شرايط ويزاي کار مجارستان

شرایط ویزای کار مجارستان در هنگام مهاجرت به مجارستان از جمله مهاجرت کاری به مجارستان و پس از گرفتن وکیل مهاجرت به چه شکلی می باشد ؟ راه ها و شرایط ویزای کار مجارستان و شرایط اخذ اقامت مجارستان به چه ترتیبی می باشد ؟ مواردی که می تواند در شرایط ویزای کار مجارستان تأثیر گذار باشد ؟ اقدامات و شرایط کار در مجارستان در حالات مختلف به چه ترتیبی می باشد ؟ ما در این مقاله در باب شرایط ویزای کار مجارستان ، راه ها و شرایط ویزای کار مجارستان ، اقدامات و در نهایت شرایط اخذ اقامت مجارستان و موارد مرتبط با آن مطالب ارائه خواهیم نمود .  در صورتی که نیازمند اطلاعاتی مضاغف بر موارد مذکور در باب شرایط ویزای کار مجارستان بودید می توانید با موسسه مشاوره ای ام آی ای با همکاری موسسه حقوقی ملک پور ارتباط بگیرید .

از آنجایی که مجارستان در اتحادیه اروپا حضور دارد ، قوانین و مقررات مربوط به کار کارکنان در مجارستان بر پایه اتحادیه اروپا می باشد و دقیقا مطابق با دستورالعمل های اتحادیه اروپا پیش می رود.  اکثر شهروندان غیر اتحادیه اروپا نیاز به ویزای کار و اجازه برای رفتن و کار در مجارستان را دارند .

افرادی که نیاز به اجازه کار در مجارستان ندارند :

از 1 ژانویه 2009 ، شهروندان اتحادیه اروپا نیاز به اجازه کار در مجارستان ندارند .

به عنوان یک شهروند غیر اتحادیه اروپا ، شما همسر یک شهروند مجارستانی می باشید .

افرادی که برای کار در مجارستان نیاز به اجازه کاری دارند :

همه شهروندان غیر اتحادیه اروپا نیاز به ویزای کاری دارند و مجاز به ورود پس از سپری نمودن مراحل قانونی در مجارستان می باشند.  به طور معمول ، بیشتر بوروکراسی مورد نیاز توسط کارفرما تهیه می شود ( که مدراک مورد نیاز جهت ارائه مشتمل بر اسناد مختلفی مانند نامه کاری و مدارک پزشکی و صدور گواهینامه بهداشت می باشد که باید به مقامات مهاجرتی ارائه شود ) است.

روند برنامه ریزی خود را برای پروسه ویزایی تا 25 روز مد نظر قرار دهید و مراحل ذیل الزامیست :

اولا ، تقاضای نیروی کار باید توسط کارفرما صادر شود . شرکت استخدام کننده باید این کار را در یک دفتر کار مجارستان   ( Munkaügyi Központ)  برای مدت 15 روز آگهی کند.  این برای فرصتی برای شهروندان بیکار مجارستانی برای درخواست موقعیت کاری است.

پس از گذشت پانزده روز ، کارفرما می تواند از طرف کارمند درخواست اجازه کار را درخواست کند.  مجوز کار بعد از 10 تا 15 روز دیگر آماده خواهد شد.

پس از اعطای مجوز کار، کارمند باید برای ویزای کاری به صورت شخصی در کنسولگری مجارستان ( Magyar Konzulátus ) در کشوری که مقیم می باشد یا کشور خود که در حال حاضر دارای اقامت قانونی است درخواست کند.

مجوز کار و ویزای کاری به مدت دو سال صادر می شود. هر دو این اسناد می توانند تمدید شوند، اگر کارمند بخواهد اقامت خود را در مجارستان ادامه دهد و همچنان به اجرای الزامات برنامه ادامه دهد.

