در چه چارچوب هایی باید با یک دیگر در تماس باشند نظام حکومتی استرالیا و قوانین استرالیا بر پایه نظام حکومتی فدرال است و شبیه نظام های فدرال آمریکا ، کانادا و انگلستان است و شباهت های اساسی به هم دارند و این تفاوت های ایجاد شده منجر به تفکبک میان  نظام های فدرالی مذبور شده است و در این نظام حکومتی برای تمامی اقشار و افراد قوانین مشخص شده اند و هر فردی در این کشور دارای جایگاه مشخص شده ایی از سوی حکومت استرالیا میباشند  ما در ادامه ی این مقاله سعی بر آن داریم که قوانین استرالیا و افرادی که قصد مهاجرت به این کشور را دارا هستند را  بای شما بازگو کنیم که در تصمیم گیری شما مثمر ثمر باشد.

قوانین داخلی

ساختار نهاد های حکومتی در نظام فدرال استرالیا به این صورت تشکیل شده است که ملکه بریتانیا در صدر هرم نظام حکومتی این کشور قرار گرفته است و فرماندار کل وفرماندار ایالتی در یک رده قرار گرفته اند و در سطح پایین تر پارلمان دولتی و پارلمان فدرال جای دارد و تمامی این افراد و جایگاه ها توسط رای مستقیم مردم انتخاب میشود.
دولت فدرال استرالیا به طور اساسی  از سه جزئ تشکیل یافته و قوانین استرالیابر اساس قوه مقننه ، قوه مجریه ، قوه قضاییه پارلمان استرالیا در واقع همان قوه ی مقنه این کشور اختصاص یافته و وظیفه ی قانون گذاری این کشور بر عهد ه ی این نهاد مهم و اساسی  میباشد که این نهاد تنها مرجع صلاحیت دار در وضع قوانین مقرر شده در چهار چوب قانون اساسی تنها پارلمان ها و قوه ی مقننه استرالیا این مهم را انجام می دهند.

دولت های ایالتی

دولت های ایالتی دارای قوانین اساسی خود میباشند که پایه و رویه آنها از قوانین استرالیا پیروی میکنند اما در تصویب و اجرای قوانین به صورت مستقل عمل میکنند و لی خارج از قانون اساسی کلی اعمال نمیشود پس با این حال متوجه میشویم که هر ایالت استرالیا قوانین خاصه  و مستقل خود را نسبت به شهروندان خود دارند و هر ایالتی به نسبت دیگر ایالت ها مستقل عمل میکند و هر پارلمان ایالتی فرماندار ایلتی خود را برای اجرای قوانین انتخاب میکند و مسئولیت های آن را تشریح میکند و از اختیارات کاملا باایی برخوردار هستند براساس اصل ۱۰۸ قوانین استرالیا قوانین دولت های ایالتی در مواردی که تحت صلاحیت قانون گذاری فدرال باشد تا زمانی که این پارلمان قوانینی را در آن موارد وضع نکرده است ، دارای اعتبار میباشند . به هر حال قوانین دولت های ایالتی نبایستی ناسازگار با قوانین فدرال دولتی باشند در چنین مواقعی زمانی که تعارض قوانین بوجود آید قوانین دولت های فدرال قابلیت اجرا را دارند و برای مهاجرین نیز قوانین ایالت ها شامل آنها میشود که در بخش دیگر این مقاله به مفصل به آن خواهیم پرداخت.

