اقامت از طریق کار در آذربایجان

مقاله اقامت از طریق کار در آذربایجان، از سوی موسسه مشاوره ای MIE (همکار موسسه حقوقی ملک پور) با ارائه ی تمام مطالب و قوانینی که از سوی دولت آذربایجان برای موضوع اقامت از طریق کار در آذربایجان شده است، هرگونه ابهام و ایرادات شما را در خصوص امکان کار در آذربایجان، رفع می کند و همچنین شرایط و ملزمات اقامت از طریق کار در آذربایجان را پاسخ می گوید. پس از مطالعه ی مقاله ی اقامت از طریق کار در آذربایجان، شما با تمام جزئیات این موضوع آشنا خواهید شد و قادر خواهید بود با آگاهی و درک کاملی از امکانات کار در آذربایجان، و چگونگی کسب اقامت از طریق کار در آذربایجان، تصمیم شایسته ای را برای آینده ی خود اتخاذ کنید. موسسه مشاوره ای MIE (همکار موسسه حقوقی ملک پور) که با افتخار اعلام می کند، بزرگترین موسسه حقوقی در خاورمیانه است با کادری از مشاوران و وکلای برجسته در زمینه ی مهاجرت، با بیش از ده سال سابقه، شما را در انتخاب های سرنوشت سازتان یاری می رساند.

 

به طور کلی ۶ نوع ویزا در آذربایجان وجود دارد:

 • ویزای ترانزیت
 • ویزای توریستی
 • ویزای تحصیلی
 • ویزای بشردوستانه
 • ویزای کاری
 • ویزای مهمان

ما در این مقاله به طور مشخص در مورد مهاجرت کاری به آذربایجان سخن خواهیم گفت.

کشور آذربایجان قانونی را با عنوان قانون مهاجرت کاری جمهوری آذربایجان به تصویب رسانده است، که لینک آن در پایان از جانب موسسه مشاوره ای MIE (همکار موسسه حقوقی ملک پور) در اختیار هم وطنان گرامی، قرار گرفته است و ما گلچینی از مطالب مهم آن را برای شما ترجمه نمودیم.

در این قانون اصطلاحات زیر تعریف شده است:

مهاجرت کاری به معنی تغییر مکان محل اقامت اشخاص حقیقی برای انجام فعالیت های.

مهاجرت کاری خانگی به معنی تغییر محل اقامت شخص حقیقی به منظور انجام فعالیت های کاری در داخل سرزمین جمهوری آذربایجان.

مهاجر کاری یک شخص حقیقی است که از یک کشور به کشور دیگر برای انجام فعالیت های کاری مهاجرت می کند.

مهاجرت کاری بیگانگان و بی تابعیت ها به جمهوری آذربایجان:

هر بیگانه و بدون تابعیت بالای ۱۸ سال که توانایی جسمی نیز دارد، این حق را دارد که فعالیت های کاری را در سرزمین آذربایجان انجام دهد.

شرایط:

 • یک شغل خالی وجود داشته باشد که مورد تقاضای آن دسته از اتباع جمهوری آذربایجان نباشد که مهارت و شرایط مورد نیاز برای چنین شغلی را داشته باشند.
 • ناتوانی خدمات اشتغال برای پاسخگویی به نیاز کارفرمایان در هزینه های منابع کار نیروی انسانی محلی.
 • مهاجرت نیروی کار مربوطه تحت معاهدات بین المللی که جمهوری آذربایجان یک طرف آن است.

فعالیت های کاری خارجیان:

خارجیانی که خارج از جمهوری آذربایجان اقامت دارند یا در جمهوری آذربایجان اقامت دارند، می توانند توسط نهاد های قانونی یا اشخاص حقیقی ای که مطابق آیین و اصول ایجاد شده اند در جمهوری آذربایجان به استخدام گرفته شوند.

برای استخدام خارجیان، اشخاص حقیقی یا نهاد های حقوقی باید مجوز مخصوص را به دست آورند.

بیگانگان نیز برای کار کردن در سرزمین جمهوری آذربایجان پس از گرفتن مجوز فردی برای انجام فعالیت های کاری، اجازه ی کار دارند.

