شرایط پناهندگی در مجارستان

شرایط پناهندگی در مجارستان با گرفتن وکیل مهاجرت نیز طبق قوانین اخیر مجارستان امکان پذیر نمیباشد و طبق تغییرات نهایی قوانین در مجارستان تمام درخواستهای پناهندگی رد و مجازات برای وکیلی که پرونده را نیز قبول نموده است در نظر گرفته شده است ، در این مقاله به قوانین گذشته ی پناهندگی درمجارستان خواهیم پرداخت.

موسسه حقوقی ملک پور و موسسه مشاوره ای MIE اتریش هیچگونه خدمات و مشاوره ای در زمینه ی پناهندگی انجام نمیدهند و این مقاله تنها جهت اطلاع و آگاهی عموم از مضرات و خطرات پناهندگی میباشد.

یا با پناهندگی در مجارستان می توان به اقامت رسید؟هزینه های زندگی در مجارستان به چه صورت است؟شرایط پذیرش پناهندگی در مجارستان و همچنین خطرات پناهندگی چیست؟

اینها جزء آن دسته از سوالاتی می باشند که در ذهن متقاضیان پناهندگی در مجارستان به وجود می آید.در موسسات حقوقی معتبر در سراسر کشور هیچ گونه خدماتی در باب پناهندگی ارائه نمی گردد زیرا در پروسه پناهندگی علاوه بر این که باعث به خطر افتادن جان می شود می تواند ضررهای مالی نیز در بر گیرد. موسسه حقوقی ملک پور به هیچ عنوان راه پناهندگی را پیشنهاد نمی کند و خدماتی در این باره ارائه نمی نماید . بلکه فقط توصیه می نماید که از طرق قانونی اقدام به مهاجرت نمایید از جمله تحصیل در مجارستان و یا کار در مجارستان و یا سرمایه گذاری در مجارستان و یا خرید ملک در مجارستان و یا ازدواج در مجارستان و یا تولد فرزند در مجارستان راههای قانونی مهاجرت به مجارستان و در نهایت اخذ اقامت مجارستان می باشد .

به محض اینکه نام پناهندگی می آید ذهن به سمت کلماتی مانند پناهنده و پناهجو سوق پیدا خواهد کرد.که ما در این مقاله مفتخر می باشیم این واژه ها را برای شما ارئه دهیم.

پناهجو کیست: شهروندی است که برای فرار یا ترس از آزار و اذیت نژادی،مذهبی، قومی و ملّیتی یا برای عضویت در یک گروِه اجتماعیِ خاص یا داشتنِ عقاید سیاسی اقلیتی، توانایی به‌دست آوردن پناهگاهی امن در کشور خود را ندارد.یا کسی که دارای تابعیت و ملّیت ویژه‌ای نیست یا در بیرون از کشوری که پیشتر در آن بوده به‌سر می‌برد و به‌دلیل ترس از جان، ترجیح می‌دهد به کشوری که پیشتر در آن به‌سر می‌برده، باز نگردد.

پناهنده کیست: طبق کنوانسیون، یک پناهنده فردی است که در خارج از کشور خود قرار دارد و به دلیل ترس از آزار و اذیت به علت آنها نمی تواند یا نمی خواهد که به آن بازگردد.

وضعیت پناهندگی ممکن است به فردی که زندگی و آزادی وی در کشور خود منشا تهدید باشد، به علت نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی تهدید می شود یا اینکه ترس از آزار و اذیت آنها خوب است تاسیس شده و در حال حاضر در سرزمین مجارستان ساکن است. مقامات باید هر سه سال یکبار با شرایط شرایط پناهندگی روبرو شوند.

اگر فردی به عنوان پناهنده شناخته نمی شود، ممکن است شخص دیگری برای حفاظت از طرف دیگر پذیرفته شود، اما در مورد آنها دلیل اصلی برای اعتقاد بر این است که شخص مربوطه، اگر به کشور خود منزل بازگردد، با خطر واقعی مواجه خواهد شد از آسیب جدی رنج می برد (یعنی او با مجازات اعدام مواجه خواهد شد، یا حق وی برای آزادی از شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز، نقض خواهد شد یا تهدید جدی برای زندگی او یا فرد به دلیل خشونت بی قید و شرط ممکن است رخ دهد). مقامات باید هر سه سال یکبار با شرایط حمایت حفاظتی مواجه شوند.)درخواست پناهندگی باید به صورت شخصی در دفتر مهاجرت و پناهندگی ارائه شود. پناهندگی ممکن است توسط دیگران درخواست نشود دفتر نخستین پرونده پناهندگی را در مجارستان به صورت رایگان انجام می دهد، هزینه های مترجم نیز تحت پوشش اداره قرار گرفته است.

