آمریکا کشور مورد علاقه بسیاری از ایرانیان است و در طی سال های اخیر افراد زیادی برای کسب اقامت و تابعیت آمریکا اقدام کرده اند. اما اینکه چگونه می توان یک شهروندی آمریکایی شد؟  از چه روش هایی می توان برای اخذ تابعیت آمریکا اقدام نمود؟ پروسه اخذ تابعیت آمریکا چه میزان زمان می برد؟ سیستم تابعیت آمریکا چیست؟ و آیا اقامت دائم آمریکا به تابعیت ختم می شود یا خیر؟ سوال هایی می باشند که برای اکثر افراد مهاجر پیش می آید.

در این مقاله سعی در پاسخ به این سوالات نموده ایم، و موسسه حقوقی ملک پور در پاسخ به سوالات شما عزیزان آماده ارائه هر گونه مشاوره ای می باشد.

شهروندی از طریق قبول تابعیت

قبول تابعیت پروسه ای است که بوسیله آن تابعیتشهروندی آمریکا به یک شهروند یا ملیت خارجی، بعد از برآوردن الزاماتی که توسط کنگره در قانون مهاجرت و شهروندی منتشر کرده، اعطا می شود.

طریقه شهروندی آمریکا

روش های رایج شهروند آمریکا شدن، به دارندگان گرین کارت (اقامت دائم) حداقل بعد از ۵ سال اجازه تابعیت می دهد. راه های دیگر عبارتند از:

 • کسانی که گرین کارت دارند و با یک شهروند آمریکایی ازدواج کرده اند(تابعیت همسر شهروند آمریکا)
 • کسانی که گرین کارت دارند افراد ارتشی و خانواده انها(شهروندی پرسنل ارتش و اعضای خانواده اش)
 • شهروندی از طریق والدین

کسانی که گرین کارت دارند و با یک شهروند آمریکایی ازدواج کرده اند(تابعیت همسر شهروند آمریکا)‏

 • برای حداقل ۳ سال مقیم دائم ( دارنده گرین کارت ) بوده اند.
 • در اتحادیه زناشویی با همان همسر شهروندآمریکا درطول چنین زمانی زندگی کرده باشد.
 • تمام الزامات واجد شرایطی دیگر تحت این بخش را شامل شود.

در شرایط خاص، زن و شوهر کارمند از شهروندان آمریکا، ممکن است در خارج از کشور با صرف نظر از زمان اقامت دائمشان برای تابعیت واجد شرایط شوند. این زن و شوهر ممکن است تحت بخش ۳۱۹ (ب) از قانون مهاجرت و ملیت واجد شرایط شوند.

الزامات اصلی واجد شرایط شدن

تحت بخش ۳۱۹ (ب) از قانون مهاجرت و ملیت(INA)  ممکن است شما واجد شرایط شوید اگر شما :

 • ۱۸ سال یا بیشتر
 • مقیم دائم باشید(دارنده گرین کارت) برای حداقل سه سال بلافاصله قبل از تارخ تشکیل پرونده فرم N-400، درخواست تابعیت
 • در اتحادیه زناشویی با شهروند آمریکایی زندگی کرده باشد، کسی که در طول چنین زمانی شهروند آمریکا بوده باشد، در طول ۳ سال بلافاصله قبل از درخواست تاریخ تشکیل پرونده و تا زمان بررسی درخواست
 • در درون دولت، و یا منطقه USCIS با صلاحیت بر محل اقامت متقاضی حداقل ۳ ماه قبل از تاریخ درخواست تشکیل پرونده، زندگی کرده اند.
 • اقامت مستمر در آمریکا به عنوان یک مقیم دائم قانونی برای حداقل ۳ سال بلافاصله قبل از تاریخ درخواست تشکیل پرونده
 • اقامت به طور مداوم در آمریکا از تاریخ درخواست برای تابعیت تا زمان تابعیت
 • از نظر فیزیکی حداقل ۱۸ ماه از ۳ سال را بلافاصله قبل از تاریخ درخواست تشکیل پرونده در آمریکا حضور داشته باشد.
 • قادر به خواندن ، نوشتن، و صحبت به زبان انگلیسی و دانش و درک درستی از تاریخ و دولت آمریکا باشد(همچنین به عنوان شناخته شده مدنی )
 • یک فردی با شخصیت اخلاقی خوب، متصل به اصول قانون اساسی آمریکا باشد، و به خوبی در طول تمامی دوره های مربوطه طبق قانون در نظمی خوب و به شادی در آمریکا عمل نموده است.

