ثبت شرکت در یونان

 

در حال حاضر سرمایه گذارانی هستند که هدف مهاجرت به کشور دیگری را جهت سرمایه گزاری دارند . ثبت شرکت در یونان یکی از گزینه هایی است که سرمایه گزاران به آن می اندیشند.سرمایه گزاران قبل از هرگونه اقدام حقوقی جهت ثبت شرکت در یونان بایستی اطلاعات لازم را در این خصوص داشته باشند. در این مقاله به کلیه سوالاتی که ممکن است در خصوص ثبت شرکت در یونان وجود داشته باشد پاسخگو خواهیم بود ؛
آیا اطلاعاتی در مورد پروسه حقوقی ثبت شرکت در یونان دارید ؟ شرایط ثبت شرکت در یونان چیست ؟ آیا ثبت شرکت در یونان به اقامت منجر می گردد ؟ شرکت هایی که جهت ثبت شرکت در یونان اقدام می شود ، چه نوع شرکت هایی را در بر می گیرد ؟ میزان مالیات متعلقه به شرکت های ثبت شده در یونان چه مقدار می باشد ؟ مدارک لازم جهت ثبت شرکت در یونان چه می باشد ؟ مشاورین و وکلای موسسه حقوقی ملک پور اطلاعات لازم در خصوص ثبت شرکت در یونان را به شما دوستان ارائه می دهند.

قانون یونان به منظور راه¬اندازی کسب¬وکار و اداره¬ی آن جهت کسب منافع اقتصادی دو ساختار مهم ارائه می¬دهد: شرکت¬هایی که ویژگی اصلی آن¬ها عدم دخالت شخصی است و شرکایی که ویژگی اصلی آن¬ها دخالت شخصی است.
در قانون یونان به جز این سازمان¬های تجاری بندی نیز برای تجار مستقل، سرمایه¬گذاری مشترک، دفاتر شعبه و شرکت¬های خارجی در نظر گرفته می¬شود.

انواع شرکت

شرکت سهامی با مسئولیت محدود (A.E.)
کسب و کارهای سازمان یافته به عنوان شرکت¬های سهامی با مسئولیت محدود نسبت به سایر شرکت¬ها از لحاظ اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردارند. تشکیلات درونی یک شرکت سهامی با مسئولیت محدود شامل مجمع عمومی سهامداران، هیئت مدیره و حسابداران است.
سهامداران در این شرکت صاحب سهم هستند که به صورت سهام بی¬نام یا بانام است. سهامداران شخصاً مسئول نیستند و مسئولیت آن¬ها به میزان سرمایه¬گذاری آن¬ها محدود است.
مجمع عمومی سهامداران مسئولیت تصمیمات مهم را  بر عهده دارد، نظیر تصمیمات تجاری که توسط هیئت مدیره اجرا می¬شوند.
هیئت مدیره توسط مجمع عمومی سهامداران انتخاب می¬شود و متشکل از حداقل سه عضو مسئول مدیریت تجارت شرکت است.
جهت تأسیس شرکت سهامی با مسئولیت محدود دو سهامدار و حداقل ۶۰۰۰۰ یورو سرمایه لازم است. افرادی که قصد دارند شرکت سهامی با مسئولیت محدود راه¬اندازی کنند باید فرآیندی رسمی را طی نمایند. قبل از رجوع به یک دفتر اسناد رسمی نخستین گام اجرای مراحل قانونی مربوط به اساسنامه است. یک کپی از اساسنامه به مسئولین مالیات داده می¬شود و مبلغ ۱% از سرمایه¬ی سهام شرکت به عنوان مالیات ویژه قابل پرداخت است.
حق استفاده از نام شرکت نیز باید توسط اتاق بازرگانی و صنعت یونان تائید شود. سپس اساسنامه توسط ریاست  مربوطه که تصمیم امکان تشکیل شرکت را صادر می¬کند بایگانی می¬شود. آنگاه اساسنامه و تصمیم راه¬اندازی شرکت در اداره¬ی ثبت شرکت¬های سهامی با مسئولیت محدود ضبط شده (که گواهی قطعی ثبت یک شرکت سهامی با مسئولیت محدود است) و در روزنامه¬ی رسمی منتشر می¬شود.
در طول یک ماه پس از تأسیس شرکت سرمایه¬ی سهام شرکت باید پرداخت شود و هیئت مدیره باید به منظور تائید پرداخت این مبلغ جلسه¬ای تشکیل دهد.
در طول دو ماه پس از تأسیس شرکت هیئت مدیره تشکیل شده و اختیارات به اعضای آن واگذار می¬گردد. همچنین شرکت در اداره¬ی مالیات نیز ثبت می¬شود.
در یک شرکت با مسئولیت محدود، شرکاء مسئولیت شخصی ندارند و مسئولیت محدود به میزان سهم هر شریک است.
تشکیلات داخلی متشکل از مجمع شرکاء و مدیریت است. هرچند تمامی شرکاء شرکت با مسئولیت محدود برای مدیریت تجارت شرکت تعیین می¬شود، عملاً مدیریت به یک یا چند مدیر اختصاص داده می¬شود.
شرکت به مسئولیت محدود (E.P.E.)
در یک شرکت با مسئولیت محدود، شرکاء مسئولیت شخصی ندارند و مسئولیت محدود به میزان سهم هر شریک است.
تشکیلات داخلی متشکل از مجمع شرکاء و مدیریت است. هرچند تمامی شرکاء شرکت با مسئولیت محدود برای مدیریت تجارت شرکت تعیین می¬شود، عملاً مدیریت به یک یا چند مدیر اختصاص داده می¬شود.
جهت تأسیس یک شرکت با مسئولیت محدود دو شریک و حداقل ۱۸۰۰۰ یورو سرمایه لازم است. سرمایه باید دقیقاً تعیین شده و هنگام تأسیس شرکت پرداخت شود و حداقل نیمی از آن باید نقداً پرداخت گردد.
قرارداد اولیه شرکت در قالب سند دفتر اسناد رسمی طراحی می¬شود. سپس یک کپی از قرارداد به مسئولین اداره مالیات داده شده و به میزان ۱% از سرمایه¬ی سهام شرکت جهت مالیات ویژه پرداخت می¬گردد.
حق استفاده از نام شرکت را اتاق بازرگانی و صنعت یونان صادر می¬کند.
جهت ثبت شرکت یک کپی از قرارداد به دادگاه مربوطه داده می¬شود و در نتیجه خلاصه¬ای از آغاز فعالیت شرکت در روزنامه¬ی رسمی منتشر می¬گردد.
سپس تأسیس شرکت در اداره¬ی مالیات ثبت رسمی می¬شود.
یک شرکت با مسئولیت محدود ممکن است توسط یک شخص تأسیس شود و در این مورد در نام شرکت باید ذکر شود: «شرکت با مسئولیت محدود یک شخص».