مجوز های فردی برای انجام فعالیت های کاری:

مجوز های فردی برای انجام فعالیت های کاری ارائه می شوند. بیگانگان می توانند از طریق نهاد های قانونی یا اشخاص حقیقی که می خواهند آنها را استخدام کنند، برای مجوز فردی، اجازه انجام فعالیت های کاری را از نیرو های اجرایی مربوطه ی جمهوری آذربایجان درخواست کنند.

مدارک زیر باید توسط دفاتر رسمی یا معادل های دیگر آن تایید شوند تا ضمیمه ی درخواست مجوز کارشان شود:

 • درخواست
 • مدارکی که شهادت دهنده ی صلاحیت مورد نیاز برای انجام کار هستند.
 • دعوت نامه ی رسمی کارفرما یا شخص بیگانه.
 • مدارک پایه ای مورد نیاز برای استخدام شخص بیگانه در جمهوری آذربایجان.

درخواست ها برای گرفتن مجوز باید در طول یک دوره ی یک ماهه ارائه شوند.

شرایط مجوز کاری برای انجام فعالیت های کاری باید مطابق با قرارداد کار باشد اما از یکسال بیشتر نخواهد بود.

شرایط مجوز کار برای انجام فعالیت های کاری می تواند به طور طولانی مدت به مدت یکسال یا بیشترنیز باشد اما به کلاً برای ۴ سال است.

مجوز فعالیت های کاری در موارد زیر رد می شود:

 • فقدان مجوز کارفرمای مربوطه
 • ارائه مدارک غلط و اشتباه
 • ارائه مدارک و اسناد ناقص
 • فقدان زمینه ی استخدا بیگانگان در جمهوری آذربایجان و امکان پاسخگویی به نیاز کارفرما به هزینه های منابع انسانی محلی
 • زمانی که ورود بیگانگان به جمهوری آذربایجان تحت شرایط مقرر شده در قوانین ممکن نباشد.

مقررات مجوز و شرایط آن:

مجوز استخدام خارجیان در جمهوری آذربایجان باید توسط نیرو های اجرایی مربوطه مطابق با قانون جمهوری آذربایجان به نهاد های حقوقی و اشخاص حقیقی ارائه شود. شرایط اعطای چنین مجوزی نباید بیشتر از یک دوره ی یکساله باشد.

وضعیت مهاجران کاری به آذربایجان:

خارجیانی که وارد جمهوری آذربایجان می شوند و تحت شرایط این قانون فعالیت های کاری در جمهوری آذربایجان انجا می دهند، باید به طور رسمی مهاجر کاری تلقی شوند.

مجوز فردی اعطا شده به بیگانگان برای انجام فعالیت های کاری باید به عنوان یک سند و مدرک که حاکی از وضعیت مهاجر کاری است لحاظ شود.

قوانین ورود، ترک و اقامت مهاجران کاری در جمهوری آذربایجان:

قوانین ورود، ترک و اقامت مهاجران کاری در جمهوری آذربایجان، مطابق با این قانون و قوانین دیگر جمهوری آذربایجان تنظیم شده است.

ویزا و مجوز برای اقامت بیگانگانی که در کشور های خارجی زندگی می کنند و می خواهند برای انجام فعالیت های کاری به آذربایجان وارد شوند، باید تحت درخواست نیروی اجرایی مربوطه که مجوز انجام کار در جمهوری آذربایجان را می دهد، اعطا شود.

مهاجران کاری حق دارند که به قرارداد کاری شان مطابق این قانون، خاتمه دهند و در این صورت باید سریعاً جمهوری آذربایجان را ترک کنند.

اخراج مهاجران کاری از جمهوری آذربایجان:

اگر یک مهاجر کاری ، از مقرراتی که توسط این قانون تنظیم شده، فرار کند، فعالیت کاری غیرقانونی انجام داده است و اگر زمینه های دیگر تنظیم شده ی این قانون، وجود داشته باشد باید از سرزمین جمهوری آذربایجان خارج شود و همه ی هزینه های مربوط را که توسط نهاد حقوقی یا شخص حقیقی که او را استخدام کرده به او پرداخت شده، بازگرداند.