 

کسانی که گرین کارت دارند افراد ارتشی و خانواده انها(شهروندی پرسنل ارتش و اعضای خانواده ‏اش)‏

فداکاری های مهمی که توسط افراد شهروند غیرآمریکایی، از اعضای نیروهای مسلح آمریکا و خانواده های آنها انجام شده را، USCIS شناسایی می کند.ا USCIS، در پردازش درخواست های تابعیت آنان را به موقع و کارآمد انجام می دهد، در حالی که ارائه خدمات به مشتریان نمونه، حفظ یکپارچگی سیستم مهاجرت، و حفظ امنیت از روند را متعهد است.

اعضای نیروهای مسلح آمریکا و بستگان آنها ( همسران و فرزندان ) ممکن است برای شهروندی واجد شرایط شوید، که شامل پردازش سریع و خارج از کشور ، تحت مقررات خاص از قانون مهاجرت و ملیت (INA) می باشد.

شهروندی اعضای ارتش

اعضای نیروهای مسلح آمریکا ممکن است برای شهروندی با مقدماتی برای تابعیت از طریق خدمات نظامی تحت بخش ۳۲۸ یا ۳۲۹ از قانون INA واجد شرایط باشید.

شهروندی برای همسر و فرزندان اعضای ارتش

همسران اعضای شهروند نیروهای مسلح آمریکا که مستقر هستند ( یا خواهد شد ) ممکن است برای تابعیت سریع و یا برای پردازش خارج از کشور واجد شرایط شود. کودکان افراد شهروند اعضای نظامی مستقر در خارج از کشور ممکن است برای پردازش خارج از کشور واجد شرایط شوید.

شهروندی از طریق والدین

کلمه والدین شامل: پدر ژنتیکی ، مادر ژنتیکی و حاملگی غیر ژنتیکی مادر ، اگر او در زمان تولد مادر قانونی باشد، طبق قانون مرتبط حوزه قضایی.

دو راه اصلی وجود دارد:

 • شهروندی در زمان تولد برای کودکان متولد شده در خارج از آمریکا و سرزمین های آن:
 • شهروندی خودکار بعد از تولد- اما قبل از سن ۱۸ سالگی ‏
 • شهروندی در زمان تولد برای کودکان متولد شده در خارج از آمریکا و سرزمین های آن:

اگر در زمان تولد خارج از آمریکا بوده و والدین او با یکدیگر ازدواج کرده باشند:

۱٫هر دو والدین در زمان تولد کودک شهروند آمریکا باشند و حداقل یکی از آنها قبل از تولد در آمریکا یا سرزمین هایش زندگی کرده است.

۲٫در زمان تولد کودک یکی از والدین از والدین شهروند آمریکا باشد وپدر یا مادر آمریکایی برای یک دوره حداقل ۵ ساله در برخی از زمانها در زندگی خود، قبل از تولد کودک، حداقل دو سال بعد از تولد ۱۴ سالگیشان در در آمریکا یا سرزمین هایش حضور فیزیکی داشته اند.

اگر پدر و مادر شهروند آمریکا، در هر یک از سه معیار زیر در خارج از کشور به سر برده باشند،این نیز می تواند نسبت به نیاز حضور فیزیکی آنها لحاظ شود :

 1. خدمت با افتخار در نیروهای مسلح ایالات متحده ؛
 2. اشتغال در دولت آمریکا ؛ یا
 3. اشتغال در سازمان های بین المللی است.