انواع شراکت
شراکت عمومی (O.E.)
شراکت عمومی معمولاً متشکل از حداقل دو شریک است که مسئولیت نامحدود دارند. قرارداد شراکت به شرکاء اجازه می¬دهد در تعیین روابط خود انعطاف¬پذیری خاصی داشته باشند. به¬عنوان مثال شرکاء می¬توانند تعیین کنند که چه کسی در مدیریت شرکت نقش داشته باشد و در مورد سود و زیان شرکت با هم به توافق می¬رسند.
از سوی دیگر چنانچه قراردادی وجود نداشته باشد، تمام شرکاء حق دارند در مدیریت شرکت دخالت کنند و سود و زیان کسب و کار میان شرکاء برابر است.
همچنین مقرراتی جدی وجود دارد که با استفاده از قرارداد نمی¬توان از آن¬ها چشم¬پوشی کرد، مانند مسئولیت مشترک و چندگانه و نامحدود شرکاء، اختیارات شرکاء در پیوند دادن شراکت به مقررات، وظیفه¬ی امانتی شرکاء و قدرت آن¬ها در همکاری با یکدیگر.
برای ایجاد شراکت نیازی به حداقل سرمایه وجود ندارد. یک قرارداد شراکت طراحی می¬شود ولی لازم نیست در قالب یک سند عمومی باشد. به منظور انتشار و ورود به مرحله¬ی ثبت شرکت یک کپی از قرارداد به دادگاه مربوطه داده می¬شود.
حق استفاده از نام شراکت باید توسط اتاق بازرگانی و صنعت یونان تعیین شود و یک کپی از قرارداد به مسئولیت اداره مالیات داده شده و ۱ درصد از سرمایه به عنوان مالیات قابل پرداخت است.

مشارکت مختلط (E.E.)
مشارکت مختلط متشکل از یک یا دو شریک با مسئولیت نامحدود (شرکای عمومی) و یک یا دو شریک با مسئولیت محدود به مبلغ سهام (شرکای محدود) است. شرکای عمومی مسئولیت امور مدیریتی را برعهده دارند درحالی¬که شرکای محدود اجازه¬ی دخالت در امور مدیریتی شراکت را ندارند و معمولاً سرمایه¬گذاران کسب و کار محسوب می¬شوند.
درصورتی¬که یک شریک محدود در مدیریت و اجرا دخالت داشته باشد یا نام شریک در نام مشارکت محدود ذکر شود؛ بنابراین او به صورت مشترک و نامحدود در بدهی¬های شرکت مسئولیت خواهد داشت.
قرارداد مشارکت ممکن است در قالب خصوصی یا دفتر اسناد رسمی باشد و روش ایجاد مشارکت عمومی برای مشارکت محدود نیز قابل اجرا است.

