اخذ تابعیت استرالیا از طریق ازدواج

اخذ تابعیت استرالیا از طریق ازدواج

اخذ تابعیت استرالیا از طریق ازدواج امکان پذیر است؟ قوانین جدید ۲۰۱۸ اخذ تابعیت استرالیا از طریق ازدواج چگونه می باشد؟ چند نوع ویزا ازدواج برای اخذ تابعیت استرالیا از طریق ازدواج وجود دارد؟ آیا افراد می توانند اقامت دائم از طریق  مهاجرت به استرالیا  از طریق ازدواج را کسب کنند؟ مراحل اخذ تابعیت استرالیا از طریق ازدواج جه می باشد؟ قوانین اخذ تابعیت استرالیا از طریق ازدواج چه می باشد؟ اخذ تابعیت استرالیا از طریق ازدواج برای افرادی که تبعه استرالیا نمی باشند، از چه نهادی پیگیری خواهد شد؟ اخذ تابعیت استرالیا از طریق ازدواج چه مدارک و چه مراحلی را لازم دارد؟ وضعیت همراه با ویزای ازدواج کشور استرالیا چگونه است؟ چگونگی درخواست برای ویزا و مهاجرت به استرالیا از طریق ازدواج در کشور استرالیا چیست؟

یکی از روش هایی که می توان از طریق آن برای اخذ تابعیت یا اقامت کشور استرالیا اقدام نمود ازدواج است. زیرا در قریب به اتفاق کشورهای جهان به زن یا مرد خارجی که با شهروند یا مقیم آن کشور ازدواج می کند تابعیت یا اقامت اعطا می شود. در این نوشته می خواهیم بدانیم که نحوه اخذ ویزا برای کشور استرالیا از راه ازدواج چگونه است و چگونه می توان برای تابعیت یا اقامت کشور استرالیا از راه ازدواج اقدام نمود.

همانطور که گفته شد یکی از طرق مهاجرت به سایر کشورها این است که با ویزای ازدواج برای این کار اقدام نمود و کشور استرالیا نیز از این قاعده مستثنا نیست و به شما این اجازه را می دهد که ویزای ازدواج با جنس مخالف و یا هم جنس شهروند استرالیایی را دریافت نمایید. بعد از یک دوره مشخص چنانچه رابطه به طول بینجامد و یا فرزندی از این رابطه به دنیا بیاید به شما اقامت دائم استرالیا داده می شود. کشور استرالیا به شما این اجازه را می دهد که به طور موقت از طریق کسی که شهروند استرالیا است و یا اقامت دائم استرالیا را دارد و یا از شهروندان واجد شرایط نیوزیلند است و شما قصد ازدواج با او را دارید وارد کشور استرالیا شوید. نکته قابل ذکر این است که به طور خودکار شخص حق اقامت دائم استرالیا را ندارد بلکه باید درخواست ویزای اقامت دائم را نیز بنماید.

 • ویزای نامزدی (prospective marrage visa)
 • ویزای ازدواج در استرالیا (partner)

دو نوع ویزای ازدواجpartner visa  وجود دارد، این دو نوع ویزا بستگی به نوع رابطه دارد که در زیر به آن اشاره می شود :

 • چنانچه قصد ازدواج داشته باشند prospective marriage visa ویزای نامزدی
 • و چنانچه ازدواج کرده باشند partner visa ویزای ازدواج
 • چنانچه دو نفر باهم زندگی کنند (شامل هم جنس نیز می شود) partner visa ویزای شریک

چنانچه بخواهید برای partner visa اقدام نمایید شما باید توسط شخص مقابل که شهروند استرالیاست و یا در برخی مواقع توسط والدین و یا قیم او از نظرمالی مورد حمایت قرار گیرید همچنین از نظر سلامت جسمی و شخصیتی نیز مورد ارزیابی قرار می گیرید و چنانچه همراه فرزند و یا همراه دیگری باشد آنها نیز باید به همراه شما در خواست ویزا نمایند که شرایط خاصی نیز برای آن ها وجود دارد. به طور کلی اخذ تابعیت استرالیا از طریق ازدواج شرایط خاص خود را داراست.