علاوه بر این ، زمانی که در خارج از کشور توسط پدر یا مادر شهروند ایالات متحده صرف می شود در حالی است که پدر یا مادر شهروند ایالات متحده  پسر یا دختر مجرد بوده و همچنین اگر عضوی از خانواده فردی باشد که یکی از سه شرط ذکر شده در بالا را شامل شود، نیز برایش لحاظ می شود.

اگر در زمان تولد خارج از آمریکا بوده و والدین او با یکدیگر ازدواج نکرده باشند‏:

مادر ژنتیکی یا غیر ژنتیکی در زمان تولد کودک شهروند آمریکاست و قبل از آن، مادر حداقل برای یک دوره یک ساله مداوم از لحاظ جسمی در ایالات متحده و یا یکی از اموال دور از مرکز آن حضور داشته باشد.

پدر ژنتیکی در زمان تولد کودک شهروند آمریکاست ‏و مادر آن خارجی است. و

 • رابطه خونی بین شخص و پدر با توجه به شواهد روشن و قاطع مشخص شده است،
 • در زمان تولد فرد پدر ملیت آمریکا را دارد ،
 • پدر (مگر اینکه مرحوم ) در نوشتن توافق برای ارائه پشتیبانی مالی برای فرد تا زمانی که فرد به سن ۱۸ سال می رسد، و
 • در حالی که فرد زیر سن ۱۸ سال یکی از موارد زیر رخ می دهد :
 1. فرد طبق قانون اقامت یا محل سکونت فرد مشروع شده باشد.
 2. پدر، اصلیت پدری شخص را در نوشتن با ادای سوگند اذعان می دارد ، و یا
 3. هویت پدر شخص که توسط قضاوت در دادگاه صالح ثابت شده است ، و

پدر یا مادر آمریکایی برای یک دوره حداقل ۵ ساله در برخی از زمانها در زندگی خود، قبل از تولد کودک، ‏حداقل دو سال بعد از تولد ۱۴ سالگیشان در در آمریکا یا سرزمین هایش حضور فیزیکی داشته باشند. اگر پدر و مادر شهروند آمریکا، در هر یک از سه معیار زیر در خارج از کشور به سر برده باشند،این نیز می ‏تواند نسبت به نیاز حضور فیزیکی آنها لحاظ شود‎ :‎

 1. خدمت با افتخار در نیروهای مسلح ایالات متحده ؛
 2. اشتغال در دولت آمریکا ؛ یا
 3. اشتغال در سازمان های بین المللی است.

علاوه بر این ، زمانی که در خارج از کشور توسط پدر یا مادر شهروند ایالات متحده صرف می شود در حالی ‏است که پدر یا مادر شهروند ایالات متحده  پسر یا دختر مجرد بوده و همچنین اگر عضوی از خانواده فردی ‏باشد که یکی از سه شرط ذکر شده در بالا را شامل شود، نیز برایش لحاظ می شود.‏

 • شهروندی خودکار بعد از تولد- اما قبل از سن ۱۸ سالگی:

کودکی که در خارج از آمریکا متولد شده، بعد از تولد یک شهروند است اگر:

کودک زیر ۱۸ سال باشد و حداقل یکی از والدین شهروند آمریکاست، و کودک زیر ۱۸ سال است و در اقامت در حضانت قانونی و فیزیکی پدر و مادر شهروند آمریکا به موجب پذیرش قانونی برای اقامت دائم دارد.

کودک توسط پدر یا مادر شهروند آمریکا به سرپرستی گرفته شده اند:

کودک از نظر قانونی در حضانت  قانونی و فیزیکی پدر یا مادر شهروند آمریکا بصورت قانونی اقامت دارد و شرایط زیر پس از ۲۰۰۱ فوریه ۲۷ می باشد اما قبل از تولد ۱۸ سالگی زن یا مرد :

 1. پدر یا مادر خوانده کودک را قبل از تولد ۱۶ سالگی او (یا در برخی موارد ، تولد ۱۸ ) به سرپرستی بگیرد و با کودک برای حداقل دو سال با حضانت قانونی کودک کند. یا
 2. کودک در آمریکا به عنوان یتیم پذیرفته شود (IR-3 ) و یا کنوانسیون سرپرستی ( IH- 3) کسی که سرپرستی او توسط پدر یا مادر یا والدین شهروند آمریکا به طور کامل در خارج از کشور تکمیل شده است؛ یا