قوانین مهاجرت استرالیا

قوانین استرالیا برای مهاجرین قوانین مدونی تعیین شده است که که افرادی که خواهان ورود به استرالیا هستند باید از این قوانین پیروی کنند تا ورود آنها شکل قاونی به خود بگیرد. قوانین مهاجرت و راه های آن مشخص است و افراد میتوانند از راه های ازدواج ، تولد ، پناهند گی ، سرمایه و ثبت شرکت ،کار و تحصیل به استرالیا ورود پیدا کنند و افرادیکی از این طروق برای ورود انتخاب کنند.
ازدواج به این صورت است که فرد متقاضی که خواهان ورود به استرالیا است باید فردی که تابعه ی این کشور است ازدواج کند و به واسطه ی این ازدواج دولت استرایا به این فرد اقامت این کشور رابدهد و ازدواج از طروق قوانین استرالیا است و فرد استرالیایی باید از لحاظ کار و توان مالی و جایگاه شرایط مناسبی را داشته باشد که بتواند یک فرد دیگر را  نیز ساپورت نماید و از لحاظ هزینه ها مشکلی نداشته باشد تا سربار دولت  استرالیا  شود
تولد ، فردی مهاجری که به استرالیا ورود کرد به واسطه تولد فرزندش در این خاک با شرایط خاص که ده سال از تولد تین فرزند در خاک استرالیا گذشته باشد میتوانند درخواست اقامت دائم این کشورا بکنند قانون استرالیا از اصل خون دارد پیروی میکند و فرزند متولد شده تا قبل از ده سال از تابعیت پدر خود را دارد و از دیگر گزینه های مورد توجه بسیاری از افراد همین راه میتواند باشد
پناهندگی ، از راه های  پر تقاضای این روزهای مهاجرت به استرالیا محسوب میشود که دولت فدرال این کشور این سال ها قوانین محکمی را تصویب کرده اند برای پناهندگان به نحوی که نتوانند هر شخصی بخواهد از این طریق به اینکشور ور.دود پیدا کند زمانی که جان فررد در خطر باشد و فرد در کشور مبدا خود از لحاظ امنیت جانی در خطر باشد میتواند از دولت استرالیا درخاست  پناهندگی کند ولی این راه را ما به شما عزیزان پیشنهاد نمیکنیم چون که راه پر پیچ و خم خطرناکی است این روزه ها پناهندگی در استرالیا بسیار پر تنش و راه پیشنهادی ما به شما نمیباشد
با توجه به قوانین استرالیا، سرمایه گذاری و ثبت شرکت  ، در استرالیا از دیگر راه های ورود استرالیا محسوب میشود که یک اصل بسیار مهم باید رعایت شود که یکی از شرکای آنها باید حتما سترالیایی باشد و و سهامی از شرکت برای آن تابعه ی استرالیا باشد و دارای ۵۱ درصد این شرکت برای این فرئ و مابقی برای فرد مهاجر باشد
مهاجرت کاری با توجه به قوانین استرالیا ، یک پیشنهاد کاری از جانب یک کارفرما از استرالیا باشد که همچون این فرد دارای استرالیا حضور نداشته باشد و تمام آگهی ها داده شده باشد و یا این که از اسکیل ها استفاده کنند و نیروی متخصص خارجی بتوانند به استرالیا برای کار ورود پیداکنند
مهاجرت تحصیلی ، با توجه به قوانین استرالیا یکی از جذاب ترین گزینه ای ورود به استرالیا گزینه ی تحصیلی است که افراد متقاضی میتوانند به بهانه ی تحصیل به این کشور ورود پیدا کنند و بعد از تحصیل کار پیدا کنند و اقامت دائم استرالیا را کسب کنند ولی سن و مدرک تحصیلی برای ورود به این کشور بسیار مورد اهمیت است.
از آنچه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  روشن  میگردد که طراحان قوانین استرالیا در برقرراری نظام حکومتی این کشور به دنبال استقرار یک نظام فدرال هماهنگ بوده اند هدف این طراحان در ارائه چنین نظام هماهنگی آن بوده است که قدرت های مرکزی و منطقه ایی در چهار چوب نظام فدرال به اجرای اختیارات و صلاحیت های خود بپردازد و تا حد امکان از هرگونه انطباق و تعارض صلاحیت ها جلوگیری گردد . به هر حال این پیش بینی صورت گرفت که یک نظام فدرال ممکن است با مسائلی در زمینه تصمیم گیری رو به رو شود و بنابراین نیاز به یک ابزار قانونی برای حل و فصل اختلافات ناشی  از تصمیم گیری در میان سطوح مختلف دولتی در استرالیا بود .
در این راستا بود که دیوان عالی استرالیا به عنوان مرجع صلاحیت دار انتخاب گردید تا در صورت هرگونه اختلاف نظر در اجرای صلاحیت های دولت فدرال و دولت های ایالتی ، تصمیم نهایی را در چهارچوب قوانین استرالیا اتخاذ نماید .

موسسه حقوقی ملک پور بزرگترین موسسه حقوقی خاورمیانه  با کادری مجرب از وکلای پایه  یک دادگستری و مشاورین ارشد پاسخ گوی شما در باره ی قوانین استرالیا و مهاجرت به استرالیا می باشند.

با توجه به توضیحاتی که در باب قوانین استرالیا بیان شد،میتوانید جهت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات مفید و دقیق در باب راههای مهاجرت به استرالیا و قوانین مهاجرتی استرالیا و همچنین شرایط اخذ ویزای استرالیا از طرق مختلف مشاوره گرفته و به شما توصیه میکنیم قبل از پرداخت هزینه های گزاف حتما مشاوره اخذ نمایید .موسسه حقوقی ملک پور در دفتر مرکزی واقع در وین و یا دفاتر همکار ما در ایران با توجه به وجود کارشناسان و حقوقدانان متخصص می تواند مشاوره ای بسیار مفید برای شما متقاضیان عزیز ارائه دهد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.