انواع ویزا در مجارستان :

دسته بندی شرح ویزا
مجازات اقامت برای فعالیت پرداخت شده مدارک مورد نیاز:

1. اجازه کار
2. قرارداد کار
3. سند صدور مجوز استخدام در مجارستان
4. گواهی که نشان می دهد که چگونه متقاضی زندگی می کند تا زمانی که مجوز کار را دریافت کند (بیانیه حساب بانکی، گواهی کارفرما و غیره)

یا

5. مقررات انجمن
6. قطعنامه در دادگاه ثبت شرکت
7. سند صدور
مجوز استخدام در مجارستان 8. گواهی نامه در مورد کسب شرایط لازم برای پر کردن خالی
9. اعلامیه درآمد سالانه مورد انتظار (گواهی)
10 گواهی مبلغ پول در اختیار داشتن شخصی در مجارستان
11. ترازنامه ساده سال قبل
12. گواهی نامه ای که شرکت را بدهی عمومی نمی داند
13. اگر شرکت دارای کارکنان مجارستانی است: قرارداد شغلی آنها
14. در مورد یک شرکت جدید: یک طرح کسب و کار مختصر

هزینه مجوز اقامت: 60 یورو

زمان برای پردازش درخواست: 30 روز

ویزای شغلی فصلی کار فصلی می تواند برای کشاورزی، باغبانی، دامداری و ماهیگیری در اختیار داشتن اجازه کار و یک ویزای کاری فصلی باشد. این ویزا دارنده را مجاز به یک یا چند ورودی می کند. این متقاضی برای مدت بیش از 3 ماه و کمتر از 6 ماه کار می کند.اعتبار ویزا محدود به 1 سال است. مجوز باید دقیق زمان و محل کار را تعریف کند. در مورد کارهای چندگانه، مجوز استخدام فصلی باید اطلاعات دقیق هر استخدام را تعریف کند.

یک ویزای کاری فصلی ممکن است به شهروند کشور سوم صادر شود که:

• سند مسافرتی معتبر داشته باشد
• دارای مجوز بازگشت مسافرتی یا سفر خارجی
• گواهی نامه هدف ورود و اقامت
• دارای امکانات مالی برای پوشش هزینه اقامت
• بیمه درمانی برای مدت اقامت

مدارک مورد نیاز:

* اسناد و مدارک حاکی از هدف اقامت
• مجوز کار
• دفترچه کاری کار موقت
• سند گواهی یک رابطه قانونی برای اشتغال

* اسنادی که از شرایط مالی لازم برای زندگی در مجارستان حمایت می کنند

• یک گواهی بانکی تضمین مالی
• گواهی مالیات بر درآمد صادر شده توسط مقامات مالیاتی در رابطه با سال قبل
• گواهی درآمد صادر شده توسط کارفرما
• گواهی صادر شده توسط کارفرما و / یا مقامات مالیاتی در رابطه با درآمد منظم از خارج از کشور
• اعلامیه ای که توسط یک عضو خانوادگی که دارای اجازه اقامت، یک کارت اقامت دائم یا وضعیت قانونی یک مهاجر یا مهاجر است و اطمینان برای حفظ و حمایت از متقاضی

* اسناد و مدارک حاکی از وجود محل اقامت مجارستان

• یک قرارداد اجاره ای که گواهی ارتباط اجاره
• یک سند در مورد استفاده از مسکن با حسن نیت ارائه
• یک سند حاکی از دسترسی اقامت محفوظ و پرداخت شده
• یک نامه معتبر دعوت شده با موافقت مقامات
• قرارداد فروش و خرید املاک و مستغلات و یک کپی از تصمیم اداره دولتی صالح اجازه دادن به املاک و مستغلات.