یک درخواست پناهندگی غیر قابل قبول در نظر گرفته شده است اگر متقاضی ملیت هر کشور عضو اتحادیه اروپا باشد یا اگر یکی از اعضای آن کشور به عنوان پناهنده شناخته شود. علاوه بر این، یک درخواست در صورتی که متقاضی به عنوان یک پناهنده توسط یک کشور غیر عضو به رسمیت شناخته شده است، غیر قابل قبول است و این حمایت در واقع در دسترس است و متقاضی قادر به بازگشت به آن کشور است. در مواردی که یک درخواست پناهندگی رد می شود و بعدا به همین دلیل مجددا ارائه می شود، آن نیز غیرقابل قبول خواهد بود، از جمله مواردی که درکشور وجود دارد  به عنوان یک کشور ثابتی امن برای متقاضی مورد توجه قرار گرفته است.

همراه با درخواست و همچنین در طول فرایند در چارچوب تعهد به همکاری، مشتری باید تمام اسناد مربوط به شخص خود را که بر اساس آن هویت او و دلیل فرار آن می تواند باشد، ارائه نماید. ایجاد. اداره می بایست ترجمه چنین اسناد را ارائه دهد.
مقامات صالح باید پرونده پناهندگی را ظرف 60 روز انجام دهند. با این حال، در بعضی موارد، مقامات دارای قدرت تصمیم گیری در یک دوره زمانی کوتاه تر، در یک روش شتاب زده به اصطلاح است. مدت زمان پروسه متخلفین متخصص در مدت زمانی 60 روزه که برای پرونده پناهندگی تعیین شده است شامل نمی شود.

اگر متقاضی به سرزمین هر کشور خاص اروپایی وارد مجارستان شد، احتمالا درخواست او برای پناهندگی در آن کشور، به جای مجارستان، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای چنین تصمیمی یک فرایند وقت گیر است، زیرا مجارستان مجبور است با مقام پناهجوی این کشور تماس بگیرد. این روند به مدت زمان معلق خواهد بود

  • چه اتفاقی می افتد اگر حکومت تصمیم به اعطای پناهندگی یا حمایت فرعی به متقاضی بدهد؟

در این صورت، مهاجرت خارجی که وضعیت پناهندگی و یا حمایت فرعی از آن اعطا شده است، از حقوق مشابه با شهروندان مجارستانی برخوردار خواهد بود، با محدودیت های قانونی. مهاجرت و پناهندگی دفتر پشتیبانی و کمک به افرادی که به آنها وضعیت پناهندگی و یا حمایت تکمیلی صادر شده است تا به عنوان تسهیل یکپارچه کردن آنها در جامعه مجارستان در اسرع وقت فراهم می کند.

  • چه اتفاقی می افتد اگر مقامات پناهنده یا حمایت فرعی به متقاضی نمی دهند؟

در این صورت، مقامات بررسی خواهد کرد که آیا اصل عدم تکثیر مجاز به متقاضی است، به این معنی که در تصمیم گیری آن نشان خواهد داد که آیا پناهجو را می توان به کشور مبدا خود بازگرداند یا نه. اگر مقامات دریافتند که اصل عدم پذیرش اعمال می شود، متقاضی به طور موقت محافظت می شود. حفاظت موقت یک توافق خاص است که اجازه می دهد که مهاجرت خارجی در مجارستان اقامت موقت داشته باشد.

اگر اصل عدم تکیه گاه اعمال شود، اختیار تعیین خواهد کرد که آیا متقاضی می تواند اخراج یا اخراج شود. اگر اخراج می تواند دستور داده شود، مرجع پناهندگی تصمیم گیری برای اخراج ملی بیرون می آورد.

در صورتی که درخواست پناهجویان رد شده باشد:

اگر درخواست  رد شده باشد، می توانید تصمیم خود را در دادگاه تجدید نظر در مدت زمان تعیین شده در تصمیم گیری تجدید نظر کنید. دادگاه یا تصمیم این مقام را حفظ می کند یا ممکن است تصمیم مقامات را لغو کند و دفتر را مجددا درخواست مجدد کند.

چه کمک و حمایت از پناهندگان برای دریافت پذیرش اعطا میگردد؟

پناهندگان و افراد پذیرفته شده برای حمایت فرعی، به تمام کمک های اجتماعی و حمایت از قانون و مقررات محلی تحت شرایط مشابه با شهروندان مجارستانی واجد شرایط هستند. وضعیت آنها حق و تعهداتی را نسبت به شهروندان مجارستانی می دهد. علاوه بر این، آنها همچنین به کمک های مختلف و حمایت هایی که تحت فرمان حکومت 301/2007 (XI.9) در مورد اجرای قانون LXXX در سال 2007 در مورد پناهندگی (با عنوان “حکم حکومتی”) به منظور ارائه اساسی شرایط زندگی در دوره اولیه تشخیص آنها

شرایط عمومی برای واجد شرایط بودن برای کمک و پشتیبانی

در اصل کلی، پناهندگان و افراد پذیرفته شده برای حمایت فرعی، در صورتی که در نظر گرفته می شود، بیکار هستند، می توانند از طریق حکم مربوطه دولت حمایت و حمایت کنند.