 

مراحل اخذ ویزا از طریق ازدواج در استرالیا

زمانی که خارج از استرالیا اقدام می شود، ۳ مرحله دارد:

مرحله اول

درخواست ویزای موقت prospective marriage visa (قصد ازدواج) داده می شود که باید شرایط زیر وجود داشته باشد :

 • طرح و برنامه ازدواج از طرف شریک استرالیایی ارائه شود.
 • ارائه در خواست برای prospective marriage visaکه می توان از طریق اینترنت و یا با مراجعه به سفارت انجام داد.

 

مرحله دوم

فرد با ویزای نامزدی به طور موقت وارد کشور استرالیا می شود، این ویزا prospective marriage visa برای یک بار صادر می شود. فرد می تواند با این ویزا وارد کشور استرالیا شده و در مدت زمانی که ویزای نامزدی معتبر است باید ازدواج صورت گیرد، سپس می تواند در خواست ویزای partner(sub class 820) نماید و موقتا در این کشور اقامت کند.

 

مرحله سوم

در این مرحله دو سال پس از در خواست ویزای partner(subclass 820) در صورتی که شرط زیر وجود داشته باشد، می توان برای ویزای اقامت دائم اقدام نمود و آن بر این اساس است که رابطه شخص با شریک استرالیایی قطع نشده باشد و سپس می توان برای اقامت دائم یعنی ویزای partner residence اقدام نمود که این نوع ویزا دائم می باشد.

 

البته می توان به جای طی مراحل سه گانه فوق به گونه ای دیگر نیز عمل نمود که در زیر توضیح داده می شود.

این بخش ۲ مرحله دارد.

مرحله اول

یک ویزای موقت partner(provisional) subclass 309 درخواست می نمایید.

Partner provisional ویزایی است که شخص به طور موقت وارد استرالیا می شود تا اینکه تصمیم به درخواست ویزای اقامت دائم بگیرد.

 

باید برای درخواست این ویزا شرایط زیر وجود داشته باشد:

 • شخص و شریک استرالیایی به طور قانونی ازدواج کرده باشند
 • قبل از اینکه تصمیم به گرفتن ویزا بنمایند قصد داشته اند که با یکدیگر به صورت قانونی ازدواج کنند.
 • رابطه آنها حداقل ۱۲ ماه قبل از درخواست ویزا شکل گرفته باشد که می توان این ویزا را به صورتی اینترنتی و هم با مراجعه به سفارت درخواست نمود.

مرحله دوم

بعد از اینکه ۲ سال از در خواست ویزای موقت قبلی یعنی partner (subclass 309) گذشته و چنانچه هنوز رابطه ادامه داشته باشد می توان درخواست ویزای اقامت دائم نمود.

همانطور که در بالا گفته شد تمام مراحل قبلی در خارج از استرالیا انجام می شود اما چنانچه شخص از داخل استرالیا برای ویزای ازدواج اقدام نماید مراحل زیر طی می شود که دو مرحله دارد:

مرحله اول

در این مرحله در صورتی که شرایط زیر وجود داشته باشد ویزای partner(provisional) (sub class 820) در خواست داده می شود، چنان چه :

 • شما و شریک استرالیایی به صورت قانونی ازدواج کرده باشید.
 • حداقل ۱۲ ماه قبل از درخواست ویزا این رابطه شکل گرفته باشد.

