ناتو (پیمان اتلانتیک شمالی)

پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو به چیست ؟ ناتو در چه زمینه های فعالیت می کند ؟ دامنه فعالیت ناتو در کدام مناطق اروپا می باشد ؟ ارکان ناتو شامل چه مواردی می باشد؟ ؟ در این مقاله سعی شده که به شما همراهان همیشگی سایت ملک پور در مورد ناتو توضیحاتی هرچند اجمالی ارایه شود.

آنچه که ما در  زبان فارسی به آن ناتو می گوئیم درواقع کلمه NATO هست که خود مخفف North Atlantic Treaty  Organization به معنی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی می باشد. آتلانتیک درواقع همان اقیانوس اطلس است. این پیمان را آتلانتیک شمالی نامیدند. کشوره ای اروپای غربی و ایالت متحده آمریکا ، در پاسخ به سیاست اتحاد جماهیر شوروی ، طرح پیمان دفاعی دایمی را پی ریزی نمودند که موسوم به سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو ) است.

از اهداف اولیه این پیمان اینگونه یاد می کنند که ” آمریکا باشد ! روسیه خارج شود ! آلمان متوقف گردد !”

پیمان اتلانتیک شمالی در ۴ آوریل ۱۹۴۹ در واشنگتن برای مدت به مدت بیست سال به امضا بیست کشور رسید. این کشورها عبارت اند از : ایالت متحده آمریکا، کانادا ، انگلیس ، فرانسه ، بلزژیک هلند، لوکزانبورگ ، نروژ ، دانمارک ، ایسلند ، ایتالیا ، و پرتغال . در سال های بعد به ترتیب کشورهای یونان ، ترکیه، آلمان ، اسپانیا ، لهستان ، مجارستان، جمهوری چک ، به عضویت ناتو در آمدند . این افزایش عضویت  در رابطه با کشورهای اروپایی ادامه دارد.

مقر ناتو:

ابتدا در فرانسه قرار داشت اما پس از آن که ژنرال دوگل سال ۱۹۶۶ در اعتراض به سلطه ایالت متحده آمریکا بر این سازمان از فرماندهی نظامی ناتو خارج شد مقر سازمان  به بروکسل بلژیک منتقل شد.

مدت این پیمان این پیمان ، بدون محدودیت قابل تمدید است و تاکنون دوبار تمدید شده است.

اهداف اصلی پیمان ، همکاری نظامی _ سیاسی میان اعضاست . به عبارت دیگر ، هدف ، ذفاع مشترک است که یقینا بر سیاست کشورهای عضو اثرمی گذارد این پیمان مبتنی بر  اصل دفاع مشروع یا دفاع از خود_ اعم از فردی و جمعی مقرر در ماده ۵۱ منشور ملل متحد است. به موجب ماده ۵ پیمان ” اگر به یکی از کشورهای عضو حمله ی مسلحانه شود ، هریک از اعضای دیگر ، برای یاری دادن به طرف یا طرف های مورد حمله بی درنگ کنفردا یا با موافقت سایر اعضا ، هرعملی را که مقتضی بداند از جمله به کار بردن نیروی نظامی ، انجام می دهد تا امنیت را مجددا بر پا دارد. پیمان اتلانتیک شمالی حتی جنبه های اقتصادی اجتماعی وسیاسی دارد .

ارکان ناتو

شورای اتلانتیک شمالی (مرکب از نمایندگان کلیه کشورهای عضو) اجلاس شورای نمایندگان دائم نیزدرسطح نمایندگان دائم کشورها که همواره در بروکسل حضور دارند، برگزار می‌شود. این اجلاس هر هفته یک تا دوجلسه خواهد داشت.

تصمیم‌گیری در شورای ناتو بر اساس اتفاق آراء انجام می‌گیرد و هر کشور تنها حق یک رأی دارد.

از لحاظ ساختاری سه ساختار کلی در ناتو موجود می باشد که به اختصار نشان داده می شود.

۱- ساختار سیاسی         ۲- ساختار نظامی            ۳- سازمان ها و نهادها

 

 

ساختار سیاسی ناتو        

۱- بخش سرمایه گذاری دفاعی

۲- واحد امور آکادمیک

۳- کتابخانه – آرشیو

۴- برنامه آموزشی ناتو

۵- استودیوهای رادیو- تلویزیون

۶- خدمات اطلاعات همگرا

۷- بخش اسناد و اطلاعات ناتو )

۸- مراکز تماس متحدین در کشورهای همکار

۹- امنیت از طریق علم

۱۰- کمیته چالش جوامع مدرن

-۱۱دفتر امنیت ناتو

۱۲- مدیریت اجرایی

۱۳- بخش استخدام نیرو

۱۴ –  بخش مطبوعات

۱۵- بخش امور سیاسی و سیاست امنیتی

۱۶- بخش عملیات

۱۷- بخش طراحی و سیاست دفاعی

۱۸- دفتر کمیته بودجه

۱۹- سرفرماندهی مشورت فرماندهی و کنترل

۲۰ – دفتر کنترل مالی

۲۱- بخش دیپلماسی عمومی

 

۲۲ – سازمان پشتیبانی و تولید

سازمان ها و نهادهای ناتو

۱- پشتیبانی

۲- تولید پشتیبانی

۳- استانداردسازی

۴- طراحی اضطراری

۵- مدیریت ترافیک هوایی، دفاع هوایی

۶- هشدار اولیه هواپایه

۷- سیستم اطلاعات و ارتباطات

۸- جنگ الکترونیک

۹ -هواشناسی

۱۰- اقیانوس شناسی نظامی

۱۱- تحقیق و فناوری

۱۴- آموزش و تربیت

۱۵- دانشکده دفاعی

۱۶- آموزشگاه

۱۷- سیستم اطلاعات و ارتباطات

۱۸- گروه آموزشی

کمیته نظامی ( مرکب از روسای ستاد ارتش های کشور های عضو)

