دعوای الزام به اخذ پایان کار، در موارد عدم انجام تعهدات از سوی فروشنده طرح می شود. یکی از الزامات تنظیم سند رسمی آپارتمان، پس از اتمام عملیات ساختمانی، اخذ پایان کار از شهرداری محل وقوع ملک است.

شرایط قانونی اخذ پایان کار

اخذ پروانه ساختمانی اولین قدم در راه ساخت یک ساختمان به حساب می‌آید. فرد مالک میتواند خود به تنهایی و یا با مشارکت سازنده اقدام به ساخت و ساز و احداث آپارتمان و واحد مسکونی کند که در ابتدا باید این پروانه گرفته شود.

پس از اینکه عملیات ساختمانی به پایان می رسد و پس از ثبت تقاضای مالک در خصوص اخذ پایان کار و ارائه ی مدارک پایان کار به شهرداری، کارشناسان دفتر فنی و شهرسازی شهرداری محل وقوع ملک، از اتمام عملیات ساختمانی بازدید می نمایند و در صورتی که پایان یافتن عملیات ساختمانی را تایید نکنند امکان اخذ پایان کار وجود ندارد. بنابراین تایید کارشناسان شهرداری جهت اخذ پایان کار امری لازم است. اصولا تمامی هزینه های اخذ گواهی پایان کار بر عهده ی سازنده ساختمان است مگر آنکه بین مالک و سازنده شرایط دیگری توافق شده باشد.

الزام به اخذ پایان کار از سوی شهرداری

بعد از اینکه عملیات ساختمانی خاتمه یافت ، اگر ساختمان خلافی یا بدهی نداشته باشد شهرداری تایید می نماید ، در نتیجه شهرداری و یا سازمان متولی امر مدرکی تحت عنوان “پایان کار” به ملک یا سازنده ساختمان می دهد. این مدرک پایان عملیات ساختمانی را تایید می کند اگر ملک خلافی داشته باشد و برای آن جریمه ای در نظر گرفته شود مالک باید جریمه را پرداخت کندو پس از آن عملیات تمدید پروانه ساختمان یا اخذ گواهی پایان کار ساختمان مالک انجام می‌شود. اما اگر او جریمه را پرداخت نکند، پرونده به کمیسیون تجدید نظر ماده 100 ارجاع و رأی تخریب از  سوی کمیسیون صادر می شود. در این صورت اگر ظرف مدت 2 ماه قلع بنا انجام نشود شهرداری مستقیما جهت قلع بنای ساختمان اقدامات لازم را انجام و هزینه ها را از مالک دریافت می نماید.

عدم انتقال سند ملکی قبل از اخذ پایان کار

آنچه که لازمه انتقال سند رسمی است تائیدیه های لازم با نصب پلکان، وسائل آتش نشانی، استحکام بنا برحسب ملاحظه و آزمایشات لازم است که صدور مجوز پایان کار از طریق شهرداری است و تا مواردی که گفته شد انجام نشده باشد نه تنها مالکان یا سازندگان باید در رفع جریمه ساخت و ساز غیرمتعارف و یا پرداخت جریمه یا تخریب و یا مبالغی که به آنان تعلق میگیرد اقدام نمایند بلکه تا پایان کار وصول نشود انتقال رسمی سند از طریق محاضر و دفاتر رسمی امکان پذیر نخواهد بود.

باید توجه داشت که فروش یکی از واحدهای ساختمان قبل از الزام به اخذ پایان کار، امکان پذیر است و منع قانونی ندارد. اما فروشنده باید مهلتی را برای تنظیم سند و پایان کار تعیین نماید که اگر در مهلت تعیین شده پایان کار اخذ نشد، ضرر و زیان ناشی از تاخیر در اجرای تعهد قابل مطالبه باشد.

همچنین اگر یک واحد ساختمانی توقیف شده باشد، باز هم اخذ پایان کار توسط سازنده امکان پذیر است و توقیف ملک با اخذ پایان کار تداخلی نمی یابد زیرا که در این رابطه هیچ الزام قانونی برای آزاد بودن ملک وجود ندارد.

دادخواست الزام به اخذ پایان کار

در صورتی که سازنده یا پیمانکار پس از پایان عملیات ساختمانی،گواهی پایان کار را اخذ ننماید و تعهدات قید شده در قرارداد را به هر نحوی اجرا نکند، مالک می تواند الزام به اخذ پایان کار را از طریق مراجع قضایی بخواهد  و در صورت محکومیت سازنده و امتناع وی از اجرای حکم، در مرحله اجرای احکام مالک با هزینه  پایان کار سازنده اقدامات لازم در این خصوص را بعمل می آورد  و همچنین می تواند خسارت تاخیر در ایفای تعهد را نیز مطالبه کند. بنابراین دادخواست الزام به اخذ پایان کار توسط مالک و یا نماینده قانونی وی امکان پذیر است.

 شما تمام این مراحل را می توانید به وکلای با تجربه مؤسسه حقوقی ملک پور بسپارید تا به روند کارتان سرعت ببیشتری ببخشید.

دادگاه صالح جهت طرح دعوی الزام به اخذ پایان کار

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای الزام سازنده به اخذ پایان کار دادگاه محل وقوع ملکی که پایان کار آن درخواست شده، می باشد و هزینه دادرسی دعوای الزام به اخذ پایان کار مطابق هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی است.

مزایای الزام به اخذ پایان کار توسط وکیل :

 • مدت زمانی که فرد ملزم به گرفتن گواهی پایان کار میشود کمتر خواهد بود.
 • نیازی به حضور خریدار در دادگاه و مراحل رسیدگی به دادرسی نخواهد بود.
 • وکیل میتواند خسارتی را که در قرارداد پیش بینی شده است را سریعا از متخلف مطالبه کند.
 • در صورتیکه ملک در رهن باشد وکیل میتواند فک رهن آن را درخواست کند.
 • در صورتیکه فروشنده حاضر به گرفتن گواهی پایان کار نشود وکیل خریدار میتواند او را ملزم و در نتیجه خسارت وارده را مطالبه کند.

مراحل  و مدارک لازم جهت الزام به اخذ پایان کار توسط وکیل

شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور قراردادها و امور ملکی را دارید.:

 • برای دریافت وقت با مؤسسه حقوقی ملک پور تماس حاصل فرمائید.
 • پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و در صورت لزوم وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
 • در این مرحله وکیل مراحل قانونی و توضیحات لازم را برای دعوای الزام به اخذ پایان کار انجام خواهد داد.
 • مدارک شناسایی مانند کارت ملی و شناسنامه.
 • ارائه مدارک مستند یا قولنامه و قرارداد که توافقات طرفین را مشخص می نماید.
 • کپی قرارداد مشارکت در ساخت که وکالت کاری سازنده در آن قید شده باشد.
 • نظر کارشناسان شهرداری مبنی بر اتمام عملیات ساختمانی.
 • در صورت لزوم شهادت شهود و تحقیقات محلی
 • سایر دلایل و مستندات

وکلای با تجربه در مؤسسه حقوقی ملک پور تمام توان خود را جهت رفع مشکل شما به کار خواهند برد و تا نتیجه مطلوب دست از کار نخواهند کشید.

شما می توانید با مشاورین و وکلای همیشه همراه مؤسسه حقوقی ملک پور تماس گرفته وکوتاه ترین  وبهترین راه های احقاق حق خود را پیدا نمایید.