واجد شرایط برای کمک و پشتیبانی بستگی به وضعیت مالی و درآمد گیرنده دارد که طبق قانون III سال 1993 در مورد مزایای اداره اجتماعی و رفاه اجتماعی تعیین شده است. یک پناهنده و افرادی که برای حمایت فرعی از آنها پذیرفته شده، واجد شرایط دریافت کمک و پشتیبانی می شود اگر مشتری یا همسر یا همسرش در همان خانواده زندگی کند، دارایی های موجود در مجارستان را ندارند که از آنها حمایت می کند و سرانه درآمد ماهیانه از خانواده اش، شامل درآمد تمام اعضای خانواده که در همان خانوار زندگی می کنند، از جمله همسر و همسرش، بیشتر از:

الف) 150٪ از حداقل حداقل مزایای بازنشستگی سالمندان در مورد افراد تک؛

ب) حداقل حقوق مزایای بازنشستگی کامل در مورد افراد با خانواده.

اگر وضعیت پناهندگی یا حمایت فرعی به یک خارجی خارجی داده شود، چه مدت می تواند در مرکز پذیرش اقامت داشته باشد؟

یک مهاجر خارجی که وضعیت پناهندگی یا حفاظت فرعی او را دریافت کرده است ممکن است در مرکز پذیرش باقی بماند و از خدمات خود به صورت رایگان برای بیش از سی روز بیشتر از زمان صدور مجوز تحصیل، بدون داشتن هیچ وسیله دیگر از محل اقامت

در مورد واجد شرایط بودن اجتماعی، آنها باید حداکثر سی روز اضافی پس از تحویل مجدد شرایط (از جمله اتاق و هیئت مدیره در مرکز پذیرش و هزینه های سفر) به شرایط پذیرش مواد دسترسی داشته باشند؛

  • خدمات بهداشتی
  • بازپرداخت هزینه های یادگیری و آموزش؛و
  • پشتیبانی مالی برای ترک کشور به طور دائم.

 

چه نوع کمک و حمایت از پناهندگان و افرادی که برای حفاظت تابعیت پذیرفته شده در محل اقامت خصوصی پذیرفته شده اند، حق دریافت دارند؟

  • خدمات بهداشتی
  • پشتیبانی مالی برای ترک کشور به طور دائم؛
  • خدمات پشتیبانی در چارچوب یک توافق ادغام، از جمله ادغام کمک، با توجه به اینکه درخواست برای ورود به یک توافق ادغام و درخواست برای ادغام کمک تا مه 31، 2016 ارائه شده و الزامات واجد شرایط بودن راضی هستند.

اگر پناهنده یا شخص پذیرفته شده برای حفاظت فرعی توسط سیستم بیمه اجتماعی تحت پوشش قرار نگرفته باشد، طبق قوانین خاص دیگر، همانند متقاضیان، از جمله بازنشستگی و امتحانات، مراقبت پزشکی تحت درمان طب عمومی و مراقبت ویژه در موارد اضطراری این حقوق شامل یک دوره شش ماه پس از آن است که قطعنامه مربوط به شرایط مجلس نهایی می شود.

در صورت بازگشت به کشور مبدا و یا بازگشت به یک کشور سوم به طور دائم، در صورت درخواست مقامات پناهنده یک بلیط (بلیط پرواز) را در یک مورد به محل مقصد نشان می دهد که در گواهی صادر شده توسط مأموریت دیپلماتیک یا کنسولی این کشور سوم و ممکن است در هر زمان و به طور کامل یا به طور کامل هزینه های مربوط به سفرهای موجه را نیز بازپرداخت کند.

امید بر این است که با به اتمام رسیدن این مقاله توانسته باشیم اطلاعات مفیدی در باب شرایط پناهندگی در مجارستان در اختیار شما عزیزان می توانید برای اطلاعات بیشتر در مورد راه های قانونی مهاجرت به کشور مجارستان و دیگر کشور ها با موسسه حقوقی ام آی ای (همکار موسسه حقوقی ملکپور) در سراسر دنیا و یا با شعبه مرکزی در وین اتریش به صورت مستقیم تماس حاصل فرمایید . موسسه حقوقی ملک پور به هیچ عنوان راه پناهندگی را پیشنهاد نمی کند و خدماتی در این باره ارائه نمی نماید . بلکه فقط توصیه می نماید که از طرق قانونی اقدام به مهاجرت نمایید از جمله تحصیل در مجارستان و یا کار در مجارستان و یا سرمایه گذاری در مجارستان و یا خرید ملک در مجارستان و یا ازدواج در مجارستان و یا تولد فرزند در مجارستان راههای قانونی مهاجرت به مجارستان و در نهایت اخذ اقامت مجارستان می باشد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.