کودک به عنوان یک یتیم در آمریکا (IR- 4) و یا کنوانسیون سرپرستی پذیرفته شده است ( IH- 4) ، کسی که در حال آمدن به آمریکا برای به فرزند خواندگی گرفته شود و رسید و پدر یا مادر خوانده (یا والدین) کودک قبل از ۱۸ سالگی کودک سرپرستی او را تکمیل کند.

چگونه برای اخذ تابعیت درخواست دهیم؟

برای درخواست اخذ تابعیت،  فرم N-400 درخواست تابعیت را پرکنید.

برای اینکه شهروند تابع آمریکا شوید شما  می بایست آزمون تابعیت بدهید و در آزمون تابعیت قبول شوید. در مصاحبه تابعیت، شما می بایست به سوال هایی درباره درخواست خود و پیش زمینه ای از آن پاسخ دهید. همچنین می بایست آزمون زبان انگلیسی و آزمون مدنیت بدهید مگر اینکه شما معاف شده باشید و یا از شما چشم پوشی شده باشد. طبق بخش ۳۱۲ از قانون مهاجرت و ملیت (INA) تمامی متقاضیان می بایست نشان دهند که قابلیت خواندن، نوشتن، و صحبت کردن لغات را در محاورات عادی زبان انگلیسی و یک دانش و درک از تاریخ و حکومت (مدنیت) آمریکا دارند.

بخشی از طراحی مجدد سالانه آزمون تابعیت، در دستیابی به دو هدف اساسی اصلاح شد :

 • تجربه آزمونی یکنواخت و سازگار برای تمامی متقاضیان.
 • به طور موثر آزمون مدنی که دانش متقاضی از تاریخ آمریکا و دولت را می تواند ارزیابی کند.

اگر در این آزمون قبول نشوید

به شما دو فرصت داده خواهد شد تا آزمون های زبان انگلیسی و مدنیت را انجام داده و به تمامی سوالات مربوط به تابعیت خود به زبان انگلیسی پاسخ دهید. اگر شما در پاسخ به هر کدام از این آزمون ها در مصاحبه اول خود موفق نشدید،  بین ۶۰ تا ۹۰ روز از تاریخ مصاحبه اول شما دوباره از آن بخش هایی که در آن موفق نشده اید(زبان یا مدنیت) از شما آزمون می گیرند.  ۸CFR 312.5(a) & 335.3(b)

مراسم تابعیت

اگر USCIS فرم N-400 شما را، درخواست تابعیت، را تایید کند، ما برای شما مراسم سوگند وفاداری در اعطای تابعیت را برنامه ریزی می کنیم. ادای سوگند روند تبدیل شدن به یک شهروند ایالات متحده را تکمیل می کند.

انواع مراسم:

 • مراسم قضایی ، دادگاه سوگند وفاداری را اداره می کند.
 • مراسم اداری، USCIS سوگند وفاداری را اداره می کند.

در اینجا چیزی که در مراسم اعطای تابعیت خود انتظار دارید آورده شده است:

 1. دریافت اعلامیه برگزاری سوگند وفاداری

شما ممکن است قادر به شرکت در مراسم اعطای تابعیت در همان روز مصاحبه خود شوید. اگر مراسم ‏قابل اجرا نیست، ما به شما یک ایمیل با تاریخ، زمان و محل مراسم اعطای تابعیت برنامه ریزی ‏شده در یک فرم ‏N- 445‎‏ ، اعلامیه تابعیت مراسم سوگند ارسال خواهیم کرد.‏

