سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد

 

سازمان ملل متحد دارای چه سازمان های وابسته ای می باشد؟ آیا سازمان های تخصصی زیر نظر سازمان ملل متحد فعایت دارند یا مستقل؟ سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد مقرشان در کجا می باش؟ شرایط ورود به سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد به چه صورت است؟

سازمان های تخصصی هرچند از نظر فعالیت های جهانی وابسته به سازمان ملل متحد هستند ، ولی از سوی دیگر ، خارج از محدوده آن قرا دارند ، بدین معنی که اعضای این موسسات می توانند از میان کشورهای عضو و غیر عضو سازمان ملل متحد انتخاب شوند. مقر آنها خارج از ساختمان سازمان ملل قرار دارد.

سازمان بین المللی کار

هدف سازمان بین المللی کار ، پیشبرد عدالت اجتماعی از طریق بهبود شرایط کار است. در این سازمان علاوه بر نمایندگان کشورها ، نمایندگان کارفرمایان و کارگران نیز  حق شرکت و رای دارند. مقر سازمان در ژنو سویس می باشد.

سازمان خواربار و کشاورزی جهانی

هدف سازمان خواربار و کشاورزی جهانی ، خدمت به گسترش اقتصاد جهان از طریق بهبود و کفایت تولیدات و توزیع محصولات کشاورزی و نیز بالا بردن سطح تغذیه و سطح زندگی و همنین تامین بهبود کارایی ذر تولید و توزیع کلیه فرآورده های غذایی ، کشاورزی ، جنگلی و ماهیگیری است.در حال حاضر مقر سازمان در شهر رم ایتالیا واقع شده است و بالغ بر ۱۷۰ کششور عضو سازمان می باشند.

سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد  (یونسکو )

هدف یونسکو ترویج وکمک به برقراری وحفظ صلح وامنیت جهانی ، از طریق رشد و تعالی فرهنگ  و آموزش وپرورش میان دولت هاست. در حال حضر تعداد اعضا ی یونسکو بال بر ۱۸۰ کشور است و مقر آن در شهر پاریس می باشد.

سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری

هدف سازمان بین المللی کشوری ایجاد و توسعه اصول و فنون هوانوردی بین المللی با کمک به برنامه ریزی و توسعه حمل ونقل هوایی بین المللی ، به منظور بالا بردن سطح ایمنی وبرقراری نظم در هواپیمای بین المللی است. این سازمان جهت چپرواز های غیرنظامی در سراسر جهان مقررات وموازینی وضع کرده است.هم اکنون تعداد اعضا سازمان بالغ بر ۱۸۵کشور است ومقر آن در مونترال کاندا می باشد.

سازمان بهداشت جهانی

هدف سازمان بهداشت جهانی ” حصول عالیترین سطح ممکن بهداشت برای همه ی مردم است” منظور از بهداشت حالت رفاه کامل جسمانی و روانی و اجتماعی است ونه صرفا فقدان بیماری و علیلی. در حال حاضر تعداد اعضا سازمان بهداشت جهانی بالغ بر ۱۹۰ کشور است و ممقر آن ژنو سویس می باشد.

گروه بانک جهانی

هدف بانک جهانی کمک به توسعه اقتصاددی کشاورزی صنعتی فنی آموزشی و پرورشی کشورهای عضو است برای نیل به این اهداف بانک به کشورهای عضو وموسسات دولتی وحتی موسسات خصوصی  البته با دریافت ضمانت ز کشور عضو وام ویا خدمات فنی ارایه می کند و ان ها را به سرمایه گذاری خارجی دعوت می کنند.

صندوق بین المغلی پول هدف صندووق بین المللی پول ؛ کمک به ثبات ارزی کشورهای عضو وحفظ مبادلات پولی بین امللی است.در مقابل کشورهای عضو باید ارزش پولهای خود را در بربر یکدیگر تنظیم و حفظ نمیند  در حال حاضر تعداد اعضای صندوق بین المللی پول بالغ بر ۱۸۰ کشور و مقر کار آن در واشنگتن آمریکا می باشد.

اتحادیه جهانی پست

هدف از تشکیل اتحادیه پست کمک به سازماندهی و بهبود بخشیدن خدمات پستی در سطح بین المللی است. در حال  حاضر ، تعداد اعضای اتحادیه ی جهانی پست بالغ بر ۱۹۰ کشور و مقر آن در شهر برن سویس است.

اتحادیه بین المللی مخابرات دور

هدف اتحادیه بین المللی مخابرات دور ، بهبود و توسعه وهماهنگ کردن خدمات مخابراتی راه دور می باشد. در حال حاضر تعداد اعضای اتحادیه بین المللی مخابرات دور بالغ بر ۱۹۰ کشور و مقر آن در ژنو سویس است.

سازمان جهانی هواشناسی

هدف سازمان جهانی هواشناسی ، بهبود سیستم هواشناسی و ایجاد موازین و ضوابط مشترک مربوط به گزارش های هواشناسی است. اکنون تعداد اعضای سازمان جهانی هواشناسی بالغ بر ۱۸۵ کشور و مقر آن در شهر ژنو سویس قرار دارد.

سازمان بین المللی دریایی

هدف سازمان بین المللی دریای ، تسهیل همکاری و مبادله اطلاعات میان کشورها عضودر زمینه موضوعات فنی مربوط به کشتیرانی و به وجود آوردن عالی ترین معیار های ایمنی دریایی است.در حال حاضر ، تعداد اعضای سازمان بین المللی دریایی دریایی بالغ بر ۱۵۰ کشور ومقر آن در شهر لندن انگلستان است.

صندوق بین المللی برای توسعه کشاورزی

مهم ترین هدف صندوق بین المللی برای توسعه کشاورزی ، اعطای وام به منظور رشد وتوسعه امور کشاورزی در همه ی کشورهای جهان به ویزه در کشورهای در حال توسعه است. اکنون تعداد اعضای صندوق بین المللی برای توسعه کشاورزی بالغ بر ۱۵۰ کشور و مقر آن  در شهر رم ایتالیای است.

سازمان  جهانی مالکیت معنوی

هدف سازمان جهانی مالکیت معنوی ، گسترش حمایت از مالکیت معنوی در سراسر جهان ، از همکاری میان کشورها و در موارد لزوم از طریق همکاری با سایر سازمان های بین المللی و حصول اطمینان نسبت به همکاری اداری میان کشورها در جهت تقویت انعقاد  موافقت نامه های بین المللی پیرامون موضوعاتی مانند علایم و طرح های صنعتی ، طبقه بندی کالاها وخدمات وحمایت از نامگذاری اولیه، حمایت از آثار ادبی و هنری ، حمایت از اجرا کنندگان و تولیدکنندگان محصولات دیداری و شنیداری است. در حال حاضر تعداد اعضای سازمان جهانی مالکیت معنوی بالغ بر ۱۸۰ کشور و مقر آن در ژنو سویس است.

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ( یونیدو )

مجمع عممومی سازمان ملل متحد به سال ۱۹۶۶،سازمان توسعه ی توسعه صنعتی ملل متحد را به عناون یک رکن مستقل ، اما فرعی مجمع عممی تاسیس نمود. این سازمان در سال ۱۹۸۵ با امضای موافقت نامه ای با سازمان ملل متحد به صورت یک سازمان تخصصی وابسته به آن  سازمان در آمد

 

امید محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.