تحصیل دندانپزشکی در مالزی

شرایط تحصیل دندانپزشکی در مالزی چگونه می باشد؟ کشورمالزی،یکی ازکشورهای جنوب شرق آسیا می باشد.آب وهوای مالزی دربیشتر فصول سال گرم ومرطوب و درفصبل تابستان ،تقریبا غیر قابل تحمل می باشد.تحصیل درمالزی،به دلیل ارزان بودن ،ازدیر باز مورد توجه وعلاقه بسیاری ازمتقاضیان تحصیل دندانپزشکی دردانشگاههای خارجی بوده است.مالزی دارای دو پایتخت می باشد ویکی ازپیشرفته ترین کشورهای جنوب شرق آسیا می باشد ودرزمینه فناوری اطلاعات،درسطح قابل قبولی دردنیا قراردارد.جاذبه های گردشگری زیادی درمالزی وجود دارد که سالانه توریستهای زیادی را به کشور مالزی جذب کرده وموجب کسب درآمد سرشاری ازاین راه می باشد.مهاجرت وتحصیل درمالزی می تواند پلی برای افرادی باشد که مهاجرت کاری به کانادا،استرالیا وحتی امریکا رادرسر دارند.آیاشما تاکنون به تحصیل تحصیل دندانپزشکی در مالزی اندیشیده اید؟مقدمات ورود به تحصیل دندانپزشکی در مالزی رامی دانید؟تحصیل درمالزی و تحصیل دندانپزشکی در مالزی قابل توصیه است؟اخذ اقامت مالزی،ازطریق تحصیل درمالزی،امکان پذبر است؟راههای مهاجرت به مالزی را می شناسید؟متقاضی تحصیل دندانپزشکی درمالزی اجازه کارهمزمان باتحصیل را دارد؟ویزای تحصیل دندانپزشکی ویاویزای تحصیلی مالزی،اجازه بردن همراه به دانشجو،می دهد؟موسسه حقوقی معتبر،جهت انجام مشاوره مهاجرت تحصیلی به مالزی،چه شرایط وویژگیهایی دارد؟هزینه تحصیل دندانپزشکی درمالزی،چه مقداراست؟برای یافتن پاسخ سوالات خود درزمینه تحصیل درمالزی،راههای مهاجرت به مالزی،تحصیل دندانپزشکی در مالزی وهمچنین آشنایی باشرایط وکیل متخصص مهاجرت،باوب سایت موسسه مشاوره ای MIE (همکار موسسه حقوقی ملک پور) ،معتبرترین موسسه حقوقی کشور،همراه باشید

نظام آموزش عالی مالزی

تحصیل دندانپزشکی درمالزی،پس ازاخذ دیپلم کامل متوسطه دررشته تجربی،برای متقاضی،امکان پذیر است.درکشورمالزی دونوع دانشگاه وجود دارد،دانشگاه خصوصی ودانشگاه دولتی مالزی.در دانشگاههای دولتی مالزی،معمولا همه رشته های علوم پزشکی،موجود هستند ودردانشگاههای خصوصی مالزی هم کلیه رشته های علوم پزشکی،اعم ازدندانپزشکی،پزشکی وداروسازی تدریس می شود.تحصیل درمقطع دبیرستان مالزی هم برای کسانی که مایل به تحصیل واخذ دیپلم متوسطه درمالزی می باشند امکان پذیر است.