مشارکت غیرفعال (Silent Partnership)

مشارکت غیرفعال به وسیله¬ی یک قرارداد غیررسمی میان حداقل دو شخص صورت می¬گیرد، که یکی از این دو تن شریک غیرفعال است و معاملات تجاری را انجام می¬دهد (شراکت غیرفعال) و دیگری یعنی شریک فعال هویت تجاری به دست می¬آورد.
مسئولیت شرکای غیرفعال به میزان سهام آن¬ها محدود است درحالی¬که شرکای فعال دارای مسئولیت نامحدود هستند.

سرمایه¬گذاری مشترک (Joint Ventures)

سرمایه¬گذاری¬های مشترک شامل مجموعه¬ای از اشخاص حقوقی و حقیقی است که معامله¬ی بخصوصی را برای سود متقابل به صورت مشترک انجام می¬دهند. باوجود این همکاری یک سرمایه¬گذاری مشترک شامل ارتباطی مستمر میان اعضا نخواهد بود. در عمل اصول حقوقی کنترل کننده شرکت مدنی یا مشارکت عمومی برای سرمایه¬گذاری مشترک بکار می¬روند.

تاجران مستقل

تجار مستقل به طور مستقیم مالک کسب و کار خود هستند و مسئولیت بدهی¬ها بدون هیچ محدودیتی کاملاً برعهده¬ی خودشان است. سود کسب و کار نیز در اختیار خودشان قرار دارد که ممکن است برداشته شود یا دوباره در همان کسب و کار سرمایه¬گذاری گردد.
دفاتر شعبه و شرکت¬های خارجی
دفاتر شعبه
تأسیس یک شعبه وابسته به صدور تائیدیه¬ی ریاست مربوطه در منطقه¬ی مورد نظر است.
جهت تأسیس شعبه مدارک و موارد زیر مورد نیاز است:
•    مدارک اساسنامه¬ی شرکت مادر
•    گزارشی از جلسه¬ی هیئت مدیره¬ی شرکت مادر که به موجب آن به یکی از اعضای آن اجازه¬ی وکالت و نمایندگی انجام امور مربوط به تأسیس شعبه را می¬دهد.
•    قدرت وکیل در هنگام رجوع به دفتر کنسولگری یا یک دفتر اسناد رسمی جهت ثبت شعبه¬ی شرکت خارجی و انجام تمام امور لازم جهت تأسیس شعبه
•    یک گواهی دال بر اینکه شرکت مادر از جایگاه خوبی برخوردار است که معمولاً از اتاق بازرگانی دریافت می¬شود
•    یک گواهی دال بر سرمایه¬ی شرکت مادر (الزامات مورد نیاز برای شرکت¬های یونانی اعمال می¬شود و درنتیجه به¬عنوان مثال حداقل ۶۰۰۰۰ یورو برای شعبه¬ی یک شرکت خارجی سهامی با مسئولیت محدود و حداقل ۱۸۰۰۰ یورو برای شعبه¬ی یک شرکت خارجی با مسئولیت محدود لازم است)
•    اعلام رسمی نماینده، وکالت و نماینده¬ی انجام امور مربوط به ثبت شعبه در یونان
این اسناد و مدارک باید به طور رسمی به زبان یونانی ترجمه شود و مطابق با کنوانسیون لاهه ارائه گردد.
شرکت¬های خارجی

شرکت¬های خارجی باید ترجیحاً یک شرکت تابعه در قالب شرکت سهامی با مسئولیت محدود تشکیل دهند. اسناد و مدارک لازم برای تأسیس یک شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از:
•    تصمیم هیئت مدیره (مجمع عمومی) شرکت خارجی جهت تأسیس یک شرکت در یونان
•    اسناد و مدارک مربوط به اساسنامه¬ی شرکت خارجی
•    یک گواهی دال بر اینکه شرکت خارجی از جایگاه خوبی برخوردار است
•    یک گواهی کنسولی یا رسمی برای تعیین یک وکیل یا یکی از مأمورین شرکت جهت انجام امور لازم و امضای اساسنامه¬ی شرکت
•    گواهی اعلام افرادی که اختیار نمایندگی شرکت را در دست دارند
این مدارک و اسناد نیز باید رسماً به زبان یونانی ترجمه شده و مطابق با کنوانسیون لاهه ارائه گردد.
راه¬اندازی کسب و کار
تأسیس شعبه¬ی یک شرکت خارجی در یونان
تأسیس یک شرکت یونانی
شرکت SA در برابر شرکت با مسئولیت محدود
راه¬اندازی شعبه¬ی یک شرکت خارجی در یونان