مرحله دوم

در این مرحله چنان چه :

۲سال پس از در خواست ویزای قبلی یعنی provisional رابطه به قوت خود باقی باشد می توانید در خواست ویزای اقامت دائم نمایید (partner migrant)

 

چگونگی درخواست برای ویزا از طریق ازدواج و اخذ تابعیت استرالیا از طریق ازدواج:

برای در خواست ویزا باید فرم تکمیل شود که سه نوع فرم وجود دارد :

 • که شامل ویزای موقت و دائم می شود. این فرم برای طرفی است که شهروند و یا مقیم دائم استرالیاست=۴۷SP
 • این فرم برای شهروند و یا مقیم دائم استرالیاست برای حمایت مالی شریک=۴۰SP
 • این فرم برای همراهان بالای ۱۸ سال می باشد که شامل فرزند و دیگران است=۴۷A

 

برای انجام یک درخواست معتبر به منظور اخذ ویزا از طریق ازدواج مواردی لازم است که مورد توجه قرار بگیرد که این موارد عبارتند از:

۱- فرم هایی که در بالا گفته شد باید به طور صحیح تکمیل گردد.

۲- آدرس و محل اقامتی که شما قصد دارید بعد از طی مراحل در آنجا بمانید.

۳- تمام هزینه هایی که برای انواع مدارک لازم است پرداخت گردد پرداخت شده باشد.

۴- درخواست ویزا در ادارات و مراکز متناسب صورت گیرد.

بنا بر آنچه که در فوق گفته شد ازدواج یکی از روش های مهاجرت به استرالیا می باشد که بسته به نوع روابط دو طرف ویزاهای متفاوتی صادر می شود. که به طور کلی به دو نوع تقسیم بندی شده که هریک دارای انواع مختلفی است که با توجه به شرایط صادر خواهد شد. شرط اصلی در گرفتن ویزای ازدواج این است که یک طرف شهروند و یا مقیم دائم استرالیا باشد که این دو نوع ویزا به طور کلی شامل ویزای نامزدی و ازدواج می باشد. به طور کلی در این مقاله تلاش شد درباره اخذ تابعیت استرالیا از طریق ازدواج، شرایط اخذ تابعیت استرالیا از طریق ازدواج، نکات اخذ تابعیت استرالیا از طریق ازدواج، مراحل اخذ تابعیت استرالیا از طریق ازدواج، مهاجرت به استرالیا و سایر موارد اطلاعاتی در اختیار شما عزیزان قرار داده شود. شما عزیزان می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در باب اخذ تابعیت استرالیا از طریق ازدواج با موسسه حقوقی ملک پور همکار موسسه مشاوره ای ام آی ای در وین و یا دفاتر همکار ما در ایران تماس حاصل نموده و از مشاوره رایگان کارشناسان و وکلای این موسسه بهره مند شوید. اطلاعات صحیح و کامل در باب اخذ تابعیت استرالیا از طریق ازدواج شما را برای اخذ تصمیم قطعی برای مهاجرت به استرالیا راهنمایی نموده و مسیر پیشرفت را برای شما عزیزان هموار می نماید.

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 پاسخ
 1. حسن گفته:

  با سلام اگر نامزد من ۸ سال پیش ب صورت غیرقانونی وارد استرالیا شده و الان دارای اقامت دائم میباشد ایا میتوانیم برای ویزای نامزدی اقدام کنیم و چه مدت طول میکشه گرفت ویزا.با تشکر

  پاسخ
  • n hashemee گفته:

   با سلام و عرض ادب و احترام
   احترامآ ضمن تشکر فراوان از خدمت شما دوست عزیز و بزرگوار
   بعرضتان میرسانیم که به جهت آنکه توضیح مسائل حقوقی در این بخش امری دشوار میباشد و ممکن است باعث سوء تفاهم گردد و برای مشاوره بهتر ممکن است لازم باشد به سوالات مشاور پاسخ دهید و این بطور همزمان در مشاوره تلفنی امکانپذیر خواهد بود ، برای آنکه بتوانیم خدمت شما پاسخ درست ارائه نماییم و پاسخگوی تعداد کثیر ایمیل های ارسال شده از عزیزانی که به ما لطف دارند با سرعت بیشتری باشیم ، خواهشمندیم با دفاتر ما تماس گرفته و مشاوره رایگان تلفنی دریافت بفرمایید.

   پاسخ