تعهدات مهاجران کاری و کارفرمایان:

 • مهاجران کاری باید متعهد باشند که:
 • قوانین و حقوق جمهوری آذربایجان و همچنین قواعد و مقررات اقامت و ماندن در جمهوری آذربایجان را رعایت کنند.
 • مجوز فردی برای انجام فعالیت های کاری در جمهوری آذربایجان مطابق با آیین و اصول ایجاد شده را کسب کنند.
 • شرایط موجود در قرارداد کاری را رعایت کنند.
 • اگر هیچ شرایط دیگری برای ایجاد فرصت هایی جهت اقامت یک دوره ی جدید وجود نداشت و در صورت انقضا یا خاتمه ی شرایط قرارداد کاری، سرزمین جمهوری آذربایجان را ترک کنند.
 • کارفرمایان باید متعهد شوند که:
 • مجوز را مطابق با آیین و اصول ایجاد شده به دست آورند.
 • مطمئن شوند که مهاجران کاری که مقیم کشور های خارجی هستند و برای انجام فعالیت های کاری وارد جمهوری آذربایجان می شوند، مجوز اقامت را به دست آورده اند.
 • شرایط قرارداد کاری که با مهاجران کاری منعقد می شود را رعایت کنند.
 • شرایط خدمات و پرداختی که برای مهاجران کاری مهیا می کنند کمتر از شرایط پرداختی نباشد که برای اتباع آذربایجان در همان موقعیت در نظر گرفته شده است.
 • نیروهای اجرایی مربوطه جمهوری آذربایجان را راجع به موارد فرار شرایط ایجاد شده در قرارداد کار و ختم قرارداد کار در جمهوری آذربایجان مطلع کنند.
 • مدارک و اسناد لازم را برای مهاجران کاری در رابطه با فعالیت های کاری آنها در جمهوری آذربایجان آماده کنند.

حفاظت اجتماعی از مهاجران کاری:

مهاجران کاری در انجام فعالیت های کاری و حقوق امتیازات اجتماعی (به جز مقررات بازنشستگی) با اتباع جمهوری آذربایجان برابرند.

مقررات بازنشستگی مهاجران کاری باید مطابق با معاهدات دو جانبه یا چند جانبه ی بین المللی که جمهوری آذرببایجان یک طرف آن است تنظیم می شود.

دیگر شرایط ترقی و بهبود امتیازات اجتماعی به مهاجران کاری می تواند در قرارداد کاری بین کارفرما و مهاجر کاری درنظر گرفته شود.

حفاظت اجتماعی از اعضای خانواده مهاجران کاری:

اعضای خانواده مهاجران کاری در انجام فعالیت های کاری و امتیازات اجتماعی با اعضای خانواده ی اتباع آذربایجان برابر هستند.

مهاجران کاری که در جمهوری آذربایجان اقامت دارند و کار می کنند، باید مالیات ها را مطابق با قانون جمهوری آذربایجان بپردازند.

سهمیه ی مهاجرت کاری:

به منظور تنظیم مقررات مهاجرت کاری به جمهوری آذربایجان، سهمیه مهاجرت کاری برای هر سال باید مشخص باشد.

نیرو های اجرایی مربوطه باید فعالیت های کاری بیگانگان در جمهوری آذربایجان را کنترل کنند، حقوق آنها و امتیازات اجتماعی و فعالیت های اشخاص حقیقی و حقوقی را که به امر مهاجرت کاری و اجرای این قانون می پردازند را تضمین کنند.

مسئولیت فرار از این قانون:

نهاد های قانونی و اشخاص حقیقی ثبتنام شده در جمهوری آذربایجان مسئول فرار این قانون مطابق با جمهوری آذربایجان هستند.

 

قانون مهاجرت کاری جمهوری آذربایجان شامل افراد زیر نمی شود:

 • کسانی که به طور دائم در کشور محل اشتغال اقامت دارند.
 • کسانی که وضعیت پناهنده بودن دارند.
 • کسانی که پناهنده ی سیاسی هستند.
 • کسانی که تحت عنوان بیزینس خصوصی ثبت نام شده اند و فعالیت دارند.
 • مدیران سازمان هایی که تحت موافقت نامه های بین المللی تاسیس شده اند.
 • کارکنان نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی
 • کارمندان سازمان های بین المللی
 • کسانی که در یک سفر کاری هستند.
 • کسانی که به طور رسمی فعالیت های مذهبی انجام می دهند و در سازمان ها و انجمن های مذهبی ثبت نام شده اند.
 • کسانی که در یک دوره ای از تعطیلات در قالب برنامه های آموزشی عالی شرکت کرده اند.
 • کارکنان رسانه های معتبر
 • ملوانان
 • هنرمندان و بازیگران
 • پروفسور ها، استادان و معلمانی که به برنامه های موسسات آموزش عالی دعوت شده اند.