تصمیمات این کمیته به وسیله یک گروه دایمی که از روسای ستاد ارتش های ایالت متحده آمریکا ،انگلیس ، فرانسه یا نمایندگان آنها ترکیب یافته است ، اجرا می گردد. جلسات کمیته نظامی دائمی نیست، و حداقل در سال دوبار و یا زمانی که ضرورتی ایجاب نماید تشکیل می‌شود. وظیفه کمیته‌ی نظامینشان دادن راه‌حل‌های ممفید برای مسائل نظامی به شورای آتلانتیک‌شمالی است. زیر نظر کمیته نظامی، سازمان‌هایی فعالیت دارند که ازجمله آن‌ها می‌توان به «آژانس استانداردهای نظامی»، «گروه مشاوران تحقیقات و توسعه فضایی» و «کالج دفاعی پیمان آتلانتیک‌شمالی» اشاره کرد. مقر این کمیته در شهر واشنگتن در ایالت متحده آمریکاست

فرماندهی عالی نظامی ناتو

نیروهای نظامی عضو پیمان ناتو شامل سه بخش می باشد:

۱-نیروهایی که تحت فرماندهی مستقیم ناتو قرارگرفته اند
۲- نیروهایی که کشورهای عضو قبول کرده اند  که درصورت وقوع جنگ با بسیج عمومی دراختیار ناتو قراردهند.
۳- نیروهایی که تحت فرماندهی ملی کشورهای عضو پیمان ناتو قراردارند.

فرماندهی سازمان آتلانتیک‌شمالی ازنظر جغرافیایی و سیاسی به سه فرماندهی نظامی و یک گروه طرح‌ریزی ناحیه‌ای تقسیم شده است. حدود اختیارات هریک از فرماندهی‌ها فرق می‌کند.

الف: فرماندهی عالی اروپا (SACEUR)

قلمرو این فرماندهی از دماغه شمال تا دریای مدیترانه و از اقیانوس اطلس تا شرق ترکیه است. این فرماندهی خود دارای فرماندهی های ذیل می باشد:

۱-فرماندهی شمال اروپا
۲-فرماندهی مرکز اروپا
۳- فرماندهی جنوب اروپا

ب: فرماندهی منطقه اقیانوس اطلس (SACLAND) حوزه آتلانتیک

قلمرو این فرماندهی از قطب شمال تا مدار رأس السرطان و از آب‌های ساحلی آمریکای‌شمالی تا آب‌های ساحلی اروپا و آفریقا و پرتقال امتداد دارد. این فرماندهی خود دارای فرماندهی‌های تابعه به شرح ذیل است:

۱- فرماندهی غرب اقیانوس اطلس
۲- فرماندهی شرق اقیانوس اطلس
۳- فرماندهی ناوگان تخریبی اقیانوس اطلس

ج: فرماندهی کانال مانش:

قلمرو این فرماندهی کانال مانش و جنوب آب‌های دریای شمال است.

د: گروه طرح‌ریزی ناحیه‌ای کانادا و ایالات متحده آمریکا:

این گروه که حوزه مسئولیت آن منحصربه آمریکای شمالی است، طرح‌های دفاعی برای منطقه کانادا و ایالات متحده آمریکا را طراحی می کند و به‌ کمیته نظامی ارائه می‌دهد. در دهه ۱۹۹۰ درپی فروپاشی اتحاد شوروی و انحلال پیمان ورشو، تغییراتی در ساختار ناتو به وجودآمد که بیشترین این تغییرات دربخش فرماندهی عالی نظامی بود.

دبیرخانه ( که تحت نظر شورا اتلانتیک شمالی انجام وظیفه می کند و در راس آن دبیرکل قرار دارد مقر دبیرخانه سازمان در شهر بروکسل در بلژیک است.

اگرچه بعد از سقوط شوروی سابق و از بین رفتن دیوار برلین ماهیت بقا سازمان ناتو زیر سوال رفت اما در حال حاضر سازمان ناتو در حال گسترش قلمرو خود می باشد.

ناتو در سال ۱۱۹۲ نقش فعالی در اجرای تصمیمات شورای امنیت در فرونشاندن بحران یوگسلاوی ( بوسنی و هرزگوبین) ایفا نمود . اما در مقابل این نقش مثبت ، سازمان در ۱۹۹۹، عملکردی مداخله گرایانه در جمهوری فدرال یوگسلاوی ( در قضیه کوزوو) داشت که بدون مجوز شورای امنیت صورت گرفت و کاملا مغایر با موازین حقوق بین الملل بود.

شما متقاضیان گرامی می توانید در مورد کسب اطلاعت بیشتر  با موسسه حقوقی ملک پور در ارتباط باشید.  موسسه حقوقی ملک پور با سالها سابقه درخشان در امر مهاجرت همچنین ارایه مشورت های در مورد حقوق بین الملل شما را یاری دهد. شما می توانید با موسسه حقوقی ملک پور از طریق تلفن مشاوره رایگان دریافت نموده و همچنین از طریق مشاوره حضوری از تجربیات و اطلاعات کافی مشاوران و وکلای حقوق بین الملل کارآمد را به دست آورید.

 

 

 

امید محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.