پذیرش دانشجوی خارجی دردانشگاههای مالزی

دانشگاههای دولتی مالزی،متقاضیان تحصیل دندانپزشکی درمالزی ویامتقاضیان تحصیل دررشته های علوم پزشکی درمالزی را که فارغ التحصیل دبیرستانهای مالزی نباشند،جهت تحصیل درمقطع دندانپزشکی یا پزشکی عمومی،نمی پذیرند ورشته های دندانپزشکی،پزشکی وداروسازی دانشگاههای دولتی درمالزی،مختص به کسانی است که ازمالزی دیپلم دریافت نموده اند.اما درسایر رشته ها،دانشگاههای دولتی مالزی ،دانشجوی بین المللی می پذیرند.کلیه دانشگاههای خصوصی مالزی،دانشجوی خارجی ،اعم ازکسانی که درمالزی یا خارج ازمالزی دیپلم گرفته اند را، پذیرش می تمایند وتحصیل دندانپزشکی درمقطع عمومی،برای افراد خارج ازمالزی ،فقط دردانشگاههای خصوصی امکان پذیر است.طول مدت تحصیل دندانپزشکی درمالزی،۵ سال می باشد که ۲ سال اول آن علوم پایه تدریس می شود ودرسال ۳و۴ دروس خاص دندانپزشکی ودرسال آخر هم مهارتهای بالینی دندانپزشکی به دانشجو،آموزش داده می شود.

هزینه های تحصیل دندانپزشکی درمالزی

هزینه تحصیل دندانپزشکی مالزی،برای کل دوره حدودهفتادهزاردلار آمریکا می باشدکه در طی ۵ سال تحصیل دندانپزشکی درمالزی،ازدانشجو دریافت می شود.این هزینه فقط شهریه دانشگاه است وهزینه های مسکن وسایر هزینه ها نیز اضافه خواهد شد که برای ۵ سال تحصیلی علاوه برشهریه مذکور،ماهانه حدود هزار دلار نیز هزینه مسکن وغذای دانشجو می باشد.باتوجه به اینکه تحصیل دندانپزشکی درمالزی،فقط دردانشگاههای خصوصی امکان پذیر است ودانشگاههای خصوصی مالزی دردندانپزشکی معمولا ازسطح بالای علمی درجهان برخوردار نیستند ،تحصبل دندانپزشکی درمالزی به متقاضیان تحصیل دردندانپزشکی قابل توصیه نمی باشد.

تحصیل تخصصی دندانپزشکی درمالزی

تحصیل تخصصی دندانپزشکی درمالزی،برای دندانپزشکان عمومی که خارج ازمالزی یا دردانشگاههای مالزی مدرک دندانپزشکی عمومی اخذ نموده اند امکان پذیر می باشد.دانشگاههای دولتی مالزی غالبا پذیرای متقاضیان تحصیل در مقاطع تخصصی دندانپزشکی درمالزی می باشند .شهریه دانشگاههای دولتی بسیاار ارزانترازدانشگاههای خصوصی است وامکان کار به همراه تحصیل دندانپزشکان درمالزی فراهم است.جهت تحصیل دندانپزشکی درمالزی،درمقطع تخصصی،باتوجه به اینکه مدرک دندانپزشکی اخذ شده درایران ،تنها به عنوان کارشناسی ویاکارشناسی ارشد ارزیابی می شود،متقاضی ابتدا می بایست یک دوره کوتاه مدت ۶الی۸ماهه تحت عنوان دوره پرکتیکالPRACTICAL) (رابگذراند وپس ازآن وارد رشته تخصصی دندانپزشکی درمالزی شود.مدرک دندانپزشکی دانشگاههای دولتی مالزی توسط وزارت بهداشت ایران، ارزشیابی وتایید می شود.این دانشگاهها عبارتند از:
۱-    دانشگاهUKM
۲-    دانشگاهUM
۳-    دانشگاهUSM

شرایط اخذپذیرش دندانپزشکی درمالزی

۱-    تسلط کامل به زبان انگلیسی،اگر متقاضی تحصیل دندانپزشکی درمالزی،مدرک زبان آیلتس نداشته ویا تسلط کافی به زبان انگلیسی ندارد ،جای نگرانی نیست ،معمولا موسسات آموزش زبان درمالزی که به دانشگاهها وابسته می باشند،امکان آموزش زبان قبل ازورود دانشجو به کلاسهای دانشگاه را دارند.امابهتر است قبل ازورود به مالزی،نسبت به یادگیری زبان انگلیسی اقدام شود.
۲-    دارا بودن تمکن مالی با گواهی صورتحساب بانکی به مبلغ۱۰۰۰۰دلار دریکی ازبانکهای معتبر .
۳-    مدرک فارغ التحصیل درمقطع قبلی بامعدل مناسب.