 

فعالیت کاری اتباع خارجی در آذربایجان در حال حاضر آسان تر شده است؛ چرا که فرصت های بیشتری برای کارکردن مهیا شده است که هیچ گونه اجازه ی مخصوصی هم نمی خواهد.

کابینه وزیران آذربایجان قواعد اقامت موقت و مهاجرت کاری برای اتباع خارجی و اشخاص بدون تابعیت را اصلاح کرده است که پیرو آن حلقه هایی را دایر کرده تا اتباع خارجی را بدون احتیاج به اجازه مخصوصی برای کار به کشور آذربابایجان بیاورد.

فرمان اخیر ریاست جمهوری نیز قانونی را ایجاد کرده که خارجی ها می توانند در آذربایجان برای ۳ماه بدون داشتن مجوز مخصوصی کار کنند.

در این کار، آنها توسط سازمان های دولتی و یا شرکت هایی با مشارکت دولت به عنوان مشاور، مربی و … دعوت می شوند.

بنابراین حلقه ای از افراد شامل اشخاص حقیقی و حقوقی محلی تحت فرمان مربوطه، ممکن است متخصصان خارجی را در یک تعداد از رشته های کاری برای ارائه خدمات به کاربگمارند.

امروزه جمهوری آذربایجان به تعدادی از کنوانسیون های بین المللی ملحق شده  است و قوانین ملی خود را به استاندارد های بین المللی توسعه داده است و چارچوب قانونی قوی ای را در زمینه مهاجرت کاری ساخته است.

در مقایسه با سال گذشته، حدود ۲۰هزار نفر برای مهاجرت کاری در آذربایجان ثبت نام کرده بودند؛ در سال حاضر این مقدار هم اکنون به ۳۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

جمهوری آذربایجان به دلیل پیشرفت اقتصادی و سیاست موثر دولت برای ایجاد مشاغل جدید و بهبود استاندارد های زندگی  یک مقصد جذاب برای مهاجران است.

همه ی خارجیانی که مشتاق کار در آذربایجان هستند می توانند در وبسایت اداره مهاجرت آذربایجان درخواست بدهند تا اجازه ی کار را به دست آورند و یا دوره فعالیت کاری خود را تمدید کنند.

همانطور که مشاهده فرمودید کشور آذربایجان امروزه مهاجرین کثیری را جهت کار کردن به خود جذب کرده است، اگر شما هم به اقامت از طریق کار در آذربایجان علاقه مند شدید، تعلل نکنید هم اکنون با مشاوران و کلای برجسته ی موسسه مشاوره ای MIE (همکار موسسه حقوقی ملک پور)تماس حاصل کنید و از مشاوره های رایگان آنها بهره مند گردید. موسسه مشاوره ای MIE (همکار موسسه حقوقی ملک پور) با مدیریت خود جناب آقای ملکپور به موفقیت و فردای شما می اندیشد.

 
اطلاعات موجود در این وب سایت جهت بالا بردن سطح اگاهی عمومی است و موسسات همکار در ایران خدمات کاریابی ارائه نمی دهند.

نگارنده: حمزه زاده

10 پاسخ
 1. آناهید جاهد گفته:

  باسلام
  من شغلم آرایشگر و ماساژ تایلندی است . میخواستم ببینم در این زمینه میتوان در آذربایجان کارکرد

  پاسخ
  • mostafaostovar77 گفته:

   با سلام و عرض ادب
   اقامت از طریق کار در آذربایجان به واسطه در دست داشتن دعوتنامه شغلی از یک کارفرما صورت می گیرد. بنابراین شما می توانید با جستجو در سایت های کاریابی این کشور نیازمندی های شغلی این کشور را ملاحظه بفرمایید.