اگر شما نمی توانید در مراسم اعطای تابعیت  برنامه ریزی شده حضور نداشته باشید، فرم ‏N- ‎‎۴۴۵‎‏ ، اعلامیه مراسم سوگند اعطای تابعیت را به دفتر ‏USCIS‏ محلی خود، همراه با نامه ی درخواست ‏ در یک تاریخ جدید ارجاع دهید و توضیح دهید که چرا شما نمی توانید در مراسم اعطای تابعیت برنامه ریزی شده ‏حضور داشته باشید. بیش از یک بار عدم حضور برای مراسم اعطای تابعیت ممکن است به رد شدن درخواست شما منجر شود.‏

 1. بررسی در مراسم

پس از رسیدن در مراسم، با USCIS بررسی می کند. یک افسر USCIS پاسخ های شما را به پرسشنامه، فرم N- 445 ، اعلامیه تابعیت مراسم سوگند را بررسی می کند. لطفا پاسخ های خود را به پرسشنامه قبل از  رسیدنتان کامل کنید.

 1. عودت کارت اقامت دائم شما

شما باید کارت اقامت دائم خود را به USCIS عودت دهید، هنگامی که شما در بررسی مراسم اعطای تابعیت خود هستید. اگر شما در طول مصاحبه تابعیت اثبات کنید که کارت را از دست داده شده است و برای بازیابی آن تلاش کرده ایدی ، و یا به دلیل خدمت سربازی خود،به شما هرگز اقامت دائم اعطا نشده است، این شروط لغو شده است. شما دیگر نیازی به کارت اقامت دائم خود نخواهید داشت چرا که شما گواهی تابعیت دریافت خود را پس از مراسم سوگند وفاداری دریافت خواهید کرد.

 1. نگاهی به سوگند وفاداری

تا زمانی که شما سوگند وفاداری در مراسم اعطای تابعیت را برگزار نکرده اید یک شهروند آمریکایی نخواهد شد. شما گواهی تابعیت خود را پس از ادای سوگند وفاداری دریافت خواهید کرد.

 1. دریافت گواهی تابعیت

به دقت گواهی تابعیت خود را بررسی کنید و هر گونه خطا را قبل از خروج از مراسم به اطلاع USCIS برساند. شما ممکن است از گواهی تابعیت خود به عنوان مدرک رسمی، که شما یک شهروند آمریکایی هستید، استفاده کنید.

اگر شما گواهی تابعیت خود را گم کنید، شما می توانید جایگزینی با پر کردن فرم N- 565، برای سند جایگزین تابعیت / شهروندی درخواست دهید.

درخواست برای گذرنامه / کارت پاسپورت آمریکا

ما به شده توصیه می کنیم که شما برای یک گذرنامه آمریکا از طریق وزارت خارجه آمریکا سریعا پس از مراسم  سوگند وفاداری اقدام نمائید.

 • علاوه بر گواهی تابعیت شما، پاسپورت آمریکا به عنوان مدرک رسمی شهروندی عمل می نماید.
 • شما یک درخواست برای گذرنامه آمریکا در مراسم اعطای تابعیت خود در بسته خوش آمدید شهروندی آمریکا دریافت خواهید کرد.

ثبت نام برای رای

رای دادن در انتخابات فدرال هم حق و هم مسئولیت اشخاص تابع آمریکا است. پس از اینکه شما سوگند وفاداری را در یک مراسم اداری ادا کردید، به شما فرصت ثبت نام برای رای دادن داده می شود. در مراسم تابعیت اداری، فرم ها ممکن است توسط یک دفتر دولتی یا محلی انتخابات دولت، یک سازمان غیر دولتی، و یا یک مقام USCIS توزیع شوند. اگر یک سازمان غیر دولتی در ثبت نام رای دهی در مراسم اعطای تابعیت USCIS  کمک می کند، آن سازمان ممکن است فرم شما را جمع آوری و به دفتر رسمی انتخابات ارسال کند، اما مجاز نیست هر یک از اطلاعات شخصی شما نگهداری کند. شما می توانید به دفتر USCIS محلی خود مراجعه نمایید اگر باور دارید که یک سازمان مدارک و اطلاعات شخصی شما را پس از کمک به شما در برنامه ثبت نام رای دهندگان در مراسم اعطای تابعیت USCIS نگهداری و از آنان استفاده می کند.