* اسناد حمایت از بیمه درمانی همه جانبه

* اسناد اثبات شرایط خروج

• یک گذرنامه معتبر و / یا مجوز مورد نیاز برای ورود به کشور نشان داده شده است
• یک بلیط معتبر بازگشت هوا

هزینه ویزا: EUR 40
زمان برای پردازش درخواست: 15 روز

اجازه اقامت به منظور اشتغال یا سایر فعالیت های سودآور نام افراد:

• انجام کار برای جبران خساره بر اساس یک رابطه کار قانونی تعریف شده
• انجام کار به صورت فردی برای جبران
• انجام فعالیت های تجاری به عنوان صاحب، منجر دفتر منصوب یا عضو یک نماینده، نماینده یا نظارت بر یک انجمن کسب و کار، ایجاد تعاونی برای اهداف سود

خارجی ها باید مجوز کار برای کار در مجارستان داشته باشند.

مجوز تک: مجوز اقامت که اجازه می دهد یک ملیت سوم کشور برای ایجاد رابطه کاری با یک کارفرمای مجارستانی.
مراحل تک درخواست: اجازه می دهد که مهاجرت کشور سوم در مجارستان به مدت بیش از 90 روز و کمتر از 180 روز براساس روابط کاری با یک کارفرمای مجارستانی بر اساس درخواستی که توسط یک کشور ثالث ارائه شده است.

اسناد مورد نیاز:
• عکس و اثر انگشت (اطلاعات بیومتریک)

اسناد حمایت از مشاغل قانونی:
• کارنامه موقت
• طرح کسب و کار برای فعالیت تجاری
• کارت بازرگانی / شماره ثبت نام
• مجوز کشاورزی (برای تولید کنندگان اولیه)
• قرارداد آژانس / کسب و کار / امضا شده توسط یک فرد خصوصی
• یک عمل برای یک انجمن تجاری، تعاونی یا هر شخص قانونی دیگری که برای هدف سود ایجاد شده است، به صورت قانونی به طور قانونی 3 شهروند مجارستانی یا افرادی که به طور مداوم برای هر جنبش و محل اقامت دارای حق برخورداری از حریم خصوصی و اقامت دائم هستند، اقامت دائم 6 ماهه
است. اقامت اقامت خارجی متقاضی در مجارستان ضروری است انجمن کسب و کار و براساس طرح کسب و کار متصل شده است

اسناد حمایتی از شرایط مالی لازم برای زندگی در مجارستان:
• گواهی بانک صادر شده توسط بانک مجارستان یا خارجی
• گواهی درآمد صادر شده توسط کارفرما
• گواهی صادر شده توسط کارفرما و / یا مقامات مالیاتی در رابطه با درآمد منظم از در خارج از کشور
اسناد حمایت از وجود از محل اقامت مجارستان:

• قرارداد اجاره
• یک سند تصویب استفاده از مسکن با حسن نیت ارائه
• سند اثبات موجود بودن محل اقامت محفوظ و پرداخت شده
• گواهی اثبات محل در یک خوابگاه
• سند مالکیت یک مسکن ثابت
• قرارداد فروش و خرید املاک و مستغلات و تصویب دولت برای به دست آوردن املاک و مستغلات

اسناد حمایت از وجود یک بیمه
تمام عیار بیمه: باید شواهدی از پوشش کامل بیمه را ارائه نماید.
اسناد حمایتی از شرایط موجود برای ترک کشور:
• یک بلیط هواپیما برگشتی.
• گذرنامه معتبر یا مجوز لازم برای مهاجرت به کشور ثالث. کشور خود منشاء

تمدید ویزا:

تمدید ویزا با توجه به اینکه حداقل 30 روز قبل از انقضای ویزا، متقاضی مدارک مورد نیاز را به اداره منطقه ای اداره مهاجرت و ملیت ارائه می دهد، مجاز می باشد. علاوه بر این گذرنامه باید حداقل 3 ماه در زمان تمدید ویزا باشد.
* برای تکمیل درخواست ویزا، مراحل تکمیل درخواست را برای پروسه مربوطه بررسی کنید.
اعتبار: اجازه اقامت برای استخدام برای یک دوره 3 ساله صادر می شود و گاهی اوقات می تواند به 3 سال افزایش یابد. در صورتی که مجوز برای حداکثر 2 سال صادر می شود، گاهی اوقات ممکن است حداکثر 2 سال طول بکشد.