   پاسخ
 2. مهدی گفته:

  سلام کار من تولیدی مبلمان منزنازل ورستورانها و هتلها. می خواستم ببینم در ازربایجان می توان در این زمینه کارکرد

  پاسخ
 3. s گفته:

  با سلام
  بنده دارای سابقه کار 7 ساله درحوزه مخابرات یک ارگان دولتی به صورت قراردادی مشغول به کار هستم و دارای درک مهندسی برق و الکترونیک هستم میخواستم بدونم موسسه شما چه کمکی میتونه برای من بابت مهاجرت به باکو رو بکنه تا حدودی هم امکان سرمایه گذاری یا خرید ملک هم مقدور می باشد. منتهی میخوام در باکو در حوزه ای تجربه دارم فعالیت بکنم. لطفا راهنایی کنید.

  پاسخ
  • m.s گفته:

   با سلام و عرض ادب و احترام
   احترامآ ضمن تشکر فراوان از خدمت شما دوست عزیز و بزرگوار بعرضتان میرسانیم که به جهت آنکه توضیح مسائل حقوقی در این بخش امری دشوار میباشد و ممکن است باعث سوء تفاهم گردد و برای مشاوره بهتر ممکن است لازم باشد به سوالات مشاور پاسخ دهید و این بطور همزمان در مشاوره تلفنی امکانپذیر خواهد بود ، برای آنکه بتوانیم خدمت شما پاسخ درست ارائه نماییم و پاسخگوی تعداد کثیر ایمیل های ارسال شده از عزیزانی که به ما لطف دارند با سرعت بیشتری باشیم ، خواهشمندیم با دفاتر ما تماس گرفته و مشاوره رایگان تلفنی دریافت بفرمایید.

   پاسخ
 4. محمود سعادت گفته:

  سلام.لیسانس مدیریت بازرگانی.۳۳ساله.متقاضی کار در کشور آذربایجان باکو هستم.چطور میتونم کار پیدا کنم و اقامت داشته باشم ..هزینه زندگی به چه شکلی هستش؟؟ممنون میشم پاسخگو باشید

  پاسخ
  • mie editor2 گفته:

   با سلام و عرض ارادت. برای یافتن کار در این کشور باید در آن حضور داشته باشید. برای اطلاع از راه های ورود به کشور آذربایجان می توانید با دفتر مرکزی ما در وین ارتباط بگیرید.

   پاسخ
 5. اسماعیل اکبری گفته:

  با سلام
  من الان حدود شش سال هست در عراق مشغول کار هستم ولی شرایط آب و هوا اجازه آوردن خانواده رو نداده میخواستم کلی برم آذربایجان با خانواده ایا شرایطی هست که من و خانواده ام اونجا کار پیدا کنیم و ایا شرکت شما چنین کاری برای من انجام میده
  من و خانواده ام اصالتا آذربایجانی هستیم ساکن ارومیه
  ممنون میشم کمک کنید

  پاسخ
 6. عبدالناصر گل محمدي گفته:

  با سلام بنده فردی بازنشسته هستم و دارای لیسانس حسابداری با ۳۵ شال تجربه کاری دارم ونمره ۶ آیلتس دارم مایلم در یک شرکت خارجی انگلیسی زیان در رشته خودم اقامت کاری بگیرم و خانواده ام را نیز با خودم به کشور آذربایجان بیاورم لطفا در مورد هزینه های زندگی و کار در آذربایجان بنده را راهنمائی بفرمائید با تشکر-گل محمدی

  پاسخ
  • مشاور حقوقی گفته:

   از طرح سوال حقوقی شما دوست عزیز خیلی سپاس گزاریم لطف فرمودید و ما را قابل دانستید پاسخ سوال شما به سه طریق ممکن است منتشر گردد
   ۱-از طریق کانال تلگرام و به صورت فایل صوتی
   https://t.me/joinchat/AAAAADuuKeznpNM7t6fyVQ
   ۲-در بخش فایل صوتی وبسایت ما
   https://goo.gl/YSG82A
   ۳-از طریق متن نوشتاری و در همین جا

   باز هم از اینکه ما را برای مشاوره انتخاب نموده اید سپاس گزاریم

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.