سابقه امنیت اجتماعی خود را به روز رسانی کنید

پس از مراسم اعطای تابعیت، شما باید سابقه امنیت اجتماعی(سوئپیشینه) خود را در یک دفتر محلی اداره تامین اجتماعی (SSA) به روز رسانی کنید. حداقل تا ده روز پس از مراسم خود صبر کنید و قبل از رفتن به SSA اطمینان حاصل نمائید که داده ها یی تابعیت شما را منعکس می کند، به روز شده اند. شما گواهی تابعیت و یا پاسپورت آمریکایی خود را در هنگام مراجعه به SSA برای به روز رسانی سابقه خود نیاز خواهید داشت.

Rating: 4

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 پاسخ
  • shahram shahidi گفته:

   سلام و عرض ادب. اخذ تابعیت فرآیندی خاص داشته و مستقیماً از طریق تحصیل امکان پذیر نمی باشد. به این منظور می بایست پس از پایان تحصیل مشغول به کار شده و پس از چند سال کار در این کشور به همراه پرداخت مالیات ابتدا اقامت دائم و سپس تابعیت آمریکا را درخواست نمایید.

   پاسخ
 1. نسرین گفته:

  سلام ایا میشه یه خانواده ایرانی که تابعیت امریکایی دارن از یک خانواده ایرانی در ایران سرپرستی یه بچه به عنوان پدر و مادر خوانده به صورت کامل قانونی دریافت کنن.ومادر واقعی بچه بعنوان پرستار و پدر واقعی بچه بعنوان ویزا کاری به امریکا برد؟و اگه ببرن ایا انها میتوانن انجا گرین کارت یا تابعبت بگیرن ممنون

  Rating: 4
  پاسخ
  • mostafaostovar77 گفته:

   با سلام و عرض ادب
   اخذ اقامت فرزند و یا حتی اخذ پاسپورت آمریکا برای فرزند نمی تواند منجر به ایجاد آثار حقوقی نظیر اقامت برای پدر یا مادر گردد. با توجه به سخت گیری های اخیر و محدودیت های اعمال شده بر ایرانیان اخذ ویزای کار نیز مقدور نمی باشد و اقدام از طریق تحصیل و کار پس از تحصیل می تواند در حال حاضر یکی از روش های اخذ تابعیت آمریکا برای ما ایرانیان محسوب گردد. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توانید با دفاتر ما تماس گرفته و از مشاوره رایگان در این زمینه بهره مند شوید. شماره تماس ما: 02149196000

   پاسخ
 2. M.K گفته:

  سلام .

  لطفا به من جواب بدید که میشه یا خیر
  آیا میشود با ویزای توریستی مثلا 10 ساله تابعیت امریکا را دریافت کرد ؟

  Rating: 3
  پاسخ
 3. رومینا گفته:

  سلام میخواستم بدونم اگر کسی خودش خانواده داشته باشه ولی والدین پرورشی داشته باشه که بزرگش کرده باشن که شهروند آمریکا باشن یا برای اقامت بخواد که والدین پرورشی داشته باشه و خود فرزند زیر ۱۸ سال باشه میتونه اقامت بگیره ؟
  لطفا جواب بدید

  پاسخ
  • n hashemee گفته:

   با سلام و عرض ادب و احترام ضمن تشکر فراوان از خدمت شما دوست عزیز و بزرگوار بعرضتان میرسانیم که به جهت آنکه توضیح مسائل حقوقی در این بخش امری دشوار میباشد و ممکن است باعث سوء تفاهم گردد و برای مشاوره بهتر ممکن است لازم باشد به سوالات مشاور پاسخ دهید و این بطور همزمان در مشاوره تلفنی امکانپذیر خواهد بود ، برای آنکه بتوانیم خدمت شما پاسخ درست ارائه نماییم و پاسخگوی تعداد کثیر ایمیل های ارسال شده از عزیزانی که به ما لطف دارند با سرعت بیشتری باشیم ، خواهشمندیم با دفاتر ما تماس گرفته و مشاوره رایگان تلفنی دریافت بفرمایید.

   پاسخ