تأسیس شعبه¬های شرکت¬های خارجی در یونان طبق قوانین زیر انجام می¬شود:
•    ماده ۵۰ قانون ۲۱۹۰/۲۰
•    ماده ۵۷-۵۸ قانون ۳۱۹۰/۵۵
•    حکم ریاست جمهوری ۳۶۰/۹۳
طبق قوانین ذکر شده، انواع شرکت¬های خارجی که می¬توانند در یونان شعبه تأسیس کنند به ترتیب زیر هستند:
•    شرکت¬های S.A.: شرکت¬های سهامی با مسئولیت محدود و ۶۰۰۰۰ یورو سرمایه یا بیشتر
•    شرکت¬های با مسئولیت محدود با حداقل ۱۸۰۰۰ سرمایه
و الزامات این دو شرکت عبارتند از:
•    قطعنامه¬ی شرکت جهت تأسیس یک شعبه در یونان
•    اساسنامه¬ی شرکت خارجی شامل تفاهم¬نامه و اصلاحات مربوط به آن
•    گواهی مرجع مربوطه¬ی (مثلاً خانه¬ی شرکت¬ها) کشوری که شرکت در آن حداقل ۶۰۰۰۰ یورو یا ۱۸۰۰۰ یورو با توجه به نوع شرکت سرمایه¬گذاری کرده است
•    گواهی مرجع مربوطه¬ی کشوری که در شرکت فعالیت دارد، مجوز آن معتبر است و فسخ نشده است
•    تعیین وکیل یا نماینده در دفتر اسناد رسمی
•    گواهی اثبات هویت امضا کنندگان قانونی شرکتی که قصد راه¬اندازی شعبه دارد
•    هزینه¬ی انتشار در روزنامه¬ی رسمی
•    نشانی ثبت شده¬ی شعبه در یونان
•    نام شعبه (اگر نامی غیر از نام شرکت باشد)
•    صلاحیت شرکت
تمام مدارک و اسناد باید رسمی و دارای تائیدیه¬ی کنسولگری و تمبر کنوانسیون لاهه باشد و رسماً توسط وزارت امور خارجه یا توسط یک وکیل در یونان ترجمه شود.
تأسیس یک شرکت در یونان
قوانین ثبت شرکت در یونان براساس نظام فرانسوی است.
انواع شرکت¬های اصلی در قوانین یونان معادل¬های فرانسوی هستند:
•    شرکت با مسئولیت محدود S.A.R.L. (Société à Responsabilité Limité)
•    شراکت (Société en Nom Collectif)
•    مشارکت محدود (Société en Commandite)
•    شرکت عمومی با مسئولیت محدود (Société Anonyme)
فهرست زیر نیز معادل¬های یونانی انواع ذکر شده هستند:
شرکت با مسئولیت محدود E.P.E. (Etairia Periorismenis Efthinis)
یک نوع شرکت تجاری که تحت قانون L.3190 / 55 تأسیس می¬شود. حداقل ۱۸۰۰۰ یورو سرمایه لازم است. سرمایه¬ی شرکت به صورت سهام تقسیم نمی¬شود.

شرکت S.A.

S.A. نشان دهنده¬ی عبارت یونانی «Anonimi Etairia» است زیرا به معادل فرانسوی آن « Société Anonyme» شباهت دارد. این نوع شرکت از نظام تجاری فرانسوی در قرن ۱۹ام نسخه¬برداری شده است. این شرکت تحت قانون ۲۱۹۰/۲۰ تأسیس می¬شود، قانونی که بارها تغییر کرده است.
معادل این شرکت در نظام قوانین یونان شرکت سهامی با مسئولیت محدود است. «S.A.» یا بهتر بگوییم «A.E.» یک شرکت تجاری قانونی است. حداقل سرمایه برای تأسیس این شرکت ۶۰۰۰۰ یورو لازم است. وزارت بازرگانی مرجع مربوطه¬ی شرکت¬های S.A. بشمار می¬آید.
مزایای این نوع شرکت عبارتند از:
•    مسئولیت محدود
•    سهام آزادانه منتقل می¬شود
•    مدیریت و مالکین سهام ممکن است اشخاص متفاوتی باشند
•    و مزایای مالیاتی

مشاورین و وکلای موسسه حقوقی ملک پور با آگاهی از قوانین و اطلاعات حقوقی کشورها و شرایط کنونی اشخاص متقاضی ، شما را با انواع طرق مهاجرتی و ثبت شرکت در یونان آشنا خواهند نمود . متقاضیان می توانند جهت اخذ اطلاعات بیشتر با کارشناسان حقوقی موسسه تماس برقرار نمایند و اطلاعات لازم را تحصیل نمایند.

http://www.companyformationgreece.com/

نویسنده ؛ گلنوش باقری

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0 پاسخ