هزینه ویزا: 60 یورو
زمان لازم برای پردازش ویزا: 21 روز

روند تک درخواست

یک کشور ملی سوم را برای مدت بیش از 90 روز در مجارستان اقامت می کند و متقاضی را قادر می سازد که رابطه کار قانونی را با یک کارفرمای خاص ایجاد کند.

حق الزحمه برای پرونده ی تک تک پرونده:
• اتباع کشور سوم درخواست تجدید نظر برای اجازه اقامت برای فعالیت های سودمند با هدف روابط قانونی کار
• اتباع کشور های سوم که قصد ایجاد روابط قانونی را دارند و درخواست تجدید نظر برای ادغام خانواده را ارائه می دهند درخواست برای کارت آبی اتحادیه اروپا
• اتباع کشور سوم که قصد ایجاد یک رابطه کاری قانونی دارند و درخواست مجوز اقامت برای ادغام خانواده را دارند و یا درخواست برای کارت آبی اتحادیه اروپا داشته باشد
• موارد خاص
از دیدگاه مشاغل / کسب و کار، به کارکنان زیر اعمال نمی شود.
• کسانی که در مجارستان با یک ویزای کار فصلی اقامت دارند
• اتباع کشور سوم که به عنوان کارمندان درون شرکتی منتقل می شوند و در حال حاضر اقامت یا قصد اقامت در سرزمین مجارستان را دارند
• کارکنانی که هدف از اقامت آنها مستلزم انجام فعالیت های مستمر مالیاتی (کارآفرینان خصوصی، تولید کنندگان کوچک کشاورزی و غیره)
• سوم اتباع کشور که واجد شرایط انجام فعالیت های سودمند در طول اقامت خود در یک دوره بین 90 روز و 180 روز هستند.

* متقاضی باید درخواست شخصی را ارائه کند. علاوه بر این، یک اسناد مسافرتی معتبر / گذرنامه همراه با ارسال اطلاعات بیومتریک مانند اثر انگشت و یک عکس مورد نیاز است.

اسناد و مدارک حاکم بر ایجاد رابطه کاری:
• قرارداد کاری معتبر
• نسخه های تایید شده از مدارک تحصیلی
• در مورد کارت آبی اتحادیه اروپا، کپی گواهی شده از مدارک حرفه ای بالاتر

توافقنامه استخدام باید شامل موارد زیر باشد:
• وظیفه
• وظیفه • مشخصات صلاحیت های حرفه ای مورد نیاز برای انجام وظایف
• میزان پاداش قابل پرداخت به اتباع کشورهای ثالث
• تعیین رابطه کار
• مدت زمان انتظار از رابطه کار

* اگر اجازه اقامت به عنوان یک مجوز صادر شود، این مجوز تا دو سال معتبر است و گاهی اوقات می تواند حداکثر دو سال طول بکشد.

کارت آبی اتحادیه اروپا کارت آبی اتحادیه اروپا به ملیتی از کشور سوم صادر شده است که اجازه اقامت برای کار است که نیاز به مهارت های پیشرفته (کارگران ماهر) توسط یک کشور عضو اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) صادر شده است. متقاضی باید بتواند حداقل 18 ماه اقامت قانونی در یک کشور عضو اتحادیه اروپا را ثابت کند و شرایط زیر را برآورده کند.

• داشتن سند سفر معتبر
• گواهی هدف ورود / خروج
• دیدار با شرایط مشاغل قانونی
• داشتن پوشش کامل در بیمه درمانی
• گزارش یک آدرس معتبر برای اقامت مجارستان

مهاجرت سومالی یک شهروند مجارستانی و نه افراد بدون استثنا نیست به جز افرادی که حق دارند برای جنبش و اقامت آزاد (کشورهای عضو EEA و همراه اعضای خانواده شهروندان EEA و شهروندان مجارستانی).