اخذ اقامت وتابعیت مالزی

تحصیل دندانپزشکی درمالزی ویاتحصیل تخصص دندانپزشکی درمالزی به تنهایی ،موجب اخذ اقامت مالزی نمی شود.اخذ اقامت مالزی بسیار سخت است وبهتراست فکر اخذ اقامت ویا تابعیت مالزی رادرسر نپرورانید ،چرا که نسبت به کشورهای اروپایی که باتحصیل وکارویا ثبت شرکت وخرید ملک،که راههای مهاجرت می باشند،اقامت دایم وپاسپورت بعضی ازاین کشورها ی اروپایی را درمدت ۵ یا۶ سال اخذ میفرمایید، کشور مالزی ازاین موضوع سرباز زده وقوانین سختگیرانه مهاجرتی مالزی مانع اعطا اقامت ویا اخذ تابعیت این کشور می باشد وذکر این نکته خالی ازلطف نیست که اقامت ویاتابعیت مالزی،نفع چندانی برای دارنده آن ندارد.

مقایسه تحصیل دندانپزشکی در مالزی باسایر کشورها

مقایسه با تحصیل دندانپزشکی درهندوستان:تحصیل دندانپزشکی درهندوستان،تقریبا شرایط یکسانی با تحصیل دندانپزشکی در مالزی دارد بااین تفاوت که اعتبار مدرک دندانپزشکی مالزی ازدانشگاههای هندوستان بیشتراست.متقاضیان تحصیل دندانپزشکی در مالزی از متقاضیان تحصیل دندانپزشکی درفیلیپین نیز شرایط بهتری ازنظر کارحین تحصیل دندانپزشکی وامکان پذیرش مدرک تحصیلی درکشورهای دیگر رادارند.اما درمقایسه مدرک دندانپزشکی انگلستان،مدارک صادرشده ازدانشگاه مالزی دررشته دندانپزشکی ،تاب رقابت با تحصیل دندانپزشکی درانگلیس ورقابت با مدارک صادر شده از دانشگاههای انگلستان راندارد.

موسسه حقوقی معتبر ووکیل متخصص مهاجرت به مالزی

طبق قانون وکالت جمهوری اسلامی ایران،واژه ای به عنوان وکیل مهاجرت در قوانین ایران وجود ندارد وتنها وکیل پایه یک دادگستری ویا کارآموز وکالت،امکان مشاوره حقوقی درهمه زمینه ها، خصوصا مشاوره حقوق بین الملل خصوصی که قوانین مهاجرت بخشی ازاین علم می باشد راداراست.موسسات حقوقی که توسط وکلای پایه یک دادگستری تاسیس اداره می شوند به شرط آموزش درزمینه قوانین مهاجرت وحقوق بین الملل خصوصی،امکان مشاوره حقوق مهاجرت رادارند. موسسه مشاوره ای MIE (همکار موسسه حقوقی ملک پور) ،اولین موسسه حقوقی معتبر که بابیش از صد وکیل پایه یک دادگستری همکاری مستمر دارد،درزمینه های مهاجرتی وحقوق مربوط به قوانین مهاجرتی،خدمات مشاوره رایگان حقوقی تلفنی برای شما متقاضیان عزیز فراهم آورده است. توجه داشته باشید کلیه خدمات مشاوره حقوقی،تحت نظر وکلای پایه یک دادگستری می باشد ودرصورت عدم اخذ ویزا،کلیه مبالغ مشاوره به شما مسترد خواهد شد.

2 پاسخ
    • mie editor2 گفته:

      با سلام و عرض ادب. در اکثر کشورها برای تحصیل پزشکی و زیر شاخه های آن آزمون ورودی نیاز است. برای اخذ اطلاعات جزئی در زمینه تحصیل در این کشور می توانید با دفتر مرکزی ما در وین ارتباط بگیرید.

      پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.