قاچاق مواد مخدر

قاچاق یعنی چه؟مواد مخدر شامل چه مواردی است؟آیا قاچاق مواد مخدر مطابق قانون ایران جرم است؟مواد مربوطه به قاچاق مواد مخدر در قانون مجازات اسلامی کدامند؟مجازات قاچاق مواد مخدر چیست؟

*قاچاق یعنی چه؟

قاچاق آن چیزی است که ورود آن به کشور ممنوع باید و یا آن چیزی که ورودش به کشور مجاز باشد اما از راه های غیر قانونی وارد کشور و یا از کشور خارج شود.فردی که مرتکب قاچاق میشود را قاچاقچی یا سوداگر مینامند.

*مواد مخدر چیست؟

مخدر در لغت یعنی تخدیر کننده و اصطلاحا به هر چیزی اطلاق میگردد که سیستم عصبی انسان را مختل کرده و حالات غیر طبیعی در فرد به وجود بیاورد.مواد مخدر امروزه به نوع سنتی و صنعتی وجود دارد.از آنجایی که مصرف این مواد باعث وابستگی فرد میشود و به مرور زمان فرد به طور ناخوداگاه به دنبال نوع قوی تر آن میرود بسیار مخرب است و ممکن است حتی باعث مرگ فرد شود.

*مواد مخدر از نگاه پیامبر اکرم(ٌص) و امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری:

به دست خودتان، خود را به هلاکت نیندازید.
قال رسول الله(ص):
کل سستی آورها و مخدرها بر امت من حرام است.
حضرت امام خمینی (ره): تریاک آوردن و پخش کردن بین مردم، هروئین آوردن و پخش کردن بین جوانهای ما، ملت را از بین خواهد برد. اینها خودشان قبل از اینکه عذاب الهی برایشان بیاید قبل از اینکه شلاق الهی به آنها بخورد، خودشان ملاحظه بکنند و نکنند، ترک کنند این را این جنایت است این کشیدن جوانهای برومند ماست به از بین رفتن، این فساد نسل است. این مواد مخدر مایه فساد است، فساد را باید برداشت تا دیگران اصلاح شوند.
مقام معظم رهبری حضرت آیت اله خامنه ای: استعمال مواد مخدر و استفاده از آنها با توجه به آثار سوءشان از قبیل ضرر های شخصی و اجتماعی قابل ملاحظه ای که بر استعمال آنها مترتب می شود حرام است و به همین دلیل کسب درآمد با آنها از طریق حمل و نقل و نگهداری و خرید و فروش و غیر آن هم حرام است.

*انواع مواد مخدر:

تریاک-هروئین-حشیش-مورفین-کدئین-الکل-متادون-قرص های روان گردان-دارو های خواب آور-دارو های مسکن مخدر-ترامادول-دیفنوکسیلات-کراک-کوکائین-تمجیزک-شیشه-کریستال-متاآمفتامین-اکستازی-ریتالین-سسکالین-پان پراک –گراس و…

بادتوجه به آثار زیان باری که مواد مخدر میتواند برای مصرف کننده و یا حتی خانواده و جامعه داشته باشد قانون گذار ایران مصرف،حمل و خرید و فروش آن را جرم انگاری کرده است.

*قاچاق مواد مخدر در قانون جمهوری اسلامی ایران:

طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران مصرف،حمل و خرید فروش مواد مخدر جرم میباشد.به طریق اولی واردات و صادرات ان به کشور نیز جرم میباشد.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مصرف مواد مخدر را در ماده ۲۶۴ جرم انگاری کرده است.متن ماده به شرح زیر است:

“مصرف مسکر از قبیل خوردن،تزریق و تدخین آن کم یا زیاد،جامد یا مایع،مست کند یا نکند،خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند،موجب حد است.

از آنجایی که امروزه مواد مخدر تنوع بسیار زیادی دارند و به صورت های مختلف قابلیت استعمال دارند قانون گذارمصرف انواع آن را بعنوان جرم معرفی کرده است.

*قانون مجازات مرتکبین جرائم موتد مخدر در ماده یک این قانون چه مواردی را جرم انگاری کرده است؟

ماده ۱- اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود:
۱٫کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر.

  1. وارد کردن، ارسال، صادر کردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر

۳٫نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر

۴٫دایرکردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر
۵٫استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد
۶٫تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر

۷٫فرار کردن یا پناه دادن متهمین، محکومین مواد مخدر که تحت تعقیب اند و یا دستگیر شده اند
۸٫امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرم

۹٫قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگران

*مجازات مصرف مواد مخدر در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران چیست؟

قانون گذار در ماده ۲۶۵حد مسکر را ۸۰ ضربه شلاق اعلام کرده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به اثرات مخرب مواد مخدر، درسال ۱۳۶۷قانونی مشتمل بر ۳۵ ماده را تدوین و به تصویب رساند که با توجه به آن میتوان کلیه قوانین مربوط به مواد مخدر را مطالعه کنیم.

در این قانون علاوه بر قاچاق مواد مخدر صرف اقدام به قاچاق هم جرم انگاری شده است هرچند منتج به نتیجه نباشد.بنابر این شروع به قاچاق هم قابلیت مجازات دارد مشروط بر آنکه اقدامات اولیه برای شروع به قاچاق مسلحانه باشد.

ماده۱۱٫ مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملأ عام اجرا خواهد یافت.

*مجازات نگهداری و فروش مواد مخدر چیست؟

به استناد قانون هرکس مبادرت به ورود، تولید، توزیع وحمل مواد مخدر صنعتی که فهرست آن به تصویب مجلس رسیده است کند بسته به شرایط و میزان آن به پانصد هزار ریال جریمه نقدی تا اعدام محکوم خواهد شد.

به استناد ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۸۹ هرکسی هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین یا لیزرژیک اسید دی تیل آمد (ال.اس.دی) متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ) یا اکستاسی-گاماهیدروکسی پوتیرک اسید( جی.اچ.بی) فلونیترازپام، آمفتامین،مت آمفتامین (شیشه) ویا دیگرمواد مخدر یا روان گردان صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده را وارد کشور کند یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد مخدر به شرح زیر مجازات خواهد شد:
-۱تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۴- بیش از چهارگرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۵– بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۶- بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

‌تبصره ۱- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی‌ که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه‌ به حبس ابد و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، حکم خواهد داد.

‌تبصره ۲- در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات‌های مذکور‌ در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

طبق ماده ۴ این قانون هر کس بیش از ۵ کیلوگرم بنگ، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش آن کند یا در معرض فروش قرار دهد به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم خواهد شد.

این مقاله باهدف آشنایی با مواد مخدر و مجازات مخصوص به آن توسط موسسه حقوقی ملک پور تهیه و تدوین شده است.تیم وکلای موسسه حقوقی ملک پور آماده ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی شما هستند درصورتیکه نیاز به مشاوران حرفه ای در زمینه های گوناگون حقوقی دارید با مشاوران موسسه حقوقی ملک پور در ارتباط باشید.

 

 

فاطمه عرب

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.