مراحل درخواست:
• ارائه گذرنامه معتبر
• ارائه اطلاعات بیومتریک (اثر انگشت، عکس)
• درخواست کارت آبی اتحادیه اروپا باید به مامورین کنسولگری یا سایر مکان های مجاز ارسال شود
• بیانیه ای که گواهی کننده آن است که متقاضی به طور داوطلبانه از خاک اتحادیه اروپا در صورتی که درخواست رد شود
• برای رسیدگی به کارت آبی اتحادیه اروپا از یک روش درخواست مجدد استفاده کنید.
• هنگامی که کارت آبی اتحادیه اروپا تصویب شد، اداره منطقه ای مجوز صدور مجوز اقامت در نمایندگی کنسولگری مجارستان را ارائه می دهد و از مقامات کنسولگری اطلاع می دهد.
فرمت کارت آبی اتحادیه اروپا: درخواست برای تمدید می تواند 30 روز قبل از انقضای حق اقامت ارائه شود. در ضمانت متقاضی باید دارای گذرنامه معتبر با حداقل 3 ماه اعتبار باشد.

مدارک مورد نیاز:

اسناد و مدارک حاکم بر اهداف اقامت:
• یک قرارداد کاری معتبر که نیاز به تحصیلات عالی در بین ملت های ثالث و کارکنان تا 4 سال دارد
• مدارک ارائه مدارک تحصیلی

اسناد حمایت از شرایط مالی لازم برای زندگی در مجارستان:
• موافقت اولیه برای اشتغال نیاز به مهارت های پیشرفته و یا،
• یک قرارداد کاری معتبر

اسناد حمایت از وجود یک بیمه بهداشتی منحصر به فرد
• بیمه پوشش کامل بیمه درمانی

مدت: کارت آبی اتحادیه اروپا معمولا یک دوره 1 ساله صادر می شود. با این حال، اگر مدت زمان استخدام کمتر از یک سال باشد، کارت آبی اتحادیه اروپا برای یک دوره تا 3 ماه پس از انقضای قرارداد کاری صادر می شود. حداکثر مجوز برای یک کارت آبی اتحادیه اروپا 4 سال است و می تواند برای مدت 4 سال دیگر تمدید شود.

هزینه ویزا: 60 یورو
مدت دریافت ویزا: 90 روز

ویزای شنگن تجارتی این ویزا به شهروندان غیر اروپایی صادر می شود که مایل به سفر کوتاه مدت به یک منطقه شنگن برای یک هدف کسب و کار در یک یا چند ورودی می باشند. دارندگان ویزا شنگن کسب ویزا می توانند در یک کشور شنگن برای یک دوره 90 روزه در مدت 6 ماه اقامت داشته باشند.

اسناد مورد نیاز:
• اندازه عکس گذرنامه (کمتر از 6 ماه، 35 X 40 میلیمتر، در یک پس زمینه روشن)
؛
• بلیط پرواز بازگشت؛ • بیمه مسافرت پزشکی؛
• گذرنامه معتبر برای مدت 3 ماه از تاریخ عزیمت؛
• نامه نامه توضیح هدف بازدید
• مشخصات شرکت / سازمان متقاضی
• یادداشت و ماده انجمن در اصل کپی شده (ثبت نام شده در شرکت های سهامی عام ) / مجوز تجاری (تجدید تجدید اول) / پروتکل / اسناد مشارکت
• اظهارات بانک های کنونی
• نامه کارفرما به منظور کسب و کار مسافرت و کسب و کار کارخانه
• دعوت نامه از شرکت شریک در منطقه شنگن و همچنین به کنسولگری مربوطه فکس می شود
• پوشش هزینه های متقاضی در طول اقامت
• اسناد رزرو هتل
• اثبات روابط تجاری پیشین بین دو شرکت (در صورت داشتن) مربوط به
درخواست کننده در شنگن مصاحبه ویزا به صورت شخصی

هزینه ویزا: EUR 60
زمان اتخاذ شده برای پردازش ویزا: حداقل 15 روز

کار (استخدام) ویزای شنگن شهروندان غیر اروپایی که قصد سفر به یک منطقه شنگن را برای مدت کوتاهی برای مشخصات کاری دارند، باید یک ویزای اشتغال شینگ را دریافت کنند.

اسناد مورد نیاز:
• عکسه اندازه پاسپورت (کمتر از 6 ماه، 35 X 40 میلیمتر، در یک پس زمینه روشن)
• گذرنامه معتبر برای 3 ماه پس از تاریخ عزیمت همراه با تمام نسخه های قبض ویزای قبلی
• بازگشت هوا بلیط
• بیمه مسافرت پزشکی
• دو فرم درخواست باید پر شود
• قرارداد کار بین متقاضی و کارفرمای احتمالی در منطقه شنگن
درخواست کننده باید در مصاحبه با ویزای شنگن شرکت کند.

مدت ویزا: ویزای کار شینگن برای مدت طولانی بر اساس مدت استخدام صادر می شود

ویزا: ویزای اقامت طولانی مدت (بیش از 90 روز) EUR 99، ویزای اقامت کوتاه مدت (کمتر از 90 روز) EUR 60
مدت درخواست ویزای 3 ماه

 

ما در این مقاله در باب شرایط ویزای کار مجارستان ، راه ها و شرایط ویزای کار مجارستان ، اقدامات و شرایط ویزای کار مجارستان و موارد مرتبط با آن مطالب ارائه نمودیم .  شما عزیزان در خصوص مهاجرت به مجارستان و راههای اخذ ویزای کار مجارستان  همواره می توانید با موسسه حقوقی ملک پور در سراسر دنیا و یا با شعبه مرکزی در وین اتریش به صورت مستقیم تماس حاصل نموده و در خصوص و شرایط کار در مجارستان و یا مهاجرت کاری به مجارستان و یا مهاجرت به مجارستان از طریق کار و در نهایت اخذ اقامت مجارستان به صورت تخصصی مشاوره رایگان دریافت نمایید .

اطلاعات موجود در این وب سایت جهت بالا بردن سطح اگاهی عمومی است و موسسات همکار در ایران خدمات کاریابی ارائه نمی دهند.

Rating: 5
4 پاسخ
 1. حبیبه گفته:

  سلام
  قبلا تشکر میکنم از اینکه جواب سوالات رو با دقت و باحوصله میدین.
  میخواستم بپرسم که آیا از لحاظ قانونی ، امکان این وجود داره که بعد از ثبت شرکت در مجارستان و گرفتن اقامت موقت یک یا دوساله، همزمان با کار شرکت، شخص رئیس شرکت در جای دیگری به طور قانونی مشغول به کار بشه؟ یا اینکه به جز کار در شرکت خودش حق کار در جای دیگه رو نداره؟
  ممنونم

  Rating: 4
  پاسخ
   • حبیبه گفته:

    سلام مجدد.
    در ادامه سوال قبلم ، میخواستم اگه امکان داره راهنمایی بفرمایید که در صورت داشتن ویزای مجارستان با ثبت شرکت و گرفتن اقامت به دنبال اون، اگر کارفرمایی پیدا بشه، آیا میشه که ویزا رو تبدیل به ویزای کار کرد و شرکت را غیر فعال کرد؟ ممنون از پاسختان .

    Rating: 5
    پاسخ
    • MIE.Malekpour2 گفته:

     با سلام. پروسه تبدیل ویزا به این سادگی نیست و می بایست ابتدا مجارستان رو ترک کنید و برای اخذ ویزای کاری از کشور ثالث درخواست بدید و با داشتن ویزای کاری مجدد وارد مجارستان